életadó¹ mn és fn (kissé vál)

I. mn 11A8

1. (átv is) ’〈olyan személy jelzőjeként, akitől élet származik, aki az élet létrehozásának tevékeny részese〉’ ❖ Jóltevő Oziris! élet-adó Atyánk! Izis, nyájas Anyánk! éljetek! éljetek! (1802 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | A megyeház [...] évről-évre új intézményeknek lett életadó és ápoló szülőjévé (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | életadó anyák (1947 Szabad Föld máj. 4. C1537, 8) | Liber „pater”, életadó, megtermékenyítő atya (1959 Alföldy Géza CD52) | Ártatlant ölni: isteni felelősség; így is csak életadó istenségnek engedélyezhető (1969 Illyés Gyula 9274077, 62) | a más versekben életadó nő áldozathozatala itt az, hogy elébe megy az elkerülhetetlen végnek (1992 Ferencz Győző 2016034, 426).

1a. ’vminek a létrehozatalát, fennmaradását, fejlődését lehetővé tevő, elősegítő 〈személy, dolog stb.〉’ ❖ a technikai tudományok a gyakorlatos iparágakkal minálunk életadó viszonyban épen nem, vagy csak gyér kivételként állanak (1841 Kossuth Lajos CD32) | [Csapó Dániel] egyik életadó, leghatályosabb tagja volt a’ magyar gazd. egyesületnek (1844 Pesti Hírlap CD61) | a homéroszi költészetnek életadó nagy élménye (1928 Sinkó Ervin CD10) | [a Vas megyéhez tartozó Felső-Répcevidék] ragaszkodik életadó népi és kulturális hagyományaihoz (2000 Gyurácz Ferenc CD36).

2. (átv is) ’az élet jelenségeit, ill. vkinek a fizikai létezését, életét lehetővé tevő 〈dolog, hatás stb.〉’ ❖ lelki élet adó kenyere az embernek az Iſten igéje és minden ſzava (1777 Molnár János C3195, 115) | Remegő lábakkal egyenlőn Kezdtük az életadó földet tapdosni (1830 Vörösmarty Mihály 8524386, 199) | A tündöklő Nap, a lángsugarú Nap, az életadó Nap: az én paizsom! (1909 Oláh Gábor 9487060, 85) | Érezte, amint a forró kis száj beleharap az emlőjébe s a kis öklök belefurnak az élet-adó mellbe (1919 Szabó Dezső 9623005, 232) | a kosarat szorító kendő pereménél egy kacsa utat talált az életadó levegőhöz, az állat kidugta hápogó, sárga csőrét (1977 Kertész Imre² CD41) | [a] város életadó folyója (1997 Új Könyvek CD29).

2a. ’életörömöt sugárzó, az életkedvet serkentő 〈megnyilvánulás, jelenség stb.〉’ ❖ És szállásra hivá, táplálatos étkeket, és bort, És ada sok szép szót hozzá, melly életadóbb az Éteknél, ’s léleknevelőbb a’ tályai bornál (1828 Vörösmarty Mihály 8524385, 181) | Lajos feloldatá a fogoly bilincseit, s életadó mosolyával felbiztatva kérdé tőle: hogy mi módon akarta őt megölni saját tábora közepette? (1860 Jókai Mór CD18) | mindent eldob szép pásztora életadó szerelméért (1925 Gyergyai Albert CD10) | azoknak, akik ez előtt leborulnak, ez a kép életadóbb művészet, mint amilyenekről a maga Király Elemére firkálni fog (1931 Szabó Dezső 9623013, 145).

II. fn 1A

1. ’az a személy, lény v. állat, akitől élet származik, aki az élet létrehozásának tevékeny részese’ ❖ Térdre hullva vegyítém imádságomat a’ madarak’ dalaival, kik hangos torokkal bizonyíták, hogy ők is érzik az élet’ kellemét ’s hálával adósak az életadó iránt (1837 Aurora C0044, 320) | A’ vadak kölyke legalább életadóinak szeretetét birja (1839 Remény C3611, 37) | áldott emlékű életadóm (1875 Jókai Mór CD18) | A nő a Természet cinkostársa: az életadó (1923 Kuncz Aladár CD10) | Korpusz Ádám egyszer olvasta valahol, hogy akinek megmentjük az életét, ahhoz mindenkinél jobban ragaszkodunk a továbbiakban. Mint az életadó ragaszkodik a teremtményéhez (2007 Méhes Károly² 3150001, 81).

1a. ’vminek a létrehozatalát, fennmaradását, fejlődését lehetővé tevő, elősegítő személy v. dolog’ ❖ [Horatius] volt mintegy felébresztője, ’s új életadója a’ lucilusi satirának (1840 Athenaeum C0020, 721) | A’ tory ministerség, napjainkban, midőn minden, még a’ zsarnokság is megfinomodott, nem fog olly messze menni, mint hajdanta, de azért könnyen találhat alkalmat életadóinak kellemetlenséget okozni (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Tallérossy Zebulon] annyira egészséges és sikerült alkotás, hogy szinte élő embernek képzeljük. Maga életadója [ti. Jókai Mór] is [megszerette] (1905–1906 Mikszáth Kálmán CD04) | Ha nem így lett volna, fabatkát sem érne az a kereszténység, ami az írástudatlan galileai halászok kis csoportjából világvallássá, egy kultúra életadójává vált (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (ritk) ’az élet jelenségeit, ill. vkinek a fizikai létezését, életét lehetővé tevő dolog’ ❖ Lycisca nevén árulta magát, s mutogatta ott az ölét, fejedelmi Britannicus, életadódat (1961 e. Muraközy Gyula ford. CD17) | egyazon köldökzsinór az életadója (1972 Sütő András 9620018, 104).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

életadó¹ melléknév és főnév (kissé vál)
I. melléknév 11A8
1. (átv is)
〈olyan személy jelzőjeként, akitől élet származik, aki az élet létrehozásának tevékeny részese〉
Jóltevő Oziris! élet-adó Atyánk! Izis, nyájas Anyánk! éljetek! éljetek!
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
A megyeház [...] évről-évre új intézményeknek lett életadó és ápoló szülőjévé
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
életadó anyák
(1947 Szabad Föld máj. 4.)
Liber „pater”, életadó, megtermékenyítő atya
(1959 Alföldy Géza)
Ártatlant ölni: isteni felelősség; így is csak életadó istenségnek engedélyezhető
(1969 Illyés Gyula)
a más versekben életadó nő áldozathozatala itt az, hogy elébe megy az elkerülhetetlen végnek
(1992 Ferencz Győző)
1a.
vminek a létrehozatalát, fennmaradását, fejlődését lehetővé tevő, elősegítő 〈személy, dolog stb.〉
a technikai tudományok a gyakorlatos iparágakkal minálunk életadó viszonyban épen nem, vagy csak gyér kivételként állanak
(1841 Kossuth Lajos)
[Csapó Dániel] egyik életadó, leghatályosabb tagja volt a’ magyar gazd.gazdasági egyesületnek
(1844 Pesti Hírlap)
a homéroszi költészetnek életadó nagy élménye
(1928 Sinkó Ervin)
[a Vas megyéhez tartozó Felső-Répcevidék] ragaszkodik életadó népi és kulturális hagyományaihoz
(2000 Gyurácz Ferenc)
2. (átv is)
az élet jelenségeit, ill. vkinek a fizikai létezését, életét lehetővé tevő 〈dolog, hatás stb.〉
lelki élet adó kenyere az embernek az Iſten igéje és minden ſzava
(1777 Molnár János)
Remegő lábakkal egyenlőn Kezdtük az életadó földet tapdosni
(1830 Vörösmarty Mihály)
A tündöklő Nap, a lángsugarú Nap, az életadó Nap: az én paizsom!
(1909 Oláh Gábor)
Érezte, amint a forró kis száj beleharap az emlőjébe s a kis öklök belefurnak az élet-adó mellbe
(1919 Szabó Dezső)
a kosarat szorító kendő pereménél egy kacsa utat talált az életadó levegőhöz, az állat kidugta hápogó, sárga csőrét
(1977 Kertész Imre²)
[a] város életadó folyója
(1997 Új Könyvek)
2a.
életörömöt sugárzó, az életkedvet serkentő 〈megnyilvánulás, jelenség stb.〉
És szállásra hivá, táplálatos étkeket, és bort, És ada sok szép szót hozzá, melly életadóbb az Éteknél, ’s léleknevelőbb a’ tályai bornál
(1828 Vörösmarty Mihály)
Lajos feloldatá a fogoly bilincseit, s életadó mosolyával felbiztatva kérdé tőle: hogy mi módon akarta őt megölni saját tábora közepette?
(1860 Jókai Mór)
mindent eldob szép pásztora életadó szerelméért
(1925 Gyergyai Albert)
azoknak, akik ez előtt leborulnak, ez a kép életadóbb művészet, mint amilyenekről a maga Király Elemére firkálni fog
(1931 Szabó Dezső)
II. főnév 1A
1.
az a személy, lény v. állat, akitől élet származik, aki az élet létrehozásának tevékeny részese
Térdre hullva vegyítém imádságomat a’ madarak’ dalaival, kik hangos torokkal bizonyíták, hogy ők is érzik az élet’ kellemét ’s hálával adósak az életadó iránt
(1837 Aurora)
A’ vadak kölyke legalább életadóinak szeretetét birja
(1839 Remény)
áldott emlékű életadóm
(1875 Jókai Mór)
A nő a Természet cinkostársa: az életadó
(1923 Kuncz Aladár)
Korpusz Ádám egyszer olvasta valahol, hogy akinek megmentjük az életét, ahhoz mindenkinél jobban ragaszkodunk a továbbiakban. Mint az életadó ragaszkodik a teremtményéhez
(2007 Méhes Károly²)
1a.
vminek a létrehozatalát, fennmaradását, fejlődését lehetővé tevő, elősegítő személy v. dolog
[Horatius] volt mintegy felébresztője, ’s új életadója a’ lucilusi satirának
(1840 Athenaeum)
A’ tory ministerség, napjainkban, midőn minden, még a’ zsarnokság is megfinomodott, nem fog olly messze menni, mint hajdanta, de azért könnyen találhat alkalmat életadóinak kellemetlenséget okozni
(1841 Pesti Hírlap)
[Tallérossy Zebulon] annyira egészséges és sikerült alkotás, hogy szinte élő embernek képzeljük. Maga életadója [ti. Jókai Mór] is [megszerette]
(1905–1906 Mikszáth Kálmán)
Ha nem így lett volna, fabatkát sem érne az a kereszténység, ami az írástudatlan galileai halászok kis csoportjából világvallássá, egy kultúra életadójává vált
(1997 Magyar Hírlap)
2. (ritk)
az élet jelenségeit, ill. vkinek a fizikai létezését, életét lehetővé tevő dolog
Lycisca nevén árulta magát, s mutogatta ott az ölét, fejedelmi Britannicus, életadódat
(1961 e. Muraközy Gyula ford.)
egyazon köldökzsinór az életadója
(1972 Sütő András)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások