életlen mn 14Béltelen (rég, ritk)

1. ’olyan 〈dolog, kül. vágóeszköz v. annak vmely része〉, amelynek nem vág jól az éle, amely tompa élű’ ❖ Emez köszörüli életlen sarlóját (1777 Ányos Pál CD01) | [az oroszlán] életlen körmét köszörűli az erdei fákon (1823–1824 Vörösmarty Mihály CD01) | [Matykó] a székbe vert késpenge életlen végén gépiesen húzogatta végig a kukoricacsöveket (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | szurkáltam a hegyetlen és életlen szuronnyal a szívem tájéka felé (1922 Bánlaky József CD16) | Ha az olló életlen, nem akarja elvágni a drótot (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (vál, átv is) ’csekély erővel végbemenő, ható, érvényesülő, ill. pontatlan, határozatlan 〈dolog〉’ ❖ Nem látſzik azonbann Olly életlennek tollad, (bár azt te tagadjad), Hogy Pybert dítsérni ne tudd (1786 Baróti Szabó Dávid C0826, 25) | borzasztva fogja környűl Az egyedűl valót az éltelen csend (1812 Kazinczy Ferenc C2562, 260) | [Talfáji] hangja vékony és életlen (1876 Jókai Mór C2300, 197) | az Állami Hangversenyzenekar játéka helyenkint kívánnivalót hagyott hátra kidolgozatlan, életlen ritmusokban (1956 Műsorfüzet júl. 29. C5299, 11).

3. ’határozatlan, elmosódó 〈körvonal, kontúr stb.〉, ill. ilyen (kör)vonalakat mutató, homályos 〈kép, látvány stb.〉’ ❖ Válogathat a fotográfia objektivek közt, meglepő hatásokat érhet el életlenebben rajzoló objektivekkel (1916 RévaiNagyLex. C5710, 158) | [A képen a] teleobjektív miatt csak a lány éles, a háttér pedig elhúzottan életlen (1979 Rádióreklám – televízióreklám 1160006, 147) | [ha a fotó] életlen vagy bemozdult, a képszerkesztő programok beható ismeretére is szükség lesz (1998 Magyar Hírlap CD09) | A fuzzy szó maga elmosódott, életlen vonalút jelent (2000 Új Könyvek CD29).

4. (kissé rég) ’az apró részleteket, összefüggéseket nem a kellő pontossággal érzékelő, felfogó, megkülönböztető 〈érzék(szerv), észlelés v. ész, értelem, gondolkodás〉, ill. arra jellemző 〈megnyilvánulás, tulajdonság〉’ ❖ Meg-maradt bolondság életlen eszében (1777 Jeles gondolatok C2220, 41) | Életlen látású […] ſzemmel? (1790 Mátyási József C3064, 8) | a szegény falusi életlen eszű […] regrutáknak elbolondítják a fejöket (1879 Makróczy János C3015, 34) | A szempárok, amelyek a pesti urcára tekintegettek [!], nem voltak életlenebbek, vaksiabbak, szemléhez kevésbbé szokottak, mint a külföldiek (1938 Korunk Szava 2131001, 426).

Sz: életlenít, életlenség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. él²; ÉKsz.

életlen melléknév 14B
éltelen 14B (rég, ritk)
1.
olyan 〈dolog, kül. vágóeszköz v. annak vmely része〉, amelynek nem vág jól az éle, amely tompa élű
Emez köszörüli életlen sarlóját
(1777 Ányos Pál)
[az oroszlán] életlen körmét köszörűli az erdei fákon
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
[Matykó] a székbe vert késpenge életlen végén gépiesen húzogatta végig a kukoricacsöveket
(1899 Mikszáth Kálmán)
szurkáltam a hegyetlen és életlen szuronnyal a szívem tájéka felé
(1922 Bánlaky József)
Ha az olló életlen, nem akarja elvágni a drótot
(2000 Magyar Hírlap)
2. (vál, átv is)
csekély erővel végbemenő, ható, érvényesülő, ill. pontatlan, határozatlan 〈dolog〉
Nem látſzik azonbann Olly életlennek tollad, (bár azt te tagadjad), Hogy Pybert dítsérni ne tudd
(1786 Baróti Szabó Dávid)
?
borzasztva fogja környűl Az egyedűl valót az éltelen csend
(1812 Kazinczy Ferenc)
[Talfáji] hangja vékony és életlen
(1876 Jókai Mór)
az Állami Hangversenyzenekar játéka helyenkint kívánnivalót hagyott hátra kidolgozatlan, életlen ritmusokban
(1956 Műsorfüzet júl. 29.)
3.
határozatlan, elmosódó 〈körvonal, kontúr stb.〉, ill. ilyen (kör)vonalakat mutató, homályos 〈kép, látvány stb.〉
Válogathat a fotográfia objektivek közt, meglepő hatásokat érhet el életlenebben rajzoló objektivekkel
(1916 RévaiNagyLex.)
[A képen a] teleobjektív miatt csak a lány éles, a háttér pedig elhúzottan életlen
(1979 Rádióreklám – televízióreklám)
[ha a fotó] életlen vagy bemozdult, a képszerkesztő programok beható ismeretére is szükség lesz
(1998 Magyar Hírlap)
A fuzzy szó maga elmosódott, életlen vonalút jelent
(2000 Új Könyvek)
4. (kissé rég)
az apró részleteket, összefüggéseket nem a kellő pontossággal érzékelő, felfogó, megkülönböztető 〈érzék(szerv), észlelés v. ész, értelem, gondolkodás〉, ill. arra jellemző 〈megnyilvánulás, tulajdonság〉
Meg-maradt bolondság életlen eszében
(1777 Jeles gondolatok)
Életlen látású […] ſzemmel?
(1790 Mátyási József)
a szegény falusi életlen eszű […] regrutáknak elbolondítják a fejöket
(1879 Makróczy János)
A szempárok, amelyek a pesti urcára tekintegettek [!], nem voltak életlenebbek, vaksiabbak, szemléhez kevésbbé szokottak, mint a külföldiek
(1938 Korunk Szava)
Sz: életlenít, életlenség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. él²; ÉKsz.

Beállítások