-élet (utótagként)

1. ’〈vmely életkorhoz v. családi állapothoz kötődő, arra jellemző〉 élethelyzet v. életmód, ill. ilyen élethelyzetben eltöltött időszak’ ❖ gyermekélet fn 3B | A gyermekélet kedves tájait Meglátom ismét (1823 Vörösmarty Mihály C4540, 319) | önként belopódzik az [ti. a testedzés] az ember ösztönszerü működései közé is, mit a gyermek élet jeleneteiben tisztán észrevehetni (1847 Hetilap CD61) | A bevonulás óta először kaptunk levelet apámtól. Az Ipoly mellékéről írt. Ezzel a levéllel kezdődött el gyermekéletem új földrajz- és történelemórája (1976 Dobos László 1034003, 217) | [az a] változás, amely a gyermekéletet az elmúlt öt-hat generációnyi szakaszban átalakította, az iskoláztatással kapcsolatos (2000 Magyar néprajz CD47)  leányélet fn 3B | a’ leányéletnek Legnagyobb únalmat a’ párták tétetnek (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 99) | A „fiatalasszonyok” társasága azokból a dámákból alakult, akik bár búcsút mondtak a vidám leányéletnek: házasságukban „nem találták meg azt a boldogságot”, amelyért lemondtak volt a „szabadelvűségről” (1930 Krúdy Gyula CD54) | Talán a mai nap más lesz, gazdagabb, mint a tegnapi. Talán hoz valamit leányéletükbe. Változást, a szerelem édességét (1970 Moyzes Ilona 2042009, 198)  legényélet fn 3B | Mit ér az a legényélet? (1854 Podmaniczky Frigyes C3527, 52) | nyolc osztályos volt az iskola és a kollégium vigyázott Ady Endrére serdülő gyermekkorától legényéletéig (1921 Révész Béla CD10) | az ötvenhárom éves koráig legényélethez szokott Vajda [János] méltóbb élettárs mellett sem tört volna bele egykönnyen a házaséletbe (1965 Komlós Aladár CD53).

1a. ’〈vmely foglalkozáshoz kötődő〉 tevékenység(gel járó életmód), ill. azzal eltöltött időszak’ ❖ bányászélet fn 3B | Derüre boru; mint mindenütt az életben, ugy a bányász életben is (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A bányászélet sok veszélylyel és nélkülözéssel jár; azért a bányászok is, miként a vészszel küzdő hajósok, nagyon vallásosak (1871 Orbán Balázs CD22) | Külön vitrinben kaptak helyet a bányászéletet ábrázoló népművészeti alkotások, melyek viselettörténetileg is értékes emlékek (1960 Faller Jenő CD52) | Nemzedékek nőttek bele a bányászéletbe hazánkban is, gondolkodásukat, szokásaikat, életvitelüket leginkább a földmély határozta és határozza meg (1992 Országgyűlési Napló CD62)  hajósélet fn 3B | A’ hajós élet egyformaságával nem akarom untatni az olvasót (1837 Jósika Miklós C2372, 148) | tizenkét esztendei hajósélet (1919 Földi Mihály CD10) | [Poturicsics hajóskapitány] már mindent megpróbált a világon hosszú hajósélete alatt úgy a Vaskapun túl, mint a Vaskapun innen (1930 Krúdy Gyula CD54) | Az író felidézi […] a kalandor hajósélet helyzeteit, amelyben az ivás a kommunikáció, a férfias együttlét kiiktathatatlan velejárója lett (1994 Új Könyvek CD29)  huszárélet fn 3B | A huszárélet a híres és vitéz élet (1849 Szemere Bertalan CD32) | Sok minden visszatérhet még Magyarországon, de a régi huszárélet aligha (1926 Krúdy Gyula CD54) | toborzó-ének Amade [László] híres költeménye is: A szép fényes katonának arany gyöngy élete… Első fele a vidám huszár életet (győzelem, gazdagodás, előmenetel, siker a nőknél) […] ecseteli, hogy mindezt szembeállíthassa a parasztsors nyomorúságával (1964 Tarnai Andor CD53)  katonaélet fn 3B | Hajdani világbann kapva kaptanak az emberek a katona életen (1780 Magyar Hírmondó C0268, 617) | a’ katona élet is bizonyos készségeket és esmereteket kíván (1826 Szilasy János 8450011, 220) | hosszú katonaélet (1916 Molnár Ferenc² 9453023, 94) | milyen szörnyen brutálissá tehet a háború és a katonaélet, hogyan képes tisztességes embereket tömeggyilkosokká változtatni (1983 Szabó T. E. Attila ford.–Szent-Györgyi 9661003, 267).

1b. ’〈vmely (kényszerrel) kijelölt intézményben, tartózkodási helyen töltött〉 időszak, ill. 〈ilyen hely〉 körülményei által (ki)alakított (ideiglenes) életforma’ ❖ börtönélet fn 3B | [Sobri Jóskára] a börtönélet különös átalakitó behatással volt (1847 Pesti Divatlap C5841, 1460) | Csupa tréfa és mulatság volt az egész börtön-életem (1888 Jókai Mór C2315, 258) | négy esztendei börtönélet után csupán ez év szeptemberében szabadult ki (1961 Magyar Nemzet dec. 28. C4799, 2)  frontélet fn 3B | a front-élet lélekölő egyhangúságában (1916 Erdély Jenő CD10) | öt hónapi elsővonalbeli frontélet után (1942 Horváth Károly CD52) | Az első személyes formában írt regény a frontélet mindennapjaiból bontakoztatja ki a forradalmak felé mutató koncepciót (1966 Diószegi András CD53)  lágerélet fn 3B | négy napi lágerélet után Bécsbe kerültünk (1957 Szöllősy Pál CD58) | a gyermek szemével nézi a munkatábor, a lágerélet borzalmait (1990 A magyar irodalom története CD53) | [a dokumentumkötet] a hadifoglyok lágeréletét tekinti át a doni tragédiától a hazatérésig (2000 Új Könyvek CD29).

2. ’〈vmely kulturális v. sportterülethez kötődő〉 események, ill. intézmények, szereplők v. azok tevékenységének (vmely helyre, időszakra, személyre stb. korlátozódó) összessége’ ❖ dzsesszélet fn 3B | a 70-es, 80-as évek dzsesszéletében a tanszak tanárai és az itt végzett növendékek egyre inkább vezető szerepet játszottak (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | A zenei napokkal a szervezők Székesfehérvár dzsesszéletét szeretnék élénkíteni (1995 Magyar Hírlap CD09) | teljes körűen bemutatni a hazai és határon túli jazzéletet (1999 Új Könyvek CD29)  fociélet fn 3B (biz) | mindezek a nagyon emberi, tehát nagyon természetes megnyilvánulások ugyancsak fura előjellel vetülnek ki a város fociéletének széles vásznán (1974 Zsolt István 9808004, 208) | A verdikt újabb tabut dönt meg a nemzetközi fociéletben, az EU-tagállamok futballklubjai eddig ugyanis szerződésük lejárta után is átigazolási díjat követeltek a közösség határain túlról érkező idegenlégiósokért (1998 Magyar Hírlap CD09)  futballélet fn 3B | Edson Tavares az első külföldi edző, aki egy évtizedes szünet után részt vesz a vietnami futballéletben (1994 Magyar Hírlap CD09) | az a célunk, hogy pezsgő futballélet legyen Magyarországon (1997 Magyar Hírlap CD09) | [Zinédine Zidane] nem csak a francia futballélet egyik sztárja, de a világ talán legnépszerűbb futballistája is (1999 Új Könyvek CD29)  hangversenyélet fn 3B | [Eduard Hanslick megírta] a bécsi hangversenyélet történetét (1913 RévaiNagyLex. C5705, 494) | Az elmúlt két hét hangversenyéletében ismét a zongoraművészek játszották a vezető szerepet (1926 Tóth Aladár CD10) | a klasszikus zenei hanglemezkiadást világszerte sújtó recesszió egyelőre nem érte el a hangversenyéletet (1999 Magyar Hírlap CD09)  koncertélet fn 3B | a városok megnyílnak a verbunkos zene előtt, mindenekelőtt a nyilvános produkció, a hangverseny intézményét állítják az új muzsika szolgálatába. Pozsony már régebben ismeri ezt a koncert-életet (1931 ZeneiLex. CD49) | A zeneiskolákban tanító tanárok a városok koncertéletének is aktív résztvevői (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | [Gianluigi Gelmetti] sohasem tudott bekerülni a koncertélet és a hanglemezkiadás közvetlen élvonalába (1998 Magyar Hírlap CD09)  médiaélet fn 3B | [a Freedom House] a nemzetközi médiaéletben és sajtóéletben számon tartott szervezet (1997 Országgyűlési Napló CD62) | A Katolikus Rádió – Eger életre hívása jelentős lépés a magyar vallási médiaéletben (2000 Magyar Hírlap CD09) | [a zenés vacsorákon] sokszor megfordulnak a térség üzleti és médiaéletének legfontosabb szereplői is (2000 Figyelő CD2601)  operaélet fn 3B | a nagyobb mozgástér természetesen az operaéletnek is kedvezett, ugyanakkor korábban nem tapasztalt gazdasági, anyagi nehézségek léptek fel (1994 Magyar Hírlap CD09) | Waltraud Meier […] az együttes dísze, a nemzetközi operaélet első számú mezzoszopránja (1997 Magyar Hírlap CD09) | A harminchét éves José Cura a kilencvenes évek közepén robbant be a világ operaéletébe, miután megnyerte a nemzetközi Plácido Domingo Énekversenyt (2000 Magyar Hírlap CD09)  sakkélet fn 3B | Ha Kolozsvár sakkéletete továbbra is ezen a szinvonalon marad, egyáltalán nem fogunk csodálkozni, ha a magyar fővárosnak Erdély fővárosa lesz a legméltóbb, sőt egyedüli vetélytársa (1914 Budapesti Hírlap márc. 29. C4702, 38) | [Breuer György] sakkelméleti feljegyzései már diákkorából maradtak fenn. Figyelte a hazai és külföldi sakkéletet (1956 Varga Lajos CD52) | A világháború utáni évek meginduló sakkéletében gyakran feltűnt Karol Wojtyla neve – többnyire kétlépéses mattfeladványok szerzőjeként (1991 Papp Márió CD17)  sportélet fn 3B | [Kendeffy Ádám] sokat működött az erdélyi gazdasági és sportélet előbbrevitelére (1895 PallasLex. CD02) | [Regényi úr] azt gondolta magában, hogy visszavonul a sok utazgatással, gonddal, fáradsággal járó sportélettől (1930 Krúdy Gyula CD54) | a Testnevelési Főiskolán békenagygyülést tartanak, olimpiai bajnokok, világbajnokok, sportéletünk legkiválobbjai vesznek részt a nagygyülésen (1950 Népsport júl. 17. C5350, 26) | [az edző] nemcsak a sportélet, az adott sportág képviselője, hanem átfogóan az emberi kultúra egy jelentős területének átvevője, továbbfejlesztője, továbbadója (1983 Bíróné Nagy Edit 1018002, 71)  táncélet fn 3B | Tánc, táncélet, viselet [Apátfalván] (1951 Berta János CD36) | A mezőségi magyarok igen gazdag és archaikus táncélete őrizte meg az aszimmetrikus ritmusok egy sorát (1990 Magyar néprajz CD47) | Mondhatjuk, hogy egy újabb táncegyüttessel bővült a főváros táncélete? (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈vmely helyszín v. szervezet keretei között folyó v. arra jellemző〉 közösségi tevékenységek, ill. események összessége’ ❖ klubélet fn 3B | Nálunk is van klubélet, nemcsak Angliában (1867 Jókai Mór CD18) | A nagy jövőre jogosult, szorgalmas tisztviselő […] legénykorában élénk klubéletet élt s tagja volt máig is az Országos Kaszinónak (1912 Budapesti Hírlap febr. 21. C4700, 10) | Teremtsünk érdekes és vonzó klubéletet (1956 Tánczos Gábor 2051061, 49) | Klubéletünkben a baráti kapcsolatok ápolása is fontos szerepet kap (1998 Magyar Hírlap CD09)  páholyélet fn 3B (/ritk) | Vámos Károly. Munkája: Páholyélet (1901 Magyar írók élete CD27) | VI. György jelenlegi angol király is tagja volt trónraléptéig a szabadkőműves páholynak, – azóta csak leghűbb és legodaadóbb támogatója a páholyéletnek (1941 Nemzeti Figyelő 2135001, 4) | Hindy Géza irodaigazgató és Németh Miklós helyettes nagymester azzal fordult a páholyokhoz, küldjenek tudósítást a páholyélet fontosabb eseményeiről (2000 Schőn István CD40)  szalonélet fn 3B (/ritk) | A’ nap’ balitéletein, ’s szalonélet szokásán most egyszer Vértesyné túlemelé magát (1842 Kuthy Lajos C2861, 133) | A szalon-élet [Franciaországban] október-novembertől junius közepéig tart (1893 Alvinczy Sándor C0581, 129) | [Pálffy Albert] mesekereső leleménye nem sok tárgyat talált az arisztokrata családokban; a felső tízezer szalonéletéből nem tudott lélekbe nyomuló egyéneket kiragadni (1933 Pintér Jenő CD44) | [Kazinczy Ferenc] érzelmi világát finomította a kassai szalonélet, melynek társasági örömeiben, szerelmeiben éppúgy kedvét találta, mint a szabadkőműves ceremóniákban (1965 Szauder József CD53).

-élet (utótagként)
1.
〈vmely életkorhoz v. családi állapothoz kötődő, arra jellemző〉 élethelyzet v. életmód, ill. ilyen élethelyzetben eltöltött időszak
gyermekélet főnév 3B
A gyermekélet kedves tájait Meglátom ismét
(1823 Vörösmarty Mihály)
önként belopódzik az [ti. a testedzés] az ember ösztönszerü működései közé is, mit a gyermek élet jeleneteiben tisztán észrevehetni
(1847 Hetilap)
A bevonulás óta először kaptunk levelet apámtól. Az Ipoly mellékéről írt. Ezzel a levéllel kezdődött el gyermekéletem új földrajz- és történelemórája
(1976 Dobos László)
[az a] változás, amely a gyermekéletet az elmúlt öt-hat generációnyi szakaszban átalakította, az iskoláztatással kapcsolatos
(2000 Magyar néprajz)
leányélet főnév 3B
a’ leányéletnek Legnagyobb únalmat a’ párták tétetnek
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
A „fiatalasszonyok” társasága azokból a dámákból alakult, akik bár búcsút mondtak a vidám leányéletnek: házasságukban „nem találták meg azt a boldogságot”, amelyért lemondtak volt a „szabadelvűségről”
(1930 Krúdy Gyula)
Talán a mai nap más lesz, gazdagabb, mint a tegnapi. Talán hoz valamit leányéletükbe. Változást, a szerelem édességét
(1970 Moyzes Ilona)
legényélet főnév 3B
Mit ér az a legényélet?
(1854 Podmaniczky Frigyes)
nyolc osztályos volt az iskola és a kollégium vigyázott Ady Endrére serdülő gyermekkorától legényéletéig
(1921 Révész Béla)
az ötvenhárom éves koráig legényélethez szokott Vajda [János] méltóbb élettárs mellett sem tört volna bele egykönnyen a házaséletbe
(1965 Komlós Aladár)
1a.
〈vmely foglalkozáshoz kötődő〉 tevékenység(gel járó életmód), ill. azzal eltöltött időszak
bányászélet főnév 3B
Derüre boru; mint mindenütt az életben, ugy a bányász életben is
(1856 Vasárnapi Újság)
A bányászélet sok veszélylyel és nélkülözéssel jár; azért a bányászok is, miként a vészszel küzdő hajósok, nagyon vallásosak
(1871 Orbán Balázs)
Külön vitrinben kaptak helyet a bányászéletet ábrázoló népművészeti alkotások, melyek viselettörténetileg is értékes emlékek
(1960 Faller Jenő)
Nemzedékek nőttek bele a bányászéletbe hazánkban is, gondolkodásukat, szokásaikat, életvitelüket leginkább a földmély határozta és határozza meg
(1992 Országgyűlési Napló)
hajósélet főnév 3B
A’ hajós élet egyformaságával nem akarom untatni az olvasót
(1837 Jósika Miklós)
tizenkét esztendei hajósélet
(1919 Földi Mihály)
[Poturicsics hajóskapitány] már mindent megpróbált a világon hosszú hajósélete alatt úgy a Vaskapun túl, mint a Vaskapun innen
(1930 Krúdy Gyula)
Az író felidézi […] a kalandor hajósélet helyzeteit, amelyben az ivás a kommunikáció, a férfias együttlét kiiktathatatlan velejárója lett
(1994 Új Könyvek)
huszárélet főnév 3B
A huszárélet a híres és vitéz élet
(1849 Szemere Bertalan)
Sok minden visszatérhet még Magyarországon, de a régi huszárélet aligha
(1926 Krúdy Gyula)
toborzó-ének Amade [László] híres költeménye is: A szép fényes katonának arany gyöngy élete… Első fele a vidám huszár életet (győzelem, gazdagodás, előmenetel, siker a nőknél) […] ecseteli, hogy mindezt szembeállíthassa a parasztsors nyomorúságával
(1964 Tarnai Andor)
katonaélet főnév 3B
Hajdani világbann kapva kaptanak az emberek a katona életen
(1780 Magyar Hírmondó)
a’ katona élet is bizonyos készségeket és esmereteket kíván
(1826 Szilasy János)
hosszú katonaélet
(1916 Molnár Ferenc²)
milyen szörnyen brutálissá tehet a háború és a katonaélet, hogyan képes tisztességes embereket tömeggyilkosokká változtatni
(1983 Szabó T. E. Attila ford.Szent-Györgyi)
1b.
〈vmely (kényszerrel) kijelölt intézményben, tartózkodási helyen töltött〉 időszak, ill. 〈ilyen hely〉 körülményei által (ki)alakított (ideiglenes) életforma
börtönélet főnév 3B
[Sobri Jóskára] a börtönélet különös átalakitó behatással volt
(1847 Pesti Divatlap)
Csupa tréfa és mulatság volt az egész börtön-életem
(1888 Jókai Mór)
négy esztendei börtönélet után csupán ez év szeptemberében szabadult ki
(1961 Magyar Nemzet dec. 28.)
frontélet főnév 3B
a front-élet lélekölő egyhangúságában
(1916 Erdély Jenő)
öt hónapi elsővonalbeli frontélet után
(1942 Horváth Károly)
Az első személyes formában írt regény a frontélet mindennapjaiból bontakoztatja ki a forradalmak felé mutató koncepciót
(1966 Diószegi András)
lágerélet főnév 3B
négy napi lágerélet után Bécsbe kerültünk
(1957 Szöllősy Pál)
a gyermek szemével nézi a munkatábor, a lágerélet borzalmait
(1990 A magyar irodalom története)
[a dokumentumkötet] a hadifoglyok lágeréletét tekinti át a doni tragédiától a hazatérésig
(2000 Új Könyvek)
2.
〈vmely kulturális v. sportterülethez kötődő〉 események, ill. intézmények, szereplők v. azok tevékenységének (vmely helyre, időszakra, személyre stb. korlátozódó) összessége
dzsesszélet főnév 3B
a 70-es, 80-as évek dzsesszéletében a tanszak tanárai és az itt végzett növendékek egyre inkább vezető szerepet játszottak
(1993 A magyarság kézikönyve)
A zenei napokkal a szervezők Székesfehérvár dzsesszéletét szeretnék élénkíteni
(1995 Magyar Hírlap)
teljes körűen bemutatni a hazai és határon túli jazzéletet
(1999 Új Könyvek)
fociélet főnév 3B (biz)
mindezek a nagyon emberi, tehát nagyon természetes megnyilvánulások ugyancsak fura előjellel vetülnek ki a város fociéletének széles vásznán
(1974 Zsolt István)
A verdikt újabb tabut dönt meg a nemzetközi fociéletben, az EUEurópai Unió-tagállamok futballklubjai eddig ugyanis szerződésük lejárta után is átigazolási díjat követeltek a közösség határain túlról érkező idegenlégiósokért
(1998 Magyar Hírlap)
futballélet főnév 3B
Edson Tavares az első külföldi edző, aki egy évtizedes szünet után részt vesz a vietnami futballéletben
(1994 Magyar Hírlap)
az a célunk, hogy pezsgő futballélet legyen Magyarországon
(1997 Magyar Hírlap)
[Zinédine Zidane] nem csak a francia futballélet egyik sztárja, de a világ talán legnépszerűbb futballistája is
(1999 Új Könyvek)
hangversenyélet főnév 3B
[Eduard Hanslick megírta] a bécsi hangversenyélet történetét
(1913 RévaiNagyLex.)
Az elmúlt két hét hangversenyéletében ismét a zongoraművészek játszották a vezető szerepet
(1926 Tóth Aladár)
a klasszikus zenei hanglemezkiadást világszerte sújtó recesszió egyelőre nem érte el a hangversenyéletet
(1999 Magyar Hírlap)
koncertélet főnév 3B
a városok megnyílnak a verbunkos zene előtt, mindenekelőtt a nyilvános produkció, a hangverseny intézményét állítják az új muzsika szolgálatába. Pozsony már régebben ismeri ezt a koncert-életet
(1931 ZeneiLex.)
A zeneiskolákban tanító tanárok a városok koncertéletének is aktív résztvevői
(1993 A magyarság kézikönyve)
[Gianluigi Gelmetti] sohasem tudott bekerülni a koncertélet és a hanglemezkiadás közvetlen élvonalába
(1998 Magyar Hírlap)
médiaélet főnév 3B
[a Freedom House] a nemzetközi médiaéletben és sajtóéletben számon tartott szervezet
(1997 Országgyűlési Napló)
A Katolikus Rádió – Eger életre hívása jelentős lépés a magyar vallási médiaéletben
(2000 Magyar Hírlap)
[a zenés vacsorákon] sokszor megfordulnak a térség üzleti és médiaéletének legfontosabb szereplői is
(2000 Figyelő)
operaélet főnév 3B
a nagyobb mozgástér természetesen az operaéletnek is kedvezett, ugyanakkor korábban nem tapasztalt gazdasági, anyagi nehézségek léptek fel
(1994 Magyar Hírlap)
Waltraud Meier […] az együttes dísze, a nemzetközi operaélet első számú mezzoszopránja
(1997 Magyar Hírlap)
A harminchét éves José Cura a kilencvenes évek közepén robbant be a világ operaéletébe, miután megnyerte a nemzetközi Plácido Domingo Énekversenyt
(2000 Magyar Hírlap)
sakkélet főnév 3B
Ha Kolozsvár sakkéletete továbbra is ezen a szinvonalon marad, egyáltalán nem fogunk csodálkozni, ha a magyar fővárosnak Erdély fővárosa lesz a legméltóbb, sőt egyedüli vetélytársa
(1914 Budapesti Hírlap márc. 29.)
[Breuer György] sakkelméleti feljegyzései már diákkorából maradtak fenn. Figyelte a hazai és külföldi sakkéletet
(1956 Varga Lajos)
A világháború utáni évek meginduló sakkéletében gyakran feltűnt Karol Wojtyla neve – többnyire kétlépéses mattfeladványok szerzőjeként
(1991 Papp Márió)
sportélet főnév 3B
[Kendeffy Ádám] sokat működött az erdélyi gazdasági és sportélet előbbrevitelére
(1895 PallasLex.)
[Regényi úr] azt gondolta magában, hogy visszavonul a sok utazgatással, gonddal, fáradsággal járó sportélettől
(1930 Krúdy Gyula)
a Testnevelési Főiskolán békenagygyülést tartanak, olimpiai bajnokok, világbajnokok, sportéletünk legkiválobbjai vesznek részt a nagygyülésen
(1950 Népsport júl. 17.)
[az edző] nemcsak a sportélet, az adott sportág képviselője, hanem átfogóan az emberi kultúra egy jelentős területének átvevője, továbbfejlesztője, továbbadója
(1983 Bíróné Nagy Edit)
táncélet főnév 3B
Tánc, táncélet, viselet [Apátfalván]
(1951 Berta János)
A mezőségi magyarok igen gazdag és archaikus táncélete őrizte meg az aszimmetrikus ritmusok egy sorát
(1990 Magyar néprajz)
Mondhatjuk, hogy egy újabb táncegyüttessel bővült a főváros táncélete?
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
〈vmely helyszín v. szervezet keretei között folyó v. arra jellemző〉 közösségi tevékenységek, ill. események összessége
klubélet főnév 3B
Nálunk is van klubélet, nemcsak Angliában
(1867 Jókai Mór)
A nagy jövőre jogosult, szorgalmas tisztviselő […] legénykorában élénk klubéletet élt s tagja volt máig is az Országos Kaszinónak
(1912 Budapesti Hírlap febr. 21.)
Teremtsünk érdekes és vonzó klubéletet
(1956 Tánczos Gábor)
Klubéletünkben a baráti kapcsolatok ápolása is fontos szerepet kap
(1998 Magyar Hírlap)
páholyélet főnév 3B (/ritk)
Vámos Károly. Munkája: Páholyélet
(1901 Magyar írók élete)
VI. György jelenlegi angol király is tagja volt trónraléptéig a szabadkőműves páholynak, – azóta csak leghűbb és legodaadóbb támogatója a páholyéletnek
(1941 Nemzeti Figyelő)
Hindy Géza irodaigazgató és Németh Miklós helyettes nagymester azzal fordult a páholyokhoz, küldjenek tudósítást a páholyélet fontosabb eseményeiről
(2000 Schőn István)
szalonélet főnév 3B (/ritk)
A’ nap’ balitéletein, ’s szalonélet szokásán most egyszer Vértesyné túlemelé magát
(1842 Kuthy Lajos)
A szalon-élet [Franciaországban] október-novembertől junius közepéig tart
(1893 Alvinczy Sándor)
[Pálffy Albert] mesekereső leleménye nem sok tárgyat talált az arisztokrata családokban; a felső tízezer szalonéletéből nem tudott lélekbe nyomuló egyéneket kiragadni
(1933 Pintér Jenő)
[Kazinczy Ferenc] érzelmi világát finomította a kassai szalonélet, melynek társasági örömeiben, szerelmeiben éppúgy kedvét találta, mint a szabadkőműves ceremóniákban
(1965 Szauder József)

Beállítások