eljövendő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → eljön.

II. mn 1C

’az a 〈dolog v. személy〉, ami v. aki a jövőben fog létrejönni v. megszületni’ ❖ Fogjunk kezet, hogy rettegnünk ne kelljen Az eljövendő óriásokat (1846 Petőfi Sándor CD01) | Dante a szabadítóban az eljövendő világuralkodót látja (1882 Szász Károly² 8426066, 309) | [Justh Zsigmond] hátralévő rövid életében a halálraszántak makacsságával kereste a gyógyulást az eljövendő nemzedékek számára (1941 Halász Gábor¹ 9218004, 298) | a Magyar Köztársaság Kormányának, s még inkább az eljövendő kormányának pontosan tudnia kell, hogy Magyarországnak mi lesz a helye az európai nemzetközi munkamegosztásban (1993 Országgyűlési Napló CD62).

III. fn 1C (tulajdonnévszerűen is) (Vall)

’〈újszövetségi szóhasználatban a (Jézus Krisztussal azonosított) messiás megnevezéseként〉’ ❖ Hinni Eljöttenek, vagy El-jövendnek, mint a’ ’Sidó tartya, a’ Kereſztyén Vallás ſzerint-is ſzabadság: mert az Ó-Teſtamentomba élt Hivek, úgy hitték mint El-jövendt (1819 e. Nagyváthy János 7239001, 28) | Keresztelő Sz. János, aki a Jordánnál hirdette az eljövendőt, bűnbánatra hívta fel a népet és a megtisztulás jeléül a Jordánban megkeresztelte a bűnbánókat (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 310) | nem adatott meg senkinek, hogy a Messiásról abból a közelségből szólhasson, amelyből ő [ti. János] szólt. De Isten országában megelőzi őt az a nemzedék, amelynek ő mutatta az utat az Eljövendőhöz (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

eljövendő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenéveljön
II. melléknév 1C
az a 〈dolog v. személy〉, ami v. aki a jövőben fog létrejönni v. megszületni
Fogjunk kezet, hogy rettegnünk ne kelljen Az eljövendő óriásokat
(1846 Petőfi Sándor)
Dante a szabadítóban az eljövendő világuralkodót látja
(1882 Szász Károly²)
[Justh Zsigmond] hátralévő rövid életében a halálraszántak makacsságával kereste a gyógyulást az eljövendő nemzedékek számára
(1941 Halász Gábor¹)
a Magyar Köztársaság Kormányának, s még inkább az eljövendő kormányának pontosan tudnia kell, hogy Magyarországnak mi lesz a helye az európai nemzetközi munkamegosztásban
(1993 Országgyűlési Napló)
III. főnév 1C (tulajdonnévszerűen is) (Vall)
〈újszövetségi szóhasználatban a (Jézus Krisztussal azonosított) messiás megnevezéseként〉
Hinni Eljöttenek, vagy El-jövendnek, mint a’ ’Sidó tartya, a’ Kereſztyén Vallás ſzerint-is ſzabadság: mert az Ó-Teſtamentomba élt Hivek, úgy hitték mint El-jövendt
(1819 e. Nagyváthy János)
Keresztelő Sz.Szent János, aki a Jordánnál hirdette az eljövendőt, bűnbánatra hívta fel a népet és a megtisztulás jeléül a Jordánban megkeresztelte a bűnbánókat
(1927 TolnaiÚjLex.)
nem adatott meg senkinek, hogy a Messiásról abból a közelségből szólhasson, amelyből ő [ti. János] szólt. De Isten országában megelőzi őt az a nemzedék, amelynek ő mutatta az utat az Eljövendőhöz
(1995 Jubileumi kommentár)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások