elhamarkodott mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elhamarkodik.

II. mn 12A

’elkapkodott v. meggondolatlan 〈cselekedet〉’ ❖ A’ „Globe”, melly a’ kincstárcancellár tervének, miszerint az a’ 3 ½ pcentes törlesztési tőkék kamatját ½ pcenttel leszállitani kivánja, mindig ellene volt, vigyázóvá teszi az illy statuspapirosok tulajdonosait, nehogy elhamarkodott eladások által a’ papirosok folyamát leszállitsák (1842 Pesti Hírlap CD61) | A tanár kettőt lapoz, a K betűnél lehet, – Altmann, aki az év elején Katonára magyarositotta a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést (1916 Karinthy Frigyes 9309005, 37) | az emberekről és az emberi viszonylatokról gyorsabban, szenvedélyesebben és elhamarkodottabban ítéltem, semhogy ily módon helyzetem az emberi közösségben súrlódás mentes lehetett volna (1960 Bernáth Aurél 9052001, 393) | [Bárdossy László] túlzottan bízva gyors áttekintőképességében, nemritkán elhamarkodottan, tehát helytelenül döntött (1999 Pritz Pál CD17).

a. ’így létrehozott(, felületes) 〈szellemi alkotás〉’ ❖ az Epigramm és az adandó felelet jóvá nem teheti azt a’ rosszat, a’ mit Zs. Úr a’ maga elhamarkodott Értekezése által teve (1816 Kazinczy Ferenc C2566, 411) | az ilyen elhamarkodottabb czikkek csak kivételek, s a legtöbb czikk szembetünő gonddal és a legjobb segédeszközök felhasználásával készült (1900 Budapesti Szemle C0082, 307) | Bandula elmélete, kezdem én is azt hinni, elhamarkodott volt (1969 Konrád György 9351002, 91) | elhamarkodott, igaztalan kritikát (1991 Paládi-Kovács Attila CD30).

b. ’hirtelen, meggondolatlan, kapkodó, ill. ilyen módon viselkedő 〈személy〉’ ❖ A modern élet szinpompája, a tendenciák harca, a reklám megtévesztő zsivaja megzavarja itéletében s érzésében az embert. Az ujdonság vágya hirtelenkedővé, elhamarkodottá teszi; kapkod (1903 Prohászka Ottokár 1125017, 21) | [Burger István] nem volt se egzaltált, se szenvedélyes, se elhamarkodott (1924 Krúdy Gyula CD54) | Livius Terentius Varrót […] úgy jellemzi, mint meggondolatlan, elhamarkodott és felelőtlen demagógot (1949 Hahn István et al. C5116, 194) | Lehet, hogy tegnap én is egy kicsit elhamarkodott voltam, amikor ráordítottam Gabira (1950 Fehér Klára 9137003, 59).

Vö. ÉKsz.

elhamarkodott melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelhamarkodik
II. melléknév 12A
elkapkodott v. meggondolatlan 〈cselekedet〉
A’ „Globe”, melly a’ kincstárcancellár tervének, miszerint az a’ 3 ½ pcentespercentes törlesztési tőkék kamatját ½ pcentpercenttel leszállitani kivánja, mindig ellene volt, vigyázóvá teszi az illy statuspapirosok tulajdonosait, nehogy elhamarkodott eladások által a’ papirosok folyamát leszállitsák
(1842 Pesti Hírlap)
A tanár kettőt lapoz, a K betűnél lehet, – Altmann, aki az év elején Katonára magyarositotta a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést
(1916 Karinthy Frigyes)
az emberekről és az emberi viszonylatokról gyorsabban, szenvedélyesebben és elhamarkodottabban ítéltem, semhogy ily módon helyzetem az emberi közösségben súrlódás mentes lehetett volna
(1960 Bernáth Aurél)
[Bárdossy László] túlzottan bízva gyors áttekintőképességében, nemritkán elhamarkodottan, tehát helytelenül döntött
(1999 Pritz Pál)
a.
így létrehozott(, felületes) 〈szellemi alkotás〉
az Epigramm és az adandó felelet jóvá nem teheti azt a’ rosszat, a’ mit Zs. Úr a’ maga elhamarkodott Értekezése által teve
(1816 Kazinczy Ferenc)
az ilyen elhamarkodottabb czikkek csak kivételek, s a legtöbb czikk szembetünő gonddal és a legjobb segédeszközök felhasználásával készült
(1900 Budapesti Szemle)
Bandula elmélete, kezdem én is azt hinni, elhamarkodott volt
(1969 Konrád György)
elhamarkodott, igaztalan kritikát
(1991 Paládi-Kovács Attila)
b.
hirtelen, meggondolatlan, kapkodó, ill. ilyen módon viselkedő 〈személy〉
A modern élet szinpompája, a tendenciák harca, a reklám megtévesztő zsivaja megzavarja itéletében s érzésében az embert. Az ujdonság vágya hirtelenkedővé, elhamarkodottá teszi; kapkod
(1903 Prohászka Ottokár)
[Burger István] nem volt se egzaltált, se szenvedélyes, se elhamarkodott
(1924 Krúdy Gyula)
Livius Terentius Varrót […] úgy jellemzi, mint meggondolatlan, elhamarkodott és felelőtlen demagógot
(1949 Hahn István et al.)
Lehet, hogy tegnap én is egy kicsit elhamarkodott voltam, amikor ráordítottam Gabira
(1950 Fehér Klára)
Vö. ÉKsz.

Beállítások