eljuttat ts ige 5a8

1. ’〈annak kif-ére, hogy lehetővé teszi v. gondoskodik arról, hogy vki, (küldeményként) vmi eljusson vhova, vkihez〉’ ❖ A halál elhívta azt honába, Kin épitém vég-reményemet. Bár az ég megszánna engemet, S eljuttatna a boldog karjába! (1828 e. Szemere Pálné C3948, 247) | miképpen kellessék végre a társulati levelezéseket titkos levélhordók által fenntartani és minden kerületi főnökökhez eljuttatni (1870 Orbán Balázs 8340017, 160) | [a haspartum nevű játék célja, hogy] a labdát akármilyen úton-módon az ellenfél térfelén megjelölt vonalig eljuttassák (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 292) | A r. kat. egyház juttatta el a bibliát a középkorban megtért népekhez (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 163) | az iparvasúttal a délborsodi iparvidék építkezéséhez is könnyen el lehetne juttatni a fát (1956 Szabad Föld jún. 10. C4855, 3) | A szem kötőhártyájára és a nyálkahártyákra az érzéstelenítőt csepegtetéssel, ecseteléssel vagy spray formájában juttatják el (2002 Természet Világa CD50).

1a. ’〈hírt, gondolatot, érzelmet stb.〉 közvetít(ve), továbbít(va elvisz) vhova, vkihez’ ❖ Ő felsége arra kért engem, hogy Saint-Arnaud tábornagy özvegyével tudassam ő felségének annak méltó fájdalmábani egész részvétét. Bátorkodom önt, minister ur arra kérni, hogy Saint-Arnaud tábornagyné asszonyhoz sziveskedjék eljuttatni azon üzenetet, melylyel számára ő felsége az angol királynő által megbizattam (1854 Budapesti Hírlap C7812, 3194) | [a bécsi látszerészek] az osztrák munkaképesség hírnevét messze földre eljuttatták (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a] sorozás hírét az altiszt juttatta el a rendőrségre (1964 Molnár József CD52) | [Szvorák Katalin] lemezeit nem forgalmazzák multinacionális cégek; de naponta eljuttathatja gondolatait, érzelmeit, üzeneteit közönségéhez (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈közlekedési eszköz〉 elszállít, elvisz vhova, vkihez vkit, vmit’ ❖ A’ Pósta még ma indúl, és így annyival inkább sietek felelni reájok [ti. leveleidre], mivel attól kell tartanom, hogy a’ rossz útak miatt rendetlenűl járván, igen is későn fogja hozzád eljuttatni (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 51) | Most néhány percz alatt eljuttat a vasút bennünket mindenfelé (1857 Budapesti Hírlap dec. 5. C7815, 2) | a vasút juttatja majd el az új, hosszúhetényi aknák szenét a rendeltetési helyre (1955 Szabad Nép aug. 9. C4877, 4) | a Boeing 767-200-as repülőgép technikai leszállások nélkül juttatja el utasait Bangkokba (2001 Népszava nov. 6. C7464, 4).

3. ’〈folyadékot, gázt stb. vmely vezeték(hálózat) v. azt működtetve vki, ill. (működésével) vmi〉 segít eljutni, elhatni (vhonnan) vhova v. vkihez’ ❖ a Hesdád patak völgyéig terjedő fensíknak forrásait egy harmadik vizvezeték juttatta el az Acropolisba (1889 Orbán Balázs CD22) | a termelt gázt nem tudták zavartalanul eljuttatni a fogyasztókhoz, mert a főnyomóvezeték már nem volt megfelelő (1954 Szabad Nép okt. 28. C4876, 2) | a vérraktárak kiürülnek, az így megnövekedett vérmennyiséget a szaporábban verő szív eljuttatja az izmok kitágult ereibe (1986 Az emberi test 1114001, 431) | A Duna éves átlagban 200 km3 vizet juttat el a Fekete-tengerbe (1995 Magyarország állatvilága CD14) | [a vegyület] molekuláit a különböző transzportmechanizmusok eljuttatják a szervezet különböző régióiba (1997 Természet Világa CD50) | a növényekben képződött karotin a májba jutva két molekula A-vitaminra hasad, amit a vérkeringés juttat el mindenhová (2001 Népszabadság febr. 1. C7849, 23).

3a. ’〈készülék, ill. készülék segítségével vki képet, hangot〉 továbbít, juttat vhova’ ❖ Az eddigi kisérletek remélni engedik, hogy ezzel a találmánnyal akár ezer kilométer távolságra is lehet drót nélkül eljuttatni a hangot (1914 Népszava márc. 20. C7482, 12) | a televízió műsorvételi panaszok megszüntetésére – a telefonvonalakhoz hasonlóan – föld alatti kábelen juttatják el a képet a lakásokba (1976 Népszava dec. 11. C7441, 16) | A kamera által rögzített képet rádió adó-vevővel juttatták el a videomagnóra és a monitorra (2001 Népszabadság máj. 8. C7849, 21) | Az adott koordinátákat a készülék mobiltelefonos technológiával juttatja el a központba (2004 Népszabadság aug. 5. C7852, 15).

4. ’〈vmely helyzetbe, állapotba〉 juttat, ill. 〈vmely célhoz〉 elvezet vkit, vmit’ ❖ Nehéz ezt mind el-érni; az igaz; de a’ ſzíves igyekezet és a’ fáradhatatlan iparkodás mindent el-juttat oda (1789 Kazinczy Ferenc 7163060, 21) | el-juttatni végre a’ Frantzia Közönséges-Társaságot azon boldogságra és ditssségre, a’ mellyet vár – ezek azok a’ rendes munkák, mellyek, a’ ti Törvény-adóitok’ és a’ Végre-hajtó-Direktórium’ eleibe adattattak (1795 Magyar Hírmondó 7444130, 715) | ha egyik eszköz nem képes eljuttatni nemes czélunkhoz, kisértsük meg a másikat (1879 Kisdednevelés 8644001, 110) | [Paul Valéryt] terjedelemre nézve szinte példátlanul kevés produkció juttatta el a közelmultban a francia akadémia tagjai közé (1927 Marsovszky Miklós CD10) | mi az a rejtélyes trauma, ami ezt az embert a súlyos alkoholizmusig, a személyiség széthullásáig eljuttatta (1982 Radnóti Zsuzsa 1128003, 181) | [Henrik] már túl van a rezignáción, míg a többi szereplő még előtte van, a dráma juttatja el őket idáig (2010 Vári György 3153015, 1226).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

eljuttat tárgyas ige 5a8
1.
〈annak kif-ére, hogy lehetővé teszi v. gondoskodik arról, hogy vki, (küldeményként) vmi eljusson vhova, vkihez〉
A halál elhívta azt honába, Kin épitém vég-reményemet. Bár az ég megszánna engemet, S eljuttatna a boldog karjába!
(1828 e. Szemere Pálné)
miképpen kellessék végre a társulati levelezéseket titkos levélhordók által fenntartani és minden kerületi főnökökhez eljuttatni
(1870 Orbán Balázs)
[a haspartum nevű játék célja, hogy] a labdát akármilyen úton-módon az ellenfél térfelén megjelölt vonalig eljuttassák
(1927 TolnaiÚjLex.)
A r. kat.római katolikus egyház juttatta el a bibliát a középkorban megtért népekhez
(1929 TolnaiÚjLex.)
az iparvasúttal a délborsodi iparvidék építkezéséhez is könnyen el lehetne juttatni a fát
(1956 Szabad Föld jún. 10.)
A szem kötőhártyájára és a nyálkahártyákra az érzéstelenítőt csepegtetéssel, ecseteléssel vagy spray formájában juttatják el
(2002 Természet Világa)
1a.
〈hírt, gondolatot, érzelmet stb.〉 közvetít(ve), továbbít(va elvisz) vhova, vkihez
Ő felsége arra kért engem, hogy Saint-Arnaud tábornagy özvegyével tudassam ő felségének annak méltó fájdalmábani egész részvétét. Bátorkodom önt, minister ur arra kérni, hogy Saint-Arnaud tábornagyné asszonyhoz sziveskedjék eljuttatni azon üzenetet, melylyel számára ő felsége az angol királynő által megbizattam
(1854 Budapesti Hírlap)
[a bécsi látszerészek] az osztrák munkaképesség hírnevét messze földre eljuttatták
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a] sorozás hírét az altiszt juttatta el a rendőrségre
(1964 Molnár József)
[Szvorák Katalin] lemezeit nem forgalmazzák multinacionális cégek; de naponta eljuttathatja gondolatait, érzelmeit, üzeneteit közönségéhez
(1997 Magyar Hírlap)
2.
〈közlekedési eszköz〉 elszállít, elvisz vhova, vkihez vkit, vmit
A’ Pósta még ma indúl, és így annyival inkább sietek felelni reájok [ti. leveleidre], mivel attól kell tartanom, hogy a’ rossz útak miatt rendetlenűl járván, igen is későn fogja hozzád eljuttatni
(1806 Kazinczy Ferenc)
Most néhány percz alatt eljuttat a vasút bennünket mindenfelé
(1857 Budapesti Hírlap dec. 5.)
a vasút juttatja majd el az új, hosszúhetényi aknák szenét a rendeltetési helyre
(1955 Szabad Nép aug. 9.)
a Boeing 767-200-as repülőgép technikai leszállások nélkül juttatja el utasait Bangkokba
(2001 Népszava nov. 6.)
3.
〈folyadékot, gázt stb. vmely vezeték(hálózat) v. azt működtetve vki, ill. (működésével) vmi〉 segít eljutni, elhatni (vhonnan) vhova v. vkihez
a Hesdád patak völgyéig terjedő fensíknak forrásait egy harmadik vizvezeték juttatta el az Acropolisba
(1889 Orbán Balázs)
a termelt gázt nem tudták zavartalanul eljuttatni a fogyasztókhoz, mert a főnyomóvezeték már nem volt megfelelő
(1954 Szabad Nép okt. 28.)
a vérraktárak kiürülnek, az így megnövekedett vérmennyiséget a szaporábban verő szív eljuttatja az izmok kitágult ereibe
(1986 Az emberi test)
A Duna éves átlagban 200 km3 vizet juttat el a Fekete-tengerbe
(1995 Magyarország állatvilága)
[a vegyület] molekuláit a különböző transzportmechanizmusok eljuttatják a szervezet különböző régióiba
(1997 Természet Világa)
a növényekben képződött karotin a májba jutva két molekula A-vitaminra hasad, amit a vérkeringés juttat el mindenhová
(2001 Népszabadság febr. 1.)
3a.
〈készülék, ill. készülék segítségével vki képet, hangot〉 továbbít, juttat vhova
Az eddigi kisérletek remélni engedik, hogy ezzel a találmánnyal akár ezer kilométer távolságra is lehet drót nélkül eljuttatni a hangot
(1914 Népszava márc. 20.)
a televízió műsorvételi panaszok megszüntetésére – a telefonvonalakhoz hasonlóan – föld alatti kábelen juttatják el a képet a lakásokba
(1976 Népszava dec. 11.)
A kamera által rögzített képet rádió adó-vevővel juttatták el a videomagnóra és a monitorra
(2001 Népszabadság máj. 8.)
Az adott koordinátákat a készülék mobiltelefonos technológiával juttatja el a központba
(2004 Népszabadság aug. 5.)
4.
〈vmely helyzetbe, állapotba〉 juttat, ill. 〈vmely célhoz〉 elvezet vkit, vmit
Nehéz ezt mind el-érni; az igaz; de a’ ſzíves igyekezet és a’ fáradhatatlan iparkodás mindent el-juttat oda
(1789 Kazinczy Ferenc)
el-juttatni végre a’ Frantzia Közönséges-Társaságot azon boldogságra és ditssségre, a’ mellyet vár – ezek azok a’ rendes munkák, mellyek, a’ ti Törvény-adóitok’ és a’ Végre-hajtó-Direktórium’ eleibe adattattak
(1795 Magyar Hírmondó)
ha egyik eszköz nem képes eljuttatni nemes czélunkhoz, kisértsük meg a másikat
(1879 Kisdednevelés)
[Paul Valéryt] terjedelemre nézve szinte példátlanul kevés produkció juttatta el a közelmultban a francia akadémia tagjai közé
(1927 Marsovszky Miklós)
mi az a rejtélyes trauma, ami ezt az embert a súlyos alkoholizmusig, a személyiség széthullásáig eljuttatta
(1982 Radnóti Zsuzsa)
[Henrik] már túl van a rezignáción, míg a többi szereplő még előtte van, a dráma juttatja el őket idáig
(2010 Vári György)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások