éljenzés fn 4Béljenezés (rég)

1. ’az éljenez igével kifejezett cselekvés’ ❖ a’ taps, az éljenzés szinte egy negyedig tartott (1841 Kuthy Lajos C2858, 143).

2. éljen kiáltás, ill. avval kifejezett lelkesedés, öröm v. ünneplés’ ❖ A közvélemény sokszorozott éljenzéssel fogadta annak jelentését, hogy Gr. Széchényi István képmása a megye nagy teremében már fölfüggesztetett (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az urak nagy éljenezéssel fogadták Kilényi ajánlatát (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102002, 349) | [a képviselőt] egetrázó éljenzésekkel üdvözölték az utcákon végigrobogó hintójában (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | éljenzésben tört ki a tömeg (1977 Végh Antal 9768002, 45).

Vö. CzF. éljėnėzés; ÉrtSz.; TESz. éljen!; ÉKsz.

éljenzés főnév 4B
éljenezés 4B (rég)
1.
az éljenez igével kifejezett cselekvés
a’ taps, az éljenzés szinte egy negyedig tartott
(1841 Kuthy Lajos)
2.
éljen kiáltás, ill. avval kifejezett lelkesedés, öröm v. ünneplés
A közvélemény sokszorozott éljenzéssel fogadta annak jelentését, hogy Gr.gróf Széchényi István képmása a megye nagy teremében már fölfüggesztetett
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
Az urak nagy éljenezéssel fogadták Kilényi ajánlatát
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
[a képviselőt] egetrázó éljenzésekkel üdvözölték az utcákon végigrobogó hintójában
(1880 Mikszáth Kálmán)
éljenzésben tört ki a tömeg
(1977 Végh Antal)
Vö. CzF. éljėnėzés; ÉrtSz.; TESz. éljen!; ÉKsz.

Beállítások