elhunyta fn 28A (vál)

1. ’vkinek a halála’ ❖ Bonaparte Jó’sef, ’s férjfi maradéki el húnytok után a’ Tsáſzári méltóság Bonaparte Lajosra ſzáll (1808 Farkas Ferenc ford. C1696, 145) | ha éltemben nem is, elhunytom után, hazámfiai engedékeny itéletére némi biztossággal tarthatok számot (1843 Széchenyi István CD1501) | a Typographia felelős szerkesztőjének korai elhunytáról megemlékezünk (1925 Litografia 2132001, 2) | a politikai önkény áldozatai után az özvegy, gyermek vagy szülő, elhunytuk esetén testvér is kaphatna kárpótlást (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (kissé rég) ’vminek a megszűnte, elmúlta’ ❖ A rózsa volt öröm, remény a téli zöld, Az elhervadt, ez virít. Illatja szép volt elhunytával is, Ez szagatlan és rideg! (1815 Kölcsey Ferenc CD01) | a’ magyar alkotmány még napjainkban, azaz két ezer évvel a’ görög alkotmányok’ elhunyta után, sem terjeszti ki szárnyait hazánk’ egész népességére (1844 Pesti Hírlap CD61) | Majdnem a 15-dik század közepétől egész a 17-dik elhunytáig véres harczban állt bajnok magyarságunk a polgárisult Európa eme nyers ellenségével [ti. a törökökkel] (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Őszintén sajnáljuk a Napkelet [című folyóirat] elhúnytát. Mégis csak megvolt a helye irodalmi életünkben, céljait tisztességes írói eszközökkel szolgálta (1940 Schöpflin Aladár CD10).

3. (rég) ’égitestnek, csillagképnek a horizont alá szállása’ ❖ Orion, egy nevezetes Tsillagzat az Égen, [...] az  fel-keltével, és el-hunytával, nagy égi Háború szokott támadni (1798 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2778, 57) | Tavasszal jön a’ köles is és a’ bab is munkába Midőn a’ Bika esztendőt nyit aranyos szarvával ’S hellyt ad a’ hátráló fénynek a’ Kutya elhunytával (1802 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Zrínyiről [mondta] egy értekező, miszerint ő üstököshez hasonlított. Feltűntekor kedves fényözönnel borítá el a láthatárt, de elhunytával minden elenyészett, s a láthatárra ismét éj borult (1847 Vasvári Pál C4683, 103).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elhunyta főnév 28A (vál)
1.
vkinek a halála
Bonaparte Jó’sef, ’s férjfi maradéki el húnytok után a’ Tsáſzári méltóság Bonaparte Lajosra ſzáll
(1808 Farkas Ferenc ford.)
ha éltemben nem is, elhunytom után, hazámfiai engedékeny itéletére némi biztossággal tarthatok számot
(1843 Széchenyi István)
a Typographia felelős szerkesztőjének korai elhunytáról megemlékezünk
(1925 Litografia)
a politikai önkény áldozatai után az özvegy, gyermek vagy szülő, elhunytuk esetén testvér is kaphatna kárpótlást
(1996 Magyar Hírlap)
2. (kissé rég)
vminek a megszűnte, elmúlta
A rózsa volt öröm, remény a téli zöld, Az elhervadt, ez virít. Illatja szép volt elhunytával is, Ez szagatlan és rideg!
(1815 Kölcsey Ferenc)
a’ magyar alkotmány még napjainkban, azaz két ezer évvel a’ görög alkotmányok’ elhunyta után, sem terjeszti ki szárnyait hazánk’ egész népességére
(1844 Pesti Hírlap)
Majdnem a 15-dik század közepétől egész a 17-dik elhunytáig véres harczban állt bajnok magyarságunk a polgárisult Európa eme nyers ellenségével [ti. a törökökkel]
(1860 Vasárnapi Újság)
Őszintén sajnáljuk a Napkelet [című folyóirat] elhúnytát. Mégis csak megvolt a helye irodalmi életünkben, céljait tisztességes írói eszközökkel szolgálta
(1940 Schöpflin Aladár)
3. (rég)
égitestnek, csillagképnek a horizont alá szállása
Orion, egy nevezetes Tsillagzat az Égen, [...] az  fel-keltével, és el-hunytával, nagy égi Háború szokott támadni
(1798 Kováts József¹ ford.Vergilius)
Tavasszal jön a’ köles is és a’ bab is munkába Midőn a’ Bika esztendőt nyit aranyos szarvával ’S hellyt ad a’ hátráló fénynek a’ Kutya elhunytával
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
Zrínyiről [mondta] egy értekező, miszerint ő üstököshez hasonlított. Feltűntekor kedves fényözönnel borítá el a láthatárt, de elhunytával minden elenyészett, s a láthatárra ismét éj borult
(1847 Vasvári Pál)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások