ellene szem hsz 31B (kül. egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval is)

1. (rég) ’vmely anyag mozgásirányával ellentétes irányba(n)’ ❖ az árviznek ellene nem uszhattak (1812 e. Keresztesi József 7172003, 212) | Lám, vizednek gyáva kis gát Berzed ellene (1838 Tóth Lőrinc C4302, 18) | Csak szálas fenyves, melyben sasok hálnak, Állhat ellene szél forgatagának (1914 Gyóni Géza 9205012, 25).

1a. (rég, ritk) ’vmi, kül. vmely hely felé, annak irányába’ ❖ Szédelg mindenüvé, éjszaknak, délnek egyenlőn; Ellene a’ napnak (1821 Vörösmarty Mihály 8524084, 175).

1b. (minden sz-ben) ’ellenségesen vmely személy v. dolog felé irányulva’ ❖ [a herceg] bátrabb ábrázattal tekéntet a’ Latrokra, mintha magát védelmezni akarta volna; egy közzülök (minthogy ök-is ló-háton valának) ellene ugratván, kardot vont reá (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 337) | Szóljon kegyelmed, ösmert hű bajnok, Ujlaki! Mi volna jó tanácsa: had menjen ellene Kázmérnak? (1848 Tompa Mihály 8484062, 29) | [a fellázadt munkások] az imént egy ellenük jövő rendőr osztagot véres fejjel vertek vissza (1919 Szabó Dezső 9623005, 248) | A tatár sereg a várost teljesen körülkerítvén, ellene a nyilak és dárdák ezreit kezdé hajítani (1930 Bánlaky József CD16) | megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik: „Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok[”] (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. (minden sz-ben)(ellenségként v. ellenfélként) vmely személy, közösség, dolog rontására, kárára v. hátrányára, ill. annak szándékával’ ❖ meg-tſúfoltátok nagyon Királyságom Fegyvert is fogtatok titkoſan ellenem (1772 Bessenyei György¹ C1076, 100) | felette nagy illetlenség [...] egy nyomorúlt féregnek a’ Királlyok’ Királlyának ellene támadni (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252011, 225) | Az emberek gonoszan áskálódnak ellened (1827 Kossuth Lajos ford.–Franul von Weissenthurn CD32) | az új választáson föllép ellene [ti. a bíró ellen] Pengő Kovács (1940 Pintér Jenő CD44) | fegyelmi eljárást indítottak ellenem (1981 Dénes Tibor 9812001, 26) | Akinek ma ellopnak az asztaláról 4500 forintot, az nincs attól megnyugodva, hogy mostantól őellene nem bűncselekményt követtek el, csak szabálysértést (1995 Országgyűlési Napló CD62) | a döntő szettben 6:3-ra nyert ellene (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (minden sz-ben) ’vmivel v. vkivel szemben, azzal ellenkezve v. szembeszegülve v. ellentétesen’ ❖ Kleombrot’, nem lehet ſzólanom ellened. Hatalmat, tanátſot, fel-találtam benned (1772 Bessenyei György¹ C1076, 36) | magukat közös igyekezeteinknek ellenök nem szegezték volna (1805 Horvát István 8186006, 81) | a vendégszeretet erény, s a ki ennek ellene tesz, az bünt cselekszik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Ilyenné hajszolódik az ember, ha egyszer hozzákezd, hogy par force [= erőszakkal] ellene legyen a környezete ízlésének (1913 Kaffka Margit 9290042, 40) | Ha nincs kifogása ellene, töltse velünk az estét Karger úr, nagyon szívesen látjuk (1944 Remenyik Zsigmond 9561001, 34) | ellenem vethetik, hogy no de a nyugdíjreform elvitte a magánnyugdíjpénztárakba a pénz egy részét (1998 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’vmely dolognak, rendsz. döntésnek, kijelentésnek stb. az érvénytelenítése, elvetése, megmásítása céljával’ ❖ a frigy kötésnek ellene kiáltának és kételkednek, hogy az olly könnyen és hamar megforrhasson (1785 Barcsay Ábrahám 7206001, 552) | szeretném tudni, ha nálunk, vagy akárhol másutt, fog-e sok bíró találkozni, ki az előre kimondott magas ítéletnek saját meggyőződését ellene szegezni merészli? (1834 Kölcsey Ferenc 8253053, 110) | a nép orátora kilépett s hangosan ellene mondott e jogtipró eljárásnak, mit a nép hangosan helyeselt (1869 Orbán Balázs 8340009, 110) | Ha a megszületendő határozat tartalmával nem értenek egyet, fellebbezhetnek ellene (1997 Magyar Hírlap CD09).

3b. (minden sz-ben) ’vmit érdekében, tekintélyében, rendjében veszélyeztetve, sértve, abban kárt okozva’ ❖ A törvényt szentnek, sérthetetlennek tartom, s ki ellene hibázott, ha sajnálni s menteni tudom is, nem tartom azért kimélendőnek (1843 Széchenyi István CD1501) | az igazi elegáns embert nem a gyakorlati célszerűség vezeti az öltözködésben, hanem a magasabb esztétika. Ezt közönséges, átlag földi ember nem éri fel ésszel, a vérbeli jampec azonban az ilyet tudja, érzi és nincs rá eset, hogy vétene ellene (1933 Csathó Kálmán 9086004, 80) | [a regényben] a cselekményvezetés klasszikus analitikus, körüljáró gesztusai ellene hatnak a pünkösdi megértés nagy, egyetemes időnkívüliségének (2002 Margócsy István 3230005, 350).

4. (minden sz-ben) ’vmely kellemetlen, káros, rossz (hatású) dologgal, jelenséggel, cselekedettel v. ártó, támadó személlyel szemben, annak elhárítására, kivédésére’ ❖ Mivel hogy ſemmi forrozáſſal nem jár e’ betegſég, azért nem is ſzkſég ſok válogatott orvoſſággal élni ellene (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 118) | Ki áll a déli napnak ellene? (1843 Madách Imre 8284002, 129) | Mi ellenünk itt, már nincsen fegyver és nincs erő ezen a világon… amivel felséged szembeszállana, az ellen nincsen hatalom! (1918 Szomory Dezső 9683011, 68) | a hont kivont szablyával óvta ellenem (1937 József Attila 9282172, 372) | Az élet valódi borzalma nem tárul fel az előtt, aki keresi azt, fut utána, inkább azok előtt mutatkozik meg, akik védekeznek ellene, és akaratlanul is elszenvedik azt… (1992 Pálfalvi Lajos ford.–Gombrowicz 2016027, 412).

Vö. CzF. ellen¹, ellen²; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT. ~, énellenem, miellenünk, őellene, teellened, tiellenetek; ÚMTsz.

ellene szem hsz 31B (kül. egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval is)
1. (rég)
vmely anyag mozgásirányával ellentétes irányba(n)
az árviznek ellene nem uszhattak
(1812 e. Keresztesi József)
Lám, vizednek gyáva kis gát Berzed ellene
(1838 Tóth Lőrinc)
Csak szálas fenyves, melyben sasok hálnak, Állhat ellene szél forgatagának
(1914 Gyóni Géza)
1a. (rég, ritk)
vmi, kül. vmely hely felé, annak irányába
Szédelg mindenüvé, éjszaknak, délnek egyenlőn; Ellene a’ napnak
(1821 Vörösmarty Mihály)
1b. (minden sz-ben)
ellenségesen vmely személy v. dolog felé irányulva
[a herceg] bátrabb ábrázattal tekéntet a’ Latrokra, mintha magát védelmezni akarta volna; egy közzülök (minthogy ök-is ló-háton valának) ellene ugratván, kardot vont reá
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Szóljon kegyelmed, ösmert hű bajnok, Ujlaki! Mi volna jó tanácsa: had menjen ellene Kázmérnak?
(1848 Tompa Mihály)
[a fellázadt munkások] az imént egy ellenük jövő rendőr osztagot véres fejjel vertek vissza
(1919 Szabó Dezső)
A tatár sereg a várost teljesen körülkerítvén, ellene a nyilak és dárdák ezreit kezdé hajítani
(1930 Bánlaky József)
megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik: „Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok[”]
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2. (minden sz-ben)
(ellenségként v. ellenfélként) vmely személy, közösség, dolog rontására, kárára v. hátrányára, ill. annak szándékával
meg-tſúfoltátok nagyon Királyságom Fegyvert is fogtatok titkoſan ellenem
(1772 Bessenyei György¹)
felette nagy illetlenség [...] egy nyomorúlt féregnek a’ Királlyok’ Királlyának ellene támadni
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
Az emberek gonoszan áskálódnak ellened
(1827 Kossuth Lajos ford.Franul von Weissenthurn)
az új választáson föllép ellene [ti. a bíró ellen] Pengő Kovács
(1940 Pintér Jenő)
fegyelmi eljárást indítottak ellenem
(1981 Dénes Tibor)
Akinek ma ellopnak az asztaláról 4500 forintot, az nincs attól megnyugodva, hogy mostantól őellene nem bűncselekményt követtek el, csak szabálysértést
(1995 Országgyűlési Napló)
a döntő szettben 6:3-ra nyert ellene
(2000 Magyar Hírlap)
3. (minden sz-ben)
vmivel v. vkivel szemben, azzal ellenkezve v. szembeszegülve v. ellentétesen
Kleombrot’, nem lehet ſzólanom ellened. Hatalmat, tanátſot, fel-találtam benned
(1772 Bessenyei György¹)
magukat közös igyekezeteinknek ellenök nem szegezték volna
(1805 Horvát István)
a vendégszeretet erény, s a ki ennek ellene tesz, az bünt cselekszik
(1858 Vasárnapi Újság)
Ilyenné hajszolódik az ember, ha egyszer hozzákezd, hogy par force [= erőszakkal] ellene legyen a környezete ízlésének
(1913 Kaffka Margit)
Ha nincs kifogása ellene, töltse velünk az estét Karger úr, nagyon szívesen látjuk
(1944 Remenyik Zsigmond)
ellenem vethetik, hogy no de a nyugdíjreform elvitte a magánnyugdíjpénztárakba a pénz egy részét
(1998 Országgyűlési Napló)
3a.
vmely dolognak, rendsz. döntésnek, kijelentésnek stb. az érvénytelenítése, elvetése, megmásítása céljával
a frigy kötésnek ellene kiáltának és kételkednek, hogy az olly könnyen és hamar megforrhasson
(1785 Barcsay Ábrahám)
szeretném tudni, ha nálunk, vagy akárhol másutt, fog-e sok bíró találkozni, ki az előre kimondott magas ítéletnek saját meggyőződését ellene szegezni merészli?
(1834 Kölcsey Ferenc)
a nép orátora kilépett s hangosan ellene mondott e jogtipró eljárásnak, mit a nép hangosan helyeselt
(1869 Orbán Balázs)
Ha a megszületendő határozat tartalmával nem értenek egyet, fellebbezhetnek ellene
(1997 Magyar Hírlap)
3b. (minden sz-ben)
vmit érdekében, tekintélyében, rendjében veszélyeztetve, sértve, abban kárt okozva
A törvényt szentnek, sérthetetlennek tartom, s ki ellene hibázott, ha sajnálni s menteni tudom is, nem tartom azért kimélendőnek
(1843 Széchenyi István)
az igazi elegáns embert nem a gyakorlati célszerűség vezeti az öltözködésben, hanem a magasabb esztétika. Ezt közönséges, átlag földi ember nem éri fel ésszel, a vérbeli jampec azonban az ilyet tudja, érzi és nincs rá eset, hogy vétene ellene
(1933 Csathó Kálmán)
[a regényben] a cselekményvezetés klasszikus analitikus, körüljáró gesztusai ellene hatnak a pünkösdi megértés nagy, egyetemes időnkívüliségének
(2002 Margócsy István)
4. (minden sz-ben)
vmely kellemetlen, káros, rossz (hatású) dologgal, jelenséggel, cselekedettel v. ártó, támadó személlyel szemben, annak elhárítására, kivédésére
Mivel hogy ſemmi forrozáſſal nem jár e’ betegſég, azért nem is ſzkſég ſok válogatott orvoſſággal élni ellene
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Ki áll a déli napnak ellene?
(1843 Madách Imre)
Mi ellenünk itt, már nincsen fegyver és nincs erő ezen a világon… amivel felséged szembeszállana, az ellen nincsen hatalom!
(1918 Szomory Dezső)
a hont kivont szablyával óvta ellenem
(1937 József Attila)
Az élet valódi borzalma nem tárul fel az előtt, aki keresi azt, fut utána, inkább azok előtt mutatkozik meg, akik védekeznek ellene, és akaratlanul is elszenvedik azt…
(1992 Pálfalvi Lajos ford.Gombrowicz)
Vö. CzF. ellen¹, ellen²; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT. ~, énellenem, miellenünk, őellene, teellened, tiellenetek; ÚMTsz.

Beállítások