elmélyed tn ige 1b1

1. (kissé rég v. irod, átv is) ’mélyen belenyomódik, belemélyed, ill. belesüllyed v. belesüpped vmibe vmi’ ❖ ezen igy gondolkodók elmélyednek az elmélet feneketlen árjában (1846 Hetilap CD61) | láttam ékes arcát, gyönge állát, melybe Sisak-állazója el vala mélyedve (1847 Arany János CD01) | út mentében emelkednek Torockó kincstárai, a vasbányák, kohók, hámorok, [...] a kihányt vassalak halmaza, melyben némelyik hámor úgy el van mélyedve már, hogy a teteje nem látszik ki, csak a kürtőjéből fellövellő láng hirdeti, hogy ott Vulkán legényei dolgoznak (1877 Jókai Mór CD18) | Az ujján a karikagyűrű már elég mélyen be volt nőve [...], mint ahogy a faderekakban is elmélyednek a tavaszok jegygyűrűi (1927 Krúdy Gyula CD10) | a másik zsebébe mélyedt el a keze, ahol rálelt a hártyapapirral bevont vastag és illatos cigaretta-csomagra (1943 Füsi József 9160001, 127).

1a. (vál) ’〈tekintet(ével vki)〉 behatol vhova, vminek a mélyére’ ❖ a költők szeme örömest mélyedt el a népjellem búvárlatába (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Hallgattunk. Elmélyedtünk egymás szemébe (1912 Gárdonyi Géza C1839, 118) | elmélyedő tekintettel járja körül tárgyát (1965 Komlós Aladár–József Farkas CD53).

2. ’〈Annak kif-ére, hogy vki átadja magát vminek.〉’

2a. ’〈annak kif-ére, hogy vki egész figyelmét saját érzés- és gondolatvilága felé fordítja〉’ ❖ egy perczig elmélyede magában (1839 Remény C3611, 118) | Az öreg prókátor gondolataiba elmélyedve játszott a kabátja csont-gombjaival (1894 Mikszáth Kálmán 8312006, 133) | Szenvedélyes elmélkedéseibe elmélyedve, tovább lovagolt Vilmos (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 7) | annyira elmélyedt a gondolataiban, hogy a hangjára sem ügyel (1967 Elbert János ford.–Albee 9121003, 31) | mikor mindenki elmondta a mondókáját, negyed óráig csöndben ültek, csukott szemmel, elmélyedve önmagukba (2003 Vecsernyés Gábor 3335002, 78).

2b. (kissé rég) ’a külvilágról tudomást nem véve gondolataiba, képzeletvilágába merül, elgondolkozik, elmereng’ ❖ anyád nincsen? mond az agg elmélyedve (1838 Jósika Miklós 8212010, 87) | Szórakozott volt nagyon s perczenként el-elmélyedett komoran tekintve maga elé a földre (1868 Vértesi Arnold C4455, 144) | Ha eleget tett a napi szükség kényszerűségének, [Szigligeti] örömest elmélyedt, s kereste a tisztább lelkesülés óráit (1873 Gyulai Pál 8173012, 509) | Annyira el voltál mélyedve, hogy csak akkor pillantottál meg, amikor egészen közel léptem hozzád (1930 Köves Tibor CD10).

2c. ’〈annak kif-ére, hogy vki egész figyelmét egyetlen dolognak szenteli(, és abba teljesen belefeledkezik)〉’ ❖ a’ számlálás közt hivatalos számadásai jutottak eszébe, ’s mennyivel inkább elmélyedett összeadás- ’s levonásaiba, annyival inkább ugy látszott, hogy semmi össze nem üt (1845 Eötvös József 8126006, 292) | [Francesco Maria Appendini piarista szerzetes] a szláv nyelv és irodalom tanúlmányozásába mélyed el s oly lelkes buzgósággal, hogy egész sor olyan munkát írt (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a demokrácia éppen a munkájában elmélyedő s a maga rangját a munkájából merítő ember életformájának a győzelme, szemben a reprezentáló és rangtartó arisztokratikus ember életformájával (1947 Bibó István 9056002, 7) | [az államtitkár] végigülte a többórás vitát, de egyetlenegyszer meg nem szólalt, hanem elmélyedt az újságolvasásban (2001 Országgyűlési Napló CD62).

2d. (kissé rég, vál) ’〈annak kif-ére, hogy vki vmely (lelki)állapotnak teljesen átadja magát〉’ ❖ csak egy két nap örülhetett tisztán a’ lyánka, elmélyedvé azon édes reménybe hogy nem sokára othon kedveseit karolandja (1836 Gaal József C1790, 177) | Nincs számunkra vígasz, nincs is mit tenni az embernek, mint elmélyedni fájdalmában (1855 Teleki László² 8473014, 119) | egy kis tömpe ember, ki elmélyedve titkos örömében, nem vevé észre, hogy háta mögött az Esti Lapok és a Marczius szerkesztői állnak (1887 Jókai Mór CD18) | Madách nem menekült a kiábrándulás elől, hanem elmélyedt benne (1923 Babits Mihály C0696, 259).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elmélyed tárgyatlan ige 1b1
1. (kissé rég v. irod, átv is)
mélyen belenyomódik, belemélyed, ill. belesüllyed v. belesüpped vmibe vmi
ezen igy gondolkodók elmélyednek az elmélet feneketlen árjában
(1846 Hetilap)
láttam ékes arcát, gyönge állát, melybe Sisak-állazója el vala mélyedve
(1847 Arany János)
út mentében emelkednek Torockó kincstárai, a vasbányák, kohók, hámorok, [...] a kihányt vassalak halmaza, melyben némelyik hámor úgy el van mélyedve már, hogy a teteje nem látszik ki, csak a kürtőjéből fellövellő láng hirdeti, hogy ott Vulkán legényei dolgoznak
(1877 Jókai Mór)
Az ujján a karikagyűrű már elég mélyen be volt nőve [...], mint ahogy a faderekakban is elmélyednek a tavaszok jegygyűrűi
(1927 Krúdy Gyula)
a másik zsebébe mélyedt el a keze, ahol rálelt a hártyapapirral bevont vastag és illatos cigaretta-csomagra
(1943 Füsi József)
1a. (vál)
〈tekintet(ével vki) behatol vhova, vminek a mélyére
a költők szeme örömest mélyedt el a népjellem búvárlatába
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Hallgattunk. Elmélyedtünk egymás szemébe
(1912 Gárdonyi Géza)
elmélyedő tekintettel járja körül tárgyát
(1965 Komlós Aladár–József Farkas)
2.
〈Annak kif-ére, hogy vki átadja magát vminek.〉
2a.
〈annak kif-ére, hogy vki egész figyelmét saját érzés- és gondolatvilága felé fordítja〉
egy perczig elmélyede magában
(1839 Remény)
Az öreg prókátor gondolataiba elmélyedve játszott a kabátja csont-gombjaival
(1894 Mikszáth Kálmán)
Szenvedélyes elmélkedéseibe elmélyedve, tovább lovagolt Vilmos
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
annyira elmélyedt a gondolataiban, hogy a hangjára sem ügyel
(1967 Elbert János ford.Albee)
mikor mindenki elmondta a mondókáját, negyed óráig csöndben ültek, csukott szemmel, elmélyedve önmagukba
(2003 Vecsernyés Gábor)
2b. (kissé rég)
a külvilágról tudomást nem véve gondolataiba, képzeletvilágába merül, elgondolkozik, elmereng
anyád nincsen? mond az agg elmélyedve
(1838 Jósika Miklós)
Szórakozott volt nagyon s perczenként el-elmélyedett komoran tekintve maga elé a földre
(1868 Vértesi Arnold)
Ha eleget tett a napi szükség kényszerűségének, [Szigligeti] örömest elmélyedt, s kereste a tisztább lelkesülés óráit
(1873 Gyulai Pál)
Annyira el voltál mélyedve, hogy csak akkor pillantottál meg, amikor egészen közel léptem hozzád
(1930 Köves Tibor)
2c.
〈annak kif-ére, hogy vki egész figyelmét egyetlen dolognak szenteli(, és abba teljesen belefeledkezik)
a’ számlálás közt hivatalos számadásai jutottak eszébe, ’s mennyivel inkább elmélyedett összeadás- ’s levonásaiba, annyival inkább ugy látszott, hogy semmi össze nem üt
(1845 Eötvös József)
[Francesco Maria Appendini piarista szerzetes] a szláv nyelv és irodalom tanúlmányozásába mélyed el s oly lelkes buzgósággal, hogy egész sor olyan munkát írt
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a demokrácia éppen a munkájában elmélyedő s a maga rangját a munkájából merítő ember életformájának a győzelme, szemben a reprezentáló és rangtartó arisztokratikus ember életformájával
(1947 Bibó István)
[az államtitkár] végigülte a többórás vitát, de egyetlenegyszer meg nem szólalt, hanem elmélyedt az újságolvasásban
(2001 Országgyűlési Napló)
2d. (kissé rég, vál)
〈annak kif-ére, hogy vki vmely (lelki)állapotnak teljesen átadja magát〉
csak egy két nap örülhetett tisztán a’ lyánka, elmélyedvé azon édes reménybe hogy nem sokára othon kedveseit karolandja
(1836 Gaal József)
Nincs számunkra vígasz, nincs is mit tenni az embernek, mint elmélyedni fájdalmában
(1855 Teleki László²)
egy kis tömpe ember, ki elmélyedve titkos örömében, nem vevé észre, hogy háta mögött az Esti Lapok és a Marczius szerkesztői állnak
(1887 Jókai Mór)
Madách nem menekült a kiábrándulás elől, hanem elmélyedt benne
(1923 Babits Mihály)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások