eliminál ts ige 1a (Tud is, vál)

1. ’〈nemkívánatos dolgot v. személyt〉 eltávolít, ill. távozásra késztet v. kizár vhonnan’ ❖ Meg-nyertük, hogy a’ német szó, mellyet József Császár behozott, iskoláinkból elimináltatott (1803 Csehy József C2556, 115) | Bézout tétele szerint: ha n ismeretlen közt adva van n egyenlet, akkor belőlük n-1 ismeretlent eliminálván, a kiküszöbölési rezultáns foka nem lehet magasabb, mint az egyes egyenletek fokszámának sorozata (1893 PallasLex. CD02) | az uralkodó megyei kotéria [= érdekszövetség] a neki nem tetsző egyéneket eliminálhatta volna a megyei bizottságból (1914 Halász Imre CD10) | Amíg Sipos Imre képviselőtársam a küldöttgyűlés intézményét javasolja eliminálni a törvényből [...], én ezen túlmenően a részközgyűlés intézményét sem tartom kívánatosnak (1991 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’nem enged érvényesülni, hatni v. bekövetkezni, ill. megszüntet, felszámol vmit vki, vmi’ ❖ Szóló figyelmébe ajánlja a miniszternek, hogy az önkény lehetősége lehetőleg elimináltassék (1888 Pesti Hírlap nov. 19. C5636, 2) | Vannak államok, amelyek az adó levonását megengedik, hogy ezáltal az adóteher alá vont jövedelemnek kétszeres megadóztatását eliminálják (1918 Hegedüs Lóránt CD10) | [Bél Mátyás] társadalmi és gazdasági rajzai [...] minden irodalmi tekintélyt eliminálva tisztára saját tapasztalatain, saját szemének megállapításain épülnek (1931 Szekfű Gyula CD42) | az alább tárgyalandó eljárások, szerek egy része csak az AIDS betegség tüneteit enyhíti, olyan, amely magát a vírust eliminálná, még csak kísérleti fázisban létezik (1989 Fehér Ferenc 1046002, 23) | úgy nem lehet igazságot szolgáltatni, hogy a régi igazságtalanságot újabb, esetleg sokkal nagyobb igazságtalanságokkal elimináljuk (2000 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eliminálhat, elimináltatik; IdSz.

eliminál tárgyas ige 1a (Tud is, vál)
1.
〈nemkívánatos dolgot v. személyt〉 eltávolít, ill. távozásra késztet v. kizár vhonnan
Meg-nyertük, hogy a’ német szó, mellyet József Császár behozott, iskoláinkból elimináltatott
(1803 Csehy József)
Bézout tétele szerint: ha n ismeretlen közt adva van n egyenlet, akkor belőlük n-1 ismeretlent eliminálván, a kiküszöbölési rezultáns foka nem lehet magasabb, mint az egyes egyenletek fokszámának sorozata
(1893 PallasLex.)
az uralkodó megyei kotéria [= érdekszövetség] a neki nem tetsző egyéneket eliminálhatta volna a megyei bizottságból
(1914 Halász Imre)
Amíg Sipos Imre képviselőtársam a küldöttgyűlés intézményét javasolja eliminálni a törvényből [...], én ezen túlmenően a részközgyűlés intézményét sem tartom kívánatosnak
(1991 Országgyűlési Napló)
2.
nem enged érvényesülni, hatni v. bekövetkezni, ill. megszüntet, felszámol vmit vki, vmi
Szóló figyelmébe ajánlja a miniszternek, hogy az önkény lehetősége lehetőleg elimináltassék
(1888 Pesti Hírlap nov. 19.)
Vannak államok, amelyek az adó levonását megengedik, hogy ezáltal az adóteher alá vont jövedelemnek kétszeres megadóztatását eliminálják
(1918 Hegedüs Lóránt)
[Bél Mátyás] társadalmi és gazdasági rajzai [...] minden irodalmi tekintélyt eliminálva tisztára saját tapasztalatain, saját szemének megállapításain épülnek
(1931 Szekfű Gyula)
az alább tárgyalandó eljárások, szerek egy része csak az AIDS ’acquired immunodeficiency syndrome’szerzett immunhiányos tünetegyüttes betegség tüneteit enyhíti, olyan, amely magát a vírust eliminálná, még csak kísérleti fázisban létezik
(1989 Fehér Ferenc)
úgy nem lehet igazságot szolgáltatni, hogy a régi igazságtalanságot újabb, esetleg sokkal nagyobb igazságtalanságokkal elimináljuk
(2000 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eliminálhat, elimináltatik; IdSz.

Beállítások