elhúz ige 4a5

1. ts ’〈ember, állat, jármű(vel vki)(vhonnan) csúsztatva v. kerekeken gurítva máshova v. más irányba húz vmit, vkit’ ❖ egy élöfa hozzám ugorván, és az ö ágat [!], mellynek ſudarán hat fakadáſi, mint meg-annyi ujjai valának, le-ereſztvén, azok által engem fektembül fel-emelt. Eléggé orditottam, de tsak el-huzott (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 17) | a bögrét is elhuzzák, ha nagyon forr (1855 Vas Gereben C4375, 45) | Szénával megrakott kis kézikocsit huz el előttünk egy legény (1910 Budapesti Hírlap okt. 9. C4698, 47) | Anyám hetekig naponta kétszer szánkón húzott el a tanyai iskolába (1942 u. Illyés Gyula 9274059, 178) | egy M-44-es mozdony egy vezetővel 130 IFA teherkocsi-szerelvény rakománysúlyát képes elhúzni (1990 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’〈(igavonó) állat, jármű, es. vki vmekkora terhet〉 képes húzva elmozdítani v. eljuttatni vmeddig, ill. képes (vmennyi időn keresztül) húzni vhol’ ❖ Teljesen vizirányu vasuton egy ló elhuz 140-160 mázsát (1860 Vasárnapi Újság CD56) | 80 ember egy 500 mázsával megrakott hajót nyolcz nap alatt Orsováról Zimonyig elhúz; tehát egy 60 lóerejű gőzhajó könnyen boldogulna (1896 Zichy Antal CD55) | hívott barátságosan, hogy üljek fel, mert visz egy darabot. – S aztán mi a lovat, ugyi? – néztem a lóra. Ne féljek, biztatott, elhúz az sokat, ha nem es látszik rajta (1939 Asztalos István 9012003, 18) | Ezt a kis komfortot [ti. lakósátras utánfutót] akár egy Lada is könnyedén elhúzza (1995 Magyar Hírlap CD09) | A rendkívül értelmes, jól tanítható ázsiai elefánt [...] emberi noszogatásra a legnehezebb terepen is elhúzza a hatalmas rönköket (1997 Természet Világa CD50).

1b. ’〈annak kif-ére, hogy egy szerkezetnek vmely részét elcsúsztatja, elmozdítja(, és így működésbe hozza) vki〉’ ❖ fegyverem ravaszát, a szó szoros értelmében nem birtam elhuzni és e miatt 4 vadat kelle rendre sértetlen elbocsátani (1854 Ujfalvy Sándor 8497007, 39) | Magát veszem magam mellé, hogy a reteszeket elhúzza az ajtókon (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 62) | Mihók a pajtához megy, elhúzza a tolózárat, és belép (1969 e. Lengyel József 9395017, 187).

1c. (Sp) ’〈labdát, korongot〉 gyors iramban rúg el v. vezet el (vhonnan, vmerre, ill. vki mellett)’ ❖ Kardos a kényelmeskedő Szendrő elől elhuz egy labdát (1924 Nemzeti Sport máj. 26. C7149, 3) | A venezuelai Echenique látványos mozdulattal húzza el a labdát Mayorga elől a perui csapat továbbjutását jelentő mérkőzésen (1997 Magyar Hírlap CD09) | Pavel Patera már az orosz kapus, Stalenkov mellett is elhúzta a korongot (1998 Magyar Hírlap CD09) | [a labdát] elhúzta balra, majd az immár üres kapuba helyezte második győri gólját (1998 Magyar Hírlap CD09).

1d. (Sp) ’〈kül. labdarúgásban: annak a szabálytalanságnak a kif-ére, hogy mezőnyjátékos v. kapus a lábával másik játékos lábát elrántja v. megakasztja〉’ ❖ Schramseis Hirzer háta mögött leselkedik és elhúzva a lábát buktatja éppen akkor, amikor az összekötő lőni készült (1928 Nemzeti Sport máj. 7. C6777, 4) | Salamon azonban az ütőjével utánanyúlt, és elhúzta a csatár lábát (1997 Nemzeti Sport jan. 21. C8066, 13) | Salas lábát elhúzták a meccs vége felé a 16-oson belül (2001 Magyar Hírlap CD09).

1e. ’〈vminek a létrejöttét, bekövetkeztét, kezdetét〉 későbbre halasztja, kitolja (vmeddig)’ ❖ a’ szerződés megerősitését még bizonytalan időre lehet elhúzni (1842 Pesti Hírlap CD61) | Báthory egy darabig csak elhúzhatta volna a foglyok s Bálint kiadatását, de ha a porta nagyon sarkára áll, talán kénytelen előbb-utóbb engedni (1899 Erdélyi Pál CD55) | [a szerzők] a téma olyan alapos feldolgozását vették tervbe, mely [...] a végleges tanulmány elkészültét igen hosszú időkre elhúzná (1958 Vörös Károly CD52) | az idők végezetéig el lehet húzni valamilyen törvény megszületését (1998 Országgyűlési Napló CD62) | [a közbeszerzési eljárásnak] a 60 napos időtartama elhúzná ennek a beruházásnak a kezdetét (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2. ts ’úgy húz, von félre (vhonnan) vmit, hogy ezáltal az az alatt, mögött levő dolog szabaddá v. fedetlenné, nyitottá válik’ ❖ a’ sebnek széleit egy kevéssé egymástól el-húzzák (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein C1430, 246) | vigyázni kell, hogy a’ kapás a’ már kifejlett szőlő fejeket kapájával meg ne üsse, [...] továbbá hol szükséges, a’ tőkéktől a’ földet elhuzza, nehogy a’ fürtök földet érjenek ’s igy elrothadjanak (1844 Kecskeméthy Csapó Dániel 8232029, 139) | óvatosan elhúzza a takarót a mellette fekvő alvó fiú arcáról (1915 Lengyel Menyhért CD10) | el-elhúzzák a függönyt úgy lesnek (1931 Nagy Lajos 9472014, 95) | előbb a tőkesor egyik oldaláról húzták le a földet (nagyolás). Ezután következett a tisztítás vagy tisztázás, amikor a nyitó visszament a tőkesor elejére és a másik oldalról is elhúzta a maradék földet (1999 Magyar néprajz CD47).

2a. (/nyj) ’〈vmely szükséges dolgot, ill. járandóságot〉 elvesz, elvon, ill. megtagad vkitől, vmitől’ ❖ Hogy lehessen az ország adófizető népétől véres verejtékének keserves bérit csak azért elhuzni, hogy ő abba a hitbe nem születtetett, melybe azok élnek, kiktől szánakozás helyett büntettetik? (1778 Bessenyei György¹ 7044054, 73) | a más ember sertésit a magáé gyanánt elhúzván (1792 A rendtartó székely falu 7154054, 217) | bosszúból aztán még azt is elhúzták tőle, ami eddig kijárt neki. Úgyhogy az öreg most abból él, hogy dohányzacskókat készít (1879 Jókai Mór CD18) | Elhúztunk magunktól sok mindent, hogy vegyünk földet (2000 Magyar néprajz CD47).

3. ts ’〈embert, állatot〉 megfogva és húzva arra késztet v. kényszerít vki, hogy menjen el vhonnan (vhova)’ ❖ Oksiártes utollyára, és Artabázes el huzák Artakserſeſt Orondátes öléböl, hogy nékiek is leheſſen ſzerentſéjek vélle ſzollani (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 338) | [Aulibitzky] megragadta lovam kantárát, kivágta magát, megsarkantyúzta a lovát, és az enyimet is elhúzta maga után (1813 Katona József 8226003, 203) | A kinek a nevét mondja, elhúzza s egy párt fordúl vele (1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból C2480, 188) | – Gyerünk – mondom Jolánnak. Megfogom a karját erősen és elhúzom az ajtótól (1931 Kassák Lajos 9314012, 93) | A katonák [...] körülfogtak minket, és aki ellenkezett, azt a hajánál fogva húzták el a templomig (1973 Moldova György 9449005, 167).

3a. elhúzza magát (kissé rég) ’elhúzódik, eltávolodik vkitől, vmitől’ ❖ Ah Ágisba ’s benned érzettem azokat, Kik tlem el-húzták rkre magokat (1772 Bessenyei György¹ C1076, 125) | a Társaságtól egészen el ne húzzák magokat (1797 Teleki Domokos¹ 7156006, 224) | Az én szivem félénk madárka, [...] ajkad haragos szavára Remegve húzza el magát (1857 Szász Károly² C3827, 73) | [Kanalas Mihály] a menyecskéhez fordult. Megcsipkedte pirospozsgás arcát és így szólt: – Ilyen asszony mellől még én is nehezen kelnék … – Ugyan menjen már, – húzta el magát Zsuzska (1952 Láng János 2051008, 28).

4. ts ’〈vmely tárgyat, dolgot〉 folyamatosan mozgatva, hosszanti irányban végigvezetve elhelyez vhol’ ❖ [a vessző] a’ földben, a’ mellybe el-húzattatott el-mettzödik (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332010, 221) | szélesebb hevedert, vagy több üres zsákokat [...] húzunk el [a ló] hasa alatt (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310010, 64) | a nádkévéket cirokjukkal felfelé rézsút keresztbe döntik s ahol érintkeznek, ott egy lécet vagy vastagabb faágat húznak el alatta; mely az alkotmány gerincét képezi (1895 PallasLex. CD02) | [a víznyomócsövek] vízszintesen elhúzhatók, eltakarhatók az épített tartószerkezetben (1998 Lakáskultúra CD39).

4a. ’〈vmely felületen, vmi előtt, között〉(érintve, súrolva azt) végighúz vmit’ ❖ [a török asszonyok szemfestéskor a kiskésüket] Nyálokkal meg-nedvesítik, hogy a’ fekete Porból, valami ragadjon reája, és a’ Szemben menjen, midn azt gyengén el-húzzák, a’ Szempilla, és Szemgolyóbis között (1794 Uránia 7491009, 192) | A szép Magda egy füszálat huzott olykor el az ura bajuszán (1898 Gárdonyi Géza C1830, 49) | elhúzza a dobozon lévő vonalkódot a leolvasó előtt (1999 Byte Magazin CD38).

4b. (nyj) ’〈vmilyen színű festékkel〉 végighúzva befest vmit’ ❖ A falat kitapasztotta [a muszka], be is meszelte, még az alját is elhuzta kékkel meg sárgával, az ő hazájában nyilván ez a divat (1927 Móra Ferenc C3205, 67) | [A konyha] falát meszelik, az alját pedig más színnel húzzák el (1981 Varga Gyula CD52) | a fal alját 40-50 cm magasságig elhúzták sötétszürke, fekete, téglavörös vagy kék festékkel (1997 Magyar néprajz CD47).

4c. (tárgy n. is) (rég) ’〈vonalat〉 meghúz (vhol), ill. 〈írást, írott szöveget〉(alatta) húzott vonallal megjelöl’ ❖ Írja az ember a’ kissebb számot a’ nagyobb alá [...] húzza-el alatta (1793 Láczai Szabó József ford.–Luntz C2874, 65) | a’ polgárok között bizonyos határlíniák vannak elhúzva (1833 Thewrewk József C4146, 78) | [Ragályi] a fentebb elhúzott sorokat egészen kihagyatni javallá (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Mindenesetre első dolog, ezen [ti. a térképen] katonai vonalat huzni el (1862–1872 Salamon Ferenc C3659, 302) | húzza el kiki a hibák alatt (1864 Árvay József 8017001, 6).

5. ts (kissé rég) ’〈harangszót〉 a harang meghúzásával vmely időpont jelzéseként bizonyos időn keresztül megszólaltat, ill. annak időpontjában való harangozással jelez vmit’ ❖ Rég elhuzták az esteli Harangot. Ki az, a ki még mostan is Barangol? (1846 Petőfi Sándor C3501, 397) | elhuzhatták már a második harangszót is (1881 Abonyi Lajos C0484, 25) | az angyali üdvözletet húzták el a sánta, öreg harangozók a Belváros templomaiban (1921 Krúdy Gyula CD54) | Elhúzták a delet (1938 Erdélyi József CD10).

5a. ’〈zenedarabot〉 vonós hangszeren, kül. hegedűn eljátszik, végigjátszik’ ❖ Laczkó fiúnak-is, el-húzák keservét, Annyával meg-történt ſzerelmes esetét, Piheg hangokkal el-mondák énekét, Az öreg Czimbalmos, húlatá itt könyvét (1787 Gvadányi József C1939, 17) | elhuzod nekem Csermáknak nótáját (1854 Tóth Kálmán C4290, 119) | [Garamváry Estella] az ablaka alatt csupán Lavotta-dalokat engedélyezett elhúzatni éjszaka (1932 Móricz Zsigmond 9462027, 69) | Aztán elővette hegedűjét, s elhúzott egy rövid nótát (1962 Csenár János CD52).

6. ts ’〈tömegével v. hatásával vmi〉 helyéről v. helyzetéből elmozdít, más irányba fordít vmit, vkit’ ❖ A mágnestől a tüt csak egy másik erősebb mágnes huzza el (1894 Mikszáth Kálmán C3146, 254) | Ugy elhuzta estig a zsák a vállukat, hogy zsibbadt lett és örülhettek, ha pihenhettek (1949 Veres Péter C5108, 293) | figyelni kell a magnó elhelyezésére, mert a kábel elhúzza (2000 Byte Magazin CD38).

6a. ’〈test(rész)ét〉 más helyzetbe mozdítja, fordítja(, és így az vhonnan távolabbra kerül)’ ❖ [férjem] a’ leg durváb foglalatoſſágoktol ſem huzta el munkához ſzokatlan kezeit, hogy bennünket, a’ leg iſzonyubtol a’ mit az ember ki gondolhat, az éhſégtöl tudni illik meg mentſen (1775 Báróczi Sándor ford.–Dusch C0804, 151) | Kaponyay özvegye se huzhatta el folyton gyöngülő vállait a reá nehezedő áldozatok sulya alól (1891 Kemechey Jenő C2585, 13) | szerettem volna meggémberedett lábamat elhúzni az ajtóból (1958 Magyar Nemzet okt. 3. C0354, 5) | Messi érzi arcán a férfi cirógató ujját. Akaratlanul elhúzza fejét (1983 Polgár András 1121004, 184).

6b. (átv is) ’〈rendsz. vmely érzést, véleményt stb. kifejező megnyilvánulásként: száját, orrát〉 hely(zet)éből elmozdítja vki’ ❖ El-huzta a’ száját (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 207) | felelt a pribék, ravasz arcát gunyosan elhuzván (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1888, 127) | – Eszembe jutottál. Piros elhúzta az orrát, nem hitte (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 140) | Előbb az osztrák választási eredményeken fanyalogtak a kommentátorok, majd a német miatt húzták el a szájukat (1994 Magyar Hírlap CD09).

6c. (irod) ’〈tekintetet〉 másfelé fordít’ ❖ szemeket mindenektöl, a’ mik körülettek voltanak el-huzván, tsupán tsak szerentsétlenségek siratására forditották (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 12) | A szeme odameredt egy tárgyra, az ajtóra, a lámpára vagy az egyik kép szögletére s nem tudott máshová nézni: meg kellett feszíteni az erejét, hogy elhúzza onnét a tekintetét (1909 Hegedűs Gyula CD10) | Kedves, ha elhuzod rólam éltető tekintetedet: megszünik perc-életem (1929 Török Sophie CD10).

6d. (rég) ’〈hadsereget〉 arra késztet, kényszerít vmivel, hogy helyéről elmozduljon’ ❖ leg-jobb az Ellenséget mindenfelé való mozdúlásokkal onnét elhúzni (1807 Szekér Joákim C3919, 91) | Görgei azon férfi, ki januárban művészi hadjáratával az ellenséget a Tisza felől elhuzá (1849 Március Tizenötödike C4809, 261).

6e. (rég) ’eltérít, eltántorít (vmivel) vmitől vkit’ ❖ Téándert bizonyos foglalatoſſágok el huzván nem érkezett le jönni (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 282) | leg-állandóbb vólt Forgáts Ferentz Eſztergomi Érsek a’ kit ſe félelemmel, ſe ígérettel el-nem húzhatott Mátyás Rudolf királynak hívségétl (1790 Szekér Joákim C3921, 265) | Óh, jóltévő istenség! – mond Thézeus – te húzod el mezei míveiddel a halandókat azon bűnöktől, gonoszságoktól, melyek a csoportonként fekvő henyélésből származnak (1804 Bessenyei György¹ 7044053, 397).

6f. (nyj) ’〈embert, állatot testi, lelki fáradtságot okozó dolog〉 fáradttá tesz, elcsigáz’ ❖ elhúzta őket a sok zsörtölődés, nyugtalanság, méreg (1864 Egri népkönyv C0094, 31) | [A jószág] a forró nyári naptól elhúzva, lomhán nekidőlt a vályúnak (1892 Justh Zsigmond C2457, 119) | Hallod, öcsém, mikor én tizenkilenc esztendős voltam, már akkora ember voltam, hogy katonának vittek. [...] – De magát nem is húzta el úgy a kapa, mint engöm (1908 Budapesti Hírlap ápr. 19. C4696, 54).

6g. (Isk, biz) ’〈vizsgán〉 megbuktat vkit’ ❖ Egy évfolyamtársamnak, aki nagyra volt a tudományával, [Horváth János] elégségest adott. [...] „Micsoda feje van az öregnek, még rajtam is kifogott, majdnem elhúzott!” – mondta (1958 Bóka László C2133, 19) | volt, amikor kizavartak érte [ti. a farmernadrág miatt] a tanteremből, s elhúztak miatta az egyetemi vizsgán (1998 Magyar Hírlap CD09).

7. ts ’(részeinek távolságát növelve) hosszabbra széthúz, megnyújt vmit’ ❖ nem ſzükſég aztat [ti. a sereget] ſok réſzekre oſztani, vagy is az Orſzág’ határain el-húzni (1789 Gvadányi József C1925, 300) | Arany nagy szimbólumokkal telítette meg ezt az elhúzott balladát [ti. a Buda halálát] (1911 Ady Endre CD0801) | a hosszan elhúzott falvak egymástól különálló házaikkal nem tudtak a rablóbandák ellen védekezni (1931 Szekfű Gyula CD42) | [a nádkévéken] elvágták a másik huzalt is, majd egyenletesen elhúzták (széthúzták) (1998 Természet Világa CD50).

7a. ’〈hangot〉 hosszan kitart, elnyújt’ ❖ – Mi az, maga verseket ír? – mondta elhúzott, gúnyosan megnyomott hangon (1919 Ujfalusi László CD10) | az éneklő férfi, hangját rezegtetve, hosszan elhúzta a magas hangot (1949 Nagy Lajos 9472005, 221) | a szó utolsó szótagját, az „ám”-ot [...] elhúzta, mintegy eldalolta, szinte három-négy „á”-val, ilyenformán: apppááám (1960 Ignácz Rózsa 9269001, 192).

7b. ’〈(vmennyi) időt〉(haszontalanul) eltölt vmivel vki, ill. 〈tevékenység (vmennyi) időt〉(feleslegesen) hosszan lefoglal, elvesz’ ❖ a vitatások sok időt huznak el, s a szegény nemes semmiért fizeti a diurnumokat [= napidíjakat] (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a’ főispán valamelly fontos tárgygyal 3-4 napot is elhúz (1844 Pesti Hírlap CD61) | sokáig kellett várnia, föl és alá sétálnia az utcán és unottan, másfelé nézve megállani a kirakatok előtt, hogy elhúzza az időt (1910 Hegedűs Gyula CD10) | számos egyeztetés zajlott le az ügyben, és ez húzta el az időt (1992 Országgyűlési Napló CD62).

7c. ’〈vmely folyamatot, eseményt, tevékenységet, ill. vminek az időtartamát〉 a kelleténél, a szükségesnél tovább húz(za), elnyújt(ja) (vmeddig) vki, vmi’ ❖ az oppositionalis pört [...] még néhány esztendőig elhuzza (1831 Széchenyi István C3901, 87) | hogyan lehet szüntelen visszavonulásokkal egy magyar szabadságharcot tíz évig is elhúzni (1915 e. Lovik Károly CD10) | Sikerült is nekik vagy másfél napig elhúzni az alkudozást (1940 Bánlaky József CD16) | A kishitű vagy a lusta diák elhúzza a vizsgaidőszakot, mégis megbukik, míg az ambiciózus gyorsan tanul és eredményesen vizsgázik (1994 Magyar Hírlap CD09) | Protonpárok ilyen – mondhatnánk, lelassított – (közvetett) egyesülése, akár tízmilliárd évig is elhúzhatja, elnyújthatja a folyamatokat (1999 Természet Világa ford. CD50).

7d. (hat ragozású igealak tárgy n.) ’kitart, (életben) megmarad vmeddig vki’ ❖ addig még el húzom, mivel az most folyó holnapi Gagimmal [= gázsimmal] van még 23 frtom (1787 Kazinczy László C2554, 126) | Tíz év – bizony szép hosszú gyógyidő! De te elhúzod még tizig (1877 Darmay Viktor 8094005, 75) | Jó volna István bátyáméktól még 50 kiló tengerit hozni málénak, egy mázsát már hoztunk, akkor elhúznánk egy jó darabig (1942 Veres Péter C5093, 29) | [Az ökölvívó] Heenan az első menetben eltörte a kezét, de elhúzta a 11. menetig (1989 Tények könyve CD37).

8. tn ’vki v. vmi közelében gyorsan, megállás nélkül elhalad’ ❖ októberi hűvös hajnalon elhúzni látta maga fölött a megkésett fűrjet (1888 Bársony István C0833, 127) | Egyszer bágyadtan megmozdúlt egy bárka. Alig megfeszülő vitorlával indúlt el, lomhán elhúzott mellettünk (1931 Kuncz Aladár C5112, 151) | A hegyoldalban zakatolva húzott el a fogas-vasút (1955 Oravecz Paula 9491001, 165) | Az autók sorra húztak el az orra előtt (1973 Csukás István 9095022, 216).

8a. (Sp) ’〈rendsz. sportversenyen:〉(a mezőny élére állva) gyorsan eltávolodik (vkitől)’ ❖ Halász [a 100 méteres gyorsúszásban] 50 m.-ig második volt Parizot mögött, itt azonban Halász könnyen előre tört és elhuz tőle (1907 Nemzeti Sport aug. 11. C7141, 11) | [Kovács Ágnes] száznál még csak néhány tempóval úszott a mezőny előtt, a végére azonban elhúzott a többiektől (1997 Magyar Hírlap CD09) | Irvine egy kanyarban kisodródott a fűre, Coulthard megelőzte, ettől kezdve egyre jobban elhúzott ellenfelétől, s a hátralévő 14 körben 27 másodpercet vert rá (1999 Magyar Hírlap CD09).

8b. (Sp is) ’〈annak kif-ére, hogy vki v. emberek csoportja vmely küzdelemben eredményével jelentősen megelőzi, lehagyja ellenfelét〉’ ❖ Elek Ilona [tőrvívó] káprázatos frissen 3:l-re elhúzott, majd 3:2 után egy artikulátlan kiáltás és az ezt követő tapsvihar adta tudtul: új olimpiai bajnok van (1948 Szabad Nép aug. 3. C4871, 8) | kiiktattuk önmagunkat a fejlődésből, hogy néhány esztendő alatt Sri Lanka és a Bahama-szigetek is elhúznak mellettünk (1988 Beke Kata 1012003, 263) | az MDF meglehetősen elhúzott az SZDSZ-től, az egyéni választókerületekben elért eredményei alapján (1990 Tények könyve CD37) | Bár az első félidő végére elhúz az MTK, a második közepén már a vendégek vezetnek, a vége azonban ismét szoros (1994 Magyar Hírlap CD09).

9. tn (biz v. durva) ’nagyon gyorsan, hirtelen eltávozik, eltűnik (vhonnan, vhova) vki’ ❖ Luizék még idejében elhúztak New Yorkba (1969 Domahidy András 1036005, 146) | Micsoda! – üvöltött fel a férfi. – Velem ne szórakozzanak az elektromosok, majd az elnök úrral utánanézünk a dolognak. Addig húzzanak el innen… (1995 Magyar Hírlap CD09) | Reggel 8-ig elhúz mellőlem a család (1995 Magyar Hírlap CD09) | Csak úgy csendben mondjak le, aztán húzzak el a színről? Távozzak angolosan? Kikérem magamnak (1998 Magyar Hírlap CD09) | húzzon el innen Strasbourgba (2001 Magyar Hírlap CD09) | De ez akkor is nyilvános hely. – Nem az – mondta Delphine. – [...] Úgyhogy húzzatok el! (2007 Mesterházi Mónika ford.–Munro 3150004, 280).

Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, elhúzat; ÉKsz. ~, elhúzat; SzT.; ÚMTsz. ~, elhúzat

elhúz ige 4a5
1. tárgyas
〈ember, állat, jármű(vel vki) (vhonnan) csúsztatva v. kerekeken gurítva máshova v. más irányba húz vmit, vkit
egy élöfa hozzám ugorván, és az ö ágat [!], mellynek ſudarán hat fakadáſi, mint meg-annyi ujjai valának, le-ereſztvén, azok által engem fektembül fel-emelt. Eléggé orditottam, de tsak el-huzott
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
a bögrét is elhuzzák, ha nagyon forr
(1855 Vas Gereben)
Szénával megrakott kis kézikocsit huz el előttünk egy legény
(1910 Budapesti Hírlap okt. 9.)
Anyám hetekig naponta kétszer szánkón húzott el a tanyai iskolába
(1942 u. Illyés Gyula)
egy M-44-es mozdony egy vezetővel 130 IFA teherkocsi-szerelvény rakománysúlyát képes elhúzni
(1990 Országgyűlési Napló)
1a.
(igavonó) állat, jármű, es. vki vmekkora terhet〉 képes húzva elmozdítani v. eljuttatni vmeddig, ill. képes (vmennyi időn keresztül) húzni vhol
Teljesen vizirányu vasuton egy ló elhuz 140-160 mázsát
(1860 Vasárnapi Újság)
80 ember egy 500 mázsával megrakott hajót nyolcz nap alatt Orsováról Zimonyig elhúz; tehát egy 60 lóerejű gőzhajó könnyen boldogulna
(1896 Zichy Antal)
hívott barátságosan, hogy üljek fel, mert visz egy darabot. – S aztán mi a lovat, ugyi? – néztem a lóra. Ne féljek, biztatott, elhúz az sokat, ha nem es látszik rajta
(1939 Asztalos István)
Ezt a kis komfortot [ti. lakósátras utánfutót] akár egy Lada is könnyedén elhúzza
(1995 Magyar Hírlap)
A rendkívül értelmes, jól tanítható ázsiai elefánt [...] emberi noszogatásra a legnehezebb terepen is elhúzza a hatalmas rönköket
(1997 Természet Világa)
1b.
〈annak kif-ére, hogy egy szerkezetnek vmely részét elcsúsztatja, elmozdítja(, és így működésbe hozza) vki〉
fegyverem ravaszát, a szó szoros értelmében nem birtam elhuzni és e miatt 4 vadat kelle rendre sértetlen elbocsátani
(1854 Ujfalvy Sándor)
Magát veszem magam mellé, hogy a reteszeket elhúzza az ajtókon
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
Mihók a pajtához megy, elhúzza a tolózárat, és belép
(1969 e. Lengyel József)
1c. (Sp)
〈labdát, korongot〉 gyors iramban rúg el v. vezet el (vhonnan, vmerre, ill. vki mellett)
Kardos a kényelmeskedő Szendrő elől elhuz egy labdát
(1924 Nemzeti Sport máj. 26.)
A venezuelai Echenique látványos mozdulattal húzza el a labdát Mayorga elől a perui csapat továbbjutását jelentő mérkőzésen
(1997 Magyar Hírlap)
Pavel Patera már az orosz kapus, Stalenkov mellett is elhúzta a korongot
(1998 Magyar Hírlap)
[a labdát] elhúzta balra, majd az immár üres kapuba helyezte második győri gólját
(1998 Magyar Hírlap)
1d. (Sp)
〈kül. labdarúgásban: annak a szabálytalanságnak a kif-ére, hogy mezőnyjátékos v. kapus a lábával másik játékos lábát elrántja v. megakasztja〉
Schramseis Hirzer háta mögött leselkedik és elhúzva a lábát buktatja éppen akkor, amikor az összekötő lőni készült
(1928 Nemzeti Sport máj. 7.)
Salamon azonban az ütőjével utánanyúlt, és elhúzta a csatár lábát
(1997 Nemzeti Sport jan. 21.)
Salas lábát elhúzták a meccs vége felé a 16-oson belül
(2001 Magyar Hírlap)
1e.
〈vminek a létrejöttét, bekövetkeztét, kezdetét〉 későbbre halasztja, kitolja (vmeddig)
a’ szerződés megerősitését még bizonytalan időre lehet elhúzni
(1842 Pesti Hírlap)
Báthory egy darabig csak elhúzhatta volna a foglyok s Bálint kiadatását, de ha a porta nagyon sarkára áll, talán kénytelen előbb-utóbb engedni
(1899 Erdélyi Pál)
[a szerzők] a téma olyan alapos feldolgozását vették tervbe, mely [...] a végleges tanulmány elkészültét igen hosszú időkre elhúzná
(1958 Vörös Károly)
az idők végezetéig el lehet húzni valamilyen törvény megszületését
(1998 Országgyűlési Napló)
[a közbeszerzési eljárásnak] a 60 napos időtartama elhúzná ennek a beruházásnak a kezdetét
(2000 Országgyűlési Napló)
2. tárgyas
úgy húz, von félre (vhonnan) vmit, hogy ezáltal az az alatt, mögött levő dolog szabaddá v. fedetlenné, nyitottá válik
a’ sebnek széleit egy kevéssé egymástól el-húzzák
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
vigyázni kell, hogy a’ kapás a’ már kifejlett szőlő fejeket kapájával meg ne üsse, [...] továbbá hol szükséges, a’ tőkéktől a’ földet elhuzza, nehogy a’ fürtök földet érjenek ’s igy elrothadjanak
(1844 Kecskeméthy Csapó Dániel)
óvatosan elhúzza a takarót a mellette fekvő alvó fiú arcáról
(1915 Lengyel Menyhért)
el-elhúzzák a függönyt úgy lesnek
(1931 Nagy Lajos)
előbb a tőkesor egyik oldaláról húzták le a földet (nagyolás). Ezután következett a tisztítás vagy tisztázás, amikor a nyitó visszament a tőkesor elejére és a másik oldalról is elhúzta a maradék földet
(1999 Magyar néprajz)
2a. (/nyj)
〈vmely szükséges dolgot, ill. járandóságot〉 elvesz, elvon, ill. megtagad vkitől, vmitől
Hogy lehessen az ország adófizető népétől véres verejtékének keserves bérit csak azért elhuzni, hogy ő abba a hitbe nem születtetett, melybe azok élnek, kiktől szánakozás helyett büntettetik?
(1778 Bessenyei György¹)
a más ember sertésit a magáé gyanánt elhúzván
(1792 A rendtartó székely falu)
bosszúból aztán még azt is elhúzták tőle, ami eddig kijárt neki. Úgyhogy az öreg most abból él, hogy dohányzacskókat készít
(1879 Jókai Mór)
Elhúztunk magunktól sok mindent, hogy vegyünk földet
(2000 Magyar néprajz)
3. tárgyas
〈embert, állatot〉 megfogva és húzva arra késztet v. kényszerít vki, hogy menjen el vhonnan (vhova)
Oksiártes utollyára, és Artabázes el huzák Artakserſeſt Orondátes öléböl, hogy nékiek is leheſſen ſzerentſéjek vélle ſzollani
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[Aulibitzky] megragadta lovam kantárát, kivágta magát, megsarkantyúzta a lovát, és az enyimet is elhúzta maga után
(1813 Katona József)
A kinek a nevét mondja, elhúzza s egy párt fordúl vele
(1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból)
– Gyerünk – mondom Jolánnak. Megfogom a karját erősen és elhúzom az ajtótól
(1931 Kassák Lajos)
A katonák [...] körülfogtak minket, és aki ellenkezett, azt a hajánál fogva húzták el a templomig
(1973 Moldova György)
3a. elhúzza magát (kissé rég)
elhúzódik, eltávolodik vkitől, vmitől
Ah Ágisba ’s benned érzettem azokat, Kik tlem el-húzták rkre magokat
(1772 Bessenyei György¹)
a Társaságtól egészen el ne húzzák magokat
(1797 Teleki Domokos¹)
Az én szivem félénk madárka, [...] ajkad haragos szavára Remegve húzza el magát
(1857 Szász Károly²)
[Kanalas Mihály] a menyecskéhez fordult. Megcsipkedte pirospozsgás arcát és így szólt: – Ilyen asszony mellől még én is nehezen kelnék … – Ugyan menjen már, – húzta el magát Zsuzska
(1952 Láng János)
4. tárgyas
〈vmely tárgyat, dolgot〉 folyamatosan mozgatva, hosszanti irányban végigvezetve elhelyez vhol
[a vessző] a’ földben, a’ mellybe el-húzattatott el-mettzödik
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
szélesebb hevedert, vagy több üres zsákokat [...] húzunk el [a ló] hasa alatt
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
a nádkévéket cirokjukkal felfelé rézsút keresztbe döntik s ahol érintkeznek, ott egy lécet vagy vastagabb faágat húznak el alatta; mely az alkotmány gerincét képezi
(1895 PallasLex.)
[a víznyomócsövek] vízszintesen elhúzhatók, eltakarhatók az épített tartószerkezetben
(1998 Lakáskultúra)
4a.
〈vmely felületen, vmi előtt, között〉 (érintve, súrolva azt) végighúz vmit
[a török asszonyok szemfestéskor a kiskésüket] Nyálokkal meg-nedvesítik, hogy a’ fekete Porból, valami ragadjon reája, és a’ Szemben menjen, midn azt gyengén el-húzzák, a’ Szempilla, és Szemgolyóbis között
(1794 Uránia)
A szép Magda egy füszálat huzott olykor el az ura bajuszán
(1898 Gárdonyi Géza)
elhúzza a dobozon lévő vonalkódot a leolvasó előtt
(1999 Byte Magazin)
4b. (nyj)
〈vmilyen színű festékkel〉 végighúzva befest vmit
A falat kitapasztotta [a muszka], be is meszelte, még az alját is elhuzta kékkel meg sárgával, az ő hazájában nyilván ez a divat
(1927 Móra Ferenc)
[A konyha] falát meszelik, az alját pedig más színnel húzzák el
(1981 Varga Gyula)
a fal alját 40-50 cmcentiméter magasságig elhúzták sötétszürke, fekete, téglavörös vagy kék festékkel
(1997 Magyar néprajz)
4c. (tárgy n. is) (rég)
〈vonalat〉 meghúz (vhol), ill. 〈írást, írott szöveget〉 (alatta) húzott vonallal megjelöl
Írja az ember a’ kissebb számot a’ nagyobb alá [...] húzza-el alatta
(1793 Láczai Szabó József ford.Luntz)
a’ polgárok között bizonyos határlíniák vannak elhúzva
(1833 Thewrewk József)
[Ragályi] a fentebb elhúzott sorokat egészen kihagyatni javallá
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Mindenesetre első dolog, ezen [ti. a térképen] katonai vonalat huzni el
(1862–1872 Salamon Ferenc)
húzza el kiki a hibák alatt
(1864 Árvay József)
5. tárgyas (kissé rég)
〈harangszót〉 a harang meghúzásával vmely időpont jelzéseként bizonyos időn keresztül megszólaltat, ill. annak időpontjában való harangozással jelez vmit
Rég elhuzták az esteli Harangot. Ki az, a ki még mostan is Barangol?
(1846 Petőfi Sándor)
elhuzhatták már a második harangszót is
(1881 Abonyi Lajos)
az angyali üdvözletet húzták el a sánta, öreg harangozók a Belváros templomaiban
(1921 Krúdy Gyula)
Elhúzták a delet
(1938 Erdélyi József)
5a.
〈zenedarabot〉 vonós hangszeren, kül. hegedűn eljátszik, végigjátszik
Laczkó fiúnak-is, el-húzák keservét, Annyával meg-történt ſzerelmes esetét, Piheg hangokkal el-mondák énekét, Az öreg Czimbalmos, húlatá itt könyvét
(1787 Gvadányi József)
elhuzod nekem Csermáknak nótáját
(1854 Tóth Kálmán)
[Garamváry Estella] az ablaka alatt csupán Lavotta-dalokat engedélyezett elhúzatni éjszaka
(1932 Móricz Zsigmond)
Aztán elővette hegedűjét, s elhúzott egy rövid nótát
(1962 Csenár János)
6. tárgyas
〈tömegével v. hatásával vmi〉 helyéről v. helyzetéből elmozdít, más irányba fordít vmit, vkit
A mágnestől a tüt csak egy másik erősebb mágnes huzza el
(1894 Mikszáth Kálmán)
Ugy elhuzta estig a zsák a vállukat, hogy zsibbadt lett és örülhettek, ha pihenhettek
(1949 Veres Péter)
figyelni kell a magnó elhelyezésére, mert a kábel elhúzza
(2000 Byte Magazin)
6a.
〈test(rész)ét〉 más helyzetbe mozdítja, fordítja(, és így az vhonnan távolabbra kerül)
[férjem] a’ leg durváb foglalatoſſágoktol ſem huzta el munkához ſzokatlan kezeit, hogy bennünket, a’ leg iſzonyubtol a’ mit az ember ki gondolhat, az éhſégtöl tudni illik meg mentſen
(1775 Báróczi Sándor ford.Dusch)
Kaponyay özvegye se huzhatta el folyton gyöngülő vállait a reá nehezedő áldozatok sulya alól
(1891 Kemechey Jenő)
szerettem volna meggémberedett lábamat elhúzni az ajtóból
(1958 Magyar Nemzet okt. 3.)
Messi érzi arcán a férfi cirógató ujját. Akaratlanul elhúzza fejét
(1983 Polgár András)
6b. (átv is)
〈rendsz. vmely érzést, véleményt stb. kifejező megnyilvánulásként: száját, orrát〉 hely(zet)éből elmozdítja vki
El-huzta a’ száját
(1794 Gyarmathi Sámuel)
felelt a pribék, ravasz arcát gunyosan elhuzván
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
– Eszembe jutottál. Piros elhúzta az orrát, nem hitte
(1935 Móricz Zsigmond)
Előbb az osztrák választási eredményeken fanyalogtak a kommentátorok, majd a német miatt húzták el a szájukat
(1994 Magyar Hírlap)
6c. (irod)
〈tekintetet〉 másfelé fordít
szemeket mindenektöl, a’ mik körülettek voltanak el-huzván, tsupán tsak szerentsétlenségek siratására forditották
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A szeme odameredt egy tárgyra, az ajtóra, a lámpára vagy az egyik kép szögletére s nem tudott máshová nézni: meg kellett feszíteni az erejét, hogy elhúzza onnét a tekintetét
(1909 Hegedűs Gyula)
Kedves, ha elhuzod rólam éltető tekintetedet: megszünik perc-életem
(1929 Török Sophie)
6d. (rég)
〈hadsereget〉 arra késztet, kényszerít vmivel, hogy helyéről elmozduljon
leg-jobb az Ellenséget mindenfelé való mozdúlásokkal onnét elhúzni
(1807 Szekér Joákim)
Görgei azon férfi, ki januárban művészi hadjáratával az ellenséget a Tisza felől elhuzá
(1849 Március Tizenötödike)
6e. (rég)
eltérít, eltántorít (vmivel) vmitől vkit
Téándert bizonyos foglalatoſſágok el huzván nem érkezett le jönni
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
leg-állandóbb vólt Forgáts Ferentz Eſztergomi Érsek a’ kit ſe félelemmel, ſe ígérettel el-nem húzhatott Mátyás Rudolf királynak hívségétl
(1790 Szekér Joákim)
Óh, jóltévő istenség! – mond Thézeus – te húzod el mezei míveiddel a halandókat azon bűnöktől, gonoszságoktól, melyek a csoportonként fekvő henyélésből származnak
(1804 Bessenyei György¹)
6f. (nyj)
〈embert, állatot testi, lelki fáradtságot okozó dolog〉 fáradttá tesz, elcsigáz
elhúzta őket a sok zsörtölődés, nyugtalanság, méreg
(1864 Egri népkönyv)
[A jószág] a forró nyári naptól elhúzva, lomhán nekidőlt a vályúnak
(1892 Justh Zsigmond)
Hallod, öcsém, mikor én tizenkilenc esztendős voltam, már akkora ember voltam, hogy katonának vittek. [...] – De magát nem is húzta el úgy a kapa, mint engöm
(1908 Budapesti Hírlap ápr. 19.)
6g. (Isk, biz)
〈vizsgán〉 megbuktat vkit
Egy évfolyamtársamnak, aki nagyra volt a tudományával, [Horváth János] elégségest adott. [...] „Micsoda feje van az öregnek, még rajtam is kifogott, majdnem elhúzott!” – mondta
(1958 Bóka László)
volt, amikor kizavartak érte [ti. a farmernadrág miatt] a tanteremből, s elhúztak miatta az egyetemi vizsgán
(1998 Magyar Hírlap)
7. tárgyas
(részeinek távolságát növelve) hosszabbra széthúz, megnyújt vmit
nem ſzükſég aztat [ti. a sereget] ſok réſzekre oſztani, vagy is az Orſzág’ határain el-húzni
(1789 Gvadányi József)
Arany nagy szimbólumokkal telítette meg ezt az elhúzott balladát [ti. a Buda halálát]
(1911 Ady Endre)
a hosszan elhúzott falvak egymástól különálló házaikkal nem tudtak a rablóbandák ellen védekezni
(1931 Szekfű Gyula)
[a nádkévéken] elvágták a másik huzalt is, majd egyenletesen elhúzták (széthúzták)
(1998 Természet Világa)
7a.
〈hangot〉 hosszan kitart, elnyújt
– Mi az, maga verseket ír? – mondta elhúzott, gúnyosan megnyomott hangon
(1919 Ujfalusi László)
az éneklő férfi, hangját rezegtetve, hosszan elhúzta a magas hangot
(1949 Nagy Lajos)
a szó utolsó szótagját, az „ám”-ot [...] elhúzta, mintegy eldalolta, szinte három-négy „á”-val, ilyenformán: apppááám
(1960 Ignácz Rózsa)
7b.
(vmennyi) időt〉 (haszontalanul) eltölt vmivel vki, ill. 〈tevékenység (vmennyi) időt〉 (feleslegesen) hosszan lefoglal, elvesz
a vitatások sok időt huznak el, s a szegény nemes semmiért fizeti a diurnumokat [= napidíjakat]
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
a’ főispán valamelly fontos tárgygyal 3-4 napot is elhúz
(1844 Pesti Hírlap)
sokáig kellett várnia, föl és alá sétálnia az utcán és unottan, másfelé nézve megállani a kirakatok előtt, hogy elhúzza az időt
(1910 Hegedűs Gyula)
számos egyeztetés zajlott le az ügyben, és ez húzta el az időt
(1992 Országgyűlési Napló)
7c.
〈vmely folyamatot, eseményt, tevékenységet, ill. vminek az időtartamát〉 a kelleténél, a szükségesnél tovább húz(za), elnyújt(ja) (vmeddig) vki, vmi
az oppositionalis pört [...] még néhány esztendőig elhuzza
(1831 Széchenyi István)
hogyan lehet szüntelen visszavonulásokkal egy magyar szabadságharcot tíz évig is elhúzni
(1915 e. Lovik Károly)
Sikerült is nekik vagy másfél napig elhúzni az alkudozást
(1940 Bánlaky József)
A kishitű vagy a lusta diák elhúzza a vizsgaidőszakot, mégis megbukik, míg az ambiciózus gyorsan tanul és eredményesen vizsgázik
(1994 Magyar Hírlap)
Protonpárok ilyen – mondhatnánk, lelassított – (közvetett) egyesülése, akár tízmilliárd évig is elhúzhatja, elnyújthatja a folyamatokat
(1999 Természet Világa ford.)
7d. (hat ragozású igealak tárgy n.)
kitart, (életben) megmarad vmeddig vki
addig még el húzom, mivel az most folyó holnapi Gagimmal [= gázsimmal] van még 23 frtforintom
(1787 Kazinczy László)
Tíz év – bizony szép hosszú gyógyidő! De te elhúzod még tizig
(1877 Darmay Viktor)
Jó volna István bátyáméktól még 50 kiló tengerit hozni málénak, egy mázsát már hoztunk, akkor elhúznánk egy jó darabig
(1942 Veres Péter)
[Az ökölvívó] Heenan az első menetben eltörte a kezét, de elhúzta a 11. menetig
(1989 Tények könyve)
8. tárgyatlan
vki v. vmi közelében gyorsan, megállás nélkül elhalad
októberi hűvös hajnalon elhúzni látta maga fölött a megkésett fűrjet
(1888 Bársony István)
Egyszer bágyadtan megmozdúlt egy bárka. Alig megfeszülő vitorlával indúlt el, lomhán elhúzott mellettünk
(1931 Kuncz Aladár)
A hegyoldalban zakatolva húzott el a fogas-vasút
(1955 Oravecz Paula)
Az autók sorra húztak el az orra előtt
(1973 Csukás István)
8a. (Sp)
〈rendsz. sportversenyen:〉 (a mezőny élére állva) gyorsan eltávolodik (vkitől)
Halász [a 100 méteres gyorsúszásban] 50 m.méter-ig második volt Parizot mögött, itt azonban Halász könnyen előre tört és elhuz tőle
(1907 Nemzeti Sport aug. 11.)
[Kovács Ágnes] száznál még csak néhány tempóval úszott a mezőny előtt, a végére azonban elhúzott a többiektől
(1997 Magyar Hírlap)
Irvine egy kanyarban kisodródott a fűre, Coulthard megelőzte, ettől kezdve egyre jobban elhúzott ellenfelétől, s a hátralévő 14 körben 27 másodpercet vert rá
(1999 Magyar Hírlap)
8b. (Sp is)
〈annak kif-ére, hogy vki v. emberek csoportja vmely küzdelemben eredményével jelentősen megelőzi, lehagyja ellenfelét〉
Elek Ilona [tőrvívó] káprázatos frissen 3:l-re elhúzott, majd 3:2 után egy artikulátlan kiáltás és az ezt követő tapsvihar adta tudtul: új olimpiai bajnok van
(1948 Szabad Nép aug. 3.)
kiiktattuk önmagunkat a fejlődésből, hogy néhány esztendő alatt Sri Lanka és a Bahama-szigetek is elhúznak mellettünk
(1988 Beke Kata)
az MDFMagyar Demokrata Fórum meglehetősen elhúzott az SZDSZSzabad Demokraták Szövetsége-től, az egyéni választókerületekben elért eredményei alapján
(1990 Tények könyve)
Bár az első félidő végére elhúz az MTKMagyar Testgyakorlók Köre, a második közepén már a vendégek vezetnek, a vége azonban ismét szoros
(1994 Magyar Hírlap)
9. tárgyatlan (biz v. durva)
nagyon gyorsan, hirtelen eltávozik, eltűnik (vhonnan, vhova) vki
Luizék még idejében elhúztak New Yorkba
(1969 Domahidy András)
Micsoda! – üvöltött fel a férfi. – Velem ne szórakozzanak az elektromosok, majd az elnök úrral utánanézünk a dolognak. Addig húzzanak el innen…
(1995 Magyar Hírlap)
Reggel 8-ig elhúz mellőlem a család
(1995 Magyar Hírlap)
Csak úgy csendben mondjak le, aztán húzzak el a színről? Távozzak angolosan? Kikérem magamnak
(1998 Magyar Hírlap)
húzzon el innen Strasbourgba
(2001 Magyar Hírlap)
De ez akkor is nyilvános hely. – Nem az – mondta Delphine. – [...] Úgyhogy húzzatok el!
(2007 Mesterházi Mónika ford.Munro)
Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, elhúzat; ÉKsz. ~, elhúzat; SzT.; ÚMTsz. ~, elhúzat

Beállítások