elkülönítés fn 4B

1. ’az elkülönít igével kifejezett cselekvés’ ❖ az elkülönítés alkalmával a’ községeknek milly mértékben adandó legelő (1834 Jelenkor C0228, 739).

2. (ritk) ’az az eljárás, amelynek során személyeket más személyektől v. személyek csoportjától térbelileg különválasztott tartózkodásra kényszerítenek, v. azt várják el tőlük’ ❖ [a javítóintézetekben] a nem szerint való elkülönítés szigoru megtartása mellőzhetetlen (1895 PallasLex. CD02) | az előkelő asszonyok háremszerű elkülönítésben éltek és csak ünnepségek alkalmával jelenhettek meg a férfiak társaságában (1916 RévaiNagyLex. C5710, 538) | a büntetési idő első harmadát a fegyenc magánzárkán töltötte, a másodikat a nappali közös munka és az éjszakai elkülönítés jellemezte (1980 Németh Gyula² CD52) | A tömegközlekedésben a dohányzás nagymértékű – meglévő – korlátozásából visszalépni nem kell. Előrelépést a teljes elkülönítés hozhat (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’az az eljárás, amelynek során súlyosan beteg v. fertőző embert v. állatot különálló helyen, rendsz. zárt egészségügyi intézményben v. részlegben tartanak és ápolnak, ill. annak 〈időszaka〉’ ❖ Elkülönítés (izolálás), a ragályos betegségek terjesztése elleni óvintézkedés (1912 RévaiNagyLex. C5702, 395) | egy-egy állatbetegség pusztítása meghiúsíthatja nemcsak az állattenyésztési terv teljesítését, hanem veszélyeztetheti az egész állományt is. Ezért egyrészt gondot kell fordítani a tisztaságra, az elkülönítésre, a fertőtlenítésre és egyéb elemi rendszabályokra (1956 Erdei Ferenc 9126003, 209) | Hét napos elkülönítés után újabb vizsgálat döntötte el a betegség jellegét (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. (/Tört) ’az a jogilag szabályozott eljárás, amelynek során vmely közös, ill. köztulajdonban levő mezőgazdasági területet több részre felosztva tulajdonként v. birtokként más-más személy(ek)nek juttatnak’ ❖ az elkülönítés a földbirtok jobb kihasználását teszi lehetővé, egyuttal a közös használatból származó különféle viszályokat megszünteti (1894 PallasLex. CD02) | birtokrendezések, elkülönítések, eddig közösen művelt földek elosztása (1964 Simkovics Gyula CD52) | az úrbéri elkülönítés [Lovasberényben] még 1840-ben megkezdődött (2000 Erdős Ferenc CD36).

4. ’azon jelenség, szabály, rendező elv v. intézkedés (eredménye), amelynek következtében vki, vmi sajátos tulajdonságai, szerepe stb. alapján vkitől, vmitől v. a többi hasonlótól külön egységet képez’ ❖ Nem mernők vitatni, mennyiben nem tanácsos a’ városi’ törvényosztályok elágazása, de annyi bizonyos, hogy ezen elkülönités a’ hivatalnokok és felek kéjelmét aligha előmozditná (1841 Pesti Hírlap CD61) | még egy gazdasági elkülönítést, vámhatárt véve is […], olyan kedvező helyzetben maradnánk, hogy még mindig ugyanúgy tudnánk használni az elszakadt területeket, mint ma (1918 Móricz Miklós CD10) | Az elkülönítés alapja a lelkesültség mértéke, az óda fegyelmezettebb pátoszú, távolságtartóbb és szigorú versmértékű, szemben a bensőségesebb, lendületesebb himnusszal és az eksztatikus dithürambosszal, rapszódiával (2000 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’az az eljárás, amelynek során vmely szempontból egységes(nek tekintett) csoportot, társadalmi réteget (hátrányosan) megkülönböztetnek’ ❖ Pretoriában a Nemzeti Párt hatalomra jutásával 1948 a „fordulat éve”. Ekkortól bontakozik ki a faji elkülönítés (apartheid) világszerte elítélt politikai gyakorlata (1991 Tények könyve CD37) | Az „elkülönítés” (dissociating), a tehetségek külön nevelésének alapgondolata az, hogy a tehetséges gyermekek számára megfelelő fejlődési körülményeket az átlagosaktól való relatív elválasztással lehet teremteni (1992 Fónagy Erzsébet 2050002, 20) | a fölzárkóztató cigányosztály csak ürügy az elkülönítésre, mindezek mélyén az idegengyűlölet, a cigányellenesség áll (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.

elkülönítés főnév 4B
1.
az elkülönít igével kifejezett cselekvés
az elkülönítés alkalmával a’ községeknek milly mértékben adandó legelő
(1834 Jelenkor)
2. (ritk)
az az eljárás, amelynek során személyeket más személyektől v. személyek csoportjától térbelileg különválasztott tartózkodásra kényszerítenek, v. azt várják el tőlük
[a javítóintézetekben] a nem szerint való elkülönítés szigoru megtartása mellőzhetetlen
(1895 PallasLex.)
az előkelő asszonyok háremszerű elkülönítésben éltek és csak ünnepségek alkalmával jelenhettek meg a férfiak társaságában
(1916 RévaiNagyLex.)
a büntetési idő első harmadát a fegyenc magánzárkán töltötte, a másodikat a nappali közös munka és az éjszakai elkülönítés jellemezte
(1980 Németh Gyula²)
A tömegközlekedésben a dohányzás nagymértékű – meglévő – korlátozásából visszalépni nem kell. Előrelépést a teljes elkülönítés hozhat
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
az az eljárás, amelynek során súlyosan beteg v. fertőző embert v. állatot különálló helyen, rendsz. zárt egészségügyi intézményben v. részlegben tartanak és ápolnak, ill. annak 〈időszaka〉
Elkülönítés (izolálás), a ragályos betegségek terjesztése elleni óvintézkedés
(1912 RévaiNagyLex.)
egy-egy állatbetegség pusztítása meghiúsíthatja nemcsak az állattenyésztési terv teljesítését, hanem veszélyeztetheti az egész állományt is. Ezért egyrészt gondot kell fordítani a tisztaságra, az elkülönítésre, a fertőtlenítésre és egyéb elemi rendszabályokra
(1956 Erdei Ferenc)
Hét napos elkülönítés után újabb vizsgálat döntötte el a betegség jellegét
(1995 Jubileumi kommentár)
3. (/Tört)
az a jogilag szabályozott eljárás, amelynek során vmely közös, ill. köztulajdonban levő mezőgazdasági területet több részre felosztva tulajdonként v. birtokként más-más személy(ek)nek juttatnak
az elkülönítés a földbirtok jobb kihasználását teszi lehetővé, egyuttal a közös használatból származó különféle viszályokat megszünteti
(1894 PallasLex.)
birtokrendezések, elkülönítések, eddig közösen művelt földek elosztása
(1964 Simkovics Gyula)
az úrbéri elkülönítés [Lovasberényben] még 1840-ben megkezdődött
(2000 Erdős Ferenc)
4.
azon jelenség, szabály, rendező elv v. intézkedés (eredménye), amelynek következtében vki, vmi sajátos tulajdonságai, szerepe stb. alapján vkitől, vmitől v. a többi hasonlótól külön egységet képez
Nem mernők vitatni, mennyiben nem tanácsos a’ városi’ törvényosztályok elágazása, de annyi bizonyos, hogy ezen elkülönités a’ hivatalnokok és felek kéjelmét aligha előmozditná
(1841 Pesti Hírlap)
még egy gazdasági elkülönítést, vámhatárt véve is […], olyan kedvező helyzetben maradnánk, hogy még mindig ugyanúgy tudnánk használni az elszakadt területeket, mint ma
(1918 Móricz Miklós)
Az elkülönítés alapja a lelkesültség mértéke, az óda fegyelmezettebb pátoszú, távolságtartóbb és szigorú versmértékű, szemben a bensőségesebb, lendületesebb himnusszal és az eksztatikus dithürambosszal, rapszódiával
(2000 Magyar Hírlap)
4a.
az az eljárás, amelynek során vmely szempontból egységes(nek tekintett) csoportot, társadalmi réteget (hátrányosan) megkülönböztetnek
Pretoriában a Nemzeti Párt hatalomra jutásával 1948 a „fordulat éve”. Ekkortól bontakozik ki a faji elkülönítés (apartheid) világszerte elítélt politikai gyakorlata
(1991 Tények könyve)
Az „elkülönítés” (dissociating), a tehetségek külön nevelésének alapgondolata az, hogy a tehetséges gyermekek számára megfelelő fejlődési körülményeket az átlagosaktól való relatív elválasztással lehet teremteni
(1992 Fónagy Erzsébet)
a fölzárkóztató cigányosztály csak ürügy az elkülönítésre, mindezek mélyén az idegengyűlölet, a cigányellenesség áll
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.

Beállítások