eljárás fn 4A

1. ’az eljár igével kifejezett cselekvés’ ❖ tántznak el-járására-is alkalmatossá lett (1782 Magyar Hírmondó C0270, 301).

2. (vkivel szemben tanúsított) magatartás, viselkedés(mód)’ ❖ Mi balga eljárást követ egyik-másik, Bár önmaga előtt ildomosnak látszik (1840–1849 Kriza János C2826, 180) | Káldory levelének nyájas szavai, a szinlelt érzemények, melyeket kifejezett, még undokabbá tevék eljárását, s Irma első felgerjedésében csak boszu után vágyódott (1857 Eötvös József 8126018, 21) | bármennyire szereti nemzetét, nem hallgatja el a keserű igazságot. Ritka mértékben ment a felekezeti részrehajlástól, és ez az eljárása mutatja, minő magasra haladt e tekintetben, a josefinus aerának és az 1790–91. országgyülésnek befolyása alatt, a magyar gondolkodás (1896 Marczali Henrik CD44) | [az] elfogottakkal szemben Konstantinápolyban tanúsított embertelen eljárás, mint a török vad kegyetlenkedés és barbarizmus legocsmányabb és legrútabb jele, az akkori intéző körök és a szultán örök szégyene marad (1940 Bánlaky József CD16) | miféle eljárás ez, cserbenhagyni bennünket? (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely tevékenység végzéséhez alkalmazott módszer, ill. vmely (sajátos) módon végzett tevékenység, művelet’ ❖ ha az ágy-tollat, 3–4 nap tiszta meszes vízben áztatják (mellyben a talu fenékre száll) s aztán megszárítják, az kellemetlen szagát elveszti s féregtől is ment leend. Több talu-kereskedő hitelesnek mondja ezen eljárást (1826 Fáy András¹ 8139014, 10) | Az erős logika, mely [Arany János] birálataiban az ok és okozati lánczolat minden egyes szemét meg-megmérlegeli, minden jellemző szót lélektanilag megfontol, nem csupán a biráló, hanem a költő eljárását mutatja (1893 Riedl Frigyes 8393003, 255) | a gyógyulás sikerének akadályát az orvosban és az alkalmazott eljárásban látja (1912 Csáth Géza 9085008, 70) | az általánosan alkalmazott deduktív eljárással szemben (1920 Kosztolányi Dezső CD10) | kétféle eljárás szerint szokás a húst pácolni (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051005, 194) | az optimális keresési eljárás (1998 Természet Világa CD50).

3a. (hiv) ’meghatározott szabályoknak megfelelően kezelendő hivatalos ügy (megszabott menet szerint történő intézése)’ ❖ Bírói eljárások, Functiones Judiciariae (1808 Pápay Sámuel 8353012, 279) | A megyei nemesek magok választják bíráikat, hivatalnokaikat; saját közgyűléseiken intézkednek a megyei eljárások iránt (1845 Kovách László 8574001, 4) | Mikor a polgármester számadást tesz, az elnökséget viszi a királybiró; a közigazgatásban egymásnak egyenjogu tiszttársai, hivatali eljárásaikban pedig egymásnak mintegy ellenőrei (1870 Jakab Elek 8202004, 19) | Az iparengedély kiadását megelőző engedélyezési eljárás (1901 A Vendéglős 2100001, 7) | Díjmentes a tulajdoni lap, ha azt hagyatéki eljárásban vagy gyámügyi igazgatási eljárásban használják fel (1995 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’bűnügyi vizsgálat, ill. hatósági intézkedés vki ellen’ ❖ viszsza vivék őket a conciergeriebe [ti. Párizs börtönébe] és a tribunal [= törvényszék] folytatá eljárását, azok ellen, kiket eléje vezettek (1865 Lauka Gusztáv 8343012, 177) | Vay volt csendbiztos ellen az eljárás többrendbeli visszaélések miatt már folyamatban lévén, az a jelen ügyben felmerült körülményekre is ki fog terjesztetni (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | Különben sem várhatjuk mi itt meg az eljárás lefolytatását, mert akkor hónapok telnének bele, meg aztán a hamis cselédkönyveinkkel mégsem tanácsos nekünk egy tárgyalást megkockáztatni (1936 Veres Péter 9771027, 317) | a szabályok megsértőivel szemben való eljárás (1994 Új Könyvek CD29).

Ö: büntető~, csőd~, gyógy~.

Sz: eljárási.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

eljárás főnév 4A
1.
az eljár igével kifejezett cselekvés
tántznak el-járására-is alkalmatossá lett
(1782 Magyar Hírmondó)
2.
(vkivel szemben tanúsított) magatartás, viselkedés(mód)
Mi balga eljárást követ egyik-másik, Bár önmaga előtt ildomosnak látszik
(1840–1849 Kriza János)
Káldory levelének nyájas szavai, a szinlelt érzemények, melyeket kifejezett, még undokabbá tevék eljárását, s Irma első felgerjedésében csak boszu után vágyódott
(1857 Eötvös József)
bármennyire szereti nemzetét, nem hallgatja el a keserű igazságot. Ritka mértékben ment a felekezeti részrehajlástól, és ez az eljárása mutatja, minő magasra haladt e tekintetben, a josefinus aerának és az 1790–91. országgyülésnek befolyása alatt, a magyar gondolkodás
(1896 Marczali Henrik)
[az] elfogottakkal szemben Konstantinápolyban tanúsított embertelen eljárás, mint a török vad kegyetlenkedés és barbarizmus legocsmányabb és legrútabb jele, az akkori intéző körök és a szultán örök szégyene marad
(1940 Bánlaky József)
miféle eljárás ez, cserbenhagyni bennünket?
(1998 Magyar Hírlap)
3.
vmely tevékenység végzéséhez alkalmazott módszer, ill. vmely (sajátos) módon végzett tevékenység, művelet
ha az ágy-tollat, 3–4 nap tiszta meszes vízben áztatják (mellyben a talu fenékre száll) s aztán megszárítják, az kellemetlen szagát elveszti s féregtől is ment leend. Több talu-kereskedő hitelesnek mondja ezen eljárást
(1826 Fáy András¹)
Az erős logika, mely [Arany János] birálataiban az ok és okozati lánczolat minden egyes szemét meg-megmérlegeli, minden jellemző szót lélektanilag megfontol, nem csupán a biráló, hanem a költő eljárását mutatja
(1893 Riedl Frigyes)
a gyógyulás sikerének akadályát az orvosban és az alkalmazott eljárásban látja
(1912 Csáth Géza)
az általánosan alkalmazott deduktív eljárással szemben
(1920 Kosztolányi Dezső)
kétféle eljárás szerint szokás a húst pácolni
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)
az optimális keresési eljárás
(1998 Természet Világa)
3a. (hiv)
meghatározott szabályoknak megfelelően kezelendő hivatalos ügy (megszabott menet szerint történő intézése)
Bírói eljárások, Functiones Judiciariae
(1808 Pápay Sámuel)
A megyei nemesek magok választják bíráikat, hivatalnokaikat; saját közgyűléseiken intézkednek a megyei eljárások iránt
(1845 Kovách László)
Mikor a polgármester számadást tesz, az elnökséget viszi a királybiró; a közigazgatásban egymásnak egyenjogu tiszttársai, hivatali eljárásaikban pedig egymásnak mintegy ellenőrei
(1870 Jakab Elek)
Az iparengedély kiadását megelőző engedélyezési eljárás
(1901 A Vendéglős)
Díjmentes a tulajdoni lap, ha azt hagyatéki eljárásban vagy gyámügyi igazgatási eljárásban használják fel
(1995 Magyar Hírlap)
3b.
bűnügyi vizsgálat, ill. hatósági intézkedés vki ellen
viszsza vivék őket a conciergeriebe [ti. Párizs börtönébe] és a tribunal [= törvényszék] folytatá eljárását, azok ellen, kiket eléje vezettek
(1865 Lauka Gusztáv)
Vay volt csendbiztos ellen az eljárás többrendbeli visszaélések miatt már folyamatban lévén, az a jelen ügyben felmerült körülményekre is ki fog terjesztetni
(1883 Mikszáth Kálmán)
Különben sem várhatjuk mi itt meg az eljárás lefolytatását, mert akkor hónapok telnének bele, meg aztán a hamis cselédkönyveinkkel mégsem tanácsos nekünk egy tárgyalást megkockáztatni
(1936 Veres Péter)
a szabályok megsértőivel szemben való eljárás
(1994 Új Könyvek)
Sz: eljárási
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások