elhalálozik tn ige 14a9 (hiv v. vál)

’〈személy〉 meghal, elhal’ ❖ Az Úr Istennek kedvében, el-halálozott (1790 Noszkó Alajos 7248006, 197) | ha az uralkodó király férfiutód nélkül haláloznék el, többé soha idegen törzsből fejedelmet nem választanak, hanem az arra érdemes magyar főnemest fogják a magyar trónra ültetni (1860 Vasárnapi Újság CD56) | fennforog az a veszedelem, hogy a gyengélkedő, ha keresztség nélkül halálozik el, az újjászületés kegyelmétől megfosztatik (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | ha a biztosított meghatározott időn belül elhalálozna, akkor a kedvezményezettként előzetesen megjelölt személynek a biztosító egy ugyancsak előre meghatározott összeget fizet (1997 Figyelő CD2601).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elhalálozott

elhalálozik tárgyatlan ige 14a9 (hiv v. vál)
〈személy〉 meghal, elhal
Az Úr Istennek kedvében, el-halálozott
(1790 Noszkó Alajos)
ha az uralkodó király férfiutód nélkül haláloznék el, többé soha idegen törzsből fejedelmet nem választanak, hanem az arra érdemes magyar főnemest fogják a magyar trónra ültetni
(1860 Vasárnapi Újság)
fennforog az a veszedelem, hogy a gyengélkedő, ha keresztség nélkül halálozik el, az újjászületés kegyelmétől megfosztatik
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
ha a biztosított meghatározott időn belül elhalálozna, akkor a kedvezményezettként előzetesen megjelölt személynek a biztosító egy ugyancsak előre meghatározott összeget fizet
(1997 Figyelő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elhalálozott

Beállítások