elkotródik tn ige 12a

1. (pejor) ’〈ember v. állat〉(megszégyenülten) sietve elmegy, eltávozik (vhonnan, vhova)’ ❖ [Kunigunda] éjszakának idején nagy ſetétben Stájnfeldbl el kotródott (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 401) | [A nótárius] elkotródott idegen vidékre, mert a nép dühe írtóztatón fenyegette (1867 Vas Gereben C4385, 387) | Két esztendeig védte azt a várat a hős Zrínyi Ilona, mostani felséges fejedelmünknek dicső édesanyja. Hírhedett generálisok szégyenszemmel kotródtak el hasztalan vívott falai alól (1884 Jókai Mór CD18) | Elkotródj innen, te szemérmetlen dög! (1926 Nagy Endre CD10) | A kissé kopott menedékházban még égtek a villanyok és a harsogó nótaszótól még a medvék is elkotródtak (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég v. nyj) ’〈vmely tárgy (része)〉 a használattól elkopik’ ❖ Ki- el-kotródott: -kopott, -váſott (1792 Kisded szótár C0816, 123) | Elkotródott: a kerék torka, ha vásás által megtágult (1862 Vadrózsák C2827, 497).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

elkotródik tárgyatlan ige 12a
1. (pejor)
〈ember v. állat〉 (megszégyenülten) sietve elmegy, eltávozik (vhonnan, vhova)
[Kunigunda] éjszakának idején nagy ſetétben Stájnfeldbl el kotródott
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
[A nótárius] elkotródott idegen vidékre, mert a nép dühe írtóztatón fenyegette
(1867 Vas Gereben)
Két esztendeig védte azt a várat a hős Zrínyi Ilona, mostani felséges fejedelmünknek dicső édesanyja. Hírhedett generálisok szégyenszemmel kotródtak el hasztalan vívott falai alól
(1884 Jókai Mór)
Elkotródj innen, te szemérmetlen dög!
(1926 Nagy Endre)
A kissé kopott menedékházban még égtek a villanyok és a harsogó nótaszótól még a medvék is elkotródtak
(1998 Magyar Hírlap)
2. (rég v. nyj)
〈vmely tárgy (része) a használattól elkopik
Ki- el-kotródott: -kopott, -váſott
(1792 Kisded szótár)
Elkotródott: a kerék torka, ha vásás által megtágult
(1862 Vadrózsák)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások