elhatároz ige 8a

1. ts ’〈személy, testület v. istenség rendsz. megfontolás v. vita során döntést hozva v. koncepciót kialakítva〉 tervbe vesz vmit’ ❖ hat ezer Saxok [= szászok], a’ kik a hadban megmaradtak-vala, el-határozák magokban, hogy ſe ſzakállokat ſe hajokat meg nem nyírik, ha az  ellenségeken, a’ Svavusokon [= svábok] boſzſzujokat nem állhatják (1786 Mátyus István C3067, 393) | Atyja kardját választá ki: „ezzel vívtam ki első győzedelmemet” mondá „’s ezzel vívom ki mit az ég felőlem elhatározott.” (1834 Fillértár 8623002, 155) | a Munkácson ülő megyei teljhatalmú bizottmány Eötvös őrnagygyal egyetemben elhatárzák minden használható erőt mozgásba tenni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A mit ő egyszer elhatározott, azt ki is vitte (1906 Ambrus Zoltán 9006008, 26) | Több sürgetés után 1931 tavaszán határozta el az Akadémia egy Nyelvművelő Szakosztály létesítését (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1a. elhatározza magát ’elszánja magát (vmire, vminek a megtételére)’ ❖ valakik magokat a’ Jésus’ Tanítványivá való lételre el-határozták, mind azoknak erre [ti. az önmegtagadásra] kéſzen kell lenniek (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252012, 13) | a nemzet el van határozva koronájának, szabadságának, önállásának védelmére a legnagyobb áldozatokat is meghozni (1848 Kossuth Lajos 8250001, 36) | Haboztam. Nem tudtam magamat elhatározni (1869 Toldy István 8482004, 69) | Boka arra határozta el magát, hogy kiáltványt bocsát ki a saját legmagasabb aláírásával (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 126) | magyar-román szakos tanárként tanított évekig, de mert szüntelenül figyelték és zaklatták, útlevelet pedig még magyarországi rokonai meglátogatására sem kapott, elhatározta magát a kivándorlásra (1989 Hitel 2015003, 4).

1b. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy arra késztet vkit vmi, hogy elszánja magát vmely cselekedetre〉’ ❖ A’ remény ez az édes biztató csapodár, elhatározá őt [ti. Kálmánt] Lóra’ kezét bátyjától megkérni (1824 Aurora C0032, 260) | [a részvét és szánalom] belső megindulást gerjeszt a’ gyógyász érzékeny keblében, ’s a’ nyomorultnak ingyen való fölsegélésére elhatározza (1833 Kunoss Endre 8260037, 115) | [a férfi] egy teli erszényt vőn elé, ’s méregeté kezében, ez ugy látszék elhatározá őt, mert csakhamar megindulván, nem sokára a’ serházba lépe (1843 Gaal József C7049, 9).

2. ts (rég) ’〈vminek a számát, összetételét, későbbi alakulását stb.〉 meghatározza, megszabja vki v. vmi’ ❖ Bár tſak a’ kz nép tudná, hogy a’ betegſégeket kénſzeriteni nem lehet; és hogy azoknak el határozott folyáſa vagyon (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 59) | Az egylet határozza el azon munkások’ és tanolók’ számát, mellyet különböző gyártulajdonosok foglalkoztathatnak (1843 Kemény Zsigmond 8235032, 31) | Árát egy rabszolganőnek fiatalsága, szépsége, és táncz-zene s himzésbeni ügyessége határozza el (1854 Fényes Elek 8141002, 204) | az ország sorsát elhatározó fontos ügyekben (1867 Deák Ferenc CD51) | Az Igazgató-tanács elhatározta a bizottságot, mely az elnök ajánlatára igy alakult meg: gr. Károlyi György, Szögyény László, Csengery Antal, s jegyzőül Rónay Jáczint (1870 Rónay Jácint 8396010, 317).

3. ts (tárgy n. is) (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vki v. vmi vmely vitás, bizonytalan kérdésben a végleges eredményt kialakítja, ill. vmi annak alakulását, eredményét döntően befolyásolja, meghatározza〉’ ❖ Decidere: El határozni; el végezni (1807 Ottlik Dániel C3374, 63) | vannak mindazonáltal ugyan ezen üdöszakaszban hozatott törvények, mellyek az itten vitatott kérdést világos igékkel elhatározzák (1819 Tudományos Gyűjtemény C5508, 45) | A’ szavak [= szavazatok] többsége határoz el; ’s midőn a’ szavak két egyenlő mennyiségre oszlanak, a’ helytartóé ad egyik vagy másik résznek többséget (1833 Jelenkor C0225, 235) | Vajjon az élénk, vagy a búskomor Ágnes volt-e szebb? ezt bajos elhatározni (1854 Podmaniczky Frigyes C3527, 26) | kétes esetekben a király és tanácsa fogják elhatározni, melyik hatóság az illetékes (1861 Szalay László 8419006, 330).

4. ts (rég) ’〈területet vmely más területtől〉 természetes határként elválaszt, elhatárol vmi’ ❖ Verchovina a’ Tátrának azon réſze, melly ezen [ti. Máramaros] Vármegyét el-határozza Lengyel Országtól (1793 Gvadányi József C1940, 158) | [a Duna] elhatározza Magyar Orſzágtól Szerviát (1796 Szaller György 7307005, 20).

5. ts (rég) ’mértéket, határt szab vminek’ ❖ El-határozni: el-mérsékleni (1786 Baróti Szabó Dávid C0826, 147) | El-határozni: valaminek határt, mértéket ſzabni, vetni (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 42).

6. tn (rég) ’〈vmely jelenség〉 elhatalmasodik, eluralkodik vhol v. vkin’ ❖ Az én inséges környl-állásim azolta, hogy egy-máſt nem láttuk, annyira el-határoztak rajtam, hogy én nyomorúságos életemen [...] keſereghetem (1784 Kép Gejza László ford.–Della Valle C2622, 259) | [A régi magyarokéhoz] haſonló ártatlanságokban vigadnak moſt is ſok Magyar Vármegyék, mellyekben még a’ módi erkölcs el nem határozott (1792 Bukovecz István C3482, 23).

Sz: elhatározat.

Vö. CzF. ~, elhatározott; ÉrtSz.; TESz. határ; ÉKsz.; SzT. ~, elhatározott, elhatároztat; ÚMTsz.

elhatároz ige 8a
1. tárgyas
〈személy, testület v. istenség rendsz. megfontolás v. vita során döntést hozva v. koncepciót kialakítva〉 tervbe vesz vmit
hat ezer Saxok [= szászok], a’ kik a hadban megmaradtak-vala, el-határozák magokban, hogy ſe ſzakállokat ſe hajokat meg nem nyírik, ha az  ellenségeken, a’ Svavusokon [= svábok] boſzſzujokat nem állhatják
(1786 Mátyus István)
Atyja kardját választá ki: „ezzel vívtam ki első győzedelmemet” mondá „’s ezzel vívom ki mit az ég felőlem elhatározott.”
(1834 Fillértár)
a Munkácson ülő megyei teljhatalmú bizottmány Eötvös őrnagygyal egyetemben elhatárzák minden használható erőt mozgásba tenni
(1848 Kossuth Hírlapja)
A mit ő egyszer elhatározott, azt ki is vitte
(1906 Ambrus Zoltán)
Több sürgetés után 1931 tavaszán határozta el az Akadémia egy Nyelvművelő Szakosztály létesítését
(1993 A magyarság kézikönyve)
1a. elhatározza magát
elszánja magát (vmire, vminek a megtételére)
valakik magokat a’ Jésus’ Tanítványivá való lételre el-határozták, mind azoknak erre [ti. az önmegtagadásra] kéſzen kell lenniek
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
a nemzet el van határozva koronájának, szabadságának, önállásának védelmére a legnagyobb áldozatokat is meghozni
(1848 Kossuth Lajos)
Haboztam. Nem tudtam magamat elhatározni
(1869 Toldy István)
Boka arra határozta el magát, hogy kiáltványt bocsát ki a saját legmagasabb aláírásával
(1907 Molnár Ferenc²)
magyar-román szakos tanárként tanított évekig, de mert szüntelenül figyelték és zaklatták, útlevelet pedig még magyarországi rokonai meglátogatására sem kapott, elhatározta magát a kivándorlásra
(1989 Hitel)
1b. (rég)
〈annak kif-ére, hogy arra késztet vkit vmi, hogy elszánja magát vmely cselekedetre〉
A’ remény ez az édes biztató csapodár, elhatározá őt [ti. Kálmánt] Lóra’ kezét bátyjától megkérni
(1824 Aurora)
[a részvét és szánalom] belső megindulást gerjeszt a’ gyógyász érzékeny keblében, ’s a’ nyomorultnak ingyen való fölsegélésére elhatározza
(1833 Kunoss Endre)
[a férfi] egy teli erszényt vőn elé, ’s méregeté kezében, ez ugy látszék elhatározá őt, mert csakhamar megindulván, nem sokára a’ serházba lépe
(1843 Gaal József)
2. tárgyas (rég)
〈vminek a számát, összetételét, későbbi alakulását stb.〉 meghatározza, megszabja vki v. vmi
Bár tſak a’ kz nép tudná, hogy a’ betegſégeket kénſzeriteni nem lehet; és hogy azoknak el határozott folyáſa vagyon
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Az egylet határozza el azon munkások’ és tanolók’ számát, mellyet különböző gyártulajdonosok foglalkoztathatnak
(1843 Kemény Zsigmond)
Árát egy rabszolganőnek fiatalsága, szépsége, és táncz-zene s himzésbeni ügyessége határozza el
(1854 Fényes Elek)
az ország sorsát elhatározó fontos ügyekben
(1867 Deák Ferenc)
Az Igazgató-tanács elhatározta a bizottságot, mely az elnök ajánlatára igy alakult meg: gr.gróf Károlyi György, Szögyény László, Csengery Antal, s jegyzőül Rónay Jáczint
(1870 Rónay Jácint)
3. tárgyas (tárgy n. is) (rég)
〈annak kif-ére, hogy vki v. vmi vmely vitás, bizonytalan kérdésben a végleges eredményt kialakítja, ill. vmi annak alakulását, eredményét döntően befolyásolja, meghatározza〉
Decidere: El határozni; el végezni
(1807 Ottlik Dániel)
vannak mindazonáltal ugyan ezen üdöszakaszban hozatott törvények, mellyek az itten vitatott kérdést világos igékkel elhatározzák
(1819 Tudományos Gyűjtemény)
A’ szavak [= szavazatok] többsége határoz el; ’s midőn a’ szavak két egyenlő mennyiségre oszlanak, a’ helytartóé ad egyik vagy másik résznek többséget
(1833 Jelenkor)
Vajjon az élénk, vagy a búskomor Ágnes volt-e szebb? ezt bajos elhatározni
(1854 Podmaniczky Frigyes)
kétes esetekben a király és tanácsa fogják elhatározni, melyik hatóság az illetékes
(1861 Szalay László)
4. tárgyas (rég)
〈területet vmely más területtől〉 természetes határként elválaszt, elhatárol vmi
Verchovina a’ Tátrának azon réſze, melly ezen [ti. Máramaros] Vármegyét el-határozza Lengyel Országtól
(1793 Gvadányi József)
[a Duna] elhatározza Magyar Orſzágtól Szerviát
(1796 Szaller György)
5. tárgyas (rég)
mértéket, határt szab vminek
El-határozni: el-mérsékleni
(1786 Baróti Szabó Dávid)
El-határozni: valaminek határt, mértéket ſzabni, vetni
(1792 Baróti Szabó Dávid)
6. tárgyatlan (rég)
〈vmely jelenség〉 elhatalmasodik, eluralkodik vhol v. vkin
Az én inséges környl-állásim azolta, hogy egy-máſt nem láttuk, annyira el-határoztak rajtam, hogy én nyomorúságos életemen [...] keſereghetem
(1784 Kép Gejza László ford.Della Valle)
[A régi magyarokéhoz] haſonló ártatlanságokban vigadnak moſt is ſok Magyar Vármegyék, mellyekben még a’ módi erkölcs el nem határozott
(1792 Bukovecz István)
Sz: elhatározat
Vö. CzF. ~, elhatározott; ÉrtSz.; TESz. határ; ÉKsz.; SzT. ~, elhatározott, elhatároztat; ÚMTsz.

Beállítások