elmérgesít ts ige 4b4

1. (rég) ’〈kül. sebet〉 elfertőz’ ❖ Hidegleléſek [ti. a beteg marháké] a’ nagy hévségben annyira nevelkedik, hogy végre minden Teſti nedveſségeket el-mérgeſiti (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4225, 106) | fájdalmas sebjeiket a’ legyek, és bogarak bé-lepvén, és el-mérgesítvén, a’ juhokat az el-döglésig kínozzák (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann C1747, 148) | Egy kis pattanás az arcon, melyet a szinpadi festék elmérgesített, végzetes gyuladást okozott (1893 PallasLex. CD02) | Aki a kelést előre piszkálja, csak elmérgesíti vele (1916 F. Kernách Ilona CD10).

2. ’〈vmely (ellenséges) folyamatot, helyzetet〉 egyre haragosabbá, indulatoktól fűtötté tesz’ ❖ [a] keletkezett surlódás még inkább elmérgesítette a sajtó kényes kérdésében támadt viszályt (1864 e. Szalay László ford.–Fox C3802, 5) | a horvát-magyar viszonyt sem a nyelvkérdés mérgesítette el, hanem [...] itt két kifejlődésben levő nemzeti mozgalom ütközött össze (1933 Szekfű Gyula CD42) | A vérontás híre [...] szinte percek alatt bejárta a várost és rendkívül elmérgesítette a hangulatot (1977 Méray Tibor 9434003, 195) | A létező ellentétet a reformátusok és az evangélikusok között a tábori püspöki hely megüresedése mérgesítette el véglegesen (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’ártalmas hatásával tönkretesz, megmérgez vmit’ ❖ Az életnek nincs nagyobb kínja, vesztesége, mint az elszakadás. Ennek rettegése elmérgesíti örömeinket (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 46) | E csalódás egész életemet elmérgesitené (1870 Báttaszéki Lajos C0891, 41) | Sokkal inkább áldoznál neki [ti. fiad emlékének], ha nem törődnél többé ezzel az áccsal! Elmérgesíti ez csak a te gyászodat! (1929 Pap Károly CD10).

3. (rég) ’méregbe hoz, felmérgesít vkit’ ❖ Az utóbbi halálra itélés keſerítette-el a’ Népet. – Szelídebben bánhattam vólna. Blink mérgesített-el (1792 Kazinczy Miklós ford.–Gebler C2990, 76) | – Tréfát űz Ön, Valér, hogy így beszél vele? – Azért hogy el ne mérgesítsem s jobban czélt érjek (1863 Kazinczy Gábor ford.–Molière C3172, 34) | Nekem úgy reszket a kezem a méregtől, hogy nem tudok varrni sem. Hogy elmérgesített az a rossz boszorkány, a te Mikulásné asszonynénéd az elébb (1888 Jókai Mór C2278, 269).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elmérgesít tárgyas ige 4b4
1. (rég)
〈kül. sebet〉 elfertőz
Hidegleléſek [ti. a beteg marháké] a’ nagy hévségben annyira nevelkedik, hogy végre minden Teſti nedveſségeket el-mérgeſiti
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
fájdalmas sebjeiket a’ legyek, és bogarak bé-lepvén, és el-mérgesítvén, a’ juhokat az el-döglésig kínozzák
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
Egy kis pattanás az arcon, melyet a szinpadi festék elmérgesített, végzetes gyuladást okozott
(1893 PallasLex.)
Aki a kelést előre piszkálja, csak elmérgesíti vele
(1916 F. Kernách Ilona)
2.
〈vmely (ellenséges) folyamatot, helyzetet〉 egyre haragosabbá, indulatoktól fűtötté tesz
[a] keletkezett surlódás még inkább elmérgesítette a sajtó kényes kérdésében támadt viszályt
(1864 e. Szalay László ford.Fox)
a horvát-magyar viszonyt sem a nyelvkérdés mérgesítette el, hanem [...] itt két kifejlődésben levő nemzeti mozgalom ütközött össze
(1933 Szekfű Gyula)
A vérontás híre [...] szinte percek alatt bejárta a várost és rendkívül elmérgesítette a hangulatot
(1977 Méray Tibor)
A létező ellentétet a reformátusok és az evangélikusok között a tábori püspöki hely megüresedése mérgesítette el véglegesen
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
ártalmas hatásával tönkretesz, megmérgez vmit
Az életnek nincs nagyobb kínja, vesztesége, mint az elszakadás. Ennek rettegése elmérgesíti örömeinket
(1807 Kazinczy Ferenc)
E csalódás egész életemet elmérgesitené
(1870 Báttaszéki Lajos)
Sokkal inkább áldoznál neki [ti. fiad emlékének], ha nem törődnél többé ezzel az áccsal! Elmérgesíti ez csak a te gyászodat!
(1929 Pap Károly)
3. (rég)
méregbe hoz, felmérgesít vkit
Az utóbbi halálra itélés keſerítette-el a’ Népet. – Szelídebben bánhattam vólna. Blink mérgesített-el
(1792 Kazinczy Miklós ford.Gebler)
– Tréfát űz Ön, Valér, hogy így beszél vele? – Azért hogy el ne mérgesítsem s jobban czélt érjek
(1863 Kazinczy Gábor ford.Molière)
Nekem úgy reszket a kezem a méregtől, hogy nem tudok varrni sem. Hogy elmérgesített az a rossz boszorkány, a te Mikulásné asszonynénéd az elébb
(1888 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások