elnéptelenedik tn ige 12b5

1. ’〈lakóhely, terület lakosságának fogyatkozása miatt〉(egyre) gyér(ebb)en lakottá v. lakatlanná válik’ ❖ Alsó vidéke hazánknak elnéptelenedett (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Burgos] annyira elnéptelenedett, hogy a XVII. sz. közepe felé a házak nagyobb része üresen állt, az utcákon alig lehetett embert látni s az egykori 80 ezernyi lakosságnak csak egy kicsiny töredéke maradt meg régi helyén (1893 PallasLex. CD02) | Az elnéptelenedett és új művelés alá vett hatalmas területek benépesítéséhez és hasznosításához munkáskézre volt a birtokosuraknak szüksége (1934 Hóman Bálint CD42) | 1578-ban a régi besenyő falvak már elnéptelenedtek, a lakosság elpusztult vagy kivándorolt belőlük (1993 Katona Imre CD52).

1a. ’〈emberek v. állatok csoportja〉 létszámában megfogyatkozik’ ❖ a’ sok rajzás által a’ legjobb méhekis igen elgyenglnek, és elnépetlenednek (1816 Kaló Péter C2485, 87) | A XVIII. század elnéptelenedett magyarsága századokra visszavetve stagnál (1912 Kuncz Aladár CD10) | az általános iskolák alsó tagozata sok helyen elnéptelenedik (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈(lakó)épület, hely(iség)〉 elhagyottá, üressé válik’ ❖ az országútak elnéptelenednek (1840 Budapesti Szemle C0059, 26) | A kormánypárti padok, kivált a Győry Elek beszéde után [...] végképp elnéptelenednek (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | A templomok is elnéptelenednek. Sok ember elfordult a hittől (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 312) | Néhány nagyváros, egy-egy városrész sötétedés után elnéptelenedik, az emberek, főleg az idősek, félnek az utcára menni (1997 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elnéptelenedik tárgyatlan ige 12b5
1.
〈lakóhely, terület lakosságának fogyatkozása miatt〉 (egyre) gyér(ebb)en lakottá v. lakatlanná válik
Alsó vidéke hazánknak elnéptelenedett
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[Burgos] annyira elnéptelenedett, hogy a XVII. sz.század közepe felé a házak nagyobb része üresen állt, az utcákon alig lehetett embert látni s az egykori 80 ezernyi lakosságnak csak egy kicsiny töredéke maradt meg régi helyén
(1893 PallasLex.)
Az elnéptelenedett és új művelés alá vett hatalmas területek benépesítéséhez és hasznosításához munkáskézre volt a birtokosuraknak szüksége
(1934 Hóman Bálint)
1578-ban a régi besenyő falvak már elnéptelenedtek, a lakosság elpusztult vagy kivándorolt belőlük
(1993 Katona Imre)
1a.
〈emberek v. állatok csoportja〉 létszámában megfogyatkozik
a’ sok rajzás által a’ legjobb méhekis igen elgyenglnek, és elnépetlenednek
(1816 Kaló Péter)
A XVIII. század elnéptelenedett magyarsága századokra visszavetve stagnál
(1912 Kuncz Aladár)
az általános iskolák alsó tagozata sok helyen elnéptelenedik
(1994 Magyar Hírlap)
2.
(lakó)épület, hely(iség) elhagyottá, üressé válik
az országútak elnéptelenednek
(1840 Budapesti Szemle)
A kormánypárti padok, kivált a Győry Elek beszéde után [...] végképp elnéptelenednek
(1888 Mikszáth Kálmán)
A templomok is elnéptelenednek. Sok ember elfordult a hittől
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
Néhány nagyváros, egy-egy városrész sötétedés után elnéptelenedik, az emberek, főleg az idősek, félnek az utcára menni
(1997 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások