elkótyavetyél ts ige 12a

1. ’áron alul elveszteget, értékén alul elad vmit, es. vkit’ ❖ Kalender úrnak a szobája csakugyan tele volt olyan kárba veszett értékpapírokkal, miket tized, huszad árban, papirosértékben elkótyavetyéltek (1872 Jókai Mór 8209001, 237) | a gyűrű, amelyet néked adtam, drága kincs. [...] nehogy olcsó pénzért elkótyavetyéljed (1933 Zsidó Újság 2141001, 6) | Férjének nagynehezen megszerzett drága szerszámait elkótyavetyéli valami ostoba kedvtelésért (1957 Benedek István 9041011, 366) | Olyan komoly, húszmilliós értéket képviselő játékosokat, mint Jagodics vagy Nagy Norbert [...], nem lehet elkótyavetyélni, szigorú szabályok írják elő, hogy melyik labdarúgónak mi az ára, az alatt senkit sem lehet eladni (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’árverésen elad vmit’ ❖ mindenét el-kotya-vetyélték volna az ádoſságért [!] (1784 Magyar Hírmondó C0272, 552) | [Szücs Istók csapatával] bácskába [!] be csapott, két helységet megrohanván, kirabolt, [...] a’ zsákmányt Keckeméten [!] elkótyavetyélteti, nagy részét a’ két év előtt kárt vallott helybeliek, többit fegyvertársai között elosztja (1848 Életképek C0107, 728).

2. ’〈vagyont, pénzösszeget〉 haszontalanságokra elkölt, könnyelműen elpazarol, eltékozol’ ❖ évente rendesen többet kótyavetyélünk el, mint három milliót (1916 Nyugat ford. CD10) | 20 milliárd kölcsönből 1 milliárdot jól befektettek, 19 milliárdot elkótyavetyéltek! (1995 Országgyűlési Napló CD62) | Kedves, elegáns, jószívű, bohém agglegény volt [...], aki tekintélyes vagyonát, főleg kártyán, elkótyavetyélte (2007 Vajda Miklós 3150013, 1255).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy vki hanyagul, nemtörődöm módon bánik vmilyen közösségi értékkel, és így tönkreteszi azt〉’ ❖ Ha azok, akik az én szegény hazámat elkótyavetyélték, nemzetemet tönkretették, engem elcsapnak, rányomják a leghitelesebb pecsétet, hogy becsületesen szolgáltam a hazámat (1934 Pintér Jenő CD44) | Aki nyelvét elkótyavetyéli, félember, a jellemtelenség leszázalékolt rokkantja. Minden elfelejtett, megtagadott szava az anyanyelvnek kiszakít valamit a lélekből (1980 Bodor Pál 1019074, 367) | Rengeteget összeírtak arról, hogy Mohács előtt miképp kótyavetyélték el a főrendek a védtelen hazát (1983 Cs. Szabó László 9093002, 160) | [fontos], hogy ismét vonzóvá tegyenek olyan településeket, mint amilyen például Kendall. „Az emberek kezdenek ráébredni arra, hogy ostobaság elkótyavetyélni meglévő településeink egy részét” (1999 Figyelő CD2601).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy vki a birtokában levő vmely szellemi v. lelki értékről, fontos dologról könnyedén lemond, és hagyja azt semmivé válni〉’ ❖ Nem engedjük a forradalom vívmányait elkótyavetyélni, elherdálni, ellopni vagy elárulni! (1919 Juhász Gyula¹ 9284874, 223) | megalázó módon akarnak vele bánni, nem hajlandók megadni az igazgatói címet s ő nem mehet bele, hogy művészi reputációját elkótyavetyélje (1929 Móricz Zsigmond CD10) | Hozzátehetnék-e bármit én ehhez, elkótyavetyélve bizalmadat? (1989 Sziveri János 2001010, 47) | Közép-Európa államai elkótyavetyélik érdekeiket, feladják nemzeti öntudatukat és elmenekülnek szomszédaiktól (1998 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’〈annak kif-ére, hogy vki vmely kínálkozó értékes dologról, lehetőségről meggondolatlanul, könnyedén lemond〉’ ❖ Ma a polgármester jószerivel azt csinál, amit akar: zsebében a bélyegzővel meg az aláírási jogával tetszése szerint kótyavetyélheti el a település jövőjét (1996 Magyar Hírlap CD09) | Főként a leszakadó kelet-magyarországi településeknek kellene vigyázniuk, hogy ilyen esélyt ne szalasszanak el: ha elkótyavetyélik a támogatási lehetőséget, vajon milyen alapon panaszolhatják, hogy háttérbe szorulnak? (1999 Magyar Hírlap CD09) | [a csapat] egy perc alatt elkótyavetyéli a végigrobotolt találkozó alatt megszerezni látszott sikert (2000 Magyar Hírlap CD09).

2d. ’〈idő(szako)t, életet〉 elpazarol, elveszteget (vmivel)’ ❖ [Orgonás] elégtételt érzett üres, elkótyavetyélt életéért (1917 Krúdy Gyula CD54) | A háború kinyitotta a szememet és most már nem lehet becsukni többet! Én látom, hogy az életemet elkótyavetyélték (1930 Kodolányi János CD10) | [Bercsényi Miklósnak a seregével nem kellett volna] drága idejét úgyszólván semmittevéssel elkótyavetyélni (1941 Bánlaky József CD16) | tízévnyi kissé elkótyavetyélt kegyelmi időszakkal a hátunk mögött lassan olyan országot kellene már összehozni, melyben nem egzisztencia és nem teljesítmény se gyűlölni, se alulról szolgálni ki a mindenkori felsőbbséget (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. kótyavetye; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elkótyavetyél tárgyas ige 12a
1.
áron alul elveszteget, értékén alul elad vmit, es. vkit
Kalender úrnak a szobája csakugyan tele volt olyan kárba veszett értékpapírokkal, miket tized, huszad árban, papirosértékben elkótyavetyéltek
(1872 Jókai Mór)
a gyűrű, amelyet néked adtam, drága kincs. [...] nehogy olcsó pénzért elkótyavetyéljed
(1933 Zsidó Újság)
Férjének nagynehezen megszerzett drága szerszámait elkótyavetyéli valami ostoba kedvtelésért
(1957 Benedek István)
Olyan komoly, húszmilliós értéket képviselő játékosokat, mint Jagodics vagy Nagy Norbert [...], nem lehet elkótyavetyélni, szigorú szabályok írják elő, hogy melyik labdarúgónak mi az ára, az alatt senkit sem lehet eladni
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
árverésen elad vmit
mindenét el-kotya-vetyélték volna az ádoſságért [!]
(1784 Magyar Hírmondó)
[Szücs Istók csapatával] bácskába [!] be csapott, két helységet megrohanván, kirabolt, [...] a’ zsákmányt Keckeméten [!] elkótyavetyélteti, nagy részét a’ két év előtt kárt vallott helybeliek, többit fegyvertársai között elosztja
(1848 Életképek)
2.
〈vagyont, pénzösszeget〉 haszontalanságokra elkölt, könnyelműen elpazarol, eltékozol
évente rendesen többet kótyavetyélünk el, mint három milliót
(1916 Nyugat ford.)
20 milliárd kölcsönből 1 milliárdot jól befektettek, 19 milliárdot elkótyavetyéltek!
(1995 Országgyűlési Napló)
Kedves, elegáns, jószívű, bohém agglegény volt [...], aki tekintélyes vagyonát, főleg kártyán, elkótyavetyélte
(2007 Vajda Miklós)
2a.
〈annak kif-ére, hogy vki hanyagul, nemtörődöm módon bánik vmilyen közösségi értékkel, és így tönkreteszi azt〉
Ha azok, akik az én szegény hazámat elkótyavetyélték, nemzetemet tönkretették, engem elcsapnak, rányomják a leghitelesebb pecsétet, hogy becsületesen szolgáltam a hazámat
(1934 Pintér Jenő)
Aki nyelvét elkótyavetyéli, félember, a jellemtelenség leszázalékolt rokkantja. Minden elfelejtett, megtagadott szava az anyanyelvnek kiszakít valamit a lélekből
(1980 Bodor Pál)
Rengeteget összeírtak arról, hogy Mohács előtt miképp kótyavetyélték el a főrendek a védtelen hazát
(1983 Cs. Szabó László)
[fontos], hogy ismét vonzóvá tegyenek olyan településeket, mint amilyen például Kendall. „Az emberek kezdenek ráébredni arra, hogy ostobaság elkótyavetyélni meglévő településeink egy részét”
(1999 Figyelő)
2b.
〈annak kif-ére, hogy vki a birtokában levő vmely szellemi v. lelki értékről, fontos dologról könnyedén lemond, és hagyja azt semmivé válni〉
Nem engedjük a forradalom vívmányait elkótyavetyélni, elherdálni, ellopni vagy elárulni!
(1919 Juhász Gyula¹)
megalázó módon akarnak vele bánni, nem hajlandók megadni az igazgatói címet s ő nem mehet bele, hogy művészi reputációját elkótyavetyélje
(1929 Móricz Zsigmond)
Hozzátehetnék-e bármit én ehhez, elkótyavetyélve bizalmadat?
(1989 Sziveri János)
Közép-Európa államai elkótyavetyélik érdekeiket, feladják nemzeti öntudatukat és elmenekülnek szomszédaiktól
(1998 Magyar Hírlap)
2c.
〈annak kif-ére, hogy vki vmely kínálkozó értékes dologról, lehetőségről meggondolatlanul, könnyedén lemond〉
Ma a polgármester jószerivel azt csinál, amit akar: zsebében a bélyegzővel meg az aláírási jogával tetszése szerint kótyavetyélheti el a település jövőjét
(1996 Magyar Hírlap)
Főként a leszakadó kelet-magyarországi településeknek kellene vigyázniuk, hogy ilyen esélyt ne szalasszanak el: ha elkótyavetyélik a támogatási lehetőséget, vajon milyen alapon panaszolhatják, hogy háttérbe szorulnak?
(1999 Magyar Hírlap)
[a csapat] egy perc alatt elkótyavetyéli a végigrobotolt találkozó alatt megszerezni látszott sikert
(2000 Magyar Hírlap)
2d.
〈idő(szako)t, életet〉 elpazarol, elveszteget (vmivel)
[Orgonás] elégtételt érzett üres, elkótyavetyélt életéért
(1917 Krúdy Gyula)
A háború kinyitotta a szememet és most már nem lehet becsukni többet! Én látom, hogy az életemet elkótyavetyélték
(1930 Kodolányi János)
[Bercsényi Miklósnak a seregével nem kellett volna] drága idejét úgyszólván semmittevéssel elkótyavetyélni
(1941 Bánlaky József)
tízévnyi kissé elkótyavetyélt kegyelmi időszakkal a hátunk mögött lassan olyan országot kellene már összehozni, melyben nem egzisztencia és nem teljesítmény se gyűlölni, se alulról szolgálni ki a mindenkori felsőbbséget
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. kótyavetye; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások