elérhetőség 3B8 fn (rendsz. birtokszóként)

1. ’vmely területnek, településnek, személynek stb. az a tulajdonsága, hogy kül. járművel megközelíthető, elérhető’ ❖ [Afrika] ma, amikor már nem csupán a Livingstone-ok és Stanley-k meseországát jelenti számunkra: annál inkább fölgyújtja képzeletünket. Éppen elérhetősége az, ami szárnyára bocsátja fantáziánkat, hogy elárassza ezt a földet a romantika mesebeli színeivel (1913 Halász Gyula CD10) | igen érdekesek azok az elméleti megállapítások, melyeket a kozmonautika művelői újabban tettek az építendő űrhajók szerkezeti részleteit, […] a bolygók elérhetőségét és a földre való visszatérést illetőleg (1933 TolnaiÚjLex. C5737, 100) | A mentőállomások létesítésének alapkoncepciója 1990-ig a betegek 30 percen belüli elérhetősége volt (1998 Tények könyve CD37) | A további [beruházói] fejlesztés feltétele, hogy javuljon a pécsi gyár közúti elérhetősége (2001 Magyar Hírlap CD09) | jó nemzetközi elérhetőséggel rendelkező nagyvárosok (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (ritk) ’vminek az a tulajdonsága, helyzete, hogy kézzel v. vmely eszközzel (könnyen) elérhető’ ❖ [a túl nagy fogkefék] meggátolják a fogsor minden részének elérhetőségét (1913 Budapesti Hírlap aug. 28. C4701, 23) | [A mozgássérültek számára készített konyhabútorban] az elemek kialakításánál elsődleges szempont volt a könnyű elérhetőség, a személyre szabott, tetszőlegesen állítható magasság (2001 Lakáskultúra CD39).

1b. ’vkinek, vminek az a helyzete, állapota, tulajdonsága, hogy (telefonon) fel lehet keresni, el lehet érni’ ❖ a Pest közeli színházak tagjainak több film-, tv-, rádiószerepet kínált a gyors elérhetőség (1979 Népszabadság nov. 3. C7829, 4) | az inkább az elérhetőség miatt telefont tartók többsége telefonkártyával, alapdíj nélkül, kártyával üzemeltethető mobilszolgáltatót választ (1999 Magyar Hírlap CD09) | [az online bankszolgáltatások előnyei:] kényelem, gyorsaság, 24 órás elérhetőség (2002 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’elektronikus médiához, telefonhálózathoz stb. való kapcsolódás, (technikai) hozzáférés lehetősége’ ❖ A Magyar Televízió árnyékában szárba szökő kis magyar tévéműsorok nézettsége ma még elsősorban technikai elérhetőségüktől függ (1995 Magyar Hírlap CD09) | a kisebb magán-televíziók országos elérhetősége (1996 Figyelő CD2601) | a rendszer alkalmazásához ki kell építeni az ISDN-kapcsolatot is, mivel az egyszerű modemes elérhetőség valószínűleg nem elegendő (1997 Figyelő CD2601) | [a túlterheltség miatti fennakadások] az oldal elérhetőségét ideiglenesen korlátozzák (2001 Magyar Hírlap CD09).

2. ’természeti kincshez, fogyasztási cikkhez, juttatáshoz stb. való hozzáférés, hozzájutás lehetősége’ ❖ a művelődés szükségességéről és annak elérhetőségéről (1897 Vasárnapi Újság C7411, 67) | Az elérhető támogatási összegek pályázati úton való tiszta elérhetőségét mindenki számára biztosítani kell (1996 Országgyűlési Napló CD62) | A globális éghajlatváltozásnak szintén lehet hatása az édesvízi erőforrásokra, ezek elérhetőségére (1998 Tények könyve CD37) | Az információ elérhetőségének gyors növekedése „információrobbanást” hozott (2000 Természet Világa CD50) | a dohányáruk elérhetőségének korlátozása, a dohányzásra kijelölt helyek szigorú meghatározása lassan, de folyamatosan csökkenti a dohányzók számát a fejlett nyugati államokban (2009 Reismann Péter–Tulassay Zsolt 3213001, 16).

2a. ’vmely személy, csoport hozzáférhetősége vmely eljárás, vizsgálat stb. számára’ ❖ szeretném az önkormányzatok szíves figyelmébe ajánlani ezt a népességcsoportot [ti. a társadalombiztosítási ellátás nélkül érő emberek csoportját], elérhetőségük, illetve az ő jelentkezésük nehézségei okán (1991 Országgyűlési Napló CD62) | [a mániás depresszió eredete] diagnosztikai vizsgálatokkal jobbára csak zárt közösségekben és csak megfelelő számú érintett egyén elérhetősége esetén tanulmányozható (1995 Természet Világa CD50) | [Az értékesítési mód megválasztásakor] figyelembe veendő a vásárlók elérhetőségének könnyebb vagy nehezebb volta, a megrendelések várható mérete, a megrendelők száma (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely cél, eredmény (vki számára) megvalósítható, elérhető volta, ill. megvalósításának, elérésének lehetősége’ ❖ a’ föltett tzél hamar lehető elérhetőségét (1830 Vedres István C6489, 21) | Nincs igazuk azoknak, a kik a nemzeti ideálokat az elérhetőség gyakorlati mérlegével mérik (1903 Budapesti Hírlap jan. 20. C4691, 5) | Mindenki arra törekszik, hogy az elérhetőség mértékéig boldog legyen (1917 Vasárnapi Újság C7431, 224) | a GDP-hez viszonyított 4 százalékos államháztartási hiány elérhetősége kerülhet górcső alá (1996 Figyelő CD2601).

3a. ’vmely tudás, vmiről való ismeret megszerezhető, megtapasztalható volta, ill. megszerzésének, megtapasztalásának lehetősége’ ❖ [Bacont] kielégíti a praktikus tudomány; míg Pascal szerint az emberi lelket csak az elméleti megértés elégítheti ki és teheti boldoggá. Az a tudás, melynek haladásától Bacon az emberiség boldogságát várja, egyáltalán nem azonos azzal, amelynek elérhetőségétől Pascal kétségbeesett (1910 Babits Mihály CD10) | a professzionális irodalmárok az értelem [ti. az irodalmi mű értelmének] elérhetősége érdekében egyre újabb megoldásokat javasoltak (1991 Bókay Antal 2028013, 107) | Az emberi tudás elemei rendszert alkotnak, e rendszer szervezettsége, ismeretekkel való telítettsége, elérhetősége, reprodukálhatósága, a belső és külső kapcsolatrendszerének gazdagsága döntő tényező a tudás minőségének kialakulásában (1997 PedagógiaiLex. C6810, 250).

4. ’személy, intézmény stb. kapcsolatfelvételi címe’ ❖ Elfogadható-e például, hogy a kocsi rendszáma alapján a rendőrség ne tudta volna megállapítani a tulajdonos kilétét, elérhetőségét? (1994 Magyar Hírlap CD09) | A tizedik rész a zöldmozgalmak, a környezettel hivatásszerűen foglalkozó szervezetek fontosabb adatait, elérhetőségüket tartalmazza (1998 Természet Világa CD50) | Feldiktálta elérhetőségét. Cím, telef, ímél (2001 Magyar Hírlap CD09) | Elérhetőség: Fodros Általános Iskola, Fodros utca 38-40. Telefon: 240-1070 (2007 Óbuda 3250002, 12).

4a. ’vmely (intézmény, szolgáltatás) honlap(jának) internetes címe’ ❖ A program – elérhetősége: http://www.datanet.hu/mozaik/saldo – a bevallási ívet nem tudja ugyan kitölteni, de a számítási műveletekben segít (1998 Magyar Hírlap CD09) | A honlap elérhetősége: www.civil.info.hu (1999 Magyar Hírlap CD09) | olyan [keresőprogram], amelyen többségében magyar website-ok elérhetőségére bukkanhatunk, csak néhány akad (1999 Magyar Hírlap CD09) | A háttérintézményeket összefogó Professzorok Háza elérhetősége: www.prof.iif.hu (1999 Magyar Hírlap CD09).

elérhetőség 3B8 főnév (rendsz. birtokszóként)
1.
vmely területnek, településnek, személynek stb. az a tulajdonsága, hogy kül. járművel megközelíthető, elérhető
[Afrika] ma, amikor már nem csupán a Livingstone-ok és Stanley-k meseországát jelenti számunkra: annál inkább fölgyújtja képzeletünket. Éppen elérhetősége az, ami szárnyára bocsátja fantáziánkat, hogy elárassza ezt a földet a romantika mesebeli színeivel
(1913 Halász Gyula)
igen érdekesek azok az elméleti megállapítások, melyeket a kozmonautika művelői újabban tettek az építendő űrhajók szerkezeti részleteit, […] a bolygók elérhetőségét és a földre való visszatérést illetőleg
(1933 TolnaiÚjLex.)
A mentőállomások létesítésének alapkoncepciója 1990-ig a betegek 30 percen belüli elérhetősége volt
(1998 Tények könyve)
A további [beruházói] fejlesztés feltétele, hogy javuljon a pécsi gyár közúti elérhetősége
(2001 Magyar Hírlap)
jó nemzetközi elérhetőséggel rendelkező nagyvárosok
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (ritk)
vminek az a tulajdonsága, helyzete, hogy kézzel v. vmely eszközzel (könnyen) elérhető
[a túl nagy fogkefék] meggátolják a fogsor minden részének elérhetőségét
(1913 Budapesti Hírlap aug. 28.)
[A mozgássérültek számára készített konyhabútorban] az elemek kialakításánál elsődleges szempont volt a könnyű elérhetőség, a személyre szabott, tetszőlegesen állítható magasság
(2001 Lakáskultúra)
1b.
vkinek, vminek az a helyzete, állapota, tulajdonsága, hogy (telefonon) fel lehet keresni, el lehet érni
a Pest közeli színházak tagjainak több film-, tv-, rádiószerepet kínált a gyors elérhetőség
(1979 Népszabadság nov. 3.)
az inkább az elérhetőség miatt telefont tartók többsége telefonkártyával, alapdíj nélkül, kártyával üzemeltethető mobilszolgáltatót választ
(1999 Magyar Hírlap)
[az online bankszolgáltatások előnyei:] kényelem, gyorsaság, 24 órás elérhetőség
(2002 Magyar Hírlap)
1c.
elektronikus médiához, telefonhálózathoz stb. való kapcsolódás, (technikai) hozzáférés lehetősége
A Magyar Televízió árnyékában szárba szökő kis magyar tévéműsorok nézettsége ma még elsősorban technikai elérhetőségüktől függ
(1995 Magyar Hírlap)
a kisebb magán-televíziók országos elérhetősége
(1996 Figyelő)
a rendszer alkalmazásához ki kell építeni az ISDNintegrated services digital network ’integrált szolgáltatású digitális hálózat’-kapcsolatot is, mivel az egyszerű modemes elérhetőség valószínűleg nem elegendő
(1997 Figyelő)
[a túlterheltség miatti fennakadások] az oldal elérhetőségét ideiglenesen korlátozzák
(2001 Magyar Hírlap)
2.
természeti kincshez, fogyasztási cikkhez, juttatáshoz stb. való hozzáférés, hozzájutás lehetősége
a művelődés szükségességéről és annak elérhetőségéről
(1897 Vasárnapi Újság)
Az elérhető támogatási összegek pályázati úton való tiszta elérhetőségét mindenki számára biztosítani kell
(1996 Országgyűlési Napló)
A globális éghajlatváltozásnak szintén lehet hatása az édesvízi erőforrásokra, ezek elérhetőségére
(1998 Tények könyve)
Az információ elérhetőségének gyors növekedése „információrobbanást” hozott
(2000 Természet Világa)
a dohányáruk elérhetőségének korlátozása, a dohányzásra kijelölt helyek szigorú meghatározása lassan, de folyamatosan csökkenti a dohányzók számát a fejlett nyugati államokban
(2009 Reismann Péter–Tulassay Zsolt)
2a.
vmely személy, csoport hozzáférhetősége vmely eljárás, vizsgálat stb. számára
szeretném az önkormányzatok szíves figyelmébe ajánlani ezt a népességcsoportot [ti. a társadalombiztosítási ellátás nélkül érő emberek csoportját], elérhetőségük, illetve az ő jelentkezésük nehézségei okán
(1991 Országgyűlési Napló)
[a mániás depresszió eredete] diagnosztikai vizsgálatokkal jobbára csak zárt közösségekben és csak megfelelő számú érintett egyén elérhetősége esetén tanulmányozható
(1995 Természet Világa)
[Az értékesítési mód megválasztásakor] figyelembe veendő a vásárlók elérhetőségének könnyebb vagy nehezebb volta, a megrendelések várható mérete, a megrendelők száma
(1997 Magyar Hírlap)
3.
vmely cél, eredmény (vki számára) megvalósítható, elérhető volta, ill. megvalósításának, elérésének lehetősége
a’ föltett tzél hamar lehető elérhetőségét
(1830 Vedres István)
Nincs igazuk azoknak, a kik a nemzeti ideálokat az elérhetőség gyakorlati mérlegével mérik
(1903 Budapesti Hírlap jan. 20.)
Mindenki arra törekszik, hogy az elérhetőség mértékéig boldog legyen
(1917 Vasárnapi Újság)
a GDPgross domestic product ’bruttó hazai termék’-hez viszonyított 4 százalékos államháztartási hiány elérhetősége kerülhet górcső alá
(1996 Figyelő)
3a.
vmely tudás, vmiről való ismeret megszerezhető, megtapasztalható volta, ill. megszerzésének, megtapasztalásának lehetősége
[Bacont] kielégíti a praktikus tudomány; míg Pascal szerint az emberi lelket csak az elméleti megértés elégítheti ki és teheti boldoggá. Az a tudás, melynek haladásától Bacon az emberiség boldogságát várja, egyáltalán nem azonos azzal, amelynek elérhetőségétől Pascal kétségbeesett
(1910 Babits Mihály)
a professzionális irodalmárok az értelem [ti. az irodalmi mű értelmének] elérhetősége érdekében egyre újabb megoldásokat javasoltak
(1991 Bókay Antal)
Az emberi tudás elemei rendszert alkotnak, e rendszer szervezettsége, ismeretekkel való telítettsége, elérhetősége, reprodukálhatósága, a belső és külső kapcsolatrendszerének gazdagsága döntő tényező a tudás minőségének kialakulásában
(1997 PedagógiaiLex.)
4.
személy, intézmény stb. kapcsolatfelvételi címe
Elfogadható-e például, hogy a kocsi rendszáma alapján a rendőrség ne tudta volna megállapítani a tulajdonos kilétét, elérhetőségét?
(1994 Magyar Hírlap)
A tizedik rész a zöldmozgalmak, a környezettel hivatásszerűen foglalkozó szervezetek fontosabb adatait, elérhetőségüket tartalmazza
(1998 Természet Világa)
Feldiktálta elérhetőségét. Cím, telef, ímél
(2001 Magyar Hírlap)
Elérhetőség: Fodros Általános Iskola, Fodros utca 38-40. Telefon: 240-1070
(2007 Óbuda)
4a.
vmely (intézmény, szolgáltatás) honlap(jának) internetes címe
A program – elérhetősége: http://www.datanet.hu/mozaik/saldo – a bevallási ívet nem tudja ugyan kitölteni, de a számítási műveletekben segít
(1998 Magyar Hírlap)
A honlap elérhetősége: www.civil.info.hu
(1999 Magyar Hírlap)
olyan [keresőprogram], amelyen többségében magyar website-ok elérhetőségére bukkanhatunk, csak néhány akad
(1999 Magyar Hírlap)
A háttérintézményeket összefogó Professzorok Háza elérhetősége: www.prof.iif.hu
(1999 Magyar Hírlap)

Beállítások