életbölcsesség fn 3B8

1. ’sok tapasztalaton alapuló bölcs életfelfogás, higgadt, körültekintő, megfontolt gondolkodás- és viselkedésmód, magatartás’ ❖ Szemeiböl az Életbölcsesség és a’ Szelídség kiragyogtak (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 2) | Az emberi elme szorgalmának legfelségesebb müve az önesmerés; ez legerősb alapja az életbölcseségnek, és a’ boldogság egyik kimerithetlen forrása (1833 Kunoss Endre 8260037, 107) | sok elbizakodottságot s kevés életbölcsességet tanúsít az ellenzék (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | [David Garnett] rendkívül elmés író, finom megfigyelője az embernek, tele irónikus életbölcsességgel (1930 Schöpflin Aladár CD10) | A paraszti életbölcsesség tömör, ihletett kifejezése a közmondás (1968 Bálint Sándor 9022002, 127).

2. (rendsz. tbsz-ban) ’vmely életigazságot, felismerést, tanítást kifejező tömör megállapítás, szentencia’ ❖ [a nő emlékkönyvét] telis-tele írták jókívánságokkal, a klasszikusokból merített, közkeletűvé vált életbölcsességekkel (1926 Kosztolányi Dezső CD10) | banális életbölcsességeket terjesztő, giccses ifjúsági [regények] (1961 Földes Anna 9154003, 66) | A legtöbbször egyetlen mondatba összefoglalt életbölcsességek legtöbbje vagy közhely [...] vagy fölöttébb prózai és kézenfekvő javaslat (1999 Új Könyvek CD29) | Kner Erzsébetnek a Pantacsatrához [!], az életbölcsességek régi indiai tankönyvéhez készített pergamenkötése (2000 Fabó Edit CD40) | A főnöke néha megosztotta vele a borzasztó tapasztalataiból lepárolt életbölcsességeit, ahogy más a pálinkáját kínálja (2005 Bódis Kriszta 3148008, 1290).

Vö. CzF. életbölcseség; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

életbölcsesség főnév 3B8
1.
sok tapasztalaton alapuló bölcs életfelfogás, higgadt, körültekintő, megfontolt gondolkodás- és viselkedésmód, magatartás
Szemeiböl az Életbölcsesség és a’ Szelídség kiragyogtak
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
Az emberi elme szorgalmának legfelségesebb müve az önesmerés; ez legerősb alapja az életbölcseségnek, és a’ boldogság egyik kimerithetlen forrása
(1833 Kunoss Endre)
sok elbizakodottságot s kevés életbölcsességet tanúsít az ellenzék
(1875 Mikszáth Kálmán)
[David Garnett] rendkívül elmés író, finom megfigyelője az embernek, tele irónikus életbölcsességgel
(1930 Schöpflin Aladár)
A paraszti életbölcsesség tömör, ihletett kifejezése a közmondás
(1968 Bálint Sándor)
2. (rendsz. tbsz-ban)
vmely életigazságot, felismerést, tanítást kifejező tömör megállapítás, szentencia
[a nő emlékkönyvét] telis-tele írták jókívánságokkal, a klasszikusokból merített, közkeletűvé vált életbölcsességekkel
(1926 Kosztolányi Dezső)
banális életbölcsességeket terjesztő, giccses ifjúsági [regények]
(1961 Földes Anna)
A legtöbbször egyetlen mondatba összefoglalt életbölcsességek legtöbbje vagy közhely [...] vagy fölöttébb prózai és kézenfekvő javaslat
(1999 Új Könyvek)
Kner Erzsébetnek a Pantacsatrához [!], az életbölcsességek régi indiai tankönyvéhez készített pergamenkötése
(2000 Fabó Edit)
A főnöke néha megosztotta vele a borzasztó tapasztalataiból lepárolt életbölcsességeit, ahogy más a pálinkáját kínálja
(2005 Bódis Kriszta)
Vö. CzF. életbölcseség; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások