elfogy tn ige 2a8

1. ’〈anyag, dolog〉 nagyon megcsappan, ill. 〈az v. abból bizonyos meghatározott mennyiség〉 addig v. olyan mértékben fogy, hogy nem marad belőle semmi’ ❖ a’ véghurka [= végbél] körül minden kövérség el-fogyatt (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 190) | A’ repcze és répamagolaj ára nőttön nőtt, ’s a’ vásárra hozott mennyiség mind elfogyott (1841 Pesti Hírlap CD61) | elfogya vagyona, s ránehezedék a szegénység (1858 Mátyás Flórián ford.–Mokri 8301002, 25) | Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott (1929 József Attila 9282044, 88) | költött mindenütt, mintha játékpénzt szórna szét, eszébe sem jutott, hogy egyszer elfogyhat(1970 Karinthy Ferenc 9308002, 102).

1a. (rég v. nyj) ’lefogy, lesoványodik vki, vmi’ ❖ [a fiatal leány] az  korán kezdett rendetlen élete által úgy el fogyott, hogy az ábrázatjában egészen sovány, rántzos (1793 Sándor István C3665, 349) | A’ gyermek nagyon elfogyott (1811 Kazinczy Ferenc C2561, 568) | Mi az oka, hogy ugy elfogytál? (1862 Vadrózsák C2827, 372) | elfogyott karját oda tartja az ura elé (1895 Gyarmathy Zsigáné C1952, 129).

1b. ’〈a Hold, ritk. a Nap〉 végére ér annak az időszaknak, amelynek során a Földről látható része fokozatosan csökken’ ❖ a’ Hóldat egéſzen el-fogyva, egy vak; egéſzen meg-telve egy világos fejér [...] tángyér formába fejezték-ki (1786 Mátyus István C3067, 297) | Ebben az esztendőben négy ízben láttatik a Nap némi-némű részben meghomályosodni, vagy elfogyni; melyet okoz a mi Főldünket, és a Főlddel együtt a Napot kerűlgető Hóldnak éppen a Főld és a Nap közzé való menése (1819 Fazekas Mihály 8138071, 41) | Petőfi születésnapjától a szabadsajtó születésnapjáig háromszor fogy el a hold (1898 Jókai Mór CD18) | Látjuk, hogy hízik, majd fogy el a Hold az égen, s közben vándorol a csillagok között (1999 Természet Világa CD50).

1c. ’〈több összetartozó dolog, tárgy, személy〉 számában addig csökken, amíg nem marad belőle több, ill. 〈emberek, állatok, dolgok csoportja〉 létszámának fokozatos csökkenésével megszűnik’ ❖ Elenyészett a hatalmas, elfogyott a gúnyoló, kiirtattak mindnyájan, akik a gonoszság után vigyázva esdegéltek az ige által vétekre vezérelvén az embereket (1790 k. Verseghy Ferenc 7373007, 123) | lehetnek sokan ollyanok, a’ kik [...] mivel szégyenlenék, hogy Magyar Országban minden Ménes elfogyna, egy részét értékeknek a’ lónevelésre szánják (1828 Széchenyi István CD1501) | [A dominó nevű játékban] nyertes az, akinek leghamarább elfogynak a kövei (1912 RévaiNagyLex. C5701, 674) | A régi közönség, amely [...] az irodalmi esték és hangversenyek látogatását elmaradhatatlan kötelességének tartotta, lassan elfogy (1940 Soproni Szemle CD52) | Évek óta fogyatkozunk. Fennáll a veszély, hogy ha ez nem áll meg, akkor elfogyunk (2002 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’〈annak kif-ére, hogy a folyamatos munkavégzés következtében munkából, feladatból, teendőből nem marad〉’ ❖ olly sikerrel ment előre a’ munka, hogy már folyó esztendei aratás után egészlen elfogyott, és a’ sárvizi kiszáritásnak dolga tökéletes végét érte (1843 Beszédes József 8055002, 36) | Elfogyott a kubikos emberek munkája (1918 Barta Lajos 9033001, 33) | ha valahol elfogyott a tennivalója, nem várta meg, hogy küldjék vagy hívják, ment, körülnézett, és beállt ő is a sorba a ládaoldalakat emelgetni, vagy adogatta kézre a gépcsomagoló papírokat (1973 László-Bencsik Sándor 9383002, 199) | az államtitkár úrnak bizonyosan elfogytak az államtitkári feladatai (2004 Országgyűlési Napló CD62).

1e. (rég) ’〈család, nemzetség, uralkodóház〉 kihal’ ❖ István fia után a’ Bogdáni Ház el-fogyván, a’ Móldvaiak hol ez, hol amaz nemzetbl választottak magoknak Fejedelmet (1788 Decsy Sámuel C1381, 21) | ama’ Kún-Vitéz, a’ kinek a’ Nemzetsége  benne magában el-fogyott (1790 Lethenyei János ford.–Anonymus C2908, 19) | Árpád vérét is, ha fiágon elfogyott is, női ágon még ma is ki tudjuk mutatni másfélezernél több családban (1896 Löw Immánuel 8278001, 23).

2. ’〈áru, jegy stb.〉 vevőre talál, elkel’ ❖ Kérem azért az Urat, méltóztassék azt [ti. egy Kassán megjelent könyvet] számomra meg szerzeni vagy az Kassai Typographiában, minthogy ott nyomtattatott; vagy ha már ott elfogytanak volna az Exemplárok, talám másoktúl is [...] meg lehetne szerzeni (1786 Kazinczy Ferenc C2554, 91) | az ácsok és kőművesek szombati mulatsága pompásan sikerült. Körülbelül ezer jegy fogyott el (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | Ha elfogyott az áru, jelentkezik, átadja a pénzt és kap uj árut (1911 Pásztor Árpád 9519006, 44) | [Kormos Istvánt] hivatalosan nem különösebben „menedzselték”, összes versei két kiadásban mégis mind egy szálig elfogytak (1990 Vasy Géza 2001035, 81).

3. ’〈testi, lelki, erkölcsi erő, mondanivaló stb.〉 teljesen kimerül, megszűnik’ ❖ [amikor a tüdőgyulladásban szenvedő beteg] végſö állapatra jutot, [...] minden ereje elfogy (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 66) | elfogyott a’ békességes türése; elfelejtette édes annya’ parantsolatját; fogta a’ kúltsot, felnyitotta a’ ládát (1805 Kis János¹ ford. 8240034, 78) | Most persze ide jöttél, mert a vörösingeseknél is elfogyott a becsületed (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 146) | ha elfogy az érvük, frázisokat pufogtatnak (1976 Dobos László 1034002, 178) | Ha a politikai meggyőzés mögött nem érkezik rövid időn belül pragmatikus, szakértőileg alátámasztott tett, intézkedés, akkor elfogy a lelkesedés (1992 Lengyel László 2027027, 21).

4. ’〈idő(szak), út〉 vki számára véget ér’ ❖ elfogy ez az ösvény (1802 k. Fazekas Mihály 8138046, 65) | fia Bendegúznak! Nem tudom, a kard hol? s hogy? – de tied lészen Mielőtt e szent év elfogyna egészen (1862–1863 Arany János C0639, 140) | Víg adomaszó közben elfogyott az idő (1885 Mikszáth Kálmán 8312149, 119) | Anyám a fekete földre térdel. Fáradtan a kosarára támaszkodik, mint aki elől elfogytak az utak (1972 Csoóri Sándor 9090027, 80).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. fogy; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. elfogyik

elfogy tárgyatlan ige 2a8
1.
〈anyag, dolog〉 nagyon megcsappan, ill. 〈az v. abból bizonyos meghatározott mennyiség〉 addig v. olyan mértékben fogy, hogy nem marad belőle semmi
a’ véghurka [= végbél] körül minden kövérség el-fogyatt
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
A’ repcze és répamagolaj ára nőttön nőtt, ’s a’ vásárra hozott mennyiség mind elfogyott
(1841 Pesti Hírlap)
elfogya vagyona, s ránehezedék a szegénység
(1858 Mátyás Flórián ford.Mokri)
Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott
(1929 József Attila)
költött mindenütt, mintha játékpénzt szórna szét, eszébe sem jutott, hogy egyszer elfogyhat
(1970 Karinthy Ferenc)
1a. (rég v. nyj)
lefogy, lesoványodik vki, vmi
[a fiatal leány] az  korán kezdett rendetlen élete által úgy el fogyott, hogy az ábrázatjában egészen sovány, rántzos
(1793 Sándor István)
A’ gyermek nagyon elfogyott
(1811 Kazinczy Ferenc)
Mi az oka, hogy ugy elfogytál?
(1862 Vadrózsák)
elfogyott karját oda tartja az ura elé
(1895 Gyarmathy Zsigáné)
1b.
〈a Hold, ritk. a Nap〉 végére ér annak az időszaknak, amelynek során a Földről látható része fokozatosan csökken
a’ Hóldat egéſzen el-fogyva, egy vak; egéſzen meg-telve egy világos fejér [...] tángyér formába fejezték-ki
(1786 Mátyus István)
Ebben az esztendőben négy ízben láttatik a Nap némi-némű részben meghomályosodni, vagy elfogyni; melyet okoz a mi Főldünket, és a Főlddel együtt a Napot kerűlgető Hóldnak éppen a Főld és a Nap közzé való menése
(1819 Fazekas Mihály)
Petőfi születésnapjától a szabadsajtó születésnapjáig háromszor fogy el a hold
(1898 Jókai Mór)
Látjuk, hogy hízik, majd fogy el a Hold az égen, s közben vándorol a csillagok között
(1999 Természet Világa)
1c.
〈több összetartozó dolog, tárgy, személy〉 számában addig csökken, amíg nem marad belőle több, ill. 〈emberek, állatok, dolgok csoportja〉 létszámának fokozatos csökkenésével megszűnik
Elenyészett a hatalmas, elfogyott a gúnyoló, kiirtattak mindnyájan, akik a gonoszság után vigyázva esdegéltek az ige által vétekre vezérelvén az embereket
(1790 k. Verseghy Ferenc)
lehetnek sokan ollyanok, a’ kik [...] mivel szégyenlenék, hogy Magyar Országban minden Ménes elfogyna, egy részét értékeknek a’ lónevelésre szánják
(1828 Széchenyi István)
[A dominó nevű játékban] nyertes az, akinek leghamarább elfogynak a kövei
(1912 RévaiNagyLex.)
A régi közönség, amely [...] az irodalmi esték és hangversenyek látogatását elmaradhatatlan kötelességének tartotta, lassan elfogy
(1940 Soproni Szemle)
Évek óta fogyatkozunk. Fennáll a veszély, hogy ha ez nem áll meg, akkor elfogyunk
(2002 Magyar Hírlap)
1d.
〈annak kif-ére, hogy a folyamatos munkavégzés következtében munkából, feladatból, teendőből nem marad〉
olly sikerrel ment előre a’ munka, hogy már folyó esztendei aratás után egészlen elfogyott, és a’ sárvizi kiszáritásnak dolga tökéletes végét érte
(1843 Beszédes József)
Elfogyott a kubikos emberek munkája
(1918 Barta Lajos)
ha valahol elfogyott a tennivalója, nem várta meg, hogy küldjék vagy hívják, ment, körülnézett, és beállt ő is a sorba a ládaoldalakat emelgetni, vagy adogatta kézre a gépcsomagoló papírokat
(1973 László-Bencsik Sándor)
az államtitkár úrnak bizonyosan elfogytak az államtitkári feladatai
(2004 Országgyűlési Napló)
1e. (rég)
〈család, nemzetség, uralkodóház〉 kihal
István fia után a’ Bogdáni Ház el-fogyván, a’ Móldvaiak hol ez, hol amaz nemzetbl választottak magoknak Fejedelmet
(1788 Decsy Sámuel)
ama’ Kún-Vitéz, a’ kinek a’ Nemzetsége  benne magában el-fogyott
(1790 Lethenyei János ford.Anonymus)
Árpád vérét is, ha fiágon elfogyott is, női ágon még ma is ki tudjuk mutatni másfélezernél több családban
(1896 Löw Immánuel)
2.
〈áru, jegy stb.〉 vevőre talál, elkel
Kérem azért az Urat, méltóztassék azt [ti. egy Kassán megjelent könyvet] számomra meg szerzeni vagy az Kassai Typographiában, minthogy ott nyomtattatott; vagy ha már ott elfogytanak volna az Exemplárok, talám másoktúl is [...] meg lehetne szerzeni
(1786 Kazinczy Ferenc)
az ácsok és kőművesek szombati mulatsága pompásan sikerült. Körülbelül ezer jegy fogyott el
(1880 Mikszáth Kálmán)
Ha elfogyott az áru, jelentkezik, átadja a pénzt és kap uj árut
(1911 Pásztor Árpád)
[Kormos Istvánt] hivatalosan nem különösebben „menedzselték”, összes versei két kiadásban mégis mind egy szálig elfogytak
(1990 Vasy Géza)
3.
〈testi, lelki, erkölcsi erő, mondanivaló stb.〉 teljesen kimerül, megszűnik
[amikor a tüdőgyulladásban szenvedő beteg] végſö állapatra jutot, [...] minden ereje elfogy
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
elfogyott a’ békességes türése; elfelejtette édes annya’ parantsolatját; fogta a’ kúltsot, felnyitotta a’ ládát
(1805 Kis János¹ ford.)
Most persze ide jöttél, mert a vörösingeseknél is elfogyott a becsületed
(1907 Molnár Ferenc²)
ha elfogy az érvük, frázisokat pufogtatnak
(1976 Dobos László)
Ha a politikai meggyőzés mögött nem érkezik rövid időn belül pragmatikus, szakértőileg alátámasztott tett, intézkedés, akkor elfogy a lelkesedés
(1992 Lengyel László)
4.
〈idő(szak), út〉 vki számára véget ér
elfogy ez az ösvény
(1802 k. Fazekas Mihály)
fia Bendegúznak! Nem tudom, a kard hol? s hogy? – de tied lészen Mielőtt e szent év elfogyna egészen
(1862–1863 Arany János)
Víg adomaszó közben elfogyott az idő
(1885 Mikszáth Kálmán)
Anyám a fekete földre térdel. Fáradtan a kosarára támaszkodik, mint aki elől elfogytak az utak
(1972 Csoóri Sándor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. fogy; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. elfogyik

Beállítások