elhelyezkedik tn ige 12b

1. ’〈ember, es. állat, csoport〉 vmely (célnak) megfelelő helyet és testhelyzetet választva álló-, ülő- v. fekvőhelyét elfoglalja (vhol), ill. így odaáll v. letelepszik vhova’ ❖ három fiatalabb lyányka, a legifjabb mintegy tizenöt esztendős, az első ülésen helyezkedik el (1844 Nagy Ignác 8324009, 178) | [a] kapitány talán azon szándékban, hogy kimenjen a járműbe elhelyezkedni, fölállt (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | A madarak csipogva helyezkedtek el az ágak között fészkeikben (1887 Tutsek Anna 8495001, 54) | a tömeg elhelyezkedik a zárt Dóm-téren (1934 Kosztolányi Dezső 9359245, 212) | Néhány társaság már elhelyezkedett, mások csoportosulva gratuláltak a szülőknek (1968 Thury Zsuzsa 9709003, 214) | a két kőülésre […] a szülő nő elhelyezkedett (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201) | ha kényelmesen hátradőlünk, vagy feltett lábbal, lazítva elhelyezkedünk rajta [ti. a Rolf Benz-kanapén], kiválóan alkalmas olvasáshoz, pihenéshez, zenehallgatáshoz (1998 Lakáskultúra CD39).

1a. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vki v. vmely csoport a lakóhelyét, szálláshelyét, állomáshelyét stb. elfoglalja, és holmiját a számára megfelelő módon elrendezi〉’ ❖ akik hazatértek, sokan befödetlen házaikban laknak, elhelyezkedve a romok között (1853 Jókai Mór CD18) | A királyi tábla […] Marosszék székházába vitetett 6 évig, honnan a szék csak hosszas panaszok és perpatvar után tudta kitenni, mikor a piaczon levő két e czélra vásárolt házába helyezkedett el (1870 Orbán Balázs CD22) | A holmit aztán átvitte egy elsőrangú fogadóba, amelynek első emeletén két szép nagy szobában nemsokára elhelyezkedett az egész Fejérházy-család (1884 Reviczky Gyula 8392097, 242) | Mivel több napi járóföldre ez volt az utolsó város, elhatároztuk, hogy itt megpihenünk. Csinos kis egyemeletes vendéglőjében kényelmesen elhelyezkedtünk (1899 Rákosi Viktor 8387001, 37) | A hegyes vidékek nem kellettek neki [ti. a magyarságnak], mert elég sík föld volt, ahol elhelyezkedhetett (1919 Móricz Zsigmond 9462013, 4).

1b. ’〈annak kif-ére, hogy vki v. vmely csoport a társadalomban v. vmilyen társadalmi viszonyok között a neki megfelelő helyet megtalálja v. kialakítja〉’ ❖ a szatirikus ma keresve sem találhat alkalmasabb tárgyat, mint a hadseregszállitók tiszteletreméltó hitveseit, a kik férjüknél is nehezebben tudnak elhelyezkedni fejetetejére állitott társadalmunk rendjében (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 16) | [Magyarországon sohasem létezett] jómódú páncélos lovas középréteg, mely a nagy szeniorok és az egyszerű nemesség között helyezkedik el, s amely vazallusi kötelékeitől függetlenül rendnek tartja magát (1974 Szűcs Jenő 9688002, 398) | Elhelyezkedvén a társadalomban azután már képtelenek vagyunk az abszolút bizonytalanság tudatában élni (1986 Csepeli György 1029004, 144) | A működés főleg hivatali jellegű, és elsősorban a hierarchia felsőbb szintjein elhelyezkedő csoportok érdekeit szolgálja (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’munkahelyet találva állást, hivatalt vállal, ill. állásba, alkalmazásba kerül (vhol)’ ❖ Gorzkowski osztrák tábornok mint katonai s polgári kormányzó helyezkedett el a városban (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | Egyik az orvosi rendelőben helyezkedett el, másik állandó adjutáns volt, a harmadik örökös irodafőnök (1927 Markovits Rodion 9423002, 51) | A pap izmos, vállas fiatalember. Székely a javából. […] Volt Magyarországon is, de nem tudott elhelyezkedni (1941 Ignácz Rózsa 9269002, 120) | Tegyük fel, hogy elhelyezkedsz egy multinacionális vállalatnál (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’helyet talál v. helyet kap (vhol), ill. (megfelelő) helyet találva kerül vhova vmi’ ❖ nem könnyebb az esőcseppnek a tengerben elhelyezkedni, mint az állatembernek az anyagba elmerűlni (1867 Erdélyi János² 8131101, 54) | a gabonaszemeket a tartályba öntik [...] és lassan rázogatják, hogy a szemek a tartály lyukaiba s az alattuk levő fekete lap megfelelő lyukaiba elhelyezkedjenek (1913 RévaiNagyLex. C5703, 186) | A lutheri protestantizmus […] iparkodott a régi társadalomban elhelyezkedni (1928 Szekfű Gyula CD42) | A magyarosítások általában nem szüntetik meg az idegen szót, de maguk is elhelyezkednek a szókincsben (1957 Zolnai Béla 9801001, 193).

4. ’〈vmely rend(szer)ben v. vmely környezetben bizonyos meghatározott helyen, ill. vmely elrendezésben, alakban〉 van, található, foglal helyet vmi, vki’ ❖ Ezen kies, üde szépségekben gazdag vidék, a Hargita ősképződésü trachyt vonala, és a fiatalabb származásu határszéli havasok lánczolata közt helyezkedett el (1869 Orbán Balázs 8340006, 1) | A hópelyhek belepték a vállainkat, a hátunkat és nagy koszorúban helyezkedtek el a kisasszony kalapján (1908 Csáth Géza 9085001, 23) | az Északi Korona (Corona Borealis) félkörben szépen elhelyezkedő csillagjai ragadják meg az ember figyelmét (1930 Lassovszky Károly 9382001, 279) | Az alliterálásnak ezt a módját ölelkező betűrímnek is nevezhetnők: olyasformán helyezkedik el, mint az ölelkező sor végi rím (1960 Képes Géza 9323027, 144) | Az emigrációs színkép szélsőjobboldalán elhelyezkedő nyilasok európai csoportjai – Ausztriában és Németországban – a kivándorlások folytán gyengültek (1985 Borbándi Gyula 9811008, 177) | kis csoportban elhelyezkedő, úgynevezett szoliter cserjéket a pázsitöntözésben alkalmazott esőztető módszerrel, több irányból megszórva táplálhatunk (1999 Lakáskultúra CD39).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elhelyezkedik tárgyatlan ige 12b
1.
〈ember, es. állat, csoport〉 vmely (célnak) megfelelő helyet és testhelyzetet választva álló-, ülő- v. fekvőhelyét elfoglalja (vhol), ill. így odaáll v. letelepszik vhova
három fiatalabb lyányka, a legifjabb mintegy tizenöt esztendős, az első ülésen helyezkedik el
(1844 Nagy Ignác)
[a] kapitány talán azon szándékban, hogy kimenjen a járműbe elhelyezkedni, fölállt
(1877 Mikszáth Kálmán)
A madarak csipogva helyezkedtek el az ágak között fészkeikben
(1887 Tutsek Anna)
a tömeg elhelyezkedik a zárt Dóm-téren
(1934 Kosztolányi Dezső)
Néhány társaság már elhelyezkedett, mások csoportosulva gratuláltak a szülőknek
(1968 Thury Zsuzsa)
a két kőülésre […] a szülő nő elhelyezkedett
(1996 Katolikus Biblia ford.)
ha kényelmesen hátradőlünk, vagy feltett lábbal, lazítva elhelyezkedünk rajta [ti. a Rolf Benz-kanapén], kiválóan alkalmas olvasáshoz, pihenéshez, zenehallgatáshoz
(1998 Lakáskultúra)
1a. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vki v. vmely csoport a lakóhelyét, szálláshelyét, állomáshelyét stb. elfoglalja, és holmiját a számára megfelelő módon elrendezi〉
akik hazatértek, sokan befödetlen házaikban laknak, elhelyezkedve a romok között
(1853 Jókai Mór)
A királyi tábla […] Marosszék székházába vitetett 6 évig, honnan a szék csak hosszas panaszok és perpatvar után tudta kitenni, mikor a piaczon levő két e czélra vásárolt házába helyezkedett el
(1870 Orbán Balázs)
A holmit aztán átvitte egy elsőrangú fogadóba, amelynek első emeletén két szép nagy szobában nemsokára elhelyezkedett az egész Fejérházy-család
(1884 Reviczky Gyula)
Mivel több napi járóföldre ez volt az utolsó város, elhatároztuk, hogy itt megpihenünk. Csinos kis egyemeletes vendéglőjében kényelmesen elhelyezkedtünk
(1899 Rákosi Viktor)
A hegyes vidékek nem kellettek neki [ti. a magyarságnak], mert elég sík föld volt, ahol elhelyezkedhetett
(1919 Móricz Zsigmond)
1b.
〈annak kif-ére, hogy vki v. vmely csoport a társadalomban v. vmilyen társadalmi viszonyok között a neki megfelelő helyet megtalálja v. kialakítja〉
a szatirikus ma keresve sem találhat alkalmasabb tárgyat, mint a hadseregszállitók tiszteletreméltó hitveseit, a kik férjüknél is nehezebben tudnak elhelyezkedni fejetetejére állitott társadalmunk rendjében
(1917 Budapesti Hírlap)
[Magyarországon sohasem létezett] jómódú páncélos lovas középréteg, mely a nagy szeniorok és az egyszerű nemesség között helyezkedik el, s amely vazallusi kötelékeitől függetlenül rendnek tartja magát
(1974 Szűcs Jenő)
Elhelyezkedvén a társadalomban azután már képtelenek vagyunk az abszolút bizonytalanság tudatában élni
(1986 Csepeli György)
A működés főleg hivatali jellegű, és elsősorban a hierarchia felsőbb szintjein elhelyezkedő csoportok érdekeit szolgálja
(1997 Országgyűlési Napló)
2.
munkahelyet találva állást, hivatalt vállal, ill. állásba, alkalmazásba kerül (vhol)
Gorzkowski osztrák tábornok mint katonai s polgári kormányzó helyezkedett el a városban
(1894 e. Kossuth Lajos)
Egyik az orvosi rendelőben helyezkedett el, másik állandó adjutáns volt, a harmadik örökös irodafőnök
(1927 Markovits Rodion)
A pap izmos, vállas fiatalember. Székely a javából. […] Volt Magyarországon is, de nem tudott elhelyezkedni
(1941 Ignácz Rózsa)
Tegyük fel, hogy elhelyezkedsz egy multinacionális vállalatnál
(2002 Magyar Hírlap)
3.
helyet talál v. helyet kap (vhol), ill. (megfelelő) helyet találva kerül vhova vmi
nem könnyebb az esőcseppnek a tengerben elhelyezkedni, mint az állatembernek az anyagba elmerűlni
(1867 Erdélyi János²)
a gabonaszemeket a tartályba öntik [...] és lassan rázogatják, hogy a szemek a tartály lyukaiba s az alattuk levő fekete lap megfelelő lyukaiba elhelyezkedjenek
(1913 RévaiNagyLex.)
A lutheri protestantizmus […] iparkodott a régi társadalomban elhelyezkedni
(1928 Szekfű Gyula)
A magyarosítások általában nem szüntetik meg az idegen szót, de maguk is elhelyezkednek a szókincsben
(1957 Zolnai Béla)
4.
〈vmely rend(szer)ben v. vmely környezetben bizonyos meghatározott helyen, ill. vmely elrendezésben, alakban〉 van, található, foglal helyet vmi, vki
Ezen kies, üde szépségekben gazdag vidék, a Hargita ősképződésü trachyt vonala, és a fiatalabb származásu határszéli havasok lánczolata közt helyezkedett el
(1869 Orbán Balázs)
A hópelyhek belepték a vállainkat, a hátunkat és nagy koszorúban helyezkedtek el a kisasszony kalapján
(1908 Csáth Géza)
az Északi Korona (Corona Borealis) félkörben szépen elhelyezkedő csillagjai ragadják meg az ember figyelmét
(1930 Lassovszky Károly)
Az alliterálásnak ezt a módját ölelkező betűrímnek is nevezhetnők: olyasformán helyezkedik el, mint az ölelkező sor végi rím
(1960 Képes Géza)
Az emigrációs színkép szélsőjobboldalán elhelyezkedő nyilasok európai csoportjai – Ausztriában és Németországban – a kivándorlások folytán gyengültek
(1985 Borbándi Gyula)
kis csoportban elhelyezkedő, úgynevezett szoliter cserjéket a pázsitöntözésben alkalmazott esőztető módszerrel, több irányból megszórva táplálhatunk
(1999 Lakáskultúra)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások