elemez ts ige 8b2

1. (tárgy n. is) ’〈összetett dolgot, összefüggést〉 mozzanataira, összetevőire bont, és így (meg)vizsgál, értelmez, leír stb.’ ❖ a’ jogsértésből keletkező erkölcsi kárt alkotó részeire elemezi (1840 Budapesti Szemle C0059, 43) | Az új tünemény azon nők közé tartozott, kiket látva nem jut eszünkbe szépségöket elemezni (1872 Toldy István 8482007, 16) | cselekvés helyett […] elemez, magyaráz, szemlélődik és átkozódik (1958 Rónay György 9573132, 185) | Elemzem a helyzetet (1973 Csukás István 9095021, 69) | a tévénézettség adatait elemző programok (2000 Médiafigyelő CD2603).

1a. ’〈alkotást, kül. szöveget〉 formai v. tartalmi szempontból részletesen (meg)vizsgál, értelmez, ill. leír, magyaráz stb.’ ❖ Nem mondunk sokat, és nem is kell mondásunkat elemezni, ha azt állitjuk, miként Szatmár anyagi gyarapodásának s közmüvelődésének legnagyobb előmozditója [...] Hám János püspök (1858 Vasárnapi Újság CD56) | magokat az egyes éposz-műveket elemezzük (1881 Szász Károly² 8426056, 12) | Akár formailag, akár tartalmilag elemezzük ezt a balladát [ti. a Fehér Lászlóról szóló népballadát], megtaláljuk benne mindazt, amit a ballada elmélete követelésül felállithat (1907 Benedek Marcell 9042005, 128) | hallgatja a zenét: azt is elemzi előbb (1914 Elek Artúr CD10) | Mintha nem is én készítettem volna, borzong és csodálkozik [Gerlóczy Sári], s festményeit neves pszichoanalitikusok vásárolják és elemzik (1998 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈mondatot, szót〉 alkotóelemekre bont, és ezeket, ill. a közöttük levő kapcsolatot stb. vizsgálja és meghatározza’ ❖ Ha már most a város német nevét elemezzük „Erlau” (Erl, egerfa; Au, berek) e név eredete kétségtelen, miután Eger csakugyan az égerfás berekben épült fel (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Elemezzük ezt a mondatot: Az őz gyorsan fut. Őz alany, fut állítmány, gyorsan módhatárzó (1864 Árvay József 8017003, 135) | [Király György] áhítatosan tudott belemerülni az apróságokba, megállni egy-egy szónál, elemezni (1922 Babits Mihály CD10) | [a szerzők] miniatűr (és teljességgel hagyományos) mondattant nyújtanak. […] 1237 mondatot elemeznek (1998 Új Könyvek CD29).

2. ’〈anyagot, vegyületet〉 úgy tanulmányoz, vizsgál, hogy kimutatja összetevőit, alkotórészeit, tulajdonságait stb.’ ❖ csakugyan kimutatják az elemezések, hogy a fa közelebbi alkatrészei: növényszálka, különféle nedvek és viz, melly közelebbi alkatrészek még tovább is elemezhetők (1847 Hetilap CD61) | szerves savakat elemezett és kimutatta, hogy azok szénből, hidrogénből és oxigénből állanak (1895 PallasLex. CD02) | egyetlen csöpp vízben elemezhető az óceán vízanyagának vegyi összetétele (1945 Scheiber Sándor 9588001, 254) | [Roswellnél] a roncsok között talált fémdarabokat tudományos módszerekkel elemezték (1997 Természet Világa ford. CD50).

Ö: ki~, végig~, vegy~.

Sz: elemezget.

Vö. CzF. ~, elemz; ÉrtSz.; TESz. elem; ÉKsz.

elemez tárgyas ige 8b2
1. (tárgy n. is)
〈összetett dolgot, összefüggést〉 mozzanataira, összetevőire bont, és így (meg)vizsgál, értelmez, leír stb.
a’ jogsértésből keletkező erkölcsi kárt alkotó részeire elemezi
(1840 Budapesti Szemle)
Az új tünemény azon nők közé tartozott, kiket látva nem jut eszünkbe szépségöket elemezni
(1872 Toldy István)
cselekvés helyett […] elemez, magyaráz, szemlélődik és átkozódik
(1958 Rónay György)
Elemzem a helyzetet
(1973 Csukás István)
a tévénézettség adatait elemző programok
(2000 Médiafigyelő)
1a.
〈alkotást, kül. szöveget〉 formai v. tartalmi szempontból részletesen (meg)vizsgál, értelmez, ill. leír, magyaráz stb.
Nem mondunk sokat, és nem is kell mondásunkat elemezni, ha azt állitjuk, miként Szatmár anyagi gyarapodásának s közmüvelődésének legnagyobb előmozditója [...] Hám János püspök
(1858 Vasárnapi Újság)
magokat az egyes éposz-műveket elemezzük
(1881 Szász Károly²)
Akár formailag, akár tartalmilag elemezzük ezt a balladát [ti. a Fehér Lászlóról szóló népballadát], megtaláljuk benne mindazt, amit a ballada elmélete követelésül felállithat
(1907 Benedek Marcell)
hallgatja a zenét: azt is elemzi előbb
(1914 Elek Artúr)
Mintha nem is én készítettem volna, borzong és csodálkozik [Gerlóczy Sári], s festményeit neves pszichoanalitikusok vásárolják és elemzik
(1998 Magyar Hírlap)
1b.
〈mondatot, szót〉 alkotóelemekre bont, és ezeket, ill. a közöttük levő kapcsolatot stb. vizsgálja és meghatározza
Ha már most a város német nevét elemezzük „Erlau” (Erl, egerfa; Au, berek) e név eredete kétségtelen, miután Eger csakugyan az égerfás berekben épült fel
(1854 Vasárnapi Újság)
Elemezzük ezt a mondatot: Az őz gyorsan fut. Őz alany, fut állítmány, gyorsan módhatárzó
(1864 Árvay József)
[Király György] áhítatosan tudott belemerülni az apróságokba, megállni egy-egy szónál, elemezni
(1922 Babits Mihály)
[a szerzők] miniatűr (és teljességgel hagyományos) mondattant nyújtanak. […] 1237 mondatot elemeznek
(1998 Új Könyvek)
2.
〈anyagot, vegyületet〉 úgy tanulmányoz, vizsgál, hogy kimutatja összetevőit, alkotórészeit, tulajdonságait stb.
csakugyan kimutatják az elemezések, hogy a fa közelebbi alkatrészei: növényszálka, különféle nedvek és viz, melly közelebbi alkatrészek még tovább is elemezhetők
(1847 Hetilap)
szerves savakat elemezett és kimutatta, hogy azok szénből, hidrogénből és oxigénből állanak
(1895 PallasLex.)
egyetlen csöpp vízben elemezhető az óceán vízanyagának vegyi összetétele
(1945 Scheiber Sándor)
[Roswellnél] a roncsok között talált fémdarabokat tudományos módszerekkel elemezték
(1997 Természet Világa ford.)
Sz: elemezget
Vö. CzF. ~, elemz; ÉrtSz.; TESz. elem; ÉKsz.

Beállítások