elnevet ige 5b

1. ts elneveti magát ’elfogja a nevetés (vmitől), hirtelen nevetni kezd vki (vmin)’ ❖ [Kupferschmidtnek a jezsuiták Erdélyből való kiűzését jósoló szavaira] elnevetvén magamat, mondám: „Sebastian uram, mi azt nem érjük.” (1773 Rettegi György 7282002, 313) | A fejedelem nem állhatá meg, hogy a góbé zavarba hozott ábrázatján el ne nevesse magát (1851 Jókai Mór CD18) | Menjenek a fehér ló… fenekibe! – mondta s elnevette ettől a szótól magát (1911 Móricz Zsigmond CD10) | felismervén a helyzet humorát, [mindketten] elnevetik magukat (1979 Esterházy Péter 9129001, 43).

2. ts ’önkéntelen nevetéstől nem v. alig tud (meg)tenni, kül. elmondani vki vmit’ ❖ Elneveti a javát. Ha ki valamit elbeszél, például valami kis élczes adomát, s a végin, hol csattanni kellene az elbeszélésnek, maga nevet legjobban (1851 Magyar közmondások könyve C2993, 299) | Felvonás felvonás után múlt el anélkül, hogy felvidulásra ok lett volna. Még a színészek se nevették el a jeleneteket (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | hiába minden tekintély és takarékbetét, ha a boldog szerelemből nem kapnak ezek az urak, hiszen elneveti a javát az a nő, akinek az ilyen buta földgömböt át kell ölelni, körül kell csókolgatni (1934 Szép Ernő CD10) | A mondat végét elnevette [az adatközlő] (1997 Cs. Nagy Lajos C5939, 478).

3. ts ’〈kellemetlen, kínos dolgot〉 nevetéssel üt el’ ❖ Katinka még az elébbi említésétől az elválásnak el volt érzékenyülve, csakhogy akkor elnevette azt, de most nagyon, nagyon lelkére vette (1854 Jókai Mór CD18) | Százszor elnevette a legkorholóbb megjegyzéseket (1885 Tolnai Lajos C4202, 66) | majd holnap válaszolok – nevette el búgva a választ az asszony s már el is tünt (1910 Ady Endre 9003055, 38) | Tordai a nő szexuális beállítottsága iránt puhatolódzik [...]. A gyógytornásznő elneveti a dolgot (1983 Polgár András 1121002, 56).

3a. (ritk) ’〈kellemetlen, rossz érzést〉 nevetés által megszüntet, elűz’ ❖ [lányom] ki-terjeſztett karokkal ſzokdösött [!] elmbe, és fáradt ortzámról a’ rántzos bánatot el-nevette (1793 Verseghy Ferenc ford.–Kotzebue C2991, 114) | Unalmadat nevesd el (1847 Greguss Ágost C1915, 9) | Hát az micsoda szerzet már megint? – Nevette el a haragját a nagyasszony (1927 Móra Ferenc 9459042, 187).

4. tn (tárgyragos határozóval is) (rég) ’bizonyos ideig, ill. hosszasan nevet vmin’ ❖ csekélységek fölött gyermekies kedéllyel elnevet (1852 Bérczy Károly C1038, 201) | Nagy füstöket eregetett és jóizün elnevetett a füstkarikákon (1871 Beöthy Zsolt C1015, 258) | [az aggastyán kedélyes szavain] elnevettek egynéhány percet, majd más tárgy vetődött föl (1881 Mikszáth Kálmán CD04).

4a. ts (ritk) ’nevetségesnek talál(va kinevet) vmit’ ❖ [a szerelmesek esküdözéseit] Júpiter elneveté (1817 Perecsényi Nagy László ford.–Tibullus C3479, 107) | jelenthetem Néked, Kedves Barátom, hogy a házasságra már el szántam légyen magamot, sőt a mi több, már Szerelmes is vagyok egy lelkes, jó nevelésű, jó születésű – de a mit itt mondani fogok, azt el neveted – egy iffiu Leánykába (1818 Cserey Farkas² C2568, 452) | Lány csak játszott, összetörte, elnevette, ölbekapta, megfutott a kincseimmel (1915 Lendvai István CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. elneveti magát

elnevet ige 5b
1. tárgyas elneveti magát
elfogja a nevetés (vmitől), hirtelen nevetni kezd vki (vmin)
[Kupferschmidtnek a jezsuiták Erdélyből való kiűzését jósoló szavaira] elnevetvén magamat, mondám: „Sebastian uram, mi azt nem érjük.”
(1773 Rettegi György)
A fejedelem nem állhatá meg, hogy a góbé zavarba hozott ábrázatján el ne nevesse magát
(1851 Jókai Mór)
Menjenek a fehér ló… fenekibe! – mondta s elnevette ettől a szótól magát
(1911 Móricz Zsigmond)
felismervén a helyzet humorát, [mindketten] elnevetik magukat
(1979 Esterházy Péter)
2. tárgyas
önkéntelen nevetéstől nem v. alig tud (meg)tenni, kül. elmondani vki vmit
Elneveti a javát. Ha ki valamit elbeszél, például valami kis élczes adomát, s a végin, hol csattanni kellene az elbeszélésnek, maga nevet legjobban
(1851 Magyar közmondások könyve)
Felvonás felvonás után múlt el anélkül, hogy felvidulásra ok lett volna. Még a színészek se nevették el a jeleneteket
(1891 Mikszáth Kálmán)
hiába minden tekintély és takarékbetét, ha a boldog szerelemből nem kapnak ezek az urak, hiszen elneveti a javát az a nő, akinek az ilyen buta földgömböt át kell ölelni, körül kell csókolgatni
(1934 Szép Ernő)
A mondat végét elnevette [az adatközlő]
(1997 Cs. Nagy Lajos)
3. tárgyas
〈kellemetlen, kínos dolgot〉 nevetéssel üt el
Katinka még az elébbi említésétől az elválásnak el volt érzékenyülve, csakhogy akkor elnevette azt, de most nagyon, nagyon lelkére vette
(1854 Jókai Mór)
Százszor elnevette a legkorholóbb megjegyzéseket
(1885 Tolnai Lajos)
majd holnap válaszolok – nevette el búgva a választ az asszony s már el is tünt
(1910 Ady Endre)
Tordai a nő szexuális beállítottsága iránt puhatolódzik [...]. A gyógytornásznő elneveti a dolgot
(1983 Polgár András)
3a. (ritk)
〈kellemetlen, rossz érzést〉 nevetés által megszüntet, elűz
[lányom] ki-terjeſztett karokkal ſzokdösött [!] elmbe, és fáradt ortzámról a’ rántzos bánatot el-nevette
(1793 Verseghy Ferenc ford.Kotzebue)
Unalmadat nevesd el
(1847 Greguss Ágost)
Hát az micsoda szerzet már megint? – Nevette el a haragját a nagyasszony
(1927 Móra Ferenc)
4. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) (rég)
bizonyos ideig, ill. hosszasan nevet vmin
csekélységek fölött gyermekies kedéllyel elnevet
(1852 Bérczy Károly)
Nagy füstöket eregetett és jóizün elnevetett a füstkarikákon
(1871 Beöthy Zsolt)
[az aggastyán kedélyes szavain] elnevettek egynéhány percet, majd más tárgy vetődött föl
(1881 Mikszáth Kálmán)
4a. tárgyas (ritk)
nevetségesnek talál(va kinevet) vmit
[a szerelmesek esküdözéseit] Júpiter elneveté
(1817 Perecsényi Nagy László ford.Tibullus)
jelenthetem Néked, Kedves Barátom, hogy a házasságra már el szántam légyen magamot, sőt a mi több, már Szerelmes is vagyok egy lelkes, jó nevelésű, jó születésű – de a mit itt mondani fogok, azt el neveted – egy iffiu Leánykába
(1818 Cserey Farkas²)
Lány csak játszott, összetörte, elnevette, ölbekapta, megfutott a kincseimmel
(1915 Lendvai István)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. elneveti magát

Beállítások