elhatározó mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elhatároz.

II. mn 17A2 (vál)

1. (kissé rég) ’vmely kérdés, vita v. küzdelem eldöntésére alkalmas, arra haszn., ill. azt eredményező 〈bizonyíték, szavazat stb.〉’ ❖ Decretalis: Törvényes, Törvény szerint való, végs; el határozó (1807 Ottlik Dániel C3374, 63) | minden egyes hazafinak vagyon javasló, de eggynek sints elhatározó szava (1816 Teleki József² C4107, 133) | Ha valami uj és elhatározó bizonyitványod van, tartsd fen, ’s ne vidd vitatásba, csak akkor, ha elfogadásul jól elkészítéd az elméket (1842 Pesti Hírlap CD61) | Az elhatározó ütközet elől [...] Wallenstein is, meg Bethlen is kitért s nemsokára létrejött a pozsonyi béke (1626 dec.) (1915 RévaiNagyLex. C5709, 367) | [A görög gyarmatvárosok alapításakor] itt-ott a szárazfölddel való közvetlen kapcsolat volt elhatározó a hely megválasztásánál (1935 Hóman Bálint munkái CD42).

1a. ’vminek a kialakulása, kimenetele v. mibenléte szempontjából alapvető, meghatározó, abban döntő szerepet játszó 〈alkalom, esemény stb.〉, ill. arra jellemző 〈fontosság, jelentőség〉’ ❖ alig van egy tiszta magyar Megye, időjártával lenne több, ’s a’ megtisztitandó Megyék elhatározóbb befolyással lennének környékeikre (1827 Tudományos Gyűjtemény C5610, 100) | miért tartom én az érintett pillanatokat olly üdvösöknek, és nemzeti jövendőnkre nézve olly elhatározóknak (1841 Széchenyi István CD1501) | [Henszlmann Imrének Eperjesen] töltött ideje elhatározólag hatott tanulmányainak későbbi irányára (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Ezen a héten két olyan javaslat kerül a parlament elé, mely a kisebbségi élet szempontjából elhatározó fontosságu (1928 Keleti Újság 2128001, 1) | [Picasso] mindvégig elhatározó jelentőségű a modern festészetben (1948 Somlyó György 9608028, 65) | [Arany László és nemzedékének] műveltségében, életformájában és foglalkozásában nagypolgári – mentalitásában pedig javarészt nemesi-polgári vonások érvényesültek elhatározóan (1965 Németh G. Béla CD53).

2. (rég) ’vminek a végrehajtására kész, elszánt, eltökélt 〈személy v. csoport〉, ill. arra jellemző 〈megnyilvánulás〉’ ❖ [ahol a hódító Oroszország] elhatárzóbban ’s nagyobb szigorúsággal lépett föl, ott egyszersmind makacs ellenállásra talált (1840 Jelenkor C8306, 28) | erre már a félénkebb ember is elhatározóbb lett (1856 Vas Gereben C4376, 348) | Ödönnek e néhány szava oly elhatározó hangon volt mondva, hogy Leoninnak át kelle látni a rábeszélés sikertelenségét (1869 Jókai Mór CD18) | Hangok! Csakugyan a szomszéd szobában vannak. Elhatározó mozdulattal törülte kétfelé a bajuszát és benyitott (1913 Laczkó Géza CD10).

3. (rég) ’más hasonlótól elkülönítő, megkülönböztető 〈forma, jegy〉’ ❖ az anyai nyelv a’ nemzet [...] elhatárzó béllyege (1827 Tudományos Gyűjtemény C5610, 61) | Mindjárt, a mű elején egy elhatározó különbség ötlik szemünkbe, a mely minden további összehasonlitástól megkimél (1879 Egyetemes Filológiai Közlöny C0098, 338).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elhatározó melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelhatároz
II. melléknév 17A2 (vál)
1. (kissé rég)
vmely kérdés, vita v. küzdelem eldöntésére alkalmas, arra haszn., ill. azt eredményező 〈bizonyíték, szavazat stb.〉
Decretalis: Törvényes, Törvény szerint való, végs; el határozó
(1807 Ottlik Dániel)
minden egyes hazafinak vagyon javasló, de eggynek sints elhatározó szava
(1816 Teleki József²)
Ha valami uj és elhatározó bizonyitványod van, tartsd fen, ’s ne vidd vitatásba, csak akkor, ha elfogadásul jól elkészítéd az elméket
(1842 Pesti Hírlap)
Az elhatározó ütközet elől [...] Wallenstein is, meg Bethlen is kitért s nemsokára létrejött a pozsonyi béke (1626 dec.december)
(1915 RévaiNagyLex.)
[A görög gyarmatvárosok alapításakor] itt-ott a szárazfölddel való közvetlen kapcsolat volt elhatározó a hely megválasztásánál
(1935 Hóman Bálint munkái)
1a.
vminek a kialakulása, kimenetele v. mibenléte szempontjából alapvető, meghatározó, abban döntő szerepet játszó 〈alkalom, esemény stb.〉, ill. arra jellemző 〈fontosság, jelentőség〉
alig van egy tiszta magyar Megye, időjártával lenne több, ’s a’ megtisztitandó Megyék elhatározóbb befolyással lennének környékeikre
(1827 Tudományos Gyűjtemény)
miért tartom én az érintett pillanatokat olly üdvösöknek, és nemzeti jövendőnkre nézve olly elhatározóknak
(1841 Széchenyi István)
[Henszlmann Imrének Eperjesen] töltött ideje elhatározólag hatott tanulmányainak későbbi irányára
(1859 Vasárnapi Újság)
Ezen a héten két olyan javaslat kerül a parlament elé, mely a kisebbségi élet szempontjából elhatározó fontosságu
(1928 Keleti Újság)
[Picasso] mindvégig elhatározó jelentőségű a modern festészetben
(1948 Somlyó György)
[Arany László és nemzedékének] műveltségében, életformájában és foglalkozásában nagypolgári – mentalitásában pedig javarészt nemesi-polgári vonások érvényesültek elhatározóan
(1965 Németh G. Béla)
2. (rég)
vminek a végrehajtására kész, elszánt, eltökélt 〈személy v. csoport〉, ill. arra jellemző 〈megnyilvánulás〉
[ahol a hódító Oroszország] elhatárzóbban ’s nagyobb szigorúsággal lépett föl, ott egyszersmind makacs ellenállásra talált
(1840 Jelenkor)
erre már a félénkebb ember is elhatározóbb lett
(1856 Vas Gereben)
Ödönnek e néhány szava oly elhatározó hangon volt mondva, hogy Leoninnak át kelle látni a rábeszélés sikertelenségét
(1869 Jókai Mór)
Hangok! Csakugyan a szomszéd szobában vannak. Elhatározó mozdulattal törülte kétfelé a bajuszát és benyitott
(1913 Laczkó Géza)
3. (rég)
más hasonlótól elkülönítő, megkülönböztető 〈forma, jegy〉
az anyai nyelv a’ nemzet [...] elhatárzó béllyege
(1827 Tudományos Gyűjtemény)
Mindjárt, a mű elején egy elhatározó különbség ötlik szemünkbe, a mely minden további összehasonlitástól megkimél
(1879 Egyetemes Filológiai Közlöny)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások