elkezdődik tn ige 12c5

1. ’〈annak kif-ére, hogy vmely tevékenység kezdetét veszi, ill. vmely állapot, esemény(sorozat), folyamat stb. első mozzanata, szakasza bekövetkezik〉’ ❖ Egy embernek példája, a’ kin már a’ dühöſſég el kezdödöt vala (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [694]) | Estvéli 6 órakor elkezdődött a tánc a Fejér Ló nagy szálájában (1819 Fazekas Mihály összes művei C1701, 156) | ha valaki együtt látja őket, hinni fogja, hogy számukra még ezen a földön elkezdődött a paradicsom (1853 Jókai Mór 8209015, 108) | [Berkelei] a gyermek számára egy farkasfogat hagyott hátra, amelyet majd a nyakába akasztanak, ha a fogzás elkezdődik (1917 Krúdy Gyula C2845, 44) | [A katonák] három parasztot agyonszúrtak, s elkezdődtek a letartóztatások (1937 Féja Géza 9138001, 29) | Csongrádban elkezdődött az árpa vágásával az idei aratás (2001 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely időszak〉 elérkezik, beköszönt’ ❖ ez éneken’ kezdödik-el éjjelem, És álmoſan andalogva e’ verſet énekelem (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7257011, 92) | A’ vizes magot megszárogatván, azonnal eny szobában kell tartani Mártiusig, mikor a’ vetés legjobb ideje elkezdődik (1805 Pethe Ferenc 8364020, 650) | Október 2-án elkezdődik a színi szezon a „Boccacció” című operettel (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | kártyázott a jegyző, a plébános, a tanító is, kártyáztunk mi gyerekek is, ha elkezdődött a szünidő (1937 Remenyik Zsigmond 9561004, 112) | még alig kezdődött el a nyár (1999 Magyar Hírlap CD09) | a szerző az alighogy elkezdődött Kádár-korszak légkörét érzékeltetni szeretné (2005 Karátson Gábor 3170003, 234).

1b. (fn-i ign-i határozóval, segédszószerűen) (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely folyamat, állapot elindul, megkezdődik〉’ ❖ már ma reggeli 5 órakor el-kezddvén esni, olly ſzép eſsnk vala, hogy a’ Saláta ſzemlátomáſt n (1789 Magyar Kurír C0315, 673) | ezen parantsolat Rigában már el-is kezddött tellyeſedni (1789 Magyar Kurír C0315, 209) | A’ Rénus [= Rajna] mejjékein már ſok hellyeken el-kezdödött a’ vér omlani (1793 Bécsi Magyar Merkurius 7396001, 71) | a’ mész a’ nedves hamutól feloldozódni elkezdődött (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315021, 376) | Az első gyermek keresztelésénél elkezdődnek szövődni az atyafiságok s komaságok (1857 Vasárnapi Újság CD56).

1c. (rég) ’kialakul, létrejön vmi’ ❖ Örvendezve olvasom, hogy már a’ magyar Játszó Társaság is elkezdődött (1790 Főldi János C2555, 121) | Mikor kezdődtek el a népek, nemzetek? Külömböző nyelvek, ruhák, nevezetek? (1801 Bessenyei György¹ 7044014, 38) | Elkezdődött bennem az ember. Meghunyászkodás nélkül közeliték a kormányzó felé (1865 Vas Gereben C4380, 21).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vmely térbeli kiterjedéssel rendelkező dolog, rendsz. terület kezdete, eleje a határozóban kifejezett helyen van〉’ ❖ [Amerika] az éjzaki hideg sinór alatt el-kezddvén keresztl nyúlik az egész éjzaki mérséklett sinórra (1799 Kováts Mihály C2782, 220) | A’ két barlangos testek [...] az ül tsontoknak felmen ágaiktól kezddnek el (1812 Bene Ferenc 8039004, 191) | a gyümölcspiac, mely alant a rakparton elkezdődve végigvonul egész a vámházig, kiszélesedik a plébánia téren (1893 Jókai Mór CD18) | a falakon, a vizitszoba falán elkezdődtek az arcképek, mint egy múzeumban (1927 Krúdy Gyula CD54) | [a rab] apró volt, kedélyes külsejű és igen kövér, már a nyakánál elkezdődő hassal (1975 Kertész Imre² CD41).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely jelenség, állapot stb. térben vhonnan kezdve létezik, érvényesül〉’ ❖ az ég azért látszik kéknek, mivel ott már elkezdődik a’ setétség (1837 Tudományos Gyűjtemény C7301, 86) | Oroszitól elkezdődik a magas sarkú, hosszú szárú, csikorgós csizmák viselése, s a bokorugró szoknyák világa (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Így kezdődik el Itália északán le a Picenumig [...] egy olyan kultúra, amelyet idegen uralkodórétege ellenére is legalább az itáliai műveltség eltorzult képének nevezhetünk (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Az olvasó sokkolása már az első oldalakon elkezdődik (1997 Új Könyvek CD29).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elkezdődik tárgyatlan ige 12c5
1.
〈annak kif-ére, hogy vmely tevékenység kezdetét veszi, ill. vmely állapot, esemény(sorozat), folyamat stb. első mozzanata, szakasza bekövetkezik〉
Egy embernek példája, a’ kin már a’ dühöſſég el kezdödöt vala
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Estvéli 6 órakor elkezdődött a tánc a Fejér Ló nagy szálájában
(1819 Fazekas Mihály összes művei)
ha valaki együtt látja őket, hinni fogja, hogy számukra még ezen a földön elkezdődött a paradicsom
(1853 Jókai Mór)
[Berkelei] a gyermek számára egy farkasfogat hagyott hátra, amelyet majd a nyakába akasztanak, ha a fogzás elkezdődik
(1917 Krúdy Gyula)
[A katonák] három parasztot agyonszúrtak, s elkezdődtek a letartóztatások
(1937 Féja Géza)
Csongrádban elkezdődött az árpa vágásával az idei aratás
(2001 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely időszak〉 elérkezik, beköszönt
ez éneken’ kezdödik-el éjjelem, És álmoſan andalogva e’ verſet énekelem
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
A’ vizes magot megszárogatván, azonnal eny szobában kell tartani Mártiusig, mikor a’ vetés legjobb ideje elkezdődik
(1805 Pethe Ferenc)
Október 2-án elkezdődik a színi szezon a „Boccacció” című operettel
(1880 Mikszáth Kálmán)
kártyázott a jegyző, a plébános, a tanító is, kártyáztunk mi gyerekek is, ha elkezdődött a szünidő
(1937 Remenyik Zsigmond)
még alig kezdődött el a nyár
(1999 Magyar Hírlap)
a szerző az alighogy elkezdődött Kádár-korszak légkörét érzékeltetni szeretné
(2005 Karátson Gábor)
1b. (fn-i ign-i határozóval, segédszószerűen) (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely folyamat, állapot elindul, megkezdődik〉
már ma reggeli 5 órakor el-kezddvén esni, olly ſzép eſsnk vala, hogy a’ Saláta ſzemlátomáſt n
(1789 Magyar Kurír)
ezen parantsolat Rigában már el-is kezddött tellyeſedni
(1789 Magyar Kurír)
A’ Rénus [= Rajna] mejjékein már ſok hellyeken el-kezdödött a’ vér omlani
(1793 Bécsi Magyar Merkurius)
a’ mész a’ nedves hamutól feloldozódni elkezdődött
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Az első gyermek keresztelésénél elkezdődnek szövődni az atyafiságok s komaságok
(1857 Vasárnapi Újság)
1c. (rég)
kialakul, létrejön vmi
Örvendezve olvasom, hogy már a’ magyar Játszó Társaság is elkezdődött
(1790 Főldi János)
Mikor kezdődtek el a népek, nemzetek? Külömböző nyelvek, ruhák, nevezetek?
(1801 Bessenyei György¹)
Elkezdődött bennem az ember. Meghunyászkodás nélkül közeliték a kormányzó felé
(1865 Vas Gereben)
2.
〈annak kif-ére, hogy vmely térbeli kiterjedéssel rendelkező dolog, rendsz. terület kezdete, eleje a határozóban kifejezett helyen van〉
[Amerika] az éjzaki hideg sinór alatt el-kezddvén keresztl nyúlik az egész éjzaki mérséklett sinórra
(1799 Kováts Mihály)
A’ két barlangos testek [...] az ül tsontoknak felmen ágaiktól kezddnek el
(1812 Bene Ferenc)
a gyümölcspiac, mely alant a rakparton elkezdődve végigvonul egész a vámházig, kiszélesedik a plébánia téren
(1893 Jókai Mór)
a falakon, a vizitszoba falán elkezdődtek az arcképek, mint egy múzeumban
(1927 Krúdy Gyula)
[a rab] apró volt, kedélyes külsejű és igen kövér, már a nyakánál elkezdődő hassal
(1975 Kertész Imre²)
2a.
〈annak kif-ére, hogy vmely jelenség, állapot stb. térben vhonnan kezdve létezik, érvényesül〉
az ég azért látszik kéknek, mivel ott már elkezdődik a’ setétség
(1837 Tudományos Gyűjtemény)
Oroszitól elkezdődik a magas sarkú, hosszú szárú, csikorgós csizmák viselése, s a bokorugró szoknyák világa
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Így kezdődik el Itália északán le a Picenumig [...] egy olyan kultúra, amelyet idegen uralkodórétege ellenére is legalább az itáliai műveltség eltorzult képének nevezhetünk
(1935 Hóman Bálint munkái)
Az olvasó sokkolása már az első oldalakon elkezdődik
(1997 Új Könyvek)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások