elítélés fn 4B

1. ’az elítél igével kifejezett cselekvés’ ❖ mi vakok, és elégtelenek vagyunk annak el-itélésére, a’ mi nékünk hasznos (1779 Mészáros Ignác ford.–Leprince de Beaumont C3091, 193).

2. (rég) ’vmely ítélet, döntés meghozatala mint hivatalos tevékenység, eljárás, ill. az annak eredményeként hozott döntés, ítélet’ ❖ A népes, de kevés nemességgel biró megyékben nem lehet a kérdéses elitéléseket a szolgabiróra bizni (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az elitélésre csak egyszerü szótöbbség kivántassék (1843 Pesti Hírlap CD61).

3. ’rosszallás mint reagálás, ill. vkiről alkotott rossz vélemény’ ❖ min büszkék, vakmerök k az el-ítélésben (1792 Döme Károly ford. C1455, 151) | az elitélés kemény hangjain (1861 Kossuth Lajos CD32) | Rózsa Rezső nevére mind több elitélés, káröröm, közmegvetés halmozódott (1917 Gábor Andor 9163012, 226) | Berzeviczyt hazaárulónak tekintették, még Kazinczy is csendes elítéléssel ír róla (1934 Szerb Antal 9668029, 254) | A vélemény lehet értékelés, elítélés, kényszerítés, büntetés (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153009, 782).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.

elítélés főnév 4B
1.
az elítél igével kifejezett cselekvés
mi vakok, és elégtelenek vagyunk annak el-itélésére, a’ mi nékünk hasznos
(1779 Mészáros Ignác ford.Leprince de Beaumont)
2. (rég)
vmely ítélet, döntés meghozatala mint hivatalos tevékenység, eljárás, ill. az annak eredményeként hozott döntés, ítélet
A népes, de kevés nemességgel biró megyékben nem lehet a kérdéses elitéléseket a szolgabiróra bizni
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
az elitélésre csak egyszerü szótöbbség kivántassék
(1843 Pesti Hírlap)
3.
rosszallás mint reagálás, ill. vkiről alkotott rossz vélemény
min büszkék, vakmerök k az el-ítélésben
(1792 Döme Károly ford.)
az elitélés kemény hangjain
(1861 Kossuth Lajos)
Rózsa Rezső nevére mind több elitélés, káröröm, közmegvetés halmozódott
(1917 Gábor Andor)
Berzeviczyt hazaárulónak tekintették, még Kazinczy is csendes elítéléssel ír róla
(1934 Szerb Antal)
A vélemény lehet értékelés, elítélés, kényszerítés, büntetés
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.

Beállítások