államszolga fn 6A (rég)

’közalkalmazott, ill. köztisztviselő’ ❖ felséged leghívebb államszolgájának tisztét teljesitem (1848 Jakab Elek C2189, 171) | [a kormányra nézve veszélyes] lenne, ha az irodalom a legkisebb államszolga vagy tisztviselő ellen fellépni bátorkodnék (1857 Eötvös József C1598, 207) | a papokat államszolgákká kell tenni (1871 Endrődi Sándor ford.–Held C1576, 100) | a király bizonyára meg fogja akadályozni, hogy egy, több mint 42 évig szolgált államszolga, ki jubileumi éremmel s más kitüntetésekkel van dekorálva […] ily fontos és nélkülözhetetlen ruhadarabtól megfosztassék! (1902 Pesti Hírlap ápr. 7. C5650, 4).

államszolga főnév 6A (rég)
felséged leghívebb államszolgájának tisztét teljesitem
(1848 Jakab Elek)
[a kormányra nézve veszélyes] lenne, ha az irodalom a legkisebb államszolga vagy tisztviselő ellen fellépni bátorkodnék
(1857 Eötvös József)
a papokat államszolgákká kell tenni
(1871 Endrődi Sándor ford.Held)
a király bizonyára meg fogja akadályozni, hogy egy, több mint 42 évig szolgált államszolga, ki jubileumi éremmel s más kitüntetésekkel van dekorálva […] ily fontos és nélkülözhetetlen ruhadarabtól megfosztassék!
(1902 Pesti Hírlap ápr. 7.)

Beállítások