elindít ts ige 4a4

1. ’álló, nyugalmi helyzetéből v. tartózkodási helyéről kimozdít, mozgásba hoz vmit’ ❖ [A marhák] az Iſtállot ſzinte olly nehezen hadgyák el, mint amaz helyet, mellyet magoknak válaſztottak, inkább veréſt, ütéſt, ſzenvednek, hogy ſem a’ helyrül, mellyet egyſzer magoknak válaſztottak el-inditaſſanak (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein 7351011, 51) | a poros kabátú Deák elindította az ország megrekedt szekerét (1903 Krúdy Gyula CD54) | A politikában pedig gördült a kő, amit Prokesch elinditott s amit János megrugott, hogy gyorsabban guruljon lefelé (1917 Gábor Andor 9163012, 221) | [a kutyát] a póráznál fogva kellett ráncigálni, hogy elindítsák négy hátrafeszülő makrancos lábán (1955 Déry Tibor 2051030, 9).

1a. ’〈küldeményt, szállítmányt〉 útnak indít’ ❖ [a portékát] úgyan azon Helyre az honnan el-indittatott vala, vinni [kelletik] (1788 Harmincadi rendtartás C2813, [h1v]) | Az ezzel együtt menő levelet nem mertem elindítani, félvén hogy […] feltöri valaki (1815 Kazinczy Ferenc C2565, 563) | egy hét mulva az összegyült összeget rendeltetése helyére el fogjuk inditani (1859 Vasárnapi Újság CD56) | hogyha [Kopácsy] több úton, több csomagot elindít, valamelyik keresztül verheti magát az ellenség falanxain, és eljuthat hozzám (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | a szállítmányt Pardubicéből indították el, s a Ceské Budejovice-i nemzetközi csomagraktáron át, az ausztriai Zeltwegbe kellett volna megérkeznie (1994 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈folyadékot〉 megindít vki, vmi, előidézi, hogy folyjon’ ❖ az egész tág mennybolt süvöltve tódult be fülén és elindította orra vérét (1925 Török Sophie CD10) | Elindítom a vizet, azután felsegítelek (2001 Tóth Tamás Boldizsár ford.–Lowry 3325001, 45).

2. ’〈embert, csoportot, állatot, járművet〉 tartózkodási helyéről határozott céllal útnak indít (vhova)’ ❖ lora ültettenek bennünket, és […] el inditottanak ſzálláſunkrol (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 81) | a kívánt másik lovas üteg szombaton fog elindíttatni (1848 Kossuth Lajos CD32) | Pilsner, mint afféle régi, udvari cseléd, halk füttyszóval szokta elindítani a kocsilovakat (1923 Krúdy Gyula CD54) | a németek, tervüket megváltoztatva, elindították a három fiút a falu felé (1967 Kahána Mózes 9291001, 196) | a forgalmista […] elindította a vonatot (1986 Gion Nándor 9190003, 39).

3. ’〈gépet, berendezést, számítógépes programot〉 működtetni kezd, beindít’ ❖ a gyenge zsinór még gyengébb meghuzása a gépet elinditja (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Az amatőrök örömmel fogadnak, mingyárt elindítják a gépet, néhány pályadíjnyertes keskenyfilm kerül a vászonra (1937 Karinthy Frigyes 9309002, 20) | Elindítottam a magnót (1966 Örkény István 9500017, 361) | Szíveskedjék a készüléket elindítani (1984 Radványi Ervin 9546001, 188) | A segédprogramot kézzel is elindíthatjuk a Rendszerinformáció program Eszközök menüjéből (1999 Byte Magazin ford. CD38).

3a. ’〈tulajdonságot, képességet, hajlandóságot〉 működtetni kezd, beindít’ ❖ A Ferenczy-gyűjtemény ismeretes kis bronz lovas szobra indította el Meller kutató kedvét (1919 Elek Artúr CD10) | Péter állt Jánossal szemben, szétvetett lábakkal s összekulcsolt karokkal. Biztatóan mosolygott rá, mintha csak a jóakaratát akarná elindítani (1925 Nagy Lajos CD10) | [Dési-Huber Istvánnak] az élet és a létezők iránti szeretet indítja el művészi alkotókedvét (1948 Végvári Lajos 2052036, 121) | A serfőzde ötlete elindította sokak fantáziáját (1998 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈lapot, ill. műsort〉 rendszeresen kiadni, ill. sugározni kezd vki, vmi’ ❖ Az Erdélji Muzéumot az érdemes Döbrentei valóba úgy indította el, hogy aszt a Hazának jó ízlésü része öröm meg elégedéssel nézheti (1814 Cserey Farkas² C2564, 411) | február hóban elindítottuk az Egyesületnek ezután havonként megjelenő folyóiratát (1935 Magyar Női Szemle 2134001, 25) | A szegedi Tanárképző Főiskola elindított egy ifjúsági folyóiratot, Kincskereső címen (1973 Czine Mihály 2042050, 73) | három hónapon belül […] az új adók elindítják műsorukat (1997 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’〈hírt, eszmét stb.〉 továbbítva terjeszteni kezd’ ❖ a békepártról ezer rágalmakat indítottak el (1883 Beksics Gusztáv C0903, 140) | Péterbá indította el annak idején a hírt, hogy Rebi néni éjtszakánként kikel a sírjából (1945 Bözödi György 9070001, 23) | egy-két eszmét elindítottam (1989 Konrád György 9351006, 380) | csúnya pletykákat indítottak el róla (2000 Csiha Kálmán CD1211).

3d. ’〈tevékenységet〉 elkezd, ill. 〈folyamatot〉 működésbe hoz, beindít’ ❖ a munkáltatás jobbadán october hó folytában indittatott el; s illy vállalat első nehézségei nem engedtek nagyobb sikert aratni (1847 Hetilap CD61) | Széchenyi nagy iniciatíváival elindított egy fejlődést, mellyel a homályban tespedő nemzetet fel akarta emelni az európai élet napfényére (1925 Schöpflin Aladár CD10) | Az a kör, amely a művészi – és egyben társadalomformáló – harcot elindítja, Nyergesújfalun szerveződik Kernstok Károly körül (1967 Passuth Krisztina 9517001, 67) | rengeteg dolog volt, el kellett indítani újra a munkát a maradék géppel, felszereléssel, amit a németek nem szállítottak el (1978 Lengyel Péter 9397004, 391) | indítsák el az örökbefogadási eljárást (2003 A Czeizel ügy 3070001, 298).

4. ’vmely cél v. állapot felé lendít, ill. pályáján a szükséges kezdő lendületet megadva elindulni segít vkit, vmit’ ❖ Prága elindította, Berlin fémjelezte és mire az új állam megalakult, a cseh nemzeti kultúrának első kikristályosodott markáns egyénisége az ősz morva-szlovák Leos Janácek brünni zenetanító lett (1928 Kázmér Ernő CD10) | [az új kisbirtokos parasztot a földosztás] indította el a társadalmi egyenrangúsodás felé (1947 Sarkadi Imre 2055014, 83) | [Michael] kereste a szobafestőt, akit arra szemelt ki, hogy őt kétségtelenül nagyszerű művészpályáján elindítsa (1960 Lányi Viktor ford.–Frank¹ 9381003, 170) | Szervátiusz Tibort ez a hagyomány indítja el, de számára a népiség már inkább csak az erkölcs és a hűség alapköve (1983 Csoóri Sándor 9090078, 609).

4a. elindít vmire (kissé rég) ’késztet, ösztönöz, indít vmire vkit’ ❖ Te is, oh fényes Nap! vagy ennek munkája, Lettél, a’ mikoron ſzóllott az Ö ſzája. Ez inditt-el téged ma is a’ futáſra, ’S bizonyos határt mér fel-kellés ’s nyugvásra (1785 Göböl Gáspár 7121006, 8) | mi inditotta el Paleocapa urat arra, hogy a Tisza-töltéseket 500–1000 öl távolságra akarja épiteni (1847 Hetilap CD61) | [a Madame Guermantes köré] szövődő feltevések indítják el őt [ti. Proustot] az arisztokratavilág ostromára (1932 Németh László² 9485016, 37).

Fr: labda.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. indít; ÉKsz.; SzT. ~, elindítandó, elindíthat, elindított, elindíttatik; ÚMTsz.

elindít tárgyas ige 4a4
1.
álló, nyugalmi helyzetéből v. tartózkodási helyéről kimozdít, mozgásba hoz vmit
[A marhák] az Iſtállot ſzinte olly nehezen hadgyák el, mint amaz helyet, mellyet magoknak válaſztottak, inkább veréſt, ütéſt, ſzenvednek, hogy ſem a’ helyrül, mellyet egyſzer magoknak válaſztottak el-inditaſſanak
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
a poros kabátú Deák elindította az ország megrekedt szekerét
(1903 Krúdy Gyula)
A politikában pedig gördült a kő, amit Prokesch elinditott s amit János megrugott, hogy gyorsabban guruljon lefelé
(1917 Gábor Andor)
[a kutyát] a póráznál fogva kellett ráncigálni, hogy elindítsák négy hátrafeszülő makrancos lábán
(1955 Déry Tibor)
1a.
〈küldeményt, szállítmányt〉 útnak indít
[a portékát] úgyan azon Helyre az honnan el-indittatott vala, vinni [kelletik]
(1788 Harmincadi rendtartás)
Az ezzel együtt menő levelet nem mertem elindítani, félvén hogy […] feltöri valaki
(1815 Kazinczy Ferenc)
egy hét mulva az összegyült összeget rendeltetése helyére el fogjuk inditani
(1859 Vasárnapi Újság)
hogyha [Kopácsy] több úton, több csomagot elindít, valamelyik keresztül verheti magát az ellenség falanxain, és eljuthat hozzám
(1886 Mikszáth Kálmán)
a szállítmányt Pardubicéből indították el, s a Ceské Budejovice-i nemzetközi csomagraktáron át, az ausztriai Zeltwegbe kellett volna megérkeznie
(1994 Magyar Hírlap)
1b.
〈folyadékot〉 megindít vki, vmi, előidézi, hogy folyjon
az egész tág mennybolt süvöltve tódult be fülén és elindította orra vérét
(1925 Török Sophie)
Elindítom a vizet, azután felsegítelek
(2001 Tóth Tamás Boldizsár ford.Lowry)
2.
〈embert, csoportot, állatot, járművet〉 tartózkodási helyéről határozott céllal útnak indít (vhova)
lora ültettenek bennünket, és […] el inditottanak ſzálláſunkrol
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
a kívánt másik lovas üteg szombaton fog elindíttatni
(1848 Kossuth Lajos)
Pilsner, mint afféle régi, udvari cseléd, halk füttyszóval szokta elindítani a kocsilovakat
(1923 Krúdy Gyula)
a németek, tervüket megváltoztatva, elindították a három fiút a falu felé
(1967 Kahána Mózes)
a forgalmista […] elindította a vonatot
(1986 Gion Nándor)
3.
〈gépet, berendezést, számítógépes programot〉 működtetni kezd, beindít
a gyenge zsinór még gyengébb meghuzása a gépet elinditja
(1854 Vasárnapi Újság)
Az amatőrök örömmel fogadnak, mingyárt elindítják a gépet, néhány pályadíjnyertes keskenyfilm kerül a vászonra
(1937 Karinthy Frigyes)
Elindítottam a magnót
(1966 Örkény István)
Szíveskedjék a készüléket elindítani
(1984 Radványi Ervin)
A segédprogramot kézzel is elindíthatjuk a Rendszerinformáció program Eszközök menüjéből
(1999 Byte Magazin ford.)
3a.
〈tulajdonságot, képességet, hajlandóságot〉 működtetni kezd, beindít
A Ferenczy-gyűjtemény ismeretes kis bronz lovas szobra indította el Meller kutató kedvét
(1919 Elek Artúr)
Péter állt Jánossal szemben, szétvetett lábakkal s összekulcsolt karokkal. Biztatóan mosolygott rá, mintha csak a jóakaratát akarná elindítani
(1925 Nagy Lajos)
[Dési-Huber Istvánnak] az élet és a létezők iránti szeretet indítja el művészi alkotókedvét
(1948 Végvári Lajos)
A serfőzde ötlete elindította sokak fantáziáját
(1998 Magyar Hírlap)
3b.
〈lapot, ill. műsort〉 rendszeresen kiadni, ill. sugározni kezd vki, vmi
Az Erdélji Muzéumot az érdemes Döbrentei valóba úgy indította el, hogy aszt a Hazának jó ízlésü része öröm meg elégedéssel nézheti
(1814 Cserey Farkas²)
február hóban elindítottuk az Egyesületnek ezután havonként megjelenő folyóiratát
(1935 Magyar Női Szemle)
A szegedi Tanárképző Főiskola elindított egy ifjúsági folyóiratot, Kincskereső címen
(1973 Czine Mihály)
három hónapon belül […] az új adók elindítják műsorukat
(1997 Magyar Hírlap)
3c.
〈hírt, eszmét stb.〉 továbbítva terjeszteni kezd
a békepártról ezer rágalmakat indítottak el
(1883 Beksics Gusztáv)
Péterbá indította el annak idején a hírt, hogy Rebi néni éjtszakánként kikel a sírjából
(1945 Bözödi György)
egy-két eszmét elindítottam
(1989 Konrád György)
csúnya pletykákat indítottak el róla
(2000 Csiha Kálmán)
3d.
〈tevékenységet〉 elkezd, ill. 〈folyamatot〉 működésbe hoz, beindít
a munkáltatás jobbadán october hó folytában indittatott el; s illy vállalat első nehézségei nem engedtek nagyobb sikert aratni
(1847 Hetilap)
Széchenyi nagy iniciatíváival elindított egy fejlődést, mellyel a homályban tespedő nemzetet fel akarta emelni az európai élet napfényére
(1925 Schöpflin Aladár)
Az a kör, amely a művészi – és egyben társadalomformáló – harcot elindítja, Nyergesújfalun szerveződik Kernstok Károly körül
(1967 Passuth Krisztina)
rengeteg dolog volt, el kellett indítani újra a munkát a maradék géppel, felszereléssel, amit a németek nem szállítottak el
(1978 Lengyel Péter)
indítsák el az örökbefogadási eljárást
(2003 A Czeizel ügy)
4.
vmely cél v. állapot felé lendít, ill. pályáján a szükséges kezdő lendületet megadva elindulni segít vkit, vmit
Prága elindította, Berlin fémjelezte és mire az új állam megalakult, a cseh nemzeti kultúrának első kikristályosodott markáns egyénisége az ősz morva-szlovák Leos Janácek brünni zenetanító lett
(1928 Kázmér Ernő)
[az új kisbirtokos parasztot a földosztás] indította el a társadalmi egyenrangúsodás felé
(1947 Sarkadi Imre)
[Michael] kereste a szobafestőt, akit arra szemelt ki, hogy őt kétségtelenül nagyszerű művészpályáján elindítsa
(1960 Lányi Viktor ford.Frank¹)
Szervátiusz Tibort ez a hagyomány indítja el, de számára a népiség már inkább csak az erkölcs és a hűség alapköve
(1983 Csoóri Sándor)
4a. elindít vmire (kissé rég)
késztet, ösztönöz, indít vmire vkit
Te is, oh fényes Nap! vagy ennek munkája, Lettél, a’ mikoron ſzóllott az Ö ſzája. Ez inditt-el téged ma is a’ futáſra, ’S bizonyos határt mér fel-kellés ’s nyugvásra
(1785 Göböl Gáspár)
mi inditotta el Paleocapa urat arra, hogy a Tisza-töltéseket 500–1000 öl távolságra akarja épiteni
(1847 Hetilap)
[a Madame Guermantes köré] szövődő feltevések indítják el őt [ti. Proustot] az arisztokratavilág ostromára
(1932 Németh László²)
Fr: labda
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. indít; ÉKsz.; SzT. ~, elindítandó, elindíthat, elindított, elindíttatik; ÚMTsz.

Beállítások