elhúzódik tn ige 12a

1. (húzó)erő hatására (lassan) eltávolodik (vhonnan), ill. halad vhol vmi’ ❖ [Ivartalanítás során] ezen öſzve-ſzoritás által a’ [kos] tagja a’ teſttöl annyira el-huzódik, hogy a’ tökitöl ſzármazó eretskék, egéſz veséig fel-dagadnak és emelkednek (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 72) | Aposzpazma [...] a. m. szétszakítás, folytonosság megszakadása, egymástól elhúzódó szélekkel, minők az inak, izmok szétszakadása (1893 PallasLex. CD02) | Györke a megállóhely oszlopától nézte a szürke harisnyáról elhúzódó s újra visszasikló szoknya incselkedését (1912 Laczkó Géza CD10) | a negatív gondolat eszünkbe jut, tudatalattink azonban utasítja a kezünket, hogy takarja el a szánkat, de hogy ez ne legyen annyira szembeszökő, az utolsó pillanatban a kéz elhúzódik az arcról, s egy orrot érintő röpke mozdulat lesz az eredmény (1990 Népszabadság júl. 18. C7840, 7).

1a. ’〈rendsz. száj, gyakr. érzelmi megnyilvánulásként:〉 hely(zet)éből elmozdul vmerre, vmely irányba húzódik’ ❖ csak Attila arca maradt nyugodt és szigorú, egy vonás el nem huzódott rajta (1851 Jókai Mór C1523, 51) | ajaki szánalom mosolyra huzódtak el (1860 Virág Lajos C4510, 130) | [Arcidegbénulás esetén] a beteg arcfél petyhüdt, [...] az egész száj az egészséges oldal felé elhuzódott (1893 PallasLex. CD02) | Mit csinálsz most, papa? „Tervezem a boldogság házait” – felelte, szája elhúzódott, grimasszá vált (1979 Domahidy András 1036003, 185).

1b. ’〈tárgy, dolog〉 rendsz. húzás, nyomás hatására formáját veszti, ill. így megnyúlik, hosszabbra széthúzódik’ ❖ Meg-láttyák az  [ti. a giliszta] gyrit, de azok mintegy hoszszára el-húzódtak (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein C1430, 452) | szükséges, hogy kövér agyagnemekhez kovaport adjanak, hogy azt soványabbá tegyék. Ez által képlékenységéből ugyan sokat veszt, de a tárgyak égetésöknél olly könnyen el nem huzódnak (1844 Nendtvich Károly 8330008, 220) | Bodáné szemében elhúzódtak a betűk. Ezt a szemüveget, igaz, nem az ő szemére írták, de azért máskor látott vele (1928 Németh László² 9485038, 212) | a rosszul összeállított szövőszékben elhúzódhat az egész „szerszám”, és a vele való szövés hibás, szakadozott, használhatatlan lesz (1991 Magyar néprajz CD47).

2. ’〈ember, állat〉 távolabb, hátrább húzódik (vhonnan)’ ❖ Az Aszszony félénken elhúzódván tőle [...]. Korom: No csak, ne huzd el magadat (1824 Vörösmarty Mihály 8524394, 282) | Hagara és Jónás ijedten húzódnak el a padból. A szónok árván egyedül marad egy padban (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | Zsófi elhúzódik az ajtótól (1945 Háy Gyula 9232001, 50) | Megrúgdalt ebre gondolnom vigasz: vonítva elhúzódik, és szemében mégsincs harag, csak tompa fájdalom (1964 Weöres Sándor 9788135, 93) | a fiúk elhúzódtak mellőle az udvaron (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’elidegenedve eltávolodik v. távol tartja magát vmitől, vkitől vki’ ❖ mindnyájan lassan elidegenedtek, elhuzódtak tőle (1857 Májer István C3010, 16) | Ugy érezte [Erzsi], az ura az ő kedvéért huzódott most el a szüleitől (1911 Móricz Zsigmond C3228, 157) | Elhúzódva a közélettől, [Wesselényi Miklós] 1847-ben a lótenyésztés körüli teendőkről adott ki könyvet (1965 Fenyő István CD53) | A csecsen hadjárat nyomán a „demokratáknak” nevezett liberális erők elhúzódtak Jelcin mellől (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég) ’〈több személy (egyik a másik után) v. sereg(ével vki)(lassan) eltávozik, elvonul (vhonnan, vmerre)’ ❖ [Nemegyey Bódog őrnagy] Zombor városát – a sokkal kisebb számú ellenség elől elhúzódva – kardcsapás nélkül feladta (1849 Kossuth Lajos CD32) | a tatárok hosszas ostrom után sem tudván azt [ti. a magyarszilvási várkastélyt] bevenni, kénytelenek voltak onnan elhuzódni (1889 Orbán Balázs CD22) | [két zászlóalj] a körfal mentén jobbra elhúzódott, látszólag azzal a szándékkal, hogy Hadik harcvonalának baloldalába kerülve, azt a sziléziai kaputól elvágja (1941 Bánlaky József CD16) | [Jézus] lehajol vala s megint jeleket ír a porba. Nem hallotta a véneket meg a fiatalokat elhúzódni sorba (1956 Vas István 2051050, 29).

3a. ’〈ember(csoport), állat(faj)〉 más lakó- v. élőhelyet keresve lassan, fokozatosan elvándorol (vhonnan, vhova)’ ❖ ha a táplálék fogy, [a földikutyák] elhuzódnak gazdagabb tájakra (1859 Vasárnapi Újság CD56) | A nagy népvándorláskor majdnem valamennyi költözködő törzs erre [ti. a Cserhát oldalain] húzódott el az óhajtva óhajtott dél felé (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A 14. század elejétől fogva a magyarság a folytonos határvillongások miatt megritkult, lassanként elhúzódott Sopronból (1937 Thirring Gusztáv CD52) | az azóta kihalt, vagy más vidékre elhúzódott fajok (1943 Soós Lajos CD25) | A falánk vízimadarak [ti. a sirályok] elhúzódtak a parti vizekről, mert a szárazföldön is felfedezték a „terített asztalt” (1988 Népszava júl. 25. C7453, 5).

3b. (kissé rég, ritk) ’〈ember, állat〉 elmegy, elhalad vhol’ ❖ mások lassúbb menettel húzódnak-el a’ színen (1826–1827 Toldy Ferenc C4168, 28) | a gazda fel-feltekint a háza tetején árván maradt gólyafészekre, a csendes csillagfényes estvén feje felett el-elhuzódó darvak és ludak roppant vándor tömegére (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Szemtelen aszfaltbetyárok sértő célzásokkal húzódnak el mellette (1914 Oláh Gábor 9487064, 61).

3c. ’〈eső, felhő stb.〉(lassan) továbbvonul (vhonnan, vmerre, ill. vhol)’ ❖ [a homályos felleg] a’ földet, sokáig esővel ijesztgeté, ’s a’ hegyek megett elhúzódik (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson C2528, 273) | Roppant égi háboru huzódott el a vidéken (1859 Vas Gereben C4361, 93) | a nap utolsó sugarai elhúzódtak az ablakokról (1881 Beniczkyné Bajza Lenke C0952, 141) | az eső elhúzódott a síkság felé, a nap ismét felragyogott (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 5) | Elhúzódott a zivatar, indulni kell Lucas-éktól, különben ránk sötétedik (1961 Cs. Szabó László 9093007, 557).

4. ’〈ember, állat〉(vmi, vki elől) védelmet, nyugalmat keresve félrevonul (vhova)’ ❖ [a gazda] a fűzfákat lassankint kivagdalta, hogy ne legyen hova elhuzódni [a vadászoknak lesbe] (1858 Vas Gereben 8514002, 100) | Elhúzódtam egész órákra a méhesbe (1895–1896 Mikszáth Kálmán CD04) | a Selmecbányáról Sopronba költözött hallgatók azt hitték, hogy sikerül elhúzódniok a történelem vihara elől (1975 Hiller István² CD52) | Az idősebb, felnőtt [kígyó]példányok már korábban elhúzódnak védett téli búvóhelyükre (1995 Magyarország állatvilága CD14).

5. (tárgyragos határozóval is) ’〈folyamat, esemény (ideje)(a vártnál) hosszabban v. vmeddig eltart, ill. 〈esemény〉 a vártnál (sokkal) később következik be’ ❖ Ez a’ le-hámlás némellyeknél egész két ’s három hetekig-is el-húzódott (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein C1430, 311) | Épen alkut kötöttünk, s annak áldomását ittuk, melly biz elhuzódott ugy majdnem éjfélig (1851 A Falu Könyve C1667, 283) | Németország továbbra is nyugati és keleti részre széttagolva marad, továbbra is elhúzódik a békeszerződés megkötése (1953 Szabad Nép aug. 6. C0400, 3) | kicsit elhúzódott a próba (1998 Magyar Hírlap CD09) | A terhességmegelőző módszerek közül leginkább elterjedt a hosszú, egy-két évig elhúzódó szoptatási idő volt (2000 Kótyuk Erzsébet CD48).

6. ’hosszan elterül, elnyúlik (vhol), ill. ilyen állapotban elér, tart vmeddig vmi’ ❖ ha a’ Szölö ſorjában, egy ’s több Töke veſzni térne: a’ leg-közelebb-való Tökétöl, az üres hellyig egy Vermet kell-vágni, a’ melly ott, a’ hol a’ Veſzſzö el-húzódik, valamennyire hárántékosan mennyen-ki (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332010, 221) | gyönyörű csererdő húzódik el a’ lankás oldalon (1840 Remény C3610, 259) | [a lazacfélék alsó uszonya] mindig közvetetlenül a végbélnyílás mögött ered, de elhúzódhat egészen a farokig is (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A szűk patakvölgyek mentén néha kilométerekre is elhúzódik a falu (1939 Fekete Nagy Antal CD43) | 23 km hosszú, kb. 3300 m magasan elhúzódó por- és gázfelhő (1995 Természet Világa ford. CD50).

Sz: elhúzódás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elhúzódik tárgyatlan ige 12a
1.
(húzó)erő hatására (lassan) eltávolodik (vhonnan), ill. halad vhol vmi
[Ivartalanítás során] ezen öſzve-ſzoritás által a’ [kos] tagja a’ teſttöl annyira el-huzódik, hogy a’ tökitöl ſzármazó eretskék, egéſz veséig fel-dagadnak és emelkednek
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
Aposzpazma [...] a. m.annyi mint szétszakítás, folytonosság megszakadása, egymástól elhúzódó szélekkel, minők az inak, izmok szétszakadása
(1893 PallasLex.)
Györke a megállóhely oszlopától nézte a szürke harisnyáról elhúzódó s újra visszasikló szoknya incselkedését
(1912 Laczkó Géza)
a negatív gondolat eszünkbe jut, tudatalattink azonban utasítja a kezünket, hogy takarja el a szánkat, de hogy ez ne legyen annyira szembeszökő, az utolsó pillanatban a kéz elhúzódik az arcról, s egy orrot érintő röpke mozdulat lesz az eredmény
(1990 Népszabadság júl. 18.)
1a.
〈rendsz. száj, gyakr. érzelmi megnyilvánulásként:〉 hely(zet)éből elmozdul vmerre, vmely irányba húzódik
csak Attila arca maradt nyugodt és szigorú, egy vonás el nem huzódott rajta
(1851 Jókai Mór)
ajaki szánalom mosolyra huzódtak el
(1860 Virág Lajos)
[Arcidegbénulás esetén] a beteg arcfél petyhüdt, [...] az egész száj az egészséges oldal felé elhuzódott
(1893 PallasLex.)
Mit csinálsz most, papa? „Tervezem a boldogság házait” – felelte, szája elhúzódott, grimasszá vált
(1979 Domahidy András)
1b.
〈tárgy, dolog〉 rendsz. húzás, nyomás hatására formáját veszti, ill. így megnyúlik, hosszabbra széthúzódik
Meg-láttyák az  [ti. a giliszta] gyrit, de azok mintegy hoszszára el-húzódtak
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
szükséges, hogy kövér agyagnemekhez kovaport adjanak, hogy azt soványabbá tegyék. Ez által képlékenységéből ugyan sokat veszt, de a tárgyak égetésöknél olly könnyen el nem huzódnak
(1844 Nendtvich Károly)
Bodáné szemében elhúzódtak a betűk. Ezt a szemüveget, igaz, nem az ő szemére írták, de azért máskor látott vele
(1928 Németh László²)
a rosszul összeállított szövőszékben elhúzódhat az egész „szerszám”, és a vele való szövés hibás, szakadozott, használhatatlan lesz
(1991 Magyar néprajz)
2.
〈ember, állat〉 távolabb, hátrább húzódik (vhonnan)
Az Aszszony félénken elhúzódván tőle [...]. Korom: No csak, ne huzd el magadat
(1824 Vörösmarty Mihály)
Hagara és Jónás ijedten húzódnak el a padból. A szónok árván egyedül marad egy padban
(1888 Mikszáth Kálmán)
Zsófi elhúzódik az ajtótól
(1945 Háy Gyula)
Megrúgdalt ebre gondolnom vigasz: vonítva elhúzódik, és szemében mégsincs harag, csak tompa fájdalom
(1964 Weöres Sándor)
a fiúk elhúzódtak mellőle az udvaron
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
elidegenedve eltávolodik v. távol tartja magát vmitől, vkitől vki
mindnyájan lassan elidegenedtek, elhuzódtak tőle
(1857 Májer István)
Ugy érezte [Erzsi], az ura az ő kedvéért huzódott most el a szüleitől
(1911 Móricz Zsigmond)
Elhúzódva a közélettől, [Wesselényi Miklós] 1847-ben a lótenyésztés körüli teendőkről adott ki könyvet
(1965 Fenyő István)
A csecsen hadjárat nyomán a „demokratáknak” nevezett liberális erők elhúzódtak Jelcin mellől
(1995 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég)
〈több személy (egyik a másik után) v. sereg(ével vki) (lassan) eltávozik, elvonul (vhonnan, vmerre)
[Nemegyey Bódog őrnagy] Zombor városát – a sokkal kisebb számú ellenség elől elhúzódva – kardcsapás nélkül feladta
(1849 Kossuth Lajos)
a tatárok hosszas ostrom után sem tudván azt [ti. a magyarszilvási várkastélyt] bevenni, kénytelenek voltak onnan elhuzódni
(1889 Orbán Balázs)
[két zászlóalj] a körfal mentén jobbra elhúzódott, látszólag azzal a szándékkal, hogy Hadik harcvonalának baloldalába kerülve, azt a sziléziai kaputól elvágja
(1941 Bánlaky József)
[Jézus] lehajol vala s megint jeleket ír a porba. Nem hallotta a véneket meg a fiatalokat elhúzódni sorba
(1956 Vas István)
3a.
〈ember(csoport), állat(faj) más lakó- v. élőhelyet keresve lassan, fokozatosan elvándorol (vhonnan, vhova)
ha a táplálék fogy, [a földikutyák] elhuzódnak gazdagabb tájakra
(1859 Vasárnapi Újság)
A nagy népvándorláskor majdnem valamennyi költözködő törzs erre [ti. a Cserhát oldalain] húzódott el az óhajtva óhajtott dél felé
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A 14. század elejétől fogva a magyarság a folytonos határvillongások miatt megritkult, lassanként elhúzódott Sopronból
(1937 Thirring Gusztáv)
az azóta kihalt, vagy más vidékre elhúzódott fajok
(1943 Soós Lajos)
A falánk vízimadarak [ti. a sirályok] elhúzódtak a parti vizekről, mert a szárazföldön is felfedezték a „terített asztalt”
(1988 Népszava júl. 25.)
3b. (kissé rég, ritk)
〈ember, állat〉 elmegy, elhalad vhol
mások lassúbb menettel húzódnak-el a’ színen
(1826–1827 Toldy Ferenc)
a gazda fel-feltekint a háza tetején árván maradt gólyafészekre, a csendes csillagfényes estvén feje felett el-elhuzódó darvak és ludak roppant vándor tömegére
(1858 Vasárnapi Újság)
Szemtelen aszfaltbetyárok sértő célzásokkal húzódnak el mellette
(1914 Oláh Gábor)
3c.
〈eső, felhő stb.〉 (lassan) továbbvonul (vhonnan, vmerre, ill. vhol)
[a homályos felleg] a’ földet, sokáig esővel ijesztgeté, ’s a’ hegyek megett elhúzódik
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
Roppant égi háboru huzódott el a vidéken
(1859 Vas Gereben)
a nap utolsó sugarai elhúzódtak az ablakokról
(1881 Beniczkyné Bajza Lenke)
az eső elhúzódott a síkság felé, a nap ismét felragyogott
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
Elhúzódott a zivatar, indulni kell Lucas-éktól, különben ránk sötétedik
(1961 Cs. Szabó László)
4.
〈ember, állat〉 (vmi, vki elől) védelmet, nyugalmat keresve félrevonul (vhova)
[a gazda] a fűzfákat lassankint kivagdalta, hogy ne legyen hova elhuzódni [a vadászoknak lesbe]
(1858 Vas Gereben)
Elhúzódtam egész órákra a méhesbe
(1895–1896 Mikszáth Kálmán)
a Selmecbányáról Sopronba költözött hallgatók azt hitték, hogy sikerül elhúzódniok a történelem vihara elől
(1975 Hiller István²)
Az idősebb, felnőtt [kígyó]példányok már korábban elhúzódnak védett téli búvóhelyükre
(1995 Magyarország állatvilága)
5. (tárgyragos határozóval is)
〈folyamat, esemény (ideje) (a vártnál) hosszabban v. vmeddig eltart, ill. 〈esemény〉 a vártnál (sokkal) később következik be
Ez a’ le-hámlás némellyeknél egész két ’s három hetekig-is el-húzódott
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
Épen alkut kötöttünk, s annak áldomását ittuk, melly biz elhuzódott ugy majdnem éjfélig
(1851 A Falu Könyve)
Németország továbbra is nyugati és keleti részre széttagolva marad, továbbra is elhúzódik a békeszerződés megkötése
(1953 Szabad Nép aug. 6.)
kicsit elhúzódott a próba
(1998 Magyar Hírlap)
A terhességmegelőző módszerek közül leginkább elterjedt a hosszú, egy-két évig elhúzódó szoptatási idő volt
(2000 Kótyuk Erzsébet)
6.
hosszan elterül, elnyúlik (vhol), ill. ilyen állapotban elér, tart vmeddig vmi
ha a’ Szölö ſorjában, egy ’s több Töke veſzni térne: a’ leg-közelebb-való Tökétöl, az üres hellyig egy Vermet kell-vágni, a’ melly ott, a’ hol a’ Veſzſzö el-húzódik, valamennyire hárántékosan mennyen-ki
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
gyönyörű csererdő húzódik el a’ lankás oldalon
(1840 Remény)
[a lazacfélék alsó uszonya] mindig közvetetlenül a végbélnyílás mögött ered, de elhúzódhat egészen a farokig is
(1933 Az állatok világa ford.)
A szűk patakvölgyek mentén néha kilométerekre is elhúzódik a falu
(1939 Fekete Nagy Antal)
23 kmkilométer hosszú, kb.körülbelül 3300 mméter magasan elhúzódó por- és gázfelhő
(1995 Természet Világa ford.)
Sz: elhúzódás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások