elígérkezik tn ige 14b

1. ’ígéret formájában jelzi, vállalja, hogy (vmely eseményre) elmegy vhova v. vkihez’ ❖ Gyurkó erſſen biztatta [Váldemárt], hogy ſemmit ſe féljen [a helyszínen megjelenni]; még azt is hozzá tette, hogy amazok ketten [ti. a merényletre felfogadott két ember] ſem jönnek el, ha  magát ki akarja húzni. El-igérkezett tehát (1793 Szűts István ford.–Naubert C4078, 184) | a’ Gubernátori házhoz voltunk Lajossal invitálva ebédre, de ellévén már máshová igérkezve, nem mehettünk (1814 Döbrentei Gábor C2564, 181) | [Rákóczi Ferenc] már az év végén eligérkezett nagynénjéhez, Rákóczi Erzsébethez, ki erre [...] sürgetve kérte (1907 Márki Sándor CD55) | elígérkeztünk estére, suttogom, be kár! suttogja (1989 Esterházy Péter 2024006, 21).

2. ’〈vmilyen feladatra, munkára〉 ígéret formájában leköti magát’ ❖ Én Jun. 19-dikétől fogva meghívott és már el is igérkezett Nemes-Dömölki Predikátor vagyok (1802 Kis János¹ C2555, 482) | nem jöhet a tekintetes úr, mert aznapra elígérkezett násznagynak egy parasztlakodalomba (1885 Jókai Mór CD18) | Ujházi még három este játszik künn a ligetben, mert máshova is eligérkezett vendégszereplésre (1902 Budapesti Hírlap júl. 20. C4690, 9) | kora délutánra elígérkezett kalákában házat építeni a sógorának (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a kapust a holland egyesületnél] szeretettel fogadták, és már lakást is mutattak neki. Mégsem ígérkezett el egyelőre a klubhoz, jobb ajánlatra vár (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. (anyagi) támogatást ígérve elköteleződik vkinek v. vmire’ ❖ [II. Rákóczi György] a lengyelek és svédek összetűzésénél elébb a lengyeleknek ígérkezett el a svédek elleni szövetségre, s ezért jutalmul ígértetett neki a tizenhárom szepesi város (1876 Jókai Mór CD18) | Nyugodtan kérdőre vonhatja a jövendő kormányt, ha túlságosan elígérkezik nagy érdekcsoportoknak (1989 Lengyel László 2024001, 6) | [a mostani] kormány ígérkezett el, kellő átgondoltság nélkül, több mint 30 milliárdra a múlt évben (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2b. (kissé rég) ’elkötelezi magát vkinek arra, hogy házastársa lesz’ ❖ [A leánynak] egy sou-ja sincs; azon fölül el van igérkezve (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4689, 164) | Biz az nem lenne rossz [ti. Clarisse comtesse vőlegényének lenni], ha nem lennék már elígérkezve másnak (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | Titkos mátkaság! Az ember szerelmes lesz, bujkálva találkozunk, elígérkezünk egymásnak, a hetedik mennyországban járunk, tervelgetünk, mikor szólunk családjainknak (1928 Laczkó Géza CD10).

2c. (kissé rég) ’〈nő〉 egy táncra odaígéri magát vkinek’ ❖ [a második cotillonra] Saár Louis-val vóltam eligérkezve, de anyám nem engedte tánczolnom (1840 Slachta Etelka CD52) | – Megengedi, Piroska? – mondta édeskés mosollyal [Martinek úr] s jólfejlett tenyere, hívó mozdulattal, röpke ívet írt le a levegőbe. Piroska egy pillanatig Isti nyugtalan és várakozó tekintetébe nézett, aztán sajnálkozó arccal fordult vissza: – Jaj, ne haragudjon, de én már elígérkeztem, – és Istire mutatott (1930 Szitnyai Zoltán CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elígérkezik tárgyatlan ige 14b
1.
ígéret formájában jelzi, vállalja, hogy (vmely eseményre) elmegy vhova v. vkihez
Gyurkó erſſen biztatta [Váldemárt], hogy ſemmit ſe féljen [a helyszínen megjelenni]; még azt is hozzá tette, hogy amazok ketten [ti. a merényletre felfogadott két ember] ſem jönnek el, ha  magát ki akarja húzni. El-igérkezett tehát
(1793 Szűts István ford.Naubert)
a’ Gubernátori házhoz voltunk Lajossal invitálva ebédre, de ellévén már máshová igérkezve, nem mehettünk
(1814 Döbrentei Gábor)
[Rákóczi Ferenc] már az év végén eligérkezett nagynénjéhez, Rákóczi Erzsébethez, ki erre [...] sürgetve kérte
(1907 Márki Sándor)
elígérkeztünk estére, suttogom, be kár! suttogja
(1989 Esterházy Péter)
2.
〈vmilyen feladatra, munkára〉 ígéret formájában leköti magát
Én Jun.június 19-dikétől fogva meghívott és már el is igérkezett Nemes-Dömölki Predikátor vagyok
(1802 Kis János¹)
nem jöhet a tekintetes úr, mert aznapra elígérkezett násznagynak egy parasztlakodalomba
(1885 Jókai Mór)
Ujházi még három este játszik künn a ligetben, mert máshova is eligérkezett vendégszereplésre
(1902 Budapesti Hírlap júl. 20.)
kora délutánra elígérkezett kalákában házat építeni a sógorának
(1997 Magyar Hírlap)
[a kapust a holland egyesületnél] szeretettel fogadták, és már lakást is mutattak neki. Mégsem ígérkezett el egyelőre a klubhoz, jobb ajánlatra vár
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
(anyagi) támogatást ígérve elköteleződik vkinek v. vmire
[II. Rákóczi György] a lengyelek és svédek összetűzésénél elébb a lengyeleknek ígérkezett el a svédek elleni szövetségre, s ezért jutalmul ígértetett neki a tizenhárom szepesi város
(1876 Jókai Mór)
Nyugodtan kérdőre vonhatja a jövendő kormányt, ha túlságosan elígérkezik nagy érdekcsoportoknak
(1989 Lengyel László)
[a mostani] kormány ígérkezett el, kellő átgondoltság nélkül, több mint 30 milliárdra a múlt évben
(2000 Országgyűlési Napló)
2b. (kissé rég)
elkötelezi magát vkinek arra, hogy házastársa lesz
[A leánynak] egy sou-ja sincs; azon fölül el van igérkezve
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
Biz az nem lenne rossz [ti. Clarisse comtesse vőlegényének lenni], ha nem lennék már elígérkezve másnak
(1878 Mikszáth Kálmán)
Titkos mátkaság! Az ember szerelmes lesz, bujkálva találkozunk, elígérkezünk egymásnak, a hetedik mennyországban járunk, tervelgetünk, mikor szólunk családjainknak
(1928 Laczkó Géza)
2c. (kissé rég)
〈nő〉 egy táncra odaígéri magát vkinek
[a második cotillonra] Saár Louis-val vóltam eligérkezve, de anyám nem engedte tánczolnom
(1840 Slachta Etelka)
– Megengedi, Piroska? – mondta édeskés mosollyal [Martinek úr] s jólfejlett tenyere, hívó mozdulattal, röpke ívet írt le a levegőbe. Piroska egy pillanatig Isti nyugtalan és várakozó tekintetébe nézett, aztán sajnálkozó arccal fordult vissza: – Jaj, ne haragudjon, de én már elígérkeztem, – és Istire mutatott
(1930 Szitnyai Zoltán)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások