eljegyez ts ige 8b5

1. ’〈férfi nőt, ill. ritk. nő férfit〉 rendsz. jegygyűrű váltásával(, ünnepélyes keretek között) menyasszonyának, ill. vőlegényének nyilvánít’ ❖ [Ulysses] fiát öltözteti pánczél’, ’s-fegyverekbe, Jól meg-is taníttya, mit tegyen ezekbe. Fel-küldi Annyához; hogy ötet rá venné, Kéz-iját a’ Kérök’ elejekbe tenné, ’S-a’-ki azt fel húzná, hogy azt el-jegyzené, Mint-ha lakadalmat még ma el-végzené (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 198) | Rozgonyi Piroskát Toldi eljegyezte (1853–1855 Arany János CD01) | Károly két fia és Róbert két unokája egymást eljegyzik s az idősebb leány férje követni fogja Róbertet a trónon (1930 Hóman Bálint CD42) | A kis pesztonka sokat fecsegett, végül kibökte: […] ő visszamegy Sáros megyei falujába, mert az ottani kovács már régen eljegyezte (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. eljegyzi magát vkivel ’ilyen módon elkötelezi magát a vkivel való jegyességre, házasságkötésre’ ❖ arra jöve a’ dolog, hogy veled magát el-jegyezné (1779 Mészáros Ignác ford.–Leprince de Beaumont C3091, 170) | Te átkozott, ki jól tudád, hogy ő Herczeg, s magad még eljegyzéd vele! (1864 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | Svetov Bernát gróf […] eljegyezte magát a gondnokság alatt álló hercegnővel (1910 Délmagyarország 2103001, 5) | Mrs. Ferrars a férje halála utáni gyászév leteltével […] eljegyezte magát a dúsgazdag Roger Ackroyddal (1999 Új Könyvek CD29).

1b. eljegyzi magát(hosszan tartó v. egész életre szóló) kapcsolatba lép vmivel, v. ilyenre szánja el magát’ ❖ Ki az a bolond, a ki eljegyzi magát az örök nyugtalanságra? (1871 Arany László ford.–Shakespeare CD11) | [Gecse] végleg eljegyezte magát a katonai élettel (1956 Gergely Mihály 2005073, 705) | Wellmann egy életre eljegyezte magát az Országos Levéltárral (1995 Gunst Péter CD58).

2. ’〈férfit v. fiút, ill. nőt v. (gyermek)lányt〉(nem általa) kiválasztott személynek vőlegényévé, ill. menyasszonyává nyilvánít’ ❖ [II. András Bélának,] a’ maga els-ſzülött Fiának, Laskár Tódornak a’ Görög-Orſzági Tsáſzárnak a’ Leánnyát jegyzé-el (1790 Szaitz Leó 7302011, 81) | Neked leányod született; Jegyezzük el még jó előre Egymásnak e két gyermeket (1851 Tompa Mihály CD01) | Most Isten és a világ előtt eljegyezlek egymásnak, atyai hatalmamnál fogva… Fiam, öleld meg menyasszonyodat! (1895 Herczeg Ferenc 9241013, 78) | Kérikét is eljegyezték egy másik ifjonccal és én megint árván maradtam (1937 Tersánszky Józsi Jenő 9706009, 34) | a királyi család tagjait már gyermekként eljegyezték, és ha a vőlegény elérte a tizenöt-tizennyolc éves kort, konszummálták is a házasságot (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087002, 490).

2a. (rég, ritk)(sorsszerűen) kijelöl, kiszemel, kiválaszt vkit vmire’ ❖ Josef jövend Király Poſonyban el-menvén az öſzve gyült Magyar Rendekben közönséges jó vóltát, és hajlandóságát tapaſztaltaltta , mellyet a’ Tsáſzári méltóságra el-jegyzetvén anyira öregbitett hogy emberek’ gyönyörségének, a’ mit hajdan Titus, mondatatnék (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141005, 272) | Nagy tettekre ma én Etelét eljegyzem (1862–1863 Arany János C0639, 130).

3. (irod) ’tartósan v. örökre megszerez (magának) vmit v. vkit’ ❖ Engem a kin s veszteségi érzet Martalékul eljegyezve tart (1843 Kunoss Endre 8260004, 10) | a dicsőséget ti eljegyezni S nem kérni jöttök (1872 Győry Vilmos ford.–Shakespeare C3735, 174) | Az üdvösséget mosolyogni láttam S magamnak eljegyezni nem tudám (1889 Reviczky Gyula CD01) | kékszemü oroszok kiket eljegyzett a forradalom (1926 Kassák Lajos 9314040, 24) | a végzettől eljegyzett tragikus zseni (1966 Nagy Péter² CD53) | A föld eljegyzett magának (1974 Tóth István² CD53).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eljegyzett, eljegyzettetik; ÚMTsz.

eljegyez tárgyas ige 8b5
1.
〈férfi nőt, ill. ritk. nő férfit〉 rendsz. jegygyűrű váltásával(, ünnepélyes keretek között) menyasszonyának, ill. vőlegényének nyilvánít
[Ulysses] fiát öltözteti pánczél’, ’s-fegyverekbe, Jól meg-is taníttya, mit tegyen ezekbe. Fel-küldi Annyához; hogy ötet rá venné, Kéz-iját a’ Kérök’ elejekbe tenné, ’S-a’-ki azt fel húzná, hogy azt el-jegyzené, Mint-ha lakadalmat még ma el-végzené
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Rozgonyi Piroskát Toldi eljegyezte
(1853–1855 Arany János)
Károly két fia és Róbert két unokája egymást eljegyzik s az idősebb leány férje követni fogja Róbertet a trónon
(1930 Hóman Bálint)
A kis pesztonka sokat fecsegett, végül kibökte: […] ő visszamegy Sáros megyei falujába, mert az ottani kovács már régen eljegyezte
(1998 Magyar Hírlap)
1a. eljegyzi magát vkivel
ilyen módon elkötelezi magát a vkivel való jegyességre, házasságkötésre
arra jöve a’ dolog, hogy veled magát el-jegyezné
(1779 Mészáros Ignác ford.Leprince de Beaumont)
Te átkozott, ki jól tudád, hogy ő Herczeg, s magad még eljegyzéd vele!
(1864 Szász Károly² ford.Shakespeare)
Svetov Bernát gróf […] eljegyezte magát a gondnokság alatt álló hercegnővel
(1910 Délmagyarország)
Mrs.Mistress ’asszony’ Ferrars a férje halála utáni gyászév leteltével […] eljegyezte magát a dúsgazdag Roger Ackroyddal
(1999 Új Könyvek)
1b. eljegyzi magát
(hosszan tartó v. egész életre szóló) kapcsolatba lép vmivel, v. ilyenre szánja el magát
Ki az a bolond, a ki eljegyzi magát az örök nyugtalanságra?
(1871 Arany László ford.Shakespeare)
[Gecse] végleg eljegyezte magát a katonai élettel
(1956 Gergely Mihály)
Wellmann egy életre eljegyezte magát az Országos Levéltárral
(1995 Gunst Péter)
2.
〈férfit v. fiút, ill. nőt v. (gyermek)lányt〉 (nem általa) kiválasztott személynek vőlegényévé, ill. menyasszonyává nyilvánít
[II. András Bélának,] a’ maga els-ſzülött Fiának, Laskár Tódornak a’ Görög-Orſzági Tsáſzárnak a’ Leánnyát jegyzé-el
(1790 Szaitz Leó)
Neked leányod született; Jegyezzük el még jó előre Egymásnak e két gyermeket
(1851 Tompa Mihály)
Most Isten és a világ előtt eljegyezlek egymásnak, atyai hatalmamnál fogva… Fiam, öleld meg menyasszonyodat!
(1895 Herczeg Ferenc)
Kérikét is eljegyezték egy másik ifjonccal és én megint árván maradtam
(1937 Tersánszky Józsi Jenő)
a királyi család tagjait már gyermekként eljegyezték, és ha a vőlegény elérte a tizenöt-tizennyolc éves kort, konszummálták is a házasságot
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
2a. (rég, ritk)
(sorsszerűen) kijelöl, kiszemel, kiválaszt vkit vmire
Josef jövend Király Poſonyban el-menvén az öſzve gyült Magyar Rendekben közönséges jó vóltát, és hajlandóságát tapaſztaltaltta , mellyet a’ Tsáſzári méltóságra el-jegyzetvén anyira öregbitett hogy emberek’ gyönyörségének, a’ mit hajdan Titus, mondatatnék
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
Nagy tettekre ma én Etelét eljegyzem
(1862–1863 Arany János)
3. (irod)
tartósan v. örökre megszerez (magának) vmit v. vkit
Engem a kin s veszteségi érzet Martalékul eljegyezve tart
(1843 Kunoss Endre)
a dicsőséget ti eljegyezni S nem kérni jöttök
(1872 Győry Vilmos ford.Shakespeare)
Az üdvösséget mosolyogni láttam S magamnak eljegyezni nem tudám
(1889 Reviczky Gyula)
kékszemü oroszok kiket eljegyzett a forradalom
(1926 Kassák Lajos)
a végzettől eljegyzett tragikus zseni
(1966 Nagy Péter²)
A föld eljegyzett magának
(1974 Tóth István²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eljegyzett, eljegyzettetik; ÚMTsz.

Beállítások