elhivatottság fn 3A8

1. ’vmely hivatás, szerep, feladat (maradéktalan) betöltésére irányuló erős késztetés, szándék, ill. az ahhoz szükséges adottság’ ❖ Bízzunk a magyar társadalom elhivatottságában (1905 Ady Endre CD0801) | [Muraközy Gyula] imádságoskönyve nemcsak az Igéből táplálkozó lelkipásztor elhivatottságának nemes terméke, hanem maradandó irodalmi érték is (1940 Pintér Jenő CD44) | [Bethlen István] a politikai vezető szerepre is elhivatottságot érez (1991 Romsics Ignác–Vonyó József CD17) | Korunk bútorait is ugyanekkora elhivatottsággal, már tetszés szerinti színben, huzattal gyártják (1996 Lakáskultúra CD39).

2. ’vmi, vki iránt való elkötelezettség’ ❖ Benoite érzi az Istenhez való elhivatottságát, hogy meg fog tisztulni (1920 Laczkó Géza CD10) | Olyan jóleső elégtétel s egyben meggyőző igazolás ez, amellyel méltán büszkélkedhetünk mindannyian, akik hiszünk a magyar lélekből lelkedzett értékek európai elhivatottságában (1934 Kárpáti Aurél CD10) | Éppen ez a mindennapokhoz és a mindenséghez való őszinte vonzódás emelte túl verseiket a puszta retorikán, s e kettős kötésben őrizték meg [az ún. népi költők] évekkel később válságok és csalódások közben is az irodalom társadalmi és nemzeti elhivatottságát (1986 Kenyeres Zoltán CD53) | [Solti György] mégis nagyvonalú volt, bár sérelmeit nem feledte, de szeretetét megőrizte az alma mater iránt, elhivatottságát a nagy elődök és mindenekelőtt Bartók muzsikája iránt (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’betöltendő szerep, feladat, küldetés, hivatás’ ❖ Nos, és a baj az, hogy a mi ifjú poétáink valamennyien a szent elhivatottságnak majdnem kótyagos hitével, életüket fölszánva indulnak útnak (1914 Ady Endre CD0801) | A korona vallásos szimbolum, viselője isteni elhivatottságon alapuló hatalmának jelvénye (1928 Hóman Bálint CD42) | [a városi tanács] felkészülten várja a külföldi (elsősorban osztrák) idegenforgalom nagyobbmérvű megindulását, ami Sopron fekvése folytán a természet törvényéből való adottság és elhivatottság (1955 Gereben Béla CD52) | Valóban történelmi elhivatottság vagy sors lenne az, hogy nekünk mindig ilyen megosztásban kell lennünk (1992 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elhivatottság főnév 3A8
1.
vmely hivatás, szerep, feladat (maradéktalan) betöltésére irányuló erős késztetés, szándék, ill. az ahhoz szükséges adottság
Bízzunk a magyar társadalom elhivatottságában
(1905 Ady Endre)
[Muraközy Gyula] imádságoskönyve nemcsak az Igéből táplálkozó lelkipásztor elhivatottságának nemes terméke, hanem maradandó irodalmi érték is
(1940 Pintér Jenő)
[Bethlen István] a politikai vezető szerepre is elhivatottságot érez
(1991 Romsics Ignác–Vonyó József)
Korunk bútorait is ugyanekkora elhivatottsággal, már tetszés szerinti színben, huzattal gyártják
(1996 Lakáskultúra)
2.
vmi, vki iránt való elkötelezettség
Benoite érzi az Istenhez való elhivatottságát, hogy meg fog tisztulni
(1920 Laczkó Géza)
Olyan jóleső elégtétel s egyben meggyőző igazolás ez, amellyel méltán büszkélkedhetünk mindannyian, akik hiszünk a magyar lélekből lelkedzett értékek európai elhivatottságában
(1934 Kárpáti Aurél)
Éppen ez a mindennapokhoz és a mindenséghez való őszinte vonzódás emelte túl verseiket a puszta retorikán, s e kettős kötésben őrizték meg [az ún. népi költők] évekkel később válságok és csalódások közben is az irodalom társadalmi és nemzeti elhivatottságát
(1986 Kenyeres Zoltán)
[Solti György] mégis nagyvonalú volt, bár sérelmeit nem feledte, de szeretetét megőrizte az alma mater iránt, elhivatottságát a nagy elődök és mindenekelőtt Bartók muzsikája iránt
(1998 Magyar Hírlap)
3.
betöltendő szerep, feladat, küldetés, hivatás
Nos, és a baj az, hogy a mi ifjú poétáink valamennyien a szent elhivatottságnak majdnem kótyagos hitével, életüket fölszánva indulnak útnak
(1914 Ady Endre)
A korona vallásos szimbolum, viselője isteni elhivatottságon alapuló hatalmának jelvénye
(1928 Hóman Bálint)
[a városi tanács] felkészülten várja a külföldi (elsősorban osztrák) idegenforgalom nagyobbmérvű megindulását, ami Sopron fekvése folytán a természet törvényéből való adottság és elhivatottság
(1955 Gereben Béla)
Valóban történelmi elhivatottság vagy sors lenne az, hogy nekünk mindig ilyen megosztásban kell lennünk
(1992 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások