elfogadható mn 17A

1. ’olyan 〈felajánlott v. (át)nyújtott dolog〉, amelyet el szabad fogadni’ ❖ Yladdana rózsává pirult, az atya pedig megköszöné az ifju ajándékát, ’s elfogadhatónak nem vélte, mert Yladdana másnak jegyezteték el (1839 Vajda Péter 8504010, 11) | Ezt az arany órát pedig, – no minthogy ez nem pénz, tehát biz én ajándékban is elfogadhatónak gondoltam (1857 Beöthy László¹ 8046002, 63) | segítségük [ti. a lovaké] hatásosabb volt minden más [...] elérhető és elfogadható emberi segítségnél (1956 Illés Endre 2005027, 119) | Az orvosi kamara etikai kódexe szerint egyébként a hálapénz utólag elfogadható, de az érdekében kifejtett tevékenység és a ráutaló magatartás tilos (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’olyan 〈javaslat, ajánlat, magyarázat, nézet stb.〉, amelyet egyetértőleg, helyeslőleg v. belenyugodva el lehet fogadni, ill. igaznak, valósnak v. észszerűnek lehet tekinteni’ ❖ Frantzia orſzág köſsönn békeſséget a’ Német birodalommal, ollyan fel-tételek alatt, a’ mellyek mind két Félre nézve el-fogadhatók (1797 Bécsi Magyar Merkurius 7396044, 49) | az ujabb idkben azon Szent Könyveknek, mellyek a’ Keresztyén Vallás ingadozhatatlan talpkövét képezik, számtalan mellékes soraik az emberi tudomány nevekedése által uj ’s elfogadhatóbb magyarázatot és szembetün fénysugárt nyertek (1829 Horvát István 8186003, 5) | A tanács többsége elfogadhatónak vélte a békeajánlatot (1861 Szalay László 8419007, 64) | késése mentségét annál elfogadhatóbbnak ítélvén, mennél súlyosabbnak képzeltem a bajt (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 50) | közöltük Kádárékkal, hogy nekünk ez a határozati tervezet nem elfogadható (2000 Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne CD17).

3. (jóindulattal) elfogadásra alkalmas, (még éppen) megfelelőnek, kielégítőnek minősíthető 〈dolog, személy〉’ ❖ Egyedűl Verseghy az, a’ kinek új szavait többnyire még magyaroknak és elfogadhatóknak találtam (1816 Kisfaludy Sándor 8243057, 285) | elfogadható jövő egy erős lélek számára (1872 Toldy István 8482010, 145) | Hogy lehet az, hogy e szép és fiatal leányok, s valószínűleg vagyonosabb szülők gyermekei, ily agglegényt, mint Klobuchevich báró, még elfogadható udvarlónak tekintenek? (1894 Pálffy Albert 8349004, 160) | Milyen rémes minden kisfiú! Szinte hihetetlen, hogy idővel elfogadható emberi lények válnak belőlük (1934 Hevesi András ford.–Huxley 9246001, 182) | csak az eredményért való felelősség objektív elve tud elfogadható alapot adni a polgári jogi felelősségnek (1957 Marton Géza 1106001, 59) | Körülbelül tizenöt shillinget arra fordítottam, hogy ruházatomat úgyahogy elfogadhatóvá tegyem (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 59).

Sz: elfogadhatóság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elfogadható melléknév 17A
1.
olyan 〈felajánlott v. (át)nyújtott dolog〉, amelyet el szabad fogadni
Yladdana rózsává pirult, az atya pedig megköszöné az ifju ajándékát, ’s elfogadhatónak nem vélte, mert Yladdana másnak jegyezteték el
(1839 Vajda Péter)
Ezt az arany órát pedig, – no minthogy ez nem pénz, tehát biz én ajándékban is elfogadhatónak gondoltam
(1857 Beöthy László¹)
segítségük [ti. a lovaké] hatásosabb volt minden más [...] elérhető és elfogadható emberi segítségnél
(1956 Illés Endre)
Az orvosi kamara etikai kódexe szerint egyébként a hálapénz utólag elfogadható, de az érdekében kifejtett tevékenység és a ráutaló magatartás tilos
(1999 Magyar Hírlap)
2.
olyan 〈javaslat, ajánlat, magyarázat, nézet stb.〉, amelyet egyetértőleg, helyeslőleg v. belenyugodva el lehet fogadni, ill. igaznak, valósnak v. észszerűnek lehet tekinteni
Frantzia orſzág köſsönn békeſséget a’ Német birodalommal, ollyan fel-tételek alatt, a’ mellyek mind két Félre nézve el-fogadhatók
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
az ujabb idkben azon Szent Könyveknek, mellyek a’ Keresztyén Vallás ingadozhatatlan talpkövét képezik, számtalan mellékes soraik az emberi tudomány nevekedése által uj ’s elfogadhatóbb magyarázatot és szembetün fénysugárt nyertek
(1829 Horvát István)
A tanács többsége elfogadhatónak vélte a békeajánlatot
(1861 Szalay László)
késése mentségét annál elfogadhatóbbnak ítélvén, mennél súlyosabbnak képzeltem a bajt
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
közöltük Kádárékkal, hogy nekünk ez a határozati tervezet nem elfogadható
(2000 Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne)
3.
(jóindulattal) elfogadásra alkalmas, (még éppen) megfelelőnek, kielégítőnek minősíthető 〈dolog, személy〉
Egyedűl Verseghy az, a’ kinek új szavait többnyire még magyaroknak és elfogadhatóknak találtam
(1816 Kisfaludy Sándor)
elfogadható jövő egy erős lélek számára
(1872 Toldy István)
Hogy lehet az, hogy e szép és fiatal leányok, s valószínűleg vagyonosabb szülők gyermekei, ily agglegényt, mint Klobuchevich báró, még elfogadható udvarlónak tekintenek?
(1894 Pálffy Albert)
Milyen rémes minden kisfiú! Szinte hihetetlen, hogy idővel elfogadható emberi lények válnak belőlük
(1934 Hevesi András ford.Huxley)
csak az eredményért való felelősség objektív elve tud elfogadható alapot adni a polgári jogi felelősségnek
(1957 Marton Géza)
Körülbelül tizenöt shillinget arra fordítottam, hogy ruházatomat úgyahogy elfogadhatóvá tegyem
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
Sz: elfogadhatóság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások