elhoz ts ige 4a5

1. (tárgy n. is) ’kezében, hátán stb. (vmely eszköz segítségével) hoz (vhonnan, vhova v. vmeddig) vmit, vkit’ ❖ De elö-ſzör Tokaj hozta-el italát, Éj-fél közt lepvén-meg a’ Hertzeg’ aſztalát (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 13) | Olvasóját honn feledé: Ki megyen elhozni? (1855 Arany János 8014076, 252) | Az asszonyok a csecsemő gyerekeiket is elhozták (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | én voltam Pthrügyön, és egy utazótáskával hoztam el az odavaló tormagyökerekből (1926 Krúdy Gyula CD54) | [a jól kiképzett vizsla] a puskadörrenés után parancsra megkeresi és elhozza a lőtt vadat (1995 Szinák János–Veress István CD59) | én hoztam el az aktatáskámban a húsbeviteli engedélyt (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (Sp) ’〈labdát v. korongot〉 a(z újra)kezdéskor az ellenfél (játékosa) elől megszerez’ ❖ Az utolsóban [ti. negyedben] elhoztuk a labdát, és tartottuk (1968 Népsport ápr. 29. C6609, 1) | Szívós is olyan jól úszik, hogy az egyik mérkőzésen elhozta a labdát kezdésnél az egyébként gyors japánok elől (1980 Népszava márc. 23. C7445, 14) | szinte valamennyi buliból ők [ti. a kínai jégkorongozók] hozták el a korongot (1990 Népszabadság ápr. 2. C7840, 15) | a ráúszásnál végre sikerült elhozni a labdát (2001 Népszabadság márc. 26. C7849, 21).

1b. ’〈közlekedési eszköz v. teherhordó állat, ill. azzal, azt használva vki〉 annak a helynek az irányába (vmeddig), ill. arra a helyre szállít vmit, vkit, ahol a beszélő v. a szóban forgó személy tartózkodik’ ❖  kéré ket, hogy hozzá egy kis ebédre bé-fordúlnának, ’s tulajdon lovaival megkínálá, mellyekkel a’ portékájokat a’ házához elhozhatnák (1795 Sándor István 7287061, 32) | Valósággal sajnállom, hogy a’ Aug. 7dikén költ Levelét 17dikére hozta el a’ Posta Debretzenbe, a mikor már Könyváros Kis István Ur elment volt Debretzenből (1810 Kiss Imre C2561, 61) | a kecskebak elhozza a hátán a szerelmes legényt (1876 Jókai Mór CD18) | egy idősebb kopott külsejű úr, akiről megtudta, hogy a közeli község orvosa, egy beteg cselédleányhoz hozták el az urasági szánkón (1921 Nagy Lajos CD10) | a lapok lehozták, hogy milyen útvonalon kívánják elhozni a Nemzeti Múzeumból a koronázási jelvényeket az Országgyűlés épületébe (1999 Országgyűlési Napló CD62).

1c. (Sp is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely díjat, pontot idegenben rendezett versenyen, mérkőzésen (győzve) megszerez〉’ ❖ A Juventus Roberto Baggio és Ravanelli góljaival nyert Padovában, míg a Napoli Foggiából hozott el egy pontot (1994 Magyar Hírlap CD09) | A nemzeti pavilonunk jól szerepelt a világkiállításon, kiállítóink 161 nagydíjat és 264 aranyérmet hoztak el, s ezzel Magyarország a nemzetek rangsorában a második helyre került (1996 Magyar Hírlap CD09) | számos magyar film a külföldi megmérettetések során szép sikerrel szerepelt, és értékes díjat hozott el (1997 Országgyűlési Napló CD62).

1d. ’〈szokást, eszmét stb. v. (áruként) vmit〉(vhonnan) magával hoz (vhova, és ott elterjeszt)’ ❖ nem tſak kereskedni kezdettek Arábiából a’ Kávéval, hanem annak friſs magvát és plántáit is el-hozták onnét magokkal Jáva és Ceylon ſzigetjeikre (1790 A folyó és versbéli beszéd példái 7066003, 217) | A’ római hódoltatók is elhozák magokkal saját jogeszméiket, ’s kiváltképpen városi municipalis alkotmányukat, melly úgy a’ német, mint az olasz, spanyol, schweiczi ’s egyébb városok szerkezetében egyaránt fenmaradt (1844 Tóth Lőrinc 8490013, 86) | A pajtásaim mindennap ámbrával füstölték meg magukat, mert valami cudar betegséget hoztak el a félszigetről (1909 Krúdy Gyula CD54) | a külső szemlélő is számos újítást tudott ott ellesni, majd elhozni a szigetországból a kontinensre (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1e. ’〈hírt, információt, üzenetet, amelyet rendsz. máshol tudott meg v. tapasztalt〉 magával hoz, és a beszélő v. a szóban forgó, jelen levő személy környezetében elmond’ ❖ Flavianus. El-hozom Romának ſzived állapotját, Melly kevés örömmel vetted akaratját (1781 Zechenter Antal ford.–Corneille 7386002, 25) | Feleségem Patakra mégyen kedden vagy szerdán a’ fijaihoz ’s elhozza a’ kért választ (1830 Kazinczy Ferenc C4938, 253) | K. gróf (akit a szerencsés Szemere Miklós grófi elszegényedésében azért tartott „udvartartásában”, hogy a burgbeli pletykákat a bécsi Sacher-szállodába minden reggel pontosan elhozza) (1925 Krúdy Gyula 9365004, 72) | az újonnan betelepült lakók elhozták a hírét az otthon maradt gyógyítóiknak (2000 Kótyuk Erzsébet CD48).

1f. ’〈máshol készült színpadi előadást, kiállítást stb.〉 oda visz el, és ott mutat be, ill. 〈intézményt v. tevékenységet〉 oda telepít (vhonnan) v. ott bonyolít le, ahol a beszélő v. a jelen levő személy van’ ❖ Meg is állapodtak benne, hogy elhozzák neki a pört (elveszik a mostani fiskálistól, az otthonitól, mert az lusta és tehetetlen), hadd folytassa, s vigye ő (1882–1883 Mikszáth Kálmán CD04) | A magyar társulat két olyan előadást hoz el a LIFT-re, amelyeket a kritikusok világszerte Peter Stein legendás Három nővér-rendezésével helyeztek egy sorba (1989 Szántó Judit ford.–Edwardes 2046016, 43) | a multinacionális cégek is elhozzák kutató-fejlesztő tevékenységeiket Magyarországra (1997 Országgyűlési Napló CD62) | [Mexikó] két kiállítást hozott el hozzánk június 21-étől július 12-éig a pécsi művészeti és gasztronómiai fesztivál eseményeinek sorában (1998 Magyar Hírlap CD09) | [Siposhegyi Péter és Linka Ágnes] – három éve – elhozták a [drámaírói] versenyt a József Attila Színházból (1999 Magyar Hírlap CD09) | a Magyar Nemzet nem közölte az írásom, én pedig válaszul elhoztam a laptól a rovatot (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈embert v. állatot〉 vezetve v. kísérve hoz, ill. más módon arra késztet vmi, vki, hogy (vhova) oda jöjjön (vhonnan), ahol a beszélő v. a szóban forgó személy tartózkodik’ ❖ Annak a’ Hertzegnek leg-kiſebb gondolatja ſem vala a’ felöl, hogy a’ Tuſzánói Rendek a’ Leánya, és Sándor Hertzeg között házasságot fonni gondolkodnának, mert ha azt tudta volna, ö Tuſzánóba vagy nem jöt volna, vagy a’ Leányát magával el-nem hozta volna, hogy ne láttatnék, mintha ötet nézöbe hozta volna (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 381) | Im elhozám törvényre Semseyt, Mindent kivallott – hölgyed büntelen (1837 Garay János 8154028, 935) | Anyai ágon nagy sorig kálvinista pap és tanító az ősöm, de Gáboriánoknak hívják őket, s ez gyanús: ezek nem ezeréves magyarok, ezeket nagyobb nyugtalanság hozta el erre, mint az ősmagyar lovasokat (1908 Ady Endre 9003048, 158) | [Kóh Ferenc] 1926 óta ismét Sopronban élt, közben hangversenyrendezéssel is foglalkozott: sok neves művészt hozott el városunkba (1961 Soproni József CD52) | sok üzletember, aki korábban a családját is elhozta üzleti útjára, most egyedül jön (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈szél v. áradó víz〉 oda v. addig hajt, sodor vmit, ahol a beszélő v. a jelen levő személy van’ ❖ A’ nedves ſzelek, a’ tengerekről fúnak, mellyeknek gőzölgéseit elhozzák magokkal (1803 Fábián József 7101024, 82) | A félhold éjfél táján aludni ment már, az ezüst csónak a széles folyamárban látszott libegni, míg a habok egész az innenső partig elhozták hosszúra nyúlt fénybarázdáját (1862 Jókai Mór CD18) | messzi soktornyú város legmagasabbik tornyába húzza a nagyharangot, ami végighangzik az egész völgy felett, talán még idáig is elhozza néha a szél… (1921 Kosáryné Réz Lola CD10) | A kínai fővárost minden áprilisban eléri a „sárga szél”, amely egészen idáig elhozza a mongóliai és északkelet-kínai sivatagok porát (1998 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈eseményt, látványt, hangulatot stb. vmi (révén vki)〉 oda varázsol, oda idéz, ahol a beszélő v. a szóban forgó, jelen levő személy van’ ❖ [a nagyváradi bájos asszonyok, leányok] a kék egű, édes, mosolygó, szerelmes Nizzát elhozzák egy délutánra hozzánk (1900 Ady Endre CD0801) | [a Jókai-regényhősök] elhozzák a maguk régimódi divatját, hazaszeretetét, önfeláldozását, nemességét és finomságát, szép szomorúságát és szerelmét minden iránt, ami magyar (1921 Krúdy Gyula CD54) | [a tévéműsor] minden este elhozza a háborút az amerikaiak nappalijába (1990 Takács Ferenc 2011012, 39) | A folyamatosan kísérletező, újító együttes a párizsi Batofar klubban havonta megrendezésre kerülő Boum Ba Clash sorozat hangulatát hozza el november 24-i koncertjére (2001 Figyelő CD2601).

2c. ’〈annak kif-ére, hogy vki abban segít vkit, hogy az addigi (állás)helyéről, helyzetéből eljöjjön(, és vmely másik helyre, funkcióba kerüljön)〉’ ❖ Mikor én önt elhoztam falujából, mi volt ön akkor? Semmi, legfeljebb egy falusi kisasszony. Most meg micsoda? Grófné, az én nőm (1861 Arany János ford.–Szollogub C6504, 135) | [Éder György] 1818–19-ben Székesfehérvártt igazgató, onnét 1823-ban a miskolczi szinházhoz hozták el (1893 Magyar írók élete CD27) | a főispán az ország túlsó feléből is elhozhatta bármelyik familiárisát alispánnak (1939 Mályusz Elemér CD43) | a fiút az ötödik elemi után elhozták az iskolából (1985 Népszava márc. 18. C7450, 11).

3. ’meghoz, megteremt, ill. (velejárójaként v. következményeként, eredményeként) magával hoz, előidéz vmit vmi, es. vki’ ❖ Ha fel-nem kívánod oſztani Hazádat, Újra el-hozza még Ágis fájdalmadat. Vagy ſzorítſuk ket; vagy adjuk mit kérnek: Klmben ezek még végre meg-verhetnek (1772 Bessenyei György¹ C1076, 99) | A bágyadság ſzemeire Ha az álmot elhozza, Nem panaſzol éjjelire, Mert a’ bú nem kínozza (1803 Dési Nagy Sándor C3294, 141) | A gyümőlcsös, és az aratás idejét elhozó nyár (1819 Fazekas Mihály 8138069, 39) | Igenis a munka fogja elvégezni a megváltást és elhozni a szépség, bölcsesség és nyugalom világát (1903 Ady Endre CD0801) | [az elnök] úgy látja, hogy a szervezet számára az idei esztendő hozhatja el az igazi sikert (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. (az idő alannyal) ’〈annak kif-ére, hogy az idő múlásával bekövetkezik, elérkezik vmi〉’ ❖ bízzuk a’ dolgot az időre; az elhozza a’ nem jó tettek büntetését, és a’ jók jutalmát (1831 Kazinczy Ferenc C4938, 576) | A lassan forduló idő elhozta az éjfélt (1870 Jókai Mór CD18) | egyszer majd csak elhozza az idő magától a cselekvés idejét (1910 Móricz Zsigmond CD10) | Nem kívánhatunk mást magunknak, mint türelmet annak az időnek a kivárásához, amely elhozza a teljes tisztulást (2003 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elhozat, elhozathat, elhozatik, elhozatott, elhozhat, elhozó, elhozott; ÚMTsz.

elhoz tárgyas ige 4a5
1. (tárgy n. is)
kezében, hátán stb. (vmely eszköz segítségével) hoz (vhonnan, vhova v. vmeddig) vmit, vkit
De elö-ſzör Tokaj hozta-el italát, Éj-fél közt lepvén-meg a’ Hertzeg’ aſztalát
(1772 Bessenyei György¹)
Olvasóját honn feledé: Ki megyen elhozni?
(1855 Arany János)
Az asszonyok a csecsemő gyerekeiket is elhozták
(1886 Mikszáth Kálmán)
én voltam Pthrügyön, és egy utazótáskával hoztam el az odavaló tormagyökerekből
(1926 Krúdy Gyula)
[a jól kiképzett vizsla] a puskadörrenés után parancsra megkeresi és elhozza a lőtt vadat
(1995 Szinák János–Veress István)
én hoztam el az aktatáskámban a húsbeviteli engedélyt
(2000 Országgyűlési Napló)
1a. (Sp)
〈labdát v. korongot〉 a(z újra)kezdéskor az ellenfél (játékosa) elől megszerez
Az utolsóban [ti. negyedben] elhoztuk a labdát, és tartottuk
(1968 Népsport ápr. 29.)
Szívós is olyan jól úszik, hogy az egyik mérkőzésen elhozta a labdát kezdésnél az egyébként gyors japánok elől
(1980 Népszava márc. 23.)
szinte valamennyi buliból ők [ti. a kínai jégkorongozók] hozták el a korongot
(1990 Népszabadság ápr. 2.)
a ráúszásnál végre sikerült elhozni a labdát
(2001 Népszabadság márc. 26.)
1b.
〈közlekedési eszköz v. teherhordó állat, ill. azzal, azt használva vki〉 annak a helynek az irányába (vmeddig), ill. arra a helyre szállít vmit, vkit, ahol a beszélő v. a szóban forgó személy tartózkodik
 kéré ket, hogy hozzá egy kis ebédre bé-fordúlnának, ’s tulajdon lovaival megkínálá, mellyekkel a’ portékájokat a’ házához elhozhatnák
(1795 Sándor István)
Valósággal sajnállom, hogy a’ Aug.augusztus 7dikén költ Levelét 17dikére hozta el a’ Posta Debretzenbe, a mikor már Könyváros Kis István Ur elment volt Debretzenből
(1810 Kiss Imre)
a kecskebak elhozza a hátán a szerelmes legényt
(1876 Jókai Mór)
egy idősebb kopott külsejű úr, akiről megtudta, hogy a közeli község orvosa, egy beteg cselédleányhoz hozták el az urasági szánkón
(1921 Nagy Lajos)
a lapok lehozták, hogy milyen útvonalon kívánják elhozni a Nemzeti Múzeumból a koronázási jelvényeket az Országgyűlés épületébe
(1999 Országgyűlési Napló)
1c. (Sp is)
〈annak kif-ére, hogy vmely díjat, pontot idegenben rendezett versenyen, mérkőzésen (győzve) megszerez〉
A Juventus Roberto Baggio és Ravanelli góljaival nyert Padovában, míg a Napoli Foggiából hozott el egy pontot
(1994 Magyar Hírlap)
A nemzeti pavilonunk jól szerepelt a világkiállításon, kiállítóink 161 nagydíjat és 264 aranyérmet hoztak el, s ezzel Magyarország a nemzetek rangsorában a második helyre került
(1996 Magyar Hírlap)
számos magyar film a külföldi megmérettetések során szép sikerrel szerepelt, és értékes díjat hozott el
(1997 Országgyűlési Napló)
1d.
〈szokást, eszmét stb. v. (áruként) vmit〉 (vhonnan) magával hoz (vhova, és ott elterjeszt)
nem tſak kereskedni kezdettek Arábiából a’ Kávéval, hanem annak friſs magvát és plántáit is el-hozták onnét magokkal Jáva és Ceylon ſzigetjeikre
(1790 A folyó és versbéli beszéd példái)
A’ római hódoltatók is elhozák magokkal saját jogeszméiket, ’s kiváltképpen városi municipalis alkotmányukat, melly úgy a’ német, mint az olasz, spanyol, schweiczi ’s egyébb városok szerkezetében egyaránt fenmaradt
(1844 Tóth Lőrinc)
A pajtásaim mindennap ámbrával füstölték meg magukat, mert valami cudar betegséget hoztak el a félszigetről
(1909 Krúdy Gyula)
a külső szemlélő is számos újítást tudott ott ellesni, majd elhozni a szigetországból a kontinensre
(1993 A magyarság kézikönyve)
1e.
〈hírt, információt, üzenetet, amelyet rendsz. máshol tudott meg v. tapasztalt〉 magával hoz, és a beszélő v. a szóban forgó, jelen levő személy környezetében elmond
Flavianus. El-hozom Romának ſzived állapotját, Melly kevés örömmel vetted akaratját
(1781 Zechenter Antal ford.Corneille)
Feleségem Patakra mégyen kedden vagy szerdán a’ fijaihoz ’s elhozza a’ kért választ
(1830 Kazinczy Ferenc)
K. gróf (akit a szerencsés Szemere Miklós grófi elszegényedésében azért tartott „udvartartásában”, hogy a burgbeli pletykákat a bécsi Sacher-szállodába minden reggel pontosan elhozza)
(1925 Krúdy Gyula)
az újonnan betelepült lakók elhozták a hírét az otthon maradt gyógyítóiknak
(2000 Kótyuk Erzsébet)
1f.
〈máshol készült színpadi előadást, kiállítást stb.〉 oda visz el, és ott mutat be, ill. 〈intézményt v. tevékenységet〉 oda telepít (vhonnan) v. ott bonyolít le, ahol a beszélő v. a jelen levő személy van
Meg is állapodtak benne, hogy elhozzák neki a pört (elveszik a mostani fiskálistól, az otthonitól, mert az lusta és tehetetlen), hadd folytassa, s vigye ő
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
A magyar társulat két olyan előadást hoz el a LIFTLondon International Festival of Theatre ’Londoni Nemzetközi Színházi Fesztivál’-re, amelyeket a kritikusok világszerte Peter Stein legendás Három nővér-rendezésével helyeztek egy sorba
(1989 Szántó Judit ford.Edwardes)
a multinacionális cégek is elhozzák kutató-fejlesztő tevékenységeiket Magyarországra
(1997 Országgyűlési Napló)
[Mexikó] két kiállítást hozott el hozzánk június 21-étől július 12-éig a pécsi művészeti és gasztronómiai fesztivál eseményeinek sorában
(1998 Magyar Hírlap)
[Siposhegyi Péter és Linka Ágnes] – három éve – elhozták a [drámaírói] versenyt a József Attila Színházból
(1999 Magyar Hírlap)
a Magyar Nemzet nem közölte az írásom, én pedig válaszul elhoztam a laptól a rovatot
(2000 Magyar Hírlap)
2.
〈embert v. állatot〉 vezetve v. kísérve hoz, ill. más módon arra késztet vmi, vki, hogy (vhova) oda jöjjön (vhonnan), ahol a beszélő v. a szóban forgó személy tartózkodik
Annak a’ Hertzegnek leg-kiſebb gondolatja ſem vala a’ felöl, hogy a’ Tuſzánói Rendek a’ Leánya, és Sándor Hertzeg között házasságot fonni gondolkodnának, mert ha azt tudta volna, ö Tuſzánóba vagy nem jöt volna, vagy a’ Leányát magával el-nem hozta volna, hogy ne láttatnék, mintha ötet nézöbe hozta volna
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Im elhozám törvényre Semseyt, Mindent kivallott – hölgyed büntelen
(1837 Garay János)
Anyai ágon nagy sorig kálvinista pap és tanító az ősöm, de Gáboriánoknak hívják őket, s ez gyanús: ezek nem ezeréves magyarok, ezeket nagyobb nyugtalanság hozta el erre, mint az ősmagyar lovasokat
(1908 Ady Endre)
[Kóh Ferenc] 1926 óta ismét Sopronban élt, közben hangversenyrendezéssel is foglalkozott: sok neves művészt hozott el városunkba
(1961 Soproni József)
sok üzletember, aki korábban a családját is elhozta üzleti útjára, most egyedül jön
(1999 Magyar Hírlap)
2a.
〈szél v. áradó víz〉 oda v. addig hajt, sodor vmit, ahol a beszélő v. a jelen levő személy van
A’ nedves ſzelek, a’ tengerekről fúnak, mellyeknek gőzölgéseit elhozzák magokkal
(1803 Fábián József)
A félhold éjfél táján aludni ment már, az ezüst csónak a széles folyamárban látszott libegni, míg a habok egész az innenső partig elhozták hosszúra nyúlt fénybarázdáját
(1862 Jókai Mór)
messzi soktornyú város legmagasabbik tornyába húzza a nagyharangot, ami végighangzik az egész völgy felett, talán még idáig is elhozza néha a szél…
(1921 Kosáryné Réz Lola)
A kínai fővárost minden áprilisban eléri a „sárga szél”, amely egészen idáig elhozza a mongóliai és északkelet-kínai sivatagok porát
(1998 Magyar Hírlap)
2b.
〈eseményt, látványt, hangulatot stb. vmi (révén vki) oda varázsol, oda idéz, ahol a beszélő v. a szóban forgó, jelen levő személy van
[a nagyváradi bájos asszonyok, leányok] a kék egű, édes, mosolygó, szerelmes Nizzát elhozzák egy délutánra hozzánk
(1900 Ady Endre)
[a Jókai-regényhősök] elhozzák a maguk régimódi divatját, hazaszeretetét, önfeláldozását, nemességét és finomságát, szép szomorúságát és szerelmét minden iránt, ami magyar
(1921 Krúdy Gyula)
[a tévéműsor] minden este elhozza a háborút az amerikaiak nappalijába
(1990 Takács Ferenc)
A folyamatosan kísérletező, újító együttes a párizsi Batofar klubban havonta megrendezésre kerülő Boum Ba Clash sorozat hangulatát hozza el november 24-i koncertjére
(2001 Figyelő)
2c.
〈annak kif-ére, hogy vki abban segít vkit, hogy az addigi (állás)helyéről, helyzetéből eljöjjön(, és vmely másik helyre, funkcióba kerüljön)
Mikor én önt elhoztam falujából, mi volt ön akkor? Semmi, legfeljebb egy falusi kisasszony. Most meg micsoda? Grófné, az én nőm
(1861 Arany János ford.Szollogub)
[Éder György] 1818–19-ben Székesfehérvártt igazgató, onnét 1823-ban a miskolczi szinházhoz hozták el
(1893 Magyar írók élete)
a főispán az ország túlsó feléből is elhozhatta bármelyik familiárisát alispánnak
(1939 Mályusz Elemér)
a fiút az ötödik elemi után elhozták az iskolából
(1985 Népszava márc. 18.)
3.
meghoz, megteremt, ill. (velejárójaként v. következményeként, eredményeként) magával hoz, előidéz vmit vmi, es. vki
Ha fel-nem kívánod oſztani Hazádat, Újra el-hozza még Ágis fájdalmadat. Vagy ſzorítſuk ket; vagy adjuk mit kérnek: Klmben ezek még végre meg-verhetnek
(1772 Bessenyei György¹)
A bágyadság ſzemeire Ha az álmot elhozza, Nem panaſzol éjjelire, Mert a’ bú nem kínozza
(1803 Dési Nagy Sándor)
A gyümőlcsös, és az aratás idejét elhozó nyár
(1819 Fazekas Mihály)
Igenis a munka fogja elvégezni a megváltást és elhozni a szépség, bölcsesség és nyugalom világát
(1903 Ady Endre)
[az elnök] úgy látja, hogy a szervezet számára az idei esztendő hozhatja el az igazi sikert
(1997 Magyar Hírlap)
4. (az idő alannyal)
〈annak kif-ére, hogy az idő múlásával bekövetkezik, elérkezik vmi〉
bízzuk a’ dolgot az időre; az elhozza a’ nem jó tettek büntetését, és a’ jók jutalmát
(1831 Kazinczy Ferenc)
A lassan forduló idő elhozta az éjfélt
(1870 Jókai Mór)
egyszer majd csak elhozza az idő magától a cselekvés idejét
(1910 Móricz Zsigmond)
Nem kívánhatunk mást magunknak, mint türelmet annak az időnek a kivárásához, amely elhozza a teljes tisztulást
(2003 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elhozat, elhozathat, elhozatik, elhozatott, elhozhat, elhozó, elhozott; ÚMTsz.

Beállítások