élemetes 15B mn (rég)

’sok időt megélt, idős 〈élőlény, kül. ember〉, ill. ilyen emberre jellemző’ ❖ Várta az érdemes, élemetes öreg gazdát tselédeſtül együtt Fáraó (1777 Molnár János C3195, 518) | ójjuk magunkat az újított ſzoktól. (Itt ismét ſzabad a’ Német, és Frantzia, söt a’ Római, ’s Görög ſzokás ſzerént az élemetes elméjü tudósban, a’ mi az ifjakhoz nem illik) (1783 Molnár János C0291, 351) | A’ kisded Mikon e’ ſertés vad-kannak fejét, és imez ágas ſzarvait egy élemetes ſzarvasnak itt fel függeſzti, téged tiſztelvén, oh Diána! (1787 Rájnis József C3579, 157) | három emberre mutatott, kiknek eggyike élemetes, ketteje pedig ifiú volt (1808 Verseghy Ferenc ford.–Lafontaine C4428, 72) | Szent Lukács említi a’ Doctorokkal, és élemetes jámbor mesterekkel való nyájaskodását (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 373).

a. ’előrehaladott, idős 〈életkor〉, ill. ennek az életkornak az idejére eső 〈időszak〉’ ❖ Ha pedig nagyobb elé menetelt tésznek a’ Törvény tanulásban, és éllemetes idejekben [...] Bölts Titulussal ajándékoztatnak meg [a zsidó fiúk] (1783 Lethenyei János ford.–Rosthy C2910, 34) | Élemetes napjaidat Kóldussággal fejezed-ë bé? (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 145) | élemetes idsséggel áldja meg [...] a’ kegyes Isten (1805 Hollósi Egyed C2095, 164).

J: élemedett.

Vö. SzT.

élemetes 15B melléknév (rég)
sok időt megélt, idős 〈élőlény, kül. ember〉, ill. ilyen emberre jellemző
Várta az érdemes, élemetes öreg gazdát tselédeſtül együtt Fáraó
(1777 Molnár János)
ójjuk magunkat az újított ſzoktól. (Itt ismét ſzabad a’ Német, és Frantzia, söt a’ Római, ’s Görög ſzokás ſzerént az élemetes elméjü tudósban, a’ mi az ifjakhoz nem illik)
(1783 Molnár János)
A’ kisded Mikon e’ ſertés vad-kannak fejét, és imez ágas ſzarvait egy élemetes ſzarvasnak itt fel függeſzti, téged tiſztelvén, oh Diána!
(1787 Rájnis József)
három emberre mutatott, kiknek eggyike élemetes, ketteje pedig ifiú volt
(1808 Verseghy Ferenc ford.Lafontaine)
Szent Lukács említi a’ Doctorokkal, és élemetes jámbor mesterekkel való nyájaskodását
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
a.
előrehaladott, idős 〈életkor〉, ill. ennek az életkornak az idejére eső 〈időszak〉
Ha pedig nagyobb elé menetelt tésznek a’ Törvény tanulásban, és éllemetes idejekben [...] Bölts Titulussal ajándékoztatnak meg [a zsidó fiúk]
(1783 Lethenyei János ford.Rosthy)
Élemetes napjaidat Kóldussággal fejezed-ë bé?
(1803 Baróti Szabó Dávid)
élemetes idsséggel áldja meg [...] a’ kegyes Isten
(1805 Hollósi Egyed)
Vö. SzT.

Beállítások