elhibázott mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elhibáz.

II. mn 12A

1. ’vmely cél elérésére nem alkalmas, nem megfelelő(en kiválasztott) 〈eljárás, cselekvés stb.〉’ ❖ éltünk nagyobbára csak az elhibázott nevelés foltozgatásaival telik el! (1824 Fáy András¹ 8139001, 314) | Egy állatnak leirásában elhibázott dolog volna a külső tulajdonságok közé egy-egy erkölcsi vonást vegyiteni (1870 Névy László 8334002, 17) | Népek és trónok viszályai többnyire elhibázott taktikával kezeltetnek (1905–1906 Mikszáth Kálmán CD04) | a rendszerváltást követő időszak jó szándékú, de legelhibázottabb lépése az úgynevezett kárpótlás volt (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’hibásan elkészített, összeállított (és rosszul működő) 〈dolog〉’ ❖ effectusa olyan mint egy a’ patikában elhibázott gyógyszer következése (1831 Széchenyi István CD1501) | ki valamely gép tervezésénél vagy szerkesztésénél ezen fejezet szabályait tekintetbe nem veszi, bizonyosan elhibázott szerkezetet fog létre hozni (1861 Petzval Ottó 8368001, 6) | az emlékműnek határozottan az architektúra az elhibázottabb része (1910 Lengyel Géza CD10) | A kötelező fakultáció rendszerét a gimnáziumi tanárok már bevezetése előtt elhibázottnak tartották (1988 Beke Kata 1012001, 83).

3. ’tévedésen v. téves következtetésen alapuló 〈gondolat, nézet〉’ ❖ S valjon a Királyi Fiscus önkényétől függhet-e az elhibázott nézetét, tévedést, vagy éppen semmit is illy tetemes vétekké keresztelhetni? (1837 Kossuth Lajos CD32) | Teljesen elhibázott gondolatnak tartjuk [...] a Flaxman-féle rajzok semmitmondó, művészietlen metszeteinek reprodukálását (1930 Fülep Lajos CD10) | A virágtő [ti. a magyar népművészet leggyakoribb díszítőeleme: az életfa] eredetét korábban elhibázottan egyetlen népcsaládhoz, az indoeurópaiakhoz kötötték (1982 NéprajziLex. CD47).

4. (kissé rég) ’félresikerült, tökéletlen 〈személy, nemzedék〉’ ❖ Majd gyermekünk tán jobbá vál, Mint elhibázott nemzedék mi (1864 e. Madách Imre CD01) | Pálffy Béláról írunk, erről a reverendás forradalmárról, erről az elhibázott Pázmány Péterről (1901 Ady Endre CD0801) | szánakozva néz elhibázott szomorú fiára (1914 Szabó Dezső CD10) | Az ő szemében pedig minden gyermektelen nő valami tökéletlen volt, szerencsétlen, elhibázott lény (1920 Hajnik Miklós CD10).

5. ’rosszul sikerült, elrontott 〈élet, házasság stb.〉’ ❖ [Dayka Gábor] időnek előtte történt halála, egyenesen el hibázott házasságának gyümöltse (1805 Bodnár Antal C4939, 109) | de okvetlen éltünket üresnek, pályánkat elhibázottnak s lényünket – hogy ugy szóljak – csonkának fogjuk tartani? (1847 Kemény Zsigmond 8235023, 149) | egész elhibázott életemben Élsz és uralkodol örökkön, Amen (1926 Juhász Gyula¹ 9284615, 17) | egy elhibázott házasság története (1990 Kulcsár Szabó Ernő CD53).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elhibázott melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelhibáz
II. melléknév 12A
1.
vmely cél elérésére nem alkalmas, nem megfelelő(en kiválasztott) 〈eljárás, cselekvés stb.〉
éltünk nagyobbára csak az elhibázott nevelés foltozgatásaival telik el!
(1824 Fáy András¹)
Egy állatnak leirásában elhibázott dolog volna a külső tulajdonságok közé egy-egy erkölcsi vonást vegyiteni
(1870 Névy László)
Népek és trónok viszályai többnyire elhibázott taktikával kezeltetnek
(1905–1906 Mikszáth Kálmán)
a rendszerváltást követő időszak jó szándékú, de legelhibázottabb lépése az úgynevezett kárpótlás volt
(1997 Magyar Hírlap)
2.
hibásan elkészített, összeállított (és rosszul működő) 〈dolog〉
effectusa olyan mint egy a’ patikában elhibázott gyógyszer következése
(1831 Széchenyi István)
ki valamely gép tervezésénél vagy szerkesztésénél ezen fejezet szabályait tekintetbe nem veszi, bizonyosan elhibázott szerkezetet fog létre hozni
(1861 Petzval Ottó)
az emlékműnek határozottan az architektúra az elhibázottabb része
(1910 Lengyel Géza)
A kötelező fakultáció rendszerét a gimnáziumi tanárok már bevezetése előtt elhibázottnak tartották
(1988 Beke Kata)
3.
tévedésen v. téves következtetésen alapuló 〈gondolat, nézet〉
S valjon a Királyi Fiscus önkényétől függhet-e az elhibázott nézetét, tévedést, vagy éppen semmit is illy tetemes vétekké keresztelhetni?
(1837 Kossuth Lajos)
Teljesen elhibázott gondolatnak tartjuk [...] a Flaxman-féle rajzok semmitmondó, művészietlen metszeteinek reprodukálását
(1930 Fülep Lajos)
A virágtő [ti. a magyar népművészet leggyakoribb díszítőeleme: az életfa] eredetét korábban elhibázottan egyetlen népcsaládhoz, az indoeurópaiakhoz kötötték
(1982 NéprajziLex.)
4. (kissé rég)
félresikerült, tökéletlen 〈személy, nemzedék〉
Majd gyermekünk tán jobbá vál, Mint elhibázott nemzedék mi
(1864 e. Madách Imre)
Pálffy Béláról írunk, erről a reverendás forradalmárról, erről az elhibázott Pázmány Péterről
(1901 Ady Endre)
szánakozva néz elhibázott szomorú fiára
(1914 Szabó Dezső)
Az ő szemében pedig minden gyermektelen nő valami tökéletlen volt, szerencsétlen, elhibázott lény
(1920 Hajnik Miklós)
5.
rosszul sikerült, elrontott 〈élet, házasság stb.〉
[Dayka Gábor] időnek előtte történt halála, egyenesen el hibázott házasságának gyümöltse
(1805 Bodnár Antal)
de okvetlen éltünket üresnek, pályánkat elhibázottnak s lényünket – hogy ugy szóljak – csonkának fogjuk tartani?
(1847 Kemény Zsigmond)
egész elhibázott életemben Élsz és uralkodol örökkön, Amen
(1926 Juhász Gyula¹)
egy elhibázott házasság története
(1990 Kulcsár Szabó Ernő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások