életrevaló mn 17A5

1. ’talpraesett, ügyes, (a hétköznapokban) jól boldoguló 〈személy, csoport〉’ ❖ [azok a gyermekek, akiket] durván nevelnek, azok ſerényebbek, és jámborabbak léſznek, és inkább életre valók (1776 Esopus meséi ford. C1641, 177) | Az Avas hegy, melynek alján terül el Miskolcz, tagadhatlanúl egyik legérdekesebb pontja az [...] ügyekező s életrevaló nép lakta városnak (1887 e. Podmaniczky Frigyes 8370003, 165) | Vera szemfüles, életrevaló, mindkét lábával a földön áll (1941 Reichard Piroska 2041009, 553) | [Esze Tamás] korának egyik legéletrevalóbb embere volt (2002 Kókai Sándor et al. CD36).

1a. ’ilyen személyre jellemző 〈tulajdonság, viselkedés〉’ ❖ Ez a leány ép lírai költőnek való asszony: csupa egészség, csupa erőteljes vidámság és csupa életrevaló józanság (1933 Nagy Endre CD10) | Kiismerted magad az életben, életrevalóan gátlástalan voltál (1983 Polgár András 1121001, 24) | Muszáj megtanulni ezekben a helyzetekben életrevalóan működni, ha ott élsz, mivel ellenkező esetben állandóan rosszul fogsz járni (2006 Amerika Kiadó 3260003, 299).

2. (/vál, átv is) ’az életben maradáshoz, fejlődéshez szükséges állapotban levő 〈élőlény, csoport〉’ ❖ a’ ſovány teſt, ha nem rántzos, vagy vaj ſzínü lágy; hanem jó inas, kemény, eleven, ſima, ró’sa ſzín, vagy kedveſen moſolygó barna ſzín, a’ tellyes húſos kövér teſteknél ſokkal tartóſabb, és inkább életre való (1786 Mátyus István C3067, 54) | A harmadik nap reggelén minden életrevaló selyemhernyó kibúvik (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045013, 351) | nincs körülmény, nincs viszony, melyek közt egy életre való nemzet ki ne fejleszthetné szellemi képességeit (1862 Vajda János 8503084, 71) | Miféle józan ész, mifajta bölcsesség az, mely a koraszülött igazságot életrevalónak tekinti? (1973 Sütő András 9620001, 14) | a homo sapiens elég életrevaló ahhoz, hogy megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amiket a nagy magasságban való élés jelent (2003 Természet Világa CD50).

3. (ritk) ’olyan 〈szervezet, intézmény stb.〉, amelynek állapota (hosszabb távon) biztosítja működőképességét, hatékonyságát, feladatainak ellátását’ ❖ Adná a magyarok istene, hogy ne csupán az osztrák, hanem a franczia, belga, és angol iparral is versenyre szállhasson iparunk, ezeket mint régebben védetteket, tehát még satnyábbakat, még kevésbé életrevalókat, a mi nem védett iparunk majd még könnyebben tönkre tenné (1847 Hetilap CD61) | reméljük, hogy városunknak ezen legéletrevalóbb egyesülete, a nyilvánosság előtt is igazolni fogja a hozzá fűződött hazafias reményeket (1880 Bácska 8605001, 35) | a teszt végére nyilvánvalóvá vált, hogy ezek mind életre való [operációs] rendszerek, de jó és rossz tulajdonságaik különböző célokra teszik őket alkalmassá (1998 Byte Magazin ford. CD38).

3a. ’eredményesen kivitelezhető, megvalósítható 〈gondolat, elképzelés stb.〉’ ❖ A mi lovagias főrendünknek alig támadhata életrevalóbb eszméje jelenleg, mint épen e lovagias természetünknek kedvező intézet (1857 Vajda János 8503090, 159) | Igen életrevaló és üdvös inditványt hozott ez iskolaszék arra nézve is, hogy mint lehetne iskola épitési alapot teremteni (1906 Délvidék 2104001, 3) | célzott pályázatokkal támogassák az életrevaló ötleteket (2001 Magyar Hírlap CD09).

J: életképes.

Sz: életrevalóság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT.

életrevaló melléknév 17A5
1.
talpraesett, ügyes, (a hétköznapokban) jól boldoguló 〈személy, csoport〉
[azok a gyermekek, akiket] durván nevelnek, azok ſerényebbek, és jámborabbak léſznek, és inkább életre valók
(1776 Esopus meséi ford.)
Az Avas hegy, melynek alján terül el Miskolcz, tagadhatlanúl egyik legérdekesebb pontja az [...] ügyekező s életrevaló nép lakta városnak
(1887 e. Podmaniczky Frigyes)
Vera szemfüles, életrevaló, mindkét lábával a földön áll
(1941 Reichard Piroska)
[Esze Tamás] korának egyik legéletrevalóbb embere volt
(2002 Kókai Sándor et al.)
1a.
ilyen személyre jellemző 〈tulajdonság, viselkedés〉
Ez a leány ép lírai költőnek való asszony: csupa egészség, csupa erőteljes vidámság és csupa életrevaló józanság
(1933 Nagy Endre)
Kiismerted magad az életben, életrevalóan gátlástalan voltál
(1983 Polgár András)
Muszáj megtanulni ezekben a helyzetekben életrevalóan működni, ha ott élsz, mivel ellenkező esetben állandóan rosszul fogsz járni
(2006 Amerika Kiadó)
2. (/vál, átv is)
az életben maradáshoz, fejlődéshez szükséges állapotban levő 〈élőlény, csoport〉
a’ ſovány teſt, ha nem rántzos, vagy vaj ſzínü lágy; hanem jó inas, kemény, eleven, ſima, ró’sa ſzín, vagy kedveſen moſolygó barna ſzín, a’ tellyes húſos kövér teſteknél ſokkal tartóſabb, és inkább életre való
(1786 Mátyus István)
A harmadik nap reggelén minden életrevaló selyemhernyó kibúvik
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
nincs körülmény, nincs viszony, melyek közt egy életre való nemzet ki ne fejleszthetné szellemi képességeit
(1862 Vajda János)
Miféle józan ész, mifajta bölcsesség az, mely a koraszülött igazságot életrevalónak tekinti?
(1973 Sütő András)
a homo sapiens elég életrevaló ahhoz, hogy megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amiket a nagy magasságban való élés jelent
(2003 Természet Világa)
3. (ritk)
olyan 〈szervezet, intézmény stb.〉, amelynek állapota (hosszabb távon) biztosítja működőképességét, hatékonyságát, feladatainak ellátását
Adná a magyarok istene, hogy ne csupán az osztrák, hanem a franczia, belga, és angol iparral is versenyre szállhasson iparunk, ezeket mint régebben védetteket, tehát még satnyábbakat, még kevésbé életrevalókat, a mi nem védett iparunk majd még könnyebben tönkre tenné
(1847 Hetilap)
reméljük, hogy városunknak ezen legéletrevalóbb egyesülete, a nyilvánosság előtt is igazolni fogja a hozzá fűződött hazafias reményeket
(1880 Bácska)
a teszt végére nyilvánvalóvá vált, hogy ezek mind életre való [operációs] rendszerek, de jó és rossz tulajdonságaik különböző célokra teszik őket alkalmassá
(1998 Byte Magazin ford.)
3a.
eredményesen kivitelezhető, megvalósítható 〈gondolat, elképzelés stb.〉
A mi lovagias főrendünknek alig támadhata életrevalóbb eszméje jelenleg, mint épen e lovagias természetünknek kedvező intézet
(1857 Vajda János)
Igen életrevaló és üdvös inditványt hozott ez iskolaszék arra nézve is, hogy mint lehetne iskola épitési alapot teremteni
(1906 Délvidék)
célzott pályázatokkal támogassák az életrevaló ötleteket
(2001 Magyar Hírlap)
Sz: életrevalóság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások