életigenlés fn 4B

’az élethelyzet kínálta örömöket megbecsülő, a tevékeny életmódot pártoló, optimista szemlélet, ill. ennek megfelelő magatartás’ ❖ [a reneszánsz] az aszkétikus középkor és a spiritualisztikus reformáció között állva mint e földi élet felmagasztalása, mint az életigenlés korszaka, az embert visszahelyezte jogaiba (1908 Baumgarten Ferenc CD10) | A mű [ti. a Békaegérharc] tekintélyromboló merészsége, nyüzsgő elevensége, harsány életigenlése, nyelvének [...] színessége, dús népi zamatossága magával ragadja az olvasót (1965 Julow Viktor CD53) | A volt rákos betegek életigenlésének szép megnyilvánulása, hogy szeretnének utódot világra hozni (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

életigenlés főnév 4B
az élethelyzet kínálta örömöket megbecsülő, a tevékeny életmódot pártoló, optimista szemlélet, ill. ennek megfelelő magatartás
[a reneszánsz] az aszkétikus középkor és a spiritualisztikus reformáció között állva mint e földi élet felmagasztalása, mint az életigenlés korszaka, az embert visszahelyezte jogaiba
(1908 Baumgarten Ferenc)
A mű [ti. a Békaegérharc] tekintélyromboló merészsége, nyüzsgő elevensége, harsány életigenlése, nyelvének [...] színessége, dús népi zamatossága magával ragadja az olvasót
(1965 Julow Viktor)
A volt rákos betegek életigenlésének szép megnyilvánulása, hogy szeretnének utódot világra hozni
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások