elkötelez ts ige 4b

1. (jogilag kikényszeríthető módon) kötelesség, felelősség, teher vállalására késztet v. kényszerít, ill. vminek a megtételére v. végrehajtására kötelez vkit’ ❖ Késönek tetszett nékem, meg szeghetetlen esküvés által el kötelezni magamat (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel C0805, 87) | valamint ő felsége ajánlkozik ősi szabadságaink megőrzésére, úgy kötelezi el magát a spanyol király is azoknak megtartására (1861 Szalay László 8419014, 408) | Görögországnak szerződésben kell magát elköteleznie és az antant igazságosságára és nemeslelküségére kell magát biznia (1916 Budapesti Hírlap szept. 14. C4704, 9) | Vedd a te kegyelmedbe ifjú szolgádat, akit most hivatására elkötelezünk, hogy lehessen ő hű és igaz hirdetője és védője annak az igazságnak, amely a te igazságod (1923 Gálfi Lőrinc 2129002, 2) | A szerephazugság elkötelezi az embert, s arra készteti, hogy megpróbáljon a valóságban is megfelelni az önmagáról mutatott képnek (1978 Hankiss Ágnes 1063002, 34) | A község állattenyésztő gazdái ekkorra végleg elkötelezték magukat a bonyhádi tájfajta tartása mellett (2000 Gaál Zsuzsanna CD36).

1a. (rég) ’házastársul odaígér (vkinek) vkit’ ❖ ’S az én Leányom már el-kötelezte magát hirünk nélkül (1791 Soos Márton C3755, 26) | Bandi már teméntelen sok ártatlan leánynak el van kötelezve (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Hallottad-e hírit édes testvérhugom: Elköteleztelek be Törökországba, Nagy török császárnak, jegybeli mátkának? (1872 Székelyföldi gyűjtés C3000, 3).

1b. ’vkinek, ill. vmely ügynek, eszmének stb. hűséges követőjévé v. támogatójává tesz vkit’ ❖ annyira el-kötelezett engemet ez a’ Tudomány gyermekségemtöl fogva a’ maga szerelmére; hogy eleitől fogva sok idömet forditottam arra (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3750, 1) | [Mészáros Lázár, akit] a dinasztia számára elkötelezett a Rainer főherczeg rája bizott neveltetése, kezdettől fogva mindvégig, ingadozás nélkül állott a magyar ügy mellett (1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc CD45) | elkötelezve egy babonához (1963 Goda Gábor 9191001, 84) | [Csehszlovákia 1968-as megszállásáért] a felelősség kizáróan a Moszkvának elkötelezett kommunista pártot és kormányt terheli (1985 Borbándi Gyula 9811016, 388) | [Kleist] a klasszikust és a romantikust próbálta ötvözni, anélkül, hogy ő maga bármelyik mellett elkötelezte volna magát (2001 Földényi F. László 3110001, 124).

1c. (kissé rég, ritk) ’〈vagyoni értékkel bíró dolgot〉 biztosítékként, óvadékként szerződés v. ígéret biztosítékául felajánl (vkinek), leköt’ ❖ El-kötni: el-kötelezni (obligo) minden jószágát (1792 Kisded szótár C0816, 43) | [Berzeviczy Márton házassági szerződésben] kötelezte el leendő feleségének nemcsak leistenaui birtokát, hanem valamennyi erdélyi és szepességi jószágát is az esetre, ha őt túlélné és utódai nem maradnának (1911 Veress Endre CD55) | Kiméletlen rekvirálás folyik a falvakban, hogy behajtsák azt a 8 millió métermázsa gabonát, amelyet Horthyék az idei termésből Hitlernek köteleztek el (1948 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv C6907, 371).

2. (rég) ’viselkedés(ével), cselekedet(ével vki) megnyer, lekötelez (magának) vkit’ ❖ Igen nagyon el-köteleztél engemet, hogy ezeket nekem meg jelentetted (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 37) | Vilhelm.: […] Egy Léány mindent feltett tzélból tselekſzik. Ha maga körül egy bolondat ſzenved, bizonyoſon máſt boſzſzantani akar. Kapitány.: Felette el-köteleztél (1793 Boér Sándor ford.–Schröder² 7053004, 170) | Gefållig, hflich: nyájas, elkötelez (1803 Márton József¹ C5802, 746. hasáb) | Delano Urban, bizonyos elkötelező nyájasság ajánlotta magát (1833 Bölöni Farkas Sándor C1176, 13) | lelket s kedélyt olly bájosan elkötelező ó-magyar szivélyesség uralkodik (1848 Bernát Gáspár C1060, 138).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkötelezett

elkötelez tárgyas ige 4b
1.
(jogilag kikényszeríthető módon) kötelesség, felelősség, teher vállalására késztet v. kényszerít, ill. vminek a megtételére v. végrehajtására kötelez vkit
Késönek tetszett nékem, meg szeghetetlen esküvés által el kötelezni magamat
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
valamint ő felsége ajánlkozik ősi szabadságaink megőrzésére, úgy kötelezi el magát a spanyol király is azoknak megtartására
(1861 Szalay László)
Görögországnak szerződésben kell magát elköteleznie és az antant igazságosságára és nemeslelküségére kell magát biznia
(1916 Budapesti Hírlap szept. 14.)
Vedd a te kegyelmedbe ifjú szolgádat, akit most hivatására elkötelezünk, hogy lehessen ő hű és igaz hirdetője és védője annak az igazságnak, amely a te igazságod
(1923 Gálfi Lőrinc)
A szerephazugság elkötelezi az embert, s arra készteti, hogy megpróbáljon a valóságban is megfelelni az önmagáról mutatott képnek
(1978 Hankiss Ágnes)
A község állattenyésztő gazdái ekkorra végleg elkötelezték magukat a bonyhádi tájfajta tartása mellett
(2000 Gaál Zsuzsanna)
1a. (rég)
házastársul odaígér (vkinek) vkit
’S az én Leányom már el-kötelezte magát hirünk nélkül
(1791 Soos Márton)
Bandi már teméntelen sok ártatlan leánynak el van kötelezve
(1859 Vasárnapi Újság)
Hallottad-e hírit édes testvérhugom: Elköteleztelek be Törökországba, Nagy török császárnak, jegybeli mátkának?
(1872 Székelyföldi gyűjtés)
1b.
vkinek, ill. vmely ügynek, eszmének stb. hűséges követőjévé v. támogatójává tesz vkit
annyira el-kötelezett engemet ez a’ Tudomány gyermekségemtöl fogva a’ maga szerelmére; hogy eleitől fogva sok idömet forditottam arra
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
[Mészáros Lázár, akit] a dinasztia számára elkötelezett a Rainer főherczeg rája bizott neveltetése, kezdettől fogva mindvégig, ingadozás nélkül állott a magyar ügy mellett
(1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc)
elkötelezve egy babonához
(1963 Goda Gábor)
[Csehszlovákia 1968-as megszállásáért] a felelősség kizáróan a Moszkvának elkötelezett kommunista pártot és kormányt terheli
(1985 Borbándi Gyula)
[Kleist] a klasszikust és a romantikust próbálta ötvözni, anélkül, hogy ő maga bármelyik mellett elkötelezte volna magát
(2001 Földényi F. László)
1c. (kissé rég, ritk)
〈vagyoni értékkel bíró dolgot〉 biztosítékként, óvadékként szerződés v. ígéret biztosítékául felajánl (vkinek), leköt
El-kötni: el-kötelezni (obligo) minden jószágát
(1792 Kisded szótár)
[Berzeviczy Márton házassági szerződésben] kötelezte el leendő feleségének nemcsak leistenaui birtokát, hanem valamennyi erdélyi és szepességi jószágát is az esetre, ha őt túlélné és utódai nem maradnának
(1911 Veress Endre)
Kiméletlen rekvirálás folyik a falvakban, hogy behajtsák azt a 8 millió métermázsa gabonát, amelyet Horthyék az idei termésből Hitlernek köteleztek el
(1948 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv)
2. (rég)
viselkedés(ével), cselekedet(ével vki) megnyer, lekötelez (magának) vkit
Igen nagyon el-köteleztél engemet, hogy ezeket nekem meg jelentetted
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
Vilhelm.: […] Egy Léány mindent feltett tzélból tselekſzik. Ha maga körül egy bolondat ſzenved, bizonyoſon máſt boſzſzantani akar. Kapitány.: Felette el-köteleztél
(1793 Boér Sándor ford.Schröder²)
Gefållig, hflich: nyájas, elkötelez
(1803 Márton József¹)
Delano Urban, bizonyos elkötelező nyájasság ajánlotta magát
(1833 Bölöni Farkas Sándor)
lelket s kedélyt olly bájosan elkötelező ó-magyar szivélyesség uralkodik
(1848 Bernát Gáspár)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkötelezett

Beállítások