elismerés fn 4B

1. ’az elismer igével kifejezett cselekvés’ ❖ Fīlĭātĭo [...] fijúvá v. leányáfogadás, annak elesmerése (1818 Márton József¹ C3043, 1165. hasáb).

2. ’az a tény, hogy vmely személy v. csoport vminek, vkinek vmely szerepét, minőségét, létezését stb. (hivatalosan) elfogadja, ill. annak kinyilvánítása’ ❖ A hit egy nálunk magosb lény elismerésében s ezen elismerésbül eredő gyönyör érzetében ál (1849 Greguss Ágost C1907, 4) | Ezért igyekezett Fridrik császár oly megátalkodottan akadályozni a Mátyás trónjának megszilárdúlását, előbb az elismerés nyílt megtagadása, majd […] Mátyás házassága elleni gáncsvetés által is (1908 Berzeviczy Albert CD55) | Egymással vetélkedve kilincseltek [ti. a magyar arisztokraták] az antant megbizottainak előszobáiban, hivatalos diplomáciai elismerést s az ezzel járó anyagi támogatást koldulva (1956 Koncsek László CD52) | 1902-ben a finn a svéd nyelvvel teljesen egyenlő elismerést szerzett Finnországban (2006 Borbély Anna 3177007, 605).

2a. (kissé rég, hiv is) ’vmely, rendsz. üzleti esemény megtörténtének (írásos) igazolása’ ❖ kérlek adj elismerést arról, hogy magad adtad át [az ingedet] (1859 Dózsa Dániel C1436, 125) | A budapesti árúüzleti szokások 3. §-a értelmében az írásbeli elismerést követelő fél tartozik a másik félnek az ügylet feltételeit tartalmazó kötlevelet megküldeni, és őt az ellenkötlevél beküldésére felhívni (1915 RévaiNagyLex. C5708, 193) | korlátozott kontingensre való tekintettel a megrendelést csak külön írásos elismerés után tekintjük kötelezőnek (1937 Borászati Lapok 2118001, 244).

2b. ’〈saját hiba, bűn, fogyatékosság〉 tényként való elfogadása, beismerése’ ❖ egyenes őszinte elismerés ’s vallomás (1831 Széchenyi István CD1501) | [a párttól] kebel és agy rég’ eltávolita, ez elismerés ép’ olly őszinte, mint ama’ vád (1844 Pesti Hírlap CD61) | Benső elismerés és megbánás vezeték őt [ti. Wesselényi Ferencet] nejéhez (1858 Vasárnapi Újság CD56).

3. ’vmely érdemet, értéket, kiválóságot megillető megbecsülő értékelés, ill. azt kinyilvánító megnyilvánulás’ ❖ [a színész] annál biztosabban tarthat elismerésre számot, minél kevesbbé vadászsza azt (1842 Bajza József C0717, 135) | [Mayer Károly] elismeréssel adózik a vármegye alispánjának (1897 Délmagyarországi Közlöny 8612001, 3) | Az ízléses műsor külön elismerést érdemel (1956 Műsorfüzet júl. 29. C5299, 11) | Persze. Az ember szeretne sztár lenni, szép ruhákban járni-kelni, nagy társadalmi elismerésben részesülni, sok díjat kapni (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elismerés főnév 4B
1.
az elismer igével kifejezett cselekvés
Fīlĭātĭo [...] fijúvá v.vagy leányáfogadás, annak elesmerése
(1818 Márton József¹)
2.
az a tény, hogy vmely személy v. csoport vminek, vkinek vmely szerepét, minőségét, létezését stb. (hivatalosan) elfogadja, ill. annak kinyilvánítása
A hit egy nálunk magosb lény elismerésében s ezen elismerésbül eredő gyönyör érzetében ál
(1849 Greguss Ágost)
Ezért igyekezett Fridrik császár oly megátalkodottan akadályozni a Mátyás trónjának megszilárdúlását, előbb az elismerés nyílt megtagadása, majd […] Mátyás házassága elleni gáncsvetés által is
(1908 Berzeviczy Albert)
Egymással vetélkedve kilincseltek [ti. a magyar arisztokraták] az antant megbizottainak előszobáiban, hivatalos diplomáciai elismerést s az ezzel járó anyagi támogatást koldulva
(1956 Koncsek László)
1902-ben a finn a svéd nyelvvel teljesen egyenlő elismerést szerzett Finnországban
(2006 Borbély Anna)
2a. (kissé rég, hiv is)
vmely, rendsz. üzleti esemény megtörténtének (írásos) igazolása
kérlek adj elismerést arról, hogy magad adtad át [az ingedet]
(1859 Dózsa Dániel)
A budapesti árúüzleti szokások 3. §-a értelmében az írásbeli elismerést követelő fél tartozik a másik félnek az ügylet feltételeit tartalmazó kötlevelet megküldeni, és őt az ellenkötlevél beküldésére felhívni
(1915 RévaiNagyLex.)
korlátozott kontingensre való tekintettel a megrendelést csak külön írásos elismerés után tekintjük kötelezőnek
(1937 Borászati Lapok)
2b.
〈saját hiba, bűn, fogyatékosság〉 tényként való elfogadása, beismerése
egyenes őszinte elismerés ’s vallomás
(1831 Széchenyi István)
[a párttól] kebel és agy rég’ eltávolita, ez elismerés ép’ olly őszinte, mint ama’ vád
(1844 Pesti Hírlap)
Benső elismerés és megbánás vezeték őt [ti. Wesselényi Ferencet] nejéhez
(1858 Vasárnapi Újság)
3.
vmely érdemet, értéket, kiválóságot megillető megbecsülő értékelés, ill. azt kinyilvánító megnyilvánulás
[a színész] annál biztosabban tarthat elismerésre számot, minél kevesbbé vadászsza azt
(1842 Bajza József)
[Mayer Károly] elismeréssel adózik a vármegye alispánjának
(1897 Délmagyarországi Közlöny)
Az ízléses műsor külön elismerést érdemel
(1956 Műsorfüzet júl. 29.)
Persze. Az ember szeretne sztár lenni, szép ruhákban járni-kelni, nagy társadalmi elismerésben részesülni, sok díjat kapni
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások