életbelépés fn 4B

1. (rendsz. birtokszóként) (Jog v. hiv) ’vmely hivatalos intézkedés, rendelkezés, rendelet, törvény stb. bevezetése, hatályossá válása, ill. ennek időpontja’ ❖ mi azon nemzetben sok életerőt vélünk rejleni, s ezért örömmel hiszünk jövendőjében, mely az új institutiók életbelépésének crisisét, egészben véve, kevés rázkódással átéli (1841 Kossuth Lajos CD32) | Az erdőtörvény életbe lépése óta a hallgatók száma folytonosan szaporodik (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Az 1848-iki alkotmány életbelépésétől fogva 1865-ig az olasz protestánsok szabad s egészen szervezetlen gyülekezeteket alkottak (1912 RévaiNagyLex. C5700, 443) | A lapok megjelenési engedélyét a katonai cenzúra életbelépése kísérte (1970 Markovits Györgyi 1102001, 52) | az adótörvényeket 45 nappal az életbelépés előtt ki kell hirdetni (1998 Országgyűlési Napló CD62).

2. (birtokszóként) ’az a történés v. tény, hogy vmi megvalósul, létrejön’ ❖ A budapesti hid – mint előre vala számitva, és most életbe lépése által még nagyobb tisztaságba jő – [...] olly vállalat, mellyben kedvetlen körülmények közt ugyan veszteni is, kedvező körülmények közt ellenben a’ rendes kamati lábnál jóval többet is nyerhetni (1841 Széchenyi István CD1501) | a túlerő [a háborúban] ingatag fogalom, melynek az életbelépését ezerféleképpen meg lehet akadályozni (1914 Boross László CD10) | [az adatbázis] rendelkezik verziókontrollal is, vagyis az új változat életbe lépésével a régi nem kerül azonnal a süllyesztőbe, megvan és visszaállítható, ha szükséges (1999 Byte Magazin CD38).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

életbelépés főnév 4B
1. (rendsz. birtokszóként) (Jog v. hiv)
vmely hivatalos intézkedés, rendelkezés, rendelet, törvény stb. bevezetése, hatályossá válása, ill. ennek időpontja
mi azon nemzetben sok életerőt vélünk rejleni, s ezért örömmel hiszünk jövendőjében, mely az új institutiók életbelépésének crisisét, egészben véve, kevés rázkódással átéli
(1841 Kossuth Lajos)
Az erdőtörvény életbe lépése óta a hallgatók száma folytonosan szaporodik
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Az 1848-iki alkotmány életbelépésétől fogva 1865-ig az olasz protestánsok szabad s egészen szervezetlen gyülekezeteket alkottak
(1912 RévaiNagyLex.)
A lapok megjelenési engedélyét a katonai cenzúra életbelépése kísérte
(1970 Markovits Györgyi)
az adótörvényeket 45 nappal az életbelépés előtt ki kell hirdetni
(1998 Országgyűlési Napló)
2. (birtokszóként)
az a történés v. tény, hogy vmi megvalósul, létrejön
A budapesti hid – mint előre vala számitva, és most életbe lépése által még nagyobb tisztaságba jő – [...] olly vállalat, mellyben kedvetlen körülmények közt ugyan veszteni is, kedvező körülmények közt ellenben a’ rendes kamati lábnál jóval többet is nyerhetni
(1841 Széchenyi István)
a túlerő [a háborúban] ingatag fogalom, melynek az életbelépését ezerféleképpen meg lehet akadályozni
(1914 Boross László)
[az adatbázis] rendelkezik verziókontrollal is, vagyis az új változat életbe lépésével a régi nem kerül azonnal a süllyesztőbe, megvan és visszaállítható, ha szükséges
(1999 Byte Magazin)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások