életleírás fn 4A

1. (kissé rég) ’vkinek az életéről és tevékenységéről szóló (tudományos) mű, ill. ez mint műfaj; biográfia, életrajz’ ❖ Élet’ le-írási (Biographia) híres Embereknek, ’s Aſſzonyoknak a’ régi ’s mostani idkbl (1794 Magyar Hírmondó 7165024, 302) | a legszebb és legméltóbb emlékoszlopa Benkő Józsefnek az, melyet gróf Mikó Imre emelt életleirásában (megjelent 1868-ban) (1869 Orbán Balázs 8340011, 16) | Amennyire érdekel minden különös, vagy jelentős emberi sorsnak életfolyása, éppúgy kedvem ellen van az életleírások divatos regényszerű és regényes alakítása (1935 Lengyel Géza CD10).

1a. (kissé rég) ’írója életének eseményeiről és tevékenységéről szóló írásmű, ill. ez mint műfaj; önéletrajz’ ❖ Korniss elnök fegyelmi vizsgálatot rendelt el Péczely írnok ellen, mert az hivatalra pályázása alkalmával hamis életleírást mellékelt (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | A folyamodó kérvényéhez csatoljon részletes életleirást, amely tartalmazza eddigi munkahelyeit, valamint munkakörét (1940 Pesti Hírlap aug. 13. C5688, [5]).

2. (ritk) ’vmely élőlény, kül. személy életformájának, életmódjának bemutatása, leírása’ ❖ Ha idők multán valaki majd előveszi ezeket a verseket [ti. Gellért Oszkár verseit], nem életleírásokkal, nem szimbolumokkal és stilizált irodalommal, hanem magával a kiteljesedett reális élettel, életkiéléssel fog találkozni (1927 Kassák Lajos CD10) | A szimbil [ti. ún. rövidcsőrű gólya] életmódját tekintve oly kevéssé különbözik a mi fehér gólyánktól, hogy életleírása néhány szóra szorítkozhatik (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [Redfield] hangsúlyozta a mindennapi történetek, életleírások etnológiai fontosságát mint eszközt egy-egy társadalmi csoport, ún. „kis közösség” megismerésére (1988 Magyar néprajz CD47).

3. (rég, ritk) ’vmely személy életútjának története, az általa átélt események sorozata; élettörténet’ ❖ Méta tartózkodás nélkül elbeszélte Leának mindazt magáról, mit ez tudni vágyott. Lea viszonozta e bizodalmat: a két hölgy életleirása igen rövid volt, de történt sok e rövid életek közben, mi tárgyat nyujtott egy egy estét érdekes társalgással betölteni (1855 Jósika Miklós C2379, 50) | a derék kocsis azzal mulattatá Krénfyt, hogy elkezdte őt szidni saját maga előtt […]. Ilyen gyönyörrel sem hallgatá még senki saját életleírását, mint Krénfy úr. A kocsis nem ismer reá; nem is gyanítja, hogy kit visz (1856 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

életleírás főnév 4A
1. (kissé rég)
vkinek az életéről és tevékenységéről szóló (tudományos) mű, ill. ez mint műfaj; biográfia, életrajz
Élet’ le-írási (Biographia) híres Embereknek, ’s Aſſzonyoknak a’ régi ’s mostani idkbl
(1794 Magyar Hírmondó)
a legszebb és legméltóbb emlékoszlopa Benkő Józsefnek az, melyet gróf Mikó Imre emelt életleirásában (megjelent 1868-ban)
(1869 Orbán Balázs)
Amennyire érdekel minden különös, vagy jelentős emberi sorsnak életfolyása, éppúgy kedvem ellen van az életleírások divatos regényszerű és regényes alakítása
(1935 Lengyel Géza)
1a. (kissé rég)
írója életének eseményeiről és tevékenységéről szóló írásmű, ill. ez mint műfaj; önéletrajz
Korniss elnök fegyelmi vizsgálatot rendelt el Péczely írnok ellen, mert az hivatalra pályázása alkalmával hamis életleírást mellékelt
(1883 Mikszáth Kálmán)
A folyamodó kérvényéhez csatoljon részletes életleirást, amely tartalmazza eddigi munkahelyeit, valamint munkakörét
(1940 Pesti Hírlap aug. 13.)
2. (ritk)
vmely élőlény, kül. személy életformájának, életmódjának bemutatása, leírása
Ha idők multán valaki majd előveszi ezeket a verseket [ti. Gellért Oszkár verseit], nem életleírásokkal, nem szimbolumokkal és stilizált irodalommal, hanem magával a kiteljesedett reális élettel, életkiéléssel fog találkozni
(1927 Kassák Lajos)
A szimbil [ti. ún. rövidcsőrű gólya] életmódját tekintve oly kevéssé különbözik a mi fehér gólyánktól, hogy életleírása néhány szóra szorítkozhatik
(1933 Az állatok világa ford.)
[Redfield] hangsúlyozta a mindennapi történetek, életleírások etnológiai fontosságát mint eszközt egy-egy társadalmi csoport, ún. „kis közösség” megismerésére
(1988 Magyar néprajz)
3. (rég, ritk)
vmely személy életútjának története, az általa átélt események sorozata; élettörténet
Méta tartózkodás nélkül elbeszélte Leának mindazt magáról, mit ez tudni vágyott. Lea viszonozta e bizodalmat: a két hölgy életleirása igen rövid volt, de történt sok e rövid életek közben, mi tárgyat nyujtott egy egy estét érdekes társalgással betölteni
(1855 Jósika Miklós)
a derék kocsis azzal mulattatá Krénfyt, hogy elkezdte őt szidni saját maga előtt […]. Ilyen gyönyörrel sem hallgatá még senki saját életleírását, mint Krénfy úr. A kocsis nem ismer reá; nem is gyanítja, hogy kit visz
(1856 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások