élesedik tn ige 12b5

1. (átv is) ’〈éllel rendelkező dolog, kül. eszköz, ill. annak éle〉(fenés, köszörülés hatására) vágásra alkalmasabbá, élesebbé válik’ ❖ a’ bujaság köszörüjin tompulni szokott a’ fegyver, nem élesedni (1782 e. Cserey Farkas¹ C1290, 191) | Eredetiségeink különségi továbbá vagy kopni vagy élesedni fognak, a mint t. i. keményebb vagy lágyabb, becsesb vagy becstelenebb minémüségekkel lesznek surlódásban (1835 Széchenyi István CD1501) | [a hódok metszőfogának] éle rágás alkalmával önmagából állandóan élesedik (1929 Az állatok világa ford. CD46) | forgó köszörűn sikoltva, kova-szagu csillagot ontva élesednek a fejszék (1956 Nagy László² 9473054, 87).

2. ’〈megnyilvánulás, tevékenység stb.〉 támadóvá v. támadóbbá, sértő(bb) szándékúvá válik’ ❖ az emberek’ nyelve közönségesen akkor élesedik, midőn vénülni kezdenek (1835 Hasznos Mulatságok 8629001, 82) | élesedni kezdő szatirája (1897 PallasLex. CD02) | ahogy a viták hevessége nőtt, úgy élesedett a hangnem is (1975 Tompa József CD30) | Az üzemanyagblokád még inkább felerősítette […] az amúgy is egyre élesedő bírálatokat (2000 Figyelő CD2601).

3. ’〈helyzet, küzdelem, ellentét stb.〉 fokozódik, kiéleződik, feszültebb lesz, ill. ezáltal vmivé válik’ ❖ [a vita] némelly hitszónokoknak a’ szavalószékből mondott botrányos tanitásaik által nem kis mértékben élesedett (1843 Pesti Hírlap CD61) | a modern embernek természetszeretete egyre metszőbb ellentétté élesedik (1903 Prohászka Ottokár 1125022, 108) | a harc élesedik: politikai téren is, az ideológiai fronton is (1950 Horváth Márton 9262001, 190) | meg kell teremteni azt a világrendet, amely […] el tudja fojtani a konfliktusokat, ha azok már háborúvá élesedtek (1995 Magyar Hírlap CD09) | élesedett a világpolitikai válság (1997 Marx György CD30).

4. ’erejében fokozódik, hatásában erősödik, ill. így erősödve vmivé alakul vmi’ ❖ [I. Dionüszosz] katonáinak erejek, gyakor munkálkodás által élesednének (1781 Forray András ford.–Justinus C1755, 243) | [hogy] a hangsulyos szótag annál erősebben feltünjék úgynevezett bötűrim (alliteratio) által élesedett (1856 Arany János C0654, 14) | E vallásos irány [ti. a lányok vallásos nevelése] ama kor egyik jellemző vonása, de [Széchy] Máriában nem élesedett sem türelmetlenséggé, sem vakbuzgósággá (1885 Acsády Ignác CD55) | a megvert, kizsákmányoló és reakciós osztályok […] egyre élesedő ellenállásának megtörése (1949 Losonczy Géza 9401001, 9) | a disznó hörgése visszafojtott sivításba élesedett (1986 Nádas Péter 9466003, 213).

4a. (kissé rég, irod) ’〈levegő〉 metszően hideggé válik’ ❖ [ahogy] élesedik a levegő, valami nyugtalanság vesz rajta erőt (1897 Kabos Ede C2468, 149) | A levegő élesedett, a hegyek felett bíborba oszló stráfok felhőztek (1929 Bohuniczky Szefi CD10).

5. (átv is) ’〈(kör)vonal〉 élesebben, határozottabban kirajzolódik, pontosabban kivehetővé, láthatóbbá, ill. ezáltal vmivé válik’ ❖ A ránczok árkokká élesedtek (1899 Pekár Gyula C3461, 164) | Az egységes nemesi társadalom keretein belül feltűnnek és egyre élesednek a belőle szétváló új osztályok […] kontúrjai (1930 Hóman Bálint CD42) | Emelkedik a hold, élesednek a körvonalak (1980 Dedinszky Erika 2054032, 433).

6. ’〈érzék(szerv), észlelés v. ész, értelem, gondolkodás〉 az apró részletek, összefüggések érzékelésére, megkülönböztetésére alkalmasabbá válik’ ❖ Leg-jobb, azt mondotta, Bachusnak a’ teje, Ettl élesedne az ész, ’s ember’ feje (1793 Gvadányi József C1940, 71) | az érzékek élesednek, látás, hallás, szaglás, de jelesűl a tapintás kifejlettebb lesz (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A holló értelmi képessége az emberrel való együttélés révén csodálatosan élesedik (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Természetesen mindig is írtam és fordítottam, az utazások során azonban élesedett a szemem (1998 Magyar Hírlap CD09).

Ö: ki~.

Sz: élesedés.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. él²; ÉKsz.

élesedik tárgyatlan ige 12b5
1. (átv is)
〈éllel rendelkező dolog, kül. eszköz, ill. annak éle〉 (fenés, köszörülés hatására) vágásra alkalmasabbá, élesebbé válik
a’ bujaság köszörüjin tompulni szokott a’ fegyver, nem élesedni
(1782 e. Cserey Farkas¹)
Eredetiségeink különségi továbbá vagy kopni vagy élesedni fognak, a mint t. i.tudniillik keményebb vagy lágyabb, becsesb vagy becstelenebb minémüségekkel lesznek surlódásban
(1835 Széchenyi István)
[a hódok metszőfogának] éle rágás alkalmával önmagából állandóan élesedik
(1929 Az állatok világa ford.)
forgó köszörűn sikoltva, kova-szagu csillagot ontva élesednek a fejszék
(1956 Nagy László²)
2.
〈megnyilvánulás, tevékenység stb.〉 támadóvá v. támadóbbá, sértő(bb) szándékúvá válik
az emberek’ nyelve közönségesen akkor élesedik, midőn vénülni kezdenek
(1835 Hasznos Mulatságok)
élesedni kezdő szatirája
(1897 PallasLex.)
ahogy a viták hevessége nőtt, úgy élesedett a hangnem is
(1975 Tompa József)
Az üzemanyagblokád még inkább felerősítette […] az amúgy is egyre élesedő bírálatokat
(2000 Figyelő)
3.
〈helyzet, küzdelem, ellentét stb.〉 fokozódik, kiéleződik, feszültebb lesz, ill. ezáltal vmivé válik
[a vita] némelly hitszónokoknak a’ szavalószékből mondott botrányos tanitásaik által nem kis mértékben élesedett
(1843 Pesti Hírlap)
a modern embernek természetszeretete egyre metszőbb ellentétté élesedik
(1903 Prohászka Ottokár)
a harc élesedik: politikai téren is, az ideológiai fronton is
(1950 Horváth Márton)
meg kell teremteni azt a világrendet, amely […] el tudja fojtani a konfliktusokat, ha azok már háborúvá élesedtek
(1995 Magyar Hírlap)
élesedett a világpolitikai válság
(1997 Marx György)
4.
erejében fokozódik, hatásában erősödik, ill. így erősödve vmivé alakul vmi
[I. Dionüszosz] katonáinak erejek, gyakor munkálkodás által élesednének
(1781 Forray András ford.Justinus)
[hogy] a hangsulyos szótag annál erősebben feltünjék úgynevezett bötűrim (alliteratio) által élesedett
(1856 Arany János)
E vallásos irány [ti. a lányok vallásos nevelése] ama kor egyik jellemző vonása, de [Széchy] Máriában nem élesedett sem türelmetlenséggé, sem vakbuzgósággá
(1885 Acsády Ignác)
a megvert, kizsákmányoló és reakciós osztályok […] egyre élesedő ellenállásának megtörése
(1949 Losonczy Géza)
a disznó hörgése visszafojtott sivításba élesedett
(1986 Nádas Péter)
4a. (kissé rég, irod)
〈levegő〉 metszően hideggé válik
[ahogy] élesedik a levegő, valami nyugtalanság vesz rajta erőt
(1897 Kabos Ede)
A levegő élesedett, a hegyek felett bíborba oszló stráfok felhőztek
(1929 Bohuniczky Szefi)
5. (átv is)
(kör)vonal〉 élesebben, határozottabban kirajzolódik, pontosabban kivehetővé, láthatóbbá, ill. ezáltal vmivé válik
A ránczok árkokká élesedtek
(1899 Pekár Gyula)
Az egységes nemesi társadalom keretein belül feltűnnek és egyre élesednek a belőle szétváló új osztályok […] kontúrjai
(1930 Hóman Bálint)
Emelkedik a hold, élesednek a körvonalak
(1980 Dedinszky Erika)
6.
〈érzék(szerv), észlelés v. ész, értelem, gondolkodás〉 az apró részletek, összefüggések érzékelésére, megkülönböztetésére alkalmasabbá válik
Leg-jobb, azt mondotta, Bachusnak a’ teje, Ettl élesedne az ész, ’s ember’ feje
(1793 Gvadányi József)
az érzékek élesednek, látás, hallás, szaglás, de jelesűl a tapintás kifejlettebb lesz
(1857 Vasárnapi Újság)
A holló értelmi képessége az emberrel való együttélés révén csodálatosan élesedik
(1933 Az állatok világa ford.)
Természetesen mindig is írtam és fordítottam, az utazások során azonban élesedett a szemem
(1998 Magyar Hírlap)
Sz: élesedés
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. él²; ÉKsz.

Beállítások