elhatárolódik tn ige 12a

1. ’〈terület, képződmény stb. a környezetétől v. vmely más, hozzá hasonló dologtól〉 külön áll, attól elválasztva helyezkedik el, ill. fokozatosan ilyen helyzetbe kerül, elkülönül’ ❖ különösen az újabb anti- és aszeptikus kezelés mellett [előfordul], hogy az üszög elhatárolódik (demarkálódik) és az elhalt részlet eltávolításával (műtét által) a folyamat szerencsésen véget ér (1897 PallasLex. CD02) | [Az Alpoknak] ez a 3, szerkezetileg különböző darab[ja] a geológiai térképen élesen elhatárolódik (1911 RévaiNagyLex. C5697, 470) | a szabad szász városban csak a szabad szász polgárok lakhattak, minden más szabad-munkás, vagy zsellér csak a várfalon kívül telepedhetett meg. Így lassan elhatárolódtak a városrészek, Óbrassó és Belváros szász [...], Bolonya magyar és Bolgárszeg román színezetet kapott (1932 Szemlér Ferenc CD10) | [a csiga testének] elülső végén jól elhatárolódik a fej, amelynek baloldali részén van a szájnyílás (1971 Urania állatvilág ford. C6212, [233]).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy két v. több terület, képződmény határvonala húzódik vhol, v. azok határvonalát képezi vhol vmi〉’ ❖ [a növényföldrajzi határvonalak] csak a tenger- vagy tópartokon birhatnak egy éles határvonal jelentőségével. Máshol az egységes növényzetű terület sohasem határolódik el éles vonallal, hanem egyik növényföldrajzi terület rendesen fokozatosan megy át a másikba és a térképen feltüntetett vonal csak megközelítőleges (1916 RévaiNagyLex. C5710, 547) | [A csöves tapogatósok osztályába tartozó állatoknál] a mezoszóma [= betüremkedő sejthártya] a hátulsó testtájtól, a metaszómától [= utótesttől] enyhe gyűrűszerű befűződéssel határolódik el (1971 Urania állatvilág ford. C6212, 619) | azon a dombvonulaton [épült Iszkáz], ahol a Bakony-alja és a Marcal folyó medencéje elhatárolódik (1973 Ágh István 9004011, 37) | A Meszes- és a Réz-hegység egymással derékszöget bezáró keskeny rögcsoportjai törésvonalak mentén kialakult meredek lejtőkkel határolódnak el a környező medencéktől (1997 Magyarország földje CD05).

2. ’〈több dolog, személy, ill. vmely egésztől v. a (többi) hozzá hasonlótól vmi, vki〉 különbözik, külön jellegével elválik v. fokozatosan ilyenné alakul’ ❖ Vallásos költészet, a költészetnek igen nevezetes köre, mely nem annyira műfajilag, hanem tartalmilag határolódik el (1897 PallasLex. CD02) | az egyes kiadóvállalatok munkaterülete egyre jobban elhatárolódik (1915 RévaiNagyLex. C5708, 145) | A mind magasabbra és magasabbra jutók közül Barcsay Andort kell felemlítenünk, aki különleges formáival erősen elhatárolódik környezetétől (1934 Farkas Zoltán CD10) | A [skizofréniára megállapított] „hatfázisos” rendszer azt a látszatot keltheti a szemlélőben, hogy az egyes szakaszok mereven elhatárolódnak egymástól (1957 Benedek István 9041009, 261) | a Janus Pannonius Múzeum régészeti osztályának kezelésében működő két kőtár arculata elhatárolódott egymástól: a dóm mögötti a Román Kőtár nevet, az újonnan berendezett pedig a Reneszánsz Kőtár nevet vette fel (1972 Tüskés Tibor 2021020, 920).

3. ’nem vállalva vele közösséget v. elutasítva elzárkózik vkitől, vmitől, ill. ilyen magatartást tanúsít vki, vmi iránt’ ❖ A nagy tradíciójú képző- és iparművészeti szakszervezet legfontosabb feladata, hogy elhatárolódjék a korábbi évek hibái következtében köréje gyűlt dilettánsoktól és oda nem való elemektől (1958 Népszava jan. 14. C1502, 2) | [a két világháború között született irodalomtörténeti szintézisek képviselői] Kelet és Nyugat felé egyaránt elhatárolódva, főképpen mégis a német politikai és szellemi expanzió ellen gyűjtik a nemzeti önvédelem érveit (1973 Poszler György 1124002, 240) | [a] Le Monde azt várja a miniszterelnöktől, hogy határozottabban határolódjon el gyanúba keveredett minisztereitől (1994 Magyar Hírlap CD09) | A kockával űzött szerencsejáték bűnnek számított, és az egyház is elhatárolódott tőle, azzal a magyarázattal, hogy az ördög találmánya (2006 A társasjátékok ford. 3308002, 10).

elhatárolódik tárgyatlan ige 12a
1.
〈terület, képződmény stb. a környezetétől v. vmely más, hozzá hasonló dologtól〉 külön áll, attól elválasztva helyezkedik el, ill. fokozatosan ilyen helyzetbe kerül, elkülönül
különösen az újabb anti- és aszeptikus kezelés mellett [előfordul], hogy az üszög elhatárolódik (demarkálódik) és az elhalt részlet eltávolításával (műtét által) a folyamat szerencsésen véget ér
(1897 PallasLex.)
[Az Alpoknak] ez a 3, szerkezetileg különböző darab[ja] a geológiai térképen élesen elhatárolódik
(1911 RévaiNagyLex.)
a szabad szász városban csak a szabad szász polgárok lakhattak, minden más szabad-munkás, vagy zsellér csak a várfalon kívül telepedhetett meg. Így lassan elhatárolódtak a városrészek, Óbrassó és Belváros szász [...], Bolonya magyar és Bolgárszeg román színezetet kapott
(1932 Szemlér Ferenc)
[a csiga testének] elülső végén jól elhatárolódik a fej, amelynek baloldali részén van a szájnyílás
(1971 Urania állatvilág ford.)
1a.
〈annak kif-ére, hogy két v. több terület, képződmény határvonala húzódik vhol, v. azok határvonalát képezi vhol vmi〉
[a növényföldrajzi határvonalak] csak a tenger- vagy tópartokon birhatnak egy éles határvonal jelentőségével. Máshol az egységes növényzetű terület sohasem határolódik el éles vonallal, hanem egyik növényföldrajzi terület rendesen fokozatosan megy át a másikba és a térképen feltüntetett vonal csak megközelítőleges
(1916 RévaiNagyLex.)
[A csöves tapogatósok osztályába tartozó állatoknál] a mezoszóma [= betüremkedő sejthártya] a hátulsó testtájtól, a metaszómától [= utótesttől] enyhe gyűrűszerű befűződéssel határolódik el
(1971 Urania állatvilág ford.)
azon a dombvonulaton [épült Iszkáz], ahol a Bakony-alja és a Marcal folyó medencéje elhatárolódik
(1973 Ágh István)
A Meszes- és a Réz-hegység egymással derékszöget bezáró keskeny rögcsoportjai törésvonalak mentén kialakult meredek lejtőkkel határolódnak el a környező medencéktől
(1997 Magyarország földje)
2.
〈több dolog, személy, ill. vmely egésztől v. a (többi) hozzá hasonlótól vmi, vki〉 különbözik, külön jellegével elválik v. fokozatosan ilyenné alakul
Vallásos költészet, a költészetnek igen nevezetes köre, mely nem annyira műfajilag, hanem tartalmilag határolódik el
(1897 PallasLex.)
az egyes kiadóvállalatok munkaterülete egyre jobban elhatárolódik
(1915 RévaiNagyLex.)
A mind magasabbra és magasabbra jutók közül Barcsay Andort kell felemlítenünk, aki különleges formáival erősen elhatárolódik környezetétől
(1934 Farkas Zoltán)
A [skizofréniára megállapított] „hatfázisos” rendszer azt a látszatot keltheti a szemlélőben, hogy az egyes szakaszok mereven elhatárolódnak egymástól
(1957 Benedek István)
a Janus Pannonius Múzeum régészeti osztályának kezelésében működő két kőtár arculata elhatárolódott egymástól: a dóm mögötti a Román Kőtár nevet, az újonnan berendezett pedig a Reneszánsz Kőtár nevet vette fel
(1972 Tüskés Tibor)
3.
nem vállalva vele közösséget v. elutasítva elzárkózik vkitől, vmitől, ill. ilyen magatartást tanúsít vki, vmi iránt
A nagy tradíciójú képző- és iparművészeti szakszervezet legfontosabb feladata, hogy elhatárolódjék a korábbi évek hibái következtében köréje gyűlt dilettánsoktól és oda nem való elemektől
(1958 Népszava jan. 14.)
[a két világháború között született irodalomtörténeti szintézisek képviselői] Kelet és Nyugat felé egyaránt elhatárolódva, főképpen mégis a német politikai és szellemi expanzió ellen gyűjtik a nemzeti önvédelem érveit
(1973 Poszler György)
[a] Le Monde azt várja a miniszterelnöktől, hogy határozottabban határolódjon el gyanúba keveredett minisztereitől
(1994 Magyar Hírlap)
A kockával űzött szerencsejáték bűnnek számított, és az egyház is elhatárolódott tőle, azzal a magyarázattal, hogy az ördög találmánya
(2006 A társasjátékok ford.)

Beállítások