elementáris mn 15A

1. (vál) ’egyszerű, de alapvető (fontosságú), vminek az alapjául szolgáló 〈jelenség, ismeret stb.〉’ ❖ [az iskolai tanulmányokra] a’ velem termett elementaris minéműségeknek evolutioja tekintetébül szükségem volt (1802 Pálóczi Horváth Ádám C2555, 522) | Igazán restelem, hogy ily elementaris magyarázatokba kellett bocsátkoznom (1867 Kossuth Lajos CD32) | Az analytikai chemia tudományos alapvonalai. Elementarisan tárgyalja W. [= Wilhelm] Ostwald (1895 Magyar írók élete CD27) | elementáris szükségletek (1937 Kovács Imre 9360001, 200) | minden EU-elnöknek elementáris érdeke, hogy hivatali ideje nagyobb zivatarok nélkül záruljon (1998 Magyar Hírlap CD09) | [korábban] a számítógépes hálózatok nem kaptak olyan elementáris szerepet, mint napjainkban (2000 Figyelő CD2601).

2. (rég, Isk) ’az iskolarendszer alsó fokán érvényes, alapfokú 〈oktatás, tanulás〉, ill. ilyen oktatást biztosító 〈intézmény〉 v. ilyen oktatásban haszn. 〈tankönyv〉’ ❖ mutasson bé olly elementaris, avagy tanúlást kezd könyveket, mellyekben a’ jó polgároknak nevelésekre éggyátallyában meg kivántató tudományok legyenek bé foglaltatva (1794 Magyar Kurír 7446077, 69) | Az elementaris oktatásnak nevelésbéli principiumjai (1830 Csató Pál C6489, 23) | elementaris oskolákban (1833 Thewrewk József C4148, 49) | Teleki József fia az ótsai elementaris iskolában vizsgázik (1903 Morvay Győző CD55).

3. (kissé rég) ’a természeti erők, elemek által előidézett 〈hatás, esemény stb.〉, ill. rájuk jellemző, velük kapcs. 〈jelenség, tulajdonság〉’ ❖ elementaris viszontagságok következésében a járás-kelés veszedelmessé lehetne (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | jön jégeső, jön sáska, jön fagy, jön árvíz: hát ki tehet az Isten csapása ellen? [...] Hát az elöljáróság is csak ilyen elementáris csapás rajta [ti. a szegény népen] (1879 Jókai Mór CD18) | ha valamilyen elementáris esemény ezeket a szervezeteket fagyos világürbe kiröpítené[, a medveállatok akkor is életben maradnának] (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A főalakok: a vadász-apa s a kilenc csodaszarvas magában is úgy jelennek meg itt [ti. Szervátiusz Jenő szobrán], mint természeti elementáris erők szimbólumai (1965 k. Szabolcsi Bence CD52).

4. (vál) ’viharos erejű, zaboláz(hat)atlan, ösztönszerű 〈tulajdonság, hatás, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Othello és Macbeth alakja kellett ahhoz, hogy megismerjük a féltékenység és nagyravágyás indulatainak nagyságát; mindent elpusztító elementáris erővel nyilatkoznak bennök e szenvedélyek (1886 Csiky Gergely CD11) | elementáris kacagásvihar tört ki (1923 Móricz Zsigmond CD10) | A jajszó, az ordítás érzékibb, tehát elementárisabb hatású valami, mintha ezzel a mondattal fejezem ki érzéseimet, hogy: nagyon fájnak a lábaim (1948 Füst Milán 9161049, 101) | a még befolyásolatlan ízlés elementárisabban reagál az új, nagy élményre (1962 Fodor András 9148007, 198) | elementáris, hajnalig tartó mulatozásba kezdett (2000 Magyar Hírlap CD09).

4a. (vál) ’műveiben, alakításában stb. ilyen módon megnyilvánuló 〈művész〉’ ❖ Bartók széttöri a jelenségvilágot, hogy a mögötte rejlő ősi életdinamikáig hatoljon: rámenő, erőszakosan dacos, elementáris (1923 Tóth Aladár CD10) | Kornis Mihály egyre vadabb, líraibb és elementárisabb. Joggal idézi a III. Richárdot: „Írtak már könyvet ilyen hangulatban?” (1996 Magyar Hírlap CD09) | [a fiatal színészek] vadállati erővel csinálnak valamit, lehet, hogy nem tökéleteset, csiszoltat, de olyan elementárisak, hogy a csiszoltság nem is érdekes (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’összetevő elemekre vonatk. 〈vizsgálat, analízis〉’ ❖ Égető kemence a szerves anyagok elementáris elemzésénél használt készülék, mely v. gáz-, v. újabban elektromos hevítésre van berendezve (1912 RévaiNagyLex. C5702, 167) | Az organikus kémia terén először a Lavoisier és Gay-Lussac által felfedezett, úgynevezett elementáris elemzést tökéletesítette (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 165) | Nátronmész, egyenlő mennyiségű nátriumhidroxid és égetett mész összeolvasztásával nyerik. Az organikus elementáris elemzésnél a szénsav elnyelésére használják (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 295).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

elementáris melléknév 15A
1. (vál)
egyszerű, de alapvető (fontosságú), vminek az alapjául szolgáló 〈jelenség, ismeret stb.〉
[az iskolai tanulmányokra] a’ velem termett elementaris minéműségeknek evolutioja tekintetébül szükségem volt
(1802 Pálóczi Horváth Ádám)
Igazán restelem, hogy ily elementaris magyarázatokba kellett bocsátkoznom
(1867 Kossuth Lajos)
Az analytikai chemia tudományos alapvonalai. Elementarisan tárgyalja W. [= Wilhelm] Ostwald
(1895 Magyar írók élete)
elementáris szükségletek
(1937 Kovács Imre)
minden EUEurópai Unió-elnöknek elementáris érdeke, hogy hivatali ideje nagyobb zivatarok nélkül záruljon
(1998 Magyar Hírlap)
[korábban] a számítógépes hálózatok nem kaptak olyan elementáris szerepet, mint napjainkban
(2000 Figyelő)
2. (rég, Isk)
az iskolarendszer alsó fokán érvényes, alapfokú 〈oktatás, tanulás〉, ill. ilyen oktatást biztosító 〈intézmény〉 v. ilyen oktatásban haszn. 〈tankönyv〉
mutasson bé olly elementaris, avagy tanúlást kezd könyveket, mellyekben a’ jó polgároknak nevelésekre éggyátallyában meg kivántató tudományok legyenek bé foglaltatva
(1794 Magyar Kurír)
Az elementaris oktatásnak nevelésbéli principiumjai
(1830 Csató Pál)
elementaris oskolákban
(1833 Thewrewk József)
Teleki József fia az ótsai elementaris iskolában vizsgázik
(1903 Morvay Győző)
3. (kissé rég)
a természeti erők, elemek által előidézett 〈hatás, esemény stb.〉, ill. rájuk jellemző, velük kapcs. 〈jelenség, tulajdonság〉
elementaris viszontagságok következésében a járás-kelés veszedelmessé lehetne
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
jön jégeső, jön sáska, jön fagy, jön árvíz: hát ki tehet az Isten csapása ellen? [...] Hát az elöljáróság is csak ilyen elementáris csapás rajta [ti. a szegény népen]
(1879 Jókai Mór)
ha valamilyen elementáris esemény ezeket a szervezeteket fagyos világürbe kiröpítené[, a medveállatok akkor is életben maradnának]
(1933 Az állatok világa ford.)
A főalakok: a vadász-apa s a kilenc csodaszarvas magában is úgy jelennek meg itt [ti. Szervátiusz Jenő szobrán], mint természeti elementáris erők szimbólumai
(1965 k. Szabolcsi Bence)
4. (vál)
viharos erejű, zaboláz(hat)atlan, ösztönszerű 〈tulajdonság, hatás, megnyilvánulás stb.〉
Othello és Macbeth alakja kellett ahhoz, hogy megismerjük a féltékenység és nagyravágyás indulatainak nagyságát; mindent elpusztító elementáris erővel nyilatkoznak bennök e szenvedélyek
(1886 Csiky Gergely)
elementáris kacagásvihar tört ki
(1923 Móricz Zsigmond)
A jajszó, az ordítás érzékibb, tehát elementárisabb hatású valami, mintha ezzel a mondattal fejezem ki érzéseimet, hogy: nagyon fájnak a lábaim
(1948 Füst Milán)
a még befolyásolatlan ízlés elementárisabban reagál az új, nagy élményre
(1962 Fodor András)
elementáris, hajnalig tartó mulatozásba kezdett
(2000 Magyar Hírlap)
4a. (vál)
műveiben, alakításában stb. ilyen módon megnyilvánuló 〈művész〉
Bartók széttöri a jelenségvilágot, hogy a mögötte rejlő ősi életdinamikáig hatoljon: rámenő, erőszakosan dacos, elementáris
(1923 Tóth Aladár)
Kornis Mihály egyre vadabb, líraibb és elementárisabb. Joggal idézi a III. Richárdot: „Írtak már könyvet ilyen hangulatban?”
(1996 Magyar Hírlap)
[a fiatal színészek] vadállati erővel csinálnak valamit, lehet, hogy nem tökéleteset, csiszoltat, de olyan elementárisak, hogy a csiszoltság nem is érdekes
(2000 Magyar Hírlap)
5.
összetevő elemekre vonatk. 〈vizsgálat, analízis〉
Égető kemence a szerves anyagok elementáris elemzésénél használt készülék, mely v.vagy gáz-, v.vagy újabban elektromos hevítésre van berendezve
(1912 RévaiNagyLex.)
Az organikus kémia terén először a Lavoisier és Gay-Lussac által felfedezett, úgynevezett elementáris elemzést tökéletesítette
(1928 TolnaiÚjLex.)
Nátronmész, egyenlő mennyiségű nátriumhidroxid és égetett mész összeolvasztásával nyerik. Az organikus elementáris elemzésnél a szénsav elnyelésére használják
(1928 TolnaiÚjLex.)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások