eljátszik ige 15a9

1. ts ’〈zeneművet, zeneműrészletet, szólamot〉 hangszeren megszólaltatva elejétől a végéig előad’ ❖ Az eggyik fűzfa sípon, a’ másik brugó dudán játszotta-el a’ Clarinet szép módusát [= hangsorát] (1811 Kazinczy Ferenc C2561, 465) | Ha tudom, hogy el nem késünk, még eljátszottam volna szimfóniám scherzóját (1885 Pálffy Albert 8349002, 216) | A zenekar eljátsza a forradalmi himnuszt (1920 Tabéry Géza 9692001, 50) | [Dorka furulyán] eljátszotta és elénekelte, és egy perc múlva az egész egyesült kofasereg átszellemülten ismételgette Dorka szünidei gyakorolnivalójának második szólamát (1985 Békés Pál 1014003, 84).

2. ts ’〈történetet, szituációt, színpadi művet, ill. filmjelenetet〉 az elejétől a végéig előad’ ❖ A’ Magyar Jádzók, mind Peſten, mind Budán el-jádzották már Simai Kriſtof Igaz Házi nevü Darabját (1790 Magyar Kurír C0316, 1260) | [Blaháné] eljátszta nekünk a „Paraszt kisasszony” egy felvonását (1887 Mikszáth Kálmán 8312156, 26) | új rendezésben eljátszották a „Varázsfuvolát” (1913 Bálint Aladár CD10) | A cselédek legkedvesebb szórakozása közé tartozott, mikor egymás közt eljátszották, hogy társalog a két öreg, ha reggel összeakad (1936 Illyés Gyula 9274057, 97) | [Eperjes Károly az Eldorádó című film forgatásakor] először nem akart eljátszani egy olyan jelenetet, melyben Istent kell szidnia (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈színpadi v. filmbeli szerepet〉 megjelenít, alakít, megformál’ ❖ Velox Lentulus is jól eljátszotta személyét Laureolusnak (1825 Kis János¹ ford.–Iuvenalis C2661, 75) | [Forster Borbálát a színésznő] eljátszani magához illetlennek vélte (1837 Vörösmarty Mihály C4539, 100) | [Fioravanti Cantatrici villane című operájának főszerepében Fodor Jozefin] sikere oly általános volt, hogy ezt a szerepet hatvanszor egymásután kellett eljátszania (1930 ZeneiLex. CD49) | [az Előzés című filmben Trintignant] játssza el Robertót (1963 Film, Színház, Muzsika jún. 21. C0156, 5).

2b. ’〈színpadi szerepet〉 más színész helyett, ill. előle megszerezve játszik, alakít’ ❖ [Fáy Szerénának útjában állt] Márkus Emília is, mert a francia drámák főszerepeit ő játszotta el előle (1957 Csathó Kálmán C1267, 267) | Rudolf Péterék, Kaszás Attiláék, akik néhány évvel előttünk végeztek, még bőven azokat a szerepeket játszották el előlünk, amelyekben mi is kipróbálhattuk volna magunkat (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. tn (rég)(huzamosan) zenél, v. színpadi szerepeket alakít, ill. képes v. hajlandó arra’ ❖ Ez az egyetlen costüm mindenem, ezen is tul akarok adni, hogy semmim se legyen; semmi nélkül is el tud játszani a’ jó theatrista (1848 Életképek C0107, 549) | [A muzsikus] féléjen át eljátszik (1856 Garay Alajos C1806, 103).

4. ts ’〈vmely magatartást, viselkedést〉 megjátszik, színlel, ill. 〈vmilyen viselkedésű személyt〉 utánozva annak a látszatát kelti vki’ ❖ remélem Felségednek becsületére, hogy a világ előtt most legközelebbről eljátszott búslakodása nem volt egyéb, mint tettetés (1857 Széchenyi István CD1501) | A házasságszédelgésnek van egy típusa, amelyben a szélhámos látszólag alárendelődik az áldozatnak, eljátssza az elesett, magányos, szeretetre-melegségre vágyó férfit (1978 Hankiss Ágnes 1063003, 120) | [a Securitate tisztjei] hallgatódznak és provokálnak, eljátsszák az elégedetlent, […] és ha én helyeslem egy megjegyzésüket, akkor jelentenek (1989 Börtön volt a hazám 1024001, 37).

5. tn (tárgyragos határozóval is)(huzamosan) játszik, játszadozik v. elszórakozik vmivel, vkivel, ill. képes v. hajlandó arra’ ❖ Ha egy schach-játékom volna, úgy eljátszanék magammal, mint annak a rendi (1837 Kossuth Lajos CD32) | eljátszott vele [ti. a cselédlánnyal] kicsit ő is, foghegyről, nyári időtöltésül (1911 Kaffka Margit 9290047, 9) | Az igazi gyermek egy fadarabbal, kócbábbal, skatulyával is eljátszik s rá nem ún, mert nem a játék tárgya a fontos számára, hanem az élmény, az indulat (1931 Kodolányi János CD10) | Fellininek lenni: a világegyetem jólelkű, nagyszívű kurvájának lenni, aki mindenkivel, aki megérdemli, hál, eljátszik, „odaadja magát” (1990 Balassa Péter 2011008, 29).

5a. ts (ritk) ’〈vmely (szerep)játékot〉 hosszan játszik, ill. képes v. hajlandó arra’ ❖ Minden játékjait eljátſzotta már magánossan, valamellyeket tudott, ’s igen megúnta azokat mind egyig (1805 Kis János¹ ford. C2662, 53) | cicét, bábozást, főzőcskét eljátszottam velük is (1927 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

6. ts ’〈pénzt, vagyont, es. hozzá tartozó személyt〉 szerencsejátékban elveszít vki’ ❖ Nem azaz Úr é az, a’ ki a’ Kávéházban olly nagy summa pénzt el-jádszott? (1788 Vályi András C4334, 140) | egyes kereskedő egy éjen át eljátszhatja vagyonát (1843 Kossuth Lajos CD32) | ne játsz’ el soha többet Mint az erszényedbe’ van (1883 Győry Vilmos ford.–Calderón de la Barca C1982, 31) | volt egy vidéki magyar úr aki még feleségét is eljátszotta kártyán (1937 Remenyik Zsigmond 9561004, 111) | a nagypapa egy rosszul ihletett pillanatában baccarán eljátszotta a házát, az üzletet meg a fräuleint (1997 Magyar Hírlap CD09).

7. ts ’(visszaélve vele) veszni hagy, önhibájából elveszít, elveszteget, elszalaszt, ill. tönkretesz vmit’ ❖ A’ ki egyszer hitét el-adta, mindenét el-játszotta (1790 Virágszótár C3337, 135) | mandátuma megszünik, mihelyt eljátsza a bizodalmat (1885 Görgey István 8160002, 113) | Kovács reggel avval ébredt, hogy eljátszotta élete nagy lehetőségét (1959 Sarkadi Imre 9586014, 436) | Bármilyen súlyos bűnt követtek el a rablógyilkosok, ez nem jelenti azt, hogy örökre eljátszották az élethez való jogukat (1992 Kis János² 2058004, 202).

8. tn eljátszik vmivel ’huzamosan (és élvezettel) foglalkozik, dolgozik, szívesen elbíbelődik vmivel’ ❖ gondolatim a „vadonban” Ha jőnek, eljátszom velek (1852 Arany János C0080, 226) | [Moly Tamás] szeret eljátszani ezekkel a szivárványló, határozatlan felhőkkel, szereti felfújni, megduzzasztani őket, írói ereje viharfelhőkké sűríti s elégedetten nézi a zivatart (1919 Földi Mihály CD10) | elméleti szinten eljátszunk a (talán nem is annyira hihetetlen) ellentétes törekvések feltételezésével (1995 Magyar Hírlap CD09).

9. ts ’〈vki ellen irányuló akciót〉 végigvisz, véghezvisz, megcselekszik v. megvalósít vki’ ❖ a magyarok „legyes” természetüknél fogva sem elég ildommal, sem elég discretióval, sem elég béketűréssel nem birnak, csak olyféle összeesküvést is sikerrel eljátszani, mint volt az, melyben I. Pál muszka czár [célszemélyként szerepelt] (1857 Széchenyi István CD1501) | Kevéssé veszélyes öngyilkossági kisérletet akart eljátszani (1899 Kemechey Jenő C2586, 14) | Ugyanezt, mint velem, már jó néhány emberrel eljátszották, például Molnár Endrével (1994 Magyar Hírlap CD09).

9a. ’〈kifogásolható, bűnös v. büntetendő tevékenységet〉 a lelepleződésig v. a környezete megbotránkoztatásáig folytat, ill. felsülése után abbahagyni kényszerül’ ❖ a palócok nyalka betyárját, aki a Kürtöspatak mentén játszotta el csinyjeit, […] tulságosan rossz hirbe keverték különböző hazai krónikák (1899 Mikszáth Kálmán C3106, 78) | – Téry úrnak pedig azt ajánlanám, hogy nézzen más állás után. Ön eljátszotta itt kisded kabaréját (1917 Sándor Imre CD10) | A népjóléti vezér már az emlékezetes angyalföldi fellépése alkalmával eljátszotta kisded játékait, aki szerint a nyilasok által a Dunába lőtt emberek cipői „a Duna-parton csak blöffből voltak kint […]” (1995 Magyar Hírlap CD09).

Fr: szerep.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. játszik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eljátszik ige 15a9
1. tárgyas
〈zeneművet, zeneműrészletet, szólamot〉 hangszeren megszólaltatva elejétől a végéig előad
Az eggyik fűzfa sípon, a’ másik brugó dudán játszotta-el a’ Clarinet szép módusát [= hangsorát]
(1811 Kazinczy Ferenc)
Ha tudom, hogy el nem késünk, még eljátszottam volna szimfóniám scherzóját
(1885 Pálffy Albert)
A zenekar eljátsza a forradalmi himnuszt
(1920 Tabéry Géza)
[Dorka furulyán] eljátszotta és elénekelte, és egy perc múlva az egész egyesült kofasereg átszellemülten ismételgette Dorka szünidei gyakorolnivalójának második szólamát
(1985 Békés Pál)
2. tárgyas
〈történetet, szituációt, színpadi művet, ill. filmjelenetet〉 az elejétől a végéig előad
A’ Magyar Jádzók, mind Peſten, mind Budán el-jádzották már Simai Kriſtof Igaz Házi nevü Darabját
(1790 Magyar Kurír)
[Blaháné] eljátszta nekünk a „Paraszt kisasszony” egy felvonását
(1887 Mikszáth Kálmán)
új rendezésben eljátszották a „Varázsfuvolát”
(1913 Bálint Aladár)
A cselédek legkedvesebb szórakozása közé tartozott, mikor egymás közt eljátszották, hogy társalog a két öreg, ha reggel összeakad
(1936 Illyés Gyula)
[Eperjes Károly az Eldorádó című film forgatásakor] először nem akart eljátszani egy olyan jelenetet, melyben Istent kell szidnia
(1999 Magyar Hírlap)
2a.
〈színpadi v. filmbeli szerepet〉 megjelenít, alakít, megformál
Velox Lentulus is jól eljátszotta személyét Laureolusnak
(1825 Kis János¹ ford.Iuvenalis)
[Forster Borbálát a színésznő] eljátszani magához illetlennek vélte
(1837 Vörösmarty Mihály)
[Fioravanti Cantatrici villane című operájának főszerepében Fodor Jozefin] sikere oly általános volt, hogy ezt a szerepet hatvanszor egymásután kellett eljátszania
(1930 ZeneiLex.)
[az Előzés című filmben Trintignant] játssza el Robertót
(1963 Film, Színház, Muzsika jún. 21.)
2b.
〈színpadi szerepet〉 más színész helyett, ill. előle megszerezve játszik, alakít
[Fáy Szerénának útjában állt] Márkus Emília is, mert a francia drámák főszerepeit ő játszotta el előle
(1957 Csathó Kálmán)
Rudolf Péterék, Kaszás Attiláék, akik néhány évvel előttünk végeztek, még bőven azokat a szerepeket játszották el előlünk, amelyekben mi is kipróbálhattuk volna magunkat
(1999 Magyar Hírlap)
3. tárgyatlan (rég)
(huzamosan) zenél, v. színpadi szerepeket alakít, ill. képes v. hajlandó arra
Ez az egyetlen costüm mindenem, ezen is tul akarok adni, hogy semmim se legyen; semmi nélkül is el tud játszani a’ jó theatrista
(1848 Életképek)
[A muzsikus] féléjen át eljátszik
(1856 Garay Alajos)
4. tárgyas
〈vmely magatartást, viselkedést〉 megjátszik, színlel, ill. 〈vmilyen viselkedésű személyt〉 utánozva annak a látszatát kelti vki
remélem Felségednek becsületére, hogy a világ előtt most legközelebbről eljátszott búslakodása nem volt egyéb, mint tettetés
(1857 Széchenyi István)
A házasságszédelgésnek van egy típusa, amelyben a szélhámos látszólag alárendelődik az áldozatnak, eljátssza az elesett, magányos, szeretetre-melegségre vágyó férfit
(1978 Hankiss Ágnes)
[a Securitate tisztjei] hallgatódznak és provokálnak, eljátsszák az elégedetlent, […] és ha én helyeslem egy megjegyzésüket, akkor jelentenek
(1989 Börtön volt a hazám)
5. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
(huzamosan) játszik, játszadozik v. elszórakozik vmivel, vkivel, ill. képes v. hajlandó arra
Ha egy schach-játékom volna, úgy eljátszanék magammal, mint annak a rendi
(1837 Kossuth Lajos)
eljátszott vele [ti. a cselédlánnyal] kicsit ő is, foghegyről, nyári időtöltésül
(1911 Kaffka Margit)
Az igazi gyermek egy fadarabbal, kócbábbal, skatulyával is eljátszik s rá nem ún, mert nem a játék tárgya a fontos számára, hanem az élmény, az indulat
(1931 Kodolányi János)
Fellininek lenni: a világegyetem jólelkű, nagyszívű kurvájának lenni, aki mindenkivel, aki megérdemli, hál, eljátszik, „odaadja magát”
(1990 Balassa Péter)
5a. tárgyas (ritk)
〈vmely (szerep)játékot〉 hosszan játszik, ill. képes v. hajlandó arra
Minden játékjait eljátſzotta már magánossan, valamellyeket tudott, ’s igen megúnta azokat mind egyig
(1805 Kis János¹ ford.)
cicét, bábozást, főzőcskét eljátszottam velük is
(1927 Tersánszky Józsi Jenő)
6. tárgyas
〈pénzt, vagyont, es. hozzá tartozó személyt〉 szerencsejátékban elveszít vki
Nem azaz Úr é az, a’ ki a’ Kávéházban olly nagy summa pénzt el-jádszott?
(1788 Vályi András)
egyes kereskedő egy éjen át eljátszhatja vagyonát
(1843 Kossuth Lajos)
ne játsz’ el soha többet Mint az erszényedbe’ van
(1883 Győry Vilmos ford.Calderón de la Barca)
volt egy vidéki magyar úr aki még feleségét is eljátszotta kártyán
(1937 Remenyik Zsigmond)
a nagypapa egy rosszul ihletett pillanatában baccarán eljátszotta a házát, az üzletet meg a fräuleint
(1997 Magyar Hírlap)
7. tárgyas
(visszaélve vele) veszni hagy, önhibájából elveszít, elveszteget, elszalaszt, ill. tönkretesz vmit
A’ ki egyszer hitét el-adta, mindenét el-játszotta
(1790 Virágszótár)
mandátuma megszünik, mihelyt eljátsza a bizodalmat
(1885 Görgey István)
Kovács reggel avval ébredt, hogy eljátszotta élete nagy lehetőségét
(1959 Sarkadi Imre)
Bármilyen súlyos bűnt követtek el a rablógyilkosok, ez nem jelenti azt, hogy örökre eljátszották az élethez való jogukat
(1992 Kis János²)
8. tárgyatlan eljátszik vmivel
huzamosan (és élvezettel) foglalkozik, dolgozik, szívesen elbíbelődik vmivel
gondolatim a „vadonban” Ha jőnek, eljátszom velek
(1852 Arany János)
[Moly Tamás] szeret eljátszani ezekkel a szivárványló, határozatlan felhőkkel, szereti felfújni, megduzzasztani őket, írói ereje viharfelhőkké sűríti s elégedetten nézi a zivatart
(1919 Földi Mihály)
elméleti szinten eljátszunk a (talán nem is annyira hihetetlen) ellentétes törekvések feltételezésével
(1995 Magyar Hírlap)
9. tárgyas
〈vki ellen irányuló akciót〉 végigvisz, véghezvisz, megcselekszik v. megvalósít vki
a magyarok „legyes” természetüknél fogva sem elég ildommal, sem elég discretióval, sem elég béketűréssel nem birnak, csak olyféle összeesküvést is sikerrel eljátszani, mint volt az, melyben I. Pál muszka czár [célszemélyként szerepelt]
(1857 Széchenyi István)
Kevéssé veszélyes öngyilkossági kisérletet akart eljátszani
(1899 Kemechey Jenő)
Ugyanezt, mint velem, már jó néhány emberrel eljátszották, például Molnár Endrével
(1994 Magyar Hírlap)
9a.
〈kifogásolható, bűnös v. büntetendő tevékenységet〉 a lelepleződésig v. a környezete megbotránkoztatásáig folytat, ill. felsülése után abbahagyni kényszerül
a palócok nyalka betyárját, aki a Kürtöspatak mentén játszotta el csinyjeit, […] tulságosan rossz hirbe keverték különböző hazai krónikák
(1899 Mikszáth Kálmán)
– Téry úrnak pedig azt ajánlanám, hogy nézzen más állás után. Ön eljátszotta itt kisded kabaréját
(1917 Sándor Imre)
A népjóléti vezér már az emlékezetes angyalföldi fellépése alkalmával eljátszotta kisded játékait, aki szerint a nyilasok által a Dunába lőtt emberek cipői „a Duna-parton csak blöffből voltak kint […]
(1995 Magyar Hírlap)
Fr: szerep
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. játszik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások