elkövet ts ige 5b

1. (rég, ritk) ’elkísér vmeddig vkit’ ❖ Kérdeztem, hogy hol járt? (mondta) egy Követet A’ kit Scythiába esmért, és szeretett, A’ város végéig tsak most el-követett (1796 Etédi Sós Márton C1640, 57).

2. (/irod) ’〈személy, csoport, es. állat vmely tevékenységet〉 folyamatosan végez v. 〈vmely cselekedetet〉 véghezvisz, ill. 〈vmely magatartást〉 tanúsít (vki iránt)’ ❖ [a vízből kimentett ember] mezitelen teſtét melegitett ruhákkal dörgölgeſſék, oſztán, ha lehet, jó meleg ágyba fekteſſék, ſzüntelen el-követvén a’ drgöléſt (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 412) | Mit kell hát egy Nemzetnek el követni, ha tudománnyal fel akarja magát emelni, melly dolog köteleſſége? (1778 Bessenyei György¹ 7044041, 7) | [a csikós] alatt oly táncolást kezdett elkövetni a ló, hogy most már igazán nem tudott rácélozni a tatár (1853 Jókai Mór CD18) | Tolsztoj valóságos hőstettet követett el, amikor kirontott a rá nézve tűrhetetlen helyzetből (1911 Ambrus Zoltán 9006002, 36) | Elkövettem azt az ostobaságot, hogy korábban mentem fel Erzsihez, mint ígértem (1989 Bólya Péter 1023008, 141).

2a. (rég) ’〈munkát, feladatot〉 elvégez, ill. 〈szándékot, parancsot〉 teljesít, megvalósít’ ❖ az átkozott gonoſz-tévök éppen kéſzülének e’ tiſzta, és ſzüz lelküknek a’ földben tzövekeket le-verni, és öket kezeken, ’s lábokon fogva oda kötözni, hogy magokat ne védelmezhetnék, és ök akképen gonoſz Iſtentelen ſzándékjokat annál nagyobb kényekre gátlás nélkül el-követhetnék (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 341) | [Licia] ha otthon van, egymásután következni szokott kötelességeit jó kedv, harag nélkül, csak csupa szokásból szívesen elköveti (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1078, 53) | Eſtve-felé viszontag meg-látogatván a’ beteget, észre vettem azt, hogy minden rendeléseimet helyesen el-követték (1791 Benkő Sámuel ford.–Grant³ 7038003, 60) | A tudomány nem fundamentom a lélekben, hanem csak rajta elkövetett munka, mely soha sem a lélek maga (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 114).

2b. (minden tárggyal) ’〈annak kif-ére, hogy minden tőle telhetőt megtesz vki, vmi, hogy elérjen v. megvalósítson vmit〉’ ❖ Én minden módokat el-fogok követni, mellyek által az engemet fenyeget ſzerentsétlenségemet magamról eleve el-hárítsam (1785 Mándi Sámuel ford.–Korn 7223001, 243) | a’ földi Atyákis elkövetnek mindent, gyermekeik’ életek fentartására, azoknak boldogittására (1831 Bodola Sámuel 8062003, 71) | a kormány a megadott anyagi eszközökkel mindent el fog követni, a mi a marhatenyésztés felvirágozásának előmozditásához részéről szükséges (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 572) | bent az országban, de e határokon túl is szervezkedő reakció mindent elkövetett a demokratikus átalakulás megakadályozására (1944 Csillag 2005108, 41) | mindenki tudta Keszthelyen, hogy a párt mindent elkövet, nehogy dr. Czomából képviselő legyen (1986 Beszélő 2003019, 420).

2c. (rég, ritk) ’〈hivatalt, tisztséget〉 betölt, ellát’ ❖ a világi fejedelmek a’ házasság Contraktusokon nem tsak törvény szerz hatalmat, hanem birói hivatalt is nyilván és számos sok esztendkig el-követének vala (1783 Elmélkedések a házasság állapotjában C1562, 34).

3. ’〈vmely jogellenes, erkölcstelen v. elítélhető cselekedetet〉(szándékosan v. gondatlanul) végrehajt’ ❖ melly hibákat követhet-el egy […] jó erköltsökböl ki-költözködöt hivságos Aſzſzony állatnak mértékletlen, és eſztelen ſzerelme (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 334) | a képzőművészség azért emeltetik a költés fölébe, mivel ebben lehető, amabban pedig lehetetlen plágiumot elkövetni (1827 Kölcsey Ferenc 8253046, 586) | gondatlanságból elkövetett emberölés (1906 Ambrus Zoltán C0594, 180) | adócsalást követ el az a munkaadó, aki az illetményjegyzékbe tudva valótlan adatokat állít be (1931 Pest megye 2137001, 6) | A fronton elkövetett gaztettek (2010 Nádori Lídia ford.–Müller⁴ 3153001, 437).

3a. (tréf v. pejor) ’〈értéktelen v. csekély értékű dolgot, kül. műalkotást〉 megalkot, létrehoz, ill. alacsony szinten, minőségben bemutat’ ❖ [Szeles Pista] holmi alkalmi mondókákat s verseket is elkövetett, habár azok a kritikát igen kis mértékben állották ki (1882 Szathmáry Károly 8428008, 11) | Többen zongoráznak, végül én nekem kell pár magyar darabot elkövetnem (1888 Justh Zsigmond 8213007, 84) | Ha Földessynek lenne igaza, akkor Amadé lenne a legjobb magyar ritmizáló, mert ő […] a legváltozatosabb szótagszámú strófákat követte el (1920 Babits Mihály C0696, 250) | A főszerepet is abszolváló, a produceri feladatot is ellátó zenész, Ice Cube által elkövetett forgatókönyvről nem lehet sok jót elmondani (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkövetett, elkövethet, elkövettet, elkövettetik; ÚMTsz.

elkövet tárgyas ige 5b
1. (rég, ritk)
elkísér vmeddig vkit
Kérdeztem, hogy hol járt? (mondta) egy Követet A’ kit Scythiába esmért, és szeretett, A’ város végéig tsak most el-követett
(1796 Etédi Sós Márton)
2. (/irod)
〈személy, csoport, es. állat vmely tevékenységet〉 folyamatosan végez v. 〈vmely cselekedetet〉 véghezvisz, ill. 〈vmely magatartást〉 tanúsít (vki iránt)
[a vízből kimentett ember] mezitelen teſtét melegitett ruhákkal dörgölgeſſék, oſztán, ha lehet, jó meleg ágyba fekteſſék, ſzüntelen el-követvén a’ drgöléſt
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Mit kell hát egy Nemzetnek el követni, ha tudománnyal fel akarja magát emelni, melly dolog köteleſſége?
(1778 Bessenyei György¹)
[a csikós] alatt oly táncolást kezdett elkövetni a ló, hogy most már igazán nem tudott rácélozni a tatár
(1853 Jókai Mór)
Tolsztoj valóságos hőstettet követett el, amikor kirontott a rá nézve tűrhetetlen helyzetből
(1911 Ambrus Zoltán)
Elkövettem azt az ostobaságot, hogy korábban mentem fel Erzsihez, mint ígértem
(1989 Bólya Péter)
2a. (rég)
〈munkát, feladatot〉 elvégez, ill. 〈szándékot, parancsot〉 teljesít, megvalósít
az átkozott gonoſz-tévök éppen kéſzülének e’ tiſzta, és ſzüz lelküknek a’ földben tzövekeket le-verni, és öket kezeken, ’s lábokon fogva oda kötözni, hogy magokat ne védelmezhetnék, és ök akképen gonoſz Iſtentelen ſzándékjokat annál nagyobb kényekre gátlás nélkül el-követhetnék
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[Licia] ha otthon van, egymásután következni szokott kötelességeit jó kedv, harag nélkül, csak csupa szokásból szívesen elköveti
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
Eſtve-felé viszontag meg-látogatván a’ beteget, észre vettem azt, hogy minden rendeléseimet helyesen el-követték
(1791 Benkő Sámuel ford.Grant³)
A tudomány nem fundamentom a lélekben, hanem csak rajta elkövetett munka, mely soha sem a lélek maga
(1802–1804 Bessenyei György¹)
2b. (minden tárggyal)
〈annak kif-ére, hogy minden tőle telhetőt megtesz vki, vmi, hogy elérjen v. megvalósítson vmit〉
Én minden módokat el-fogok követni, mellyek által az engemet fenyeget ſzerentsétlenségemet magamról eleve el-hárítsam
(1785 Mándi Sámuel ford.Korn)
a’ földi Atyákis elkövetnek mindent, gyermekeik’ életek fentartására, azoknak boldogittására
(1831 Bodola Sámuel)
a kormány a megadott anyagi eszközökkel mindent el fog követni, a mi a marhatenyésztés felvirágozásának előmozditásához részéről szükséges
(1880 Gazdasági Lapok)
bent az országban, de e határokon túl is szervezkedő reakció mindent elkövetett a demokratikus átalakulás megakadályozására
(1944 Csillag)
mindenki tudta Keszthelyen, hogy a párt mindent elkövet, nehogy dr.doktor Czomából képviselő legyen
(1986 Beszélő)
2c. (rég, ritk)
〈hivatalt, tisztséget〉 betölt, ellát
a világi fejedelmek a’ házasság Contraktusokon nem tsak törvény szerz hatalmat, hanem birói hivatalt is nyilván és számos sok esztendkig el-követének vala
(1783 Elmélkedések a házasság állapotjában)
3.
〈vmely jogellenes, erkölcstelen v. elítélhető cselekedetet〉 (szándékosan v. gondatlanul) végrehajt
melly hibákat követhet-el egy […] jó erköltsökböl ki-költözködöt hivságos Aſzſzony állatnak mértékletlen, és eſztelen ſzerelme
(1772 Mészáros Ignác ford.)
a képzőművészség azért emeltetik a költés fölébe, mivel ebben lehető, amabban pedig lehetetlen plágiumot elkövetni
(1827 Kölcsey Ferenc)
gondatlanságból elkövetett emberölés
(1906 Ambrus Zoltán)
adócsalást követ el az a munkaadó, aki az illetményjegyzékbe tudva valótlan adatokat állít be
(1931 Pest megye)
A fronton elkövetett gaztettek
(2010 Nádori Lídia ford.Müller)
3a. (tréf v. pejor)
〈értéktelen v. csekély értékű dolgot, kül. műalkotást〉 megalkot, létrehoz, ill. alacsony szinten, minőségben bemutat
[Szeles Pista] holmi alkalmi mondókákat s verseket is elkövetett, habár azok a kritikát igen kis mértékben állották ki
(1882 Szathmáry Károly)
Többen zongoráznak, végül én nekem kell pár magyar darabot elkövetnem
(1888 Justh Zsigmond)
Ha Földessynek lenne igaza, akkor Amadé lenne a legjobb magyar ritmizáló, mert ő […] a legváltozatosabb szótagszámú strófákat követte el
(1920 Babits Mihály)
A főszerepet is abszolváló, a produceri feladatot is ellátó zenész, Ice Cube által elkövetett forgatókönyvről nem lehet sok jót elmondani
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkövetett, elkövethet, elkövettet, elkövettetik; ÚMTsz.

Beállítások