államszocializmus fn 4A

1. (Tört) ’〈kül. a 19. század második felében:〉 társadalom-, ill. gazdaságpolitikai irányzat, melynek célja, hogy központosító intézkedésekkel és állami beavatkozással javítsa az alsóbb osztályok, kül. a munkásosztály helyzetét’ ❖ Az államszocializmus […] az állam erélyes beavatkozását jelenti a gazdasági életbe avégből, hogy a gyengébb osztályok érdekei megóvassanak (1893 PallasLex. CD02) | Szociálpolitika azóta van Magyarországon, mióta Baross Gábor meg merte tenni az első lépést az államszocializmus felé (1900 Budapesti Napló júl. 13. C5243, 1) | Azzal házaltak, hogy a szociálpolitika államszocializmust jelent és megerősiti a munkásszervezeteket (1927 Weltner Jakab 9787008, 240).

2. (Pol v. sajtó) ’párt és állam tartós összefonódására épülő, szovjet típusú diktatórikus politikai rendszer, ill. ennek eszméje, ideológiája; pártállam’ ❖ kizárólagosságra, monolitikus egységre törekvő sztálini államszocializmus (1976–1979 Szilágyi Ákos 9670004, 158) | Az államszocializmus negyven éve (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az államszocializmus a gazdasági rendszer újratermelésének az ideológiai bázisát fogalmazta meg nőpolitikájában (1997 Asztalos-Morell Ildikó 2047002, 34) | A Szovjetunió és az államszocializmus összeomlása (1999 Krausz Tamás CD17).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

államszocializmus főnév 4A
1. (Tört)
〈kül. a 19. század második felében:〉 társadalom-, ill. gazdaságpolitikai irányzat, melynek célja, hogy központosító intézkedésekkel és állami beavatkozással javítsa az alsóbb osztályok, kül. a munkásosztály helyzetét
Az államszocializmus […] az állam erélyes beavatkozását jelenti a gazdasági életbe avégből, hogy a gyengébb osztályok érdekei megóvassanak
(1893 PallasLex.)
Szociálpolitika azóta van Magyarországon, mióta Baross Gábor meg merte tenni az első lépést az államszocializmus felé
(1900 Budapesti Napló júl. 13.)
Azzal házaltak, hogy a szociálpolitika államszocializmust jelent és megerősiti a munkásszervezeteket
(1927 Weltner Jakab)
2. (Pol v. sajtó)
párt és állam tartós összefonódására épülő, szovjet típusú diktatórikus politikai rendszer, ill. ennek eszméje, ideológiája; pártállam
kizárólagosságra, monolitikus egységre törekvő sztálini államszocializmus
(1976–1979 Szilágyi Ákos)
Az államszocializmus negyven éve
(1994 Magyar Hírlap)
Az államszocializmus a gazdasági rendszer újratermelésének az ideológiai bázisát fogalmazta meg nőpolitikájában
(1997 Asztalos-Morell Ildikó)
A Szovjetunió és az államszocializmus összeomlása
(1999 Krausz Tamás)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások