elnyomás fn 4A

1. ’az elnyom igével kifejezett cselekvés’ ❖ meg-kell jegyezni és arra vigyázni, hogy az aklok jó tágoſſak és téreſſek légyenek, hogy az ujonnan meg-ellett gyenge báránykák, az el-tapodás, avagy el-nyomás ellen bátorságosſan meg-maradhaſſanak (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 59).

2. ’az a helyzet, állapot, amelyben vmely személy v. nép(csoport), társadalmi réteg érvényesülését, szabadságát, jogait korlátozzák, ill. az az időszak, amelyben ez az állapot fennáll’ ❖ hol a’ Földmivelö rabhoz illö meg- alázódáſſal ’s verejtékeſen nyújtja Fejedelmének és a’ Vároſoknak mezeje’ gazdagságát; és a’ hol ötet az el-nyomás és ſzükség el-fajúlttá, ravaſſzá ’s gonoſſzá tſinálta (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner 7163072, **2[r]) | A’ Földes Urakat arra kötelezném, hogy kiki a’ maga Emphitentáinak (Clienseinek) Patronussa legyen; Procuratort vagy Fiscalist tartson, a’ ki azoknak elé fórduló ügyeit fójtassa, őket az igasságtalanság és az elnyomás ellen óltalmazza (1818 Cserey Miklós C2568, 524) | a vasut és a sajtó, már lehetlenné is tesz oly elnyomást, mely egy életképes nemzetet, ha csakugyan életképes, megakasszon vagy visszavessen a haladó müvelődés ösvényén (1862 Vajda János 8503084, 71) | [a török] hadsereg elnyomásban és szolgaságban tartott népeket (1912 Kéri Pál CD10) | A magyarság számaránya az osztrák elnyomás alatt tovább emelkedett (1942 Párdányi Miklós CD43) | a sikertelen Martinovics-összeesküvés után bekövetkezett politikai, társadalmi és gazdasági elnyomás (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2a. (rég) ’a szabadságot, vmely jogot korlátozó intézkedés’ ❖ befolyásukat [ti. a megye táblabírái és más lakosai], ne csak a’ restaurationalis [= tisztújítási] és követválasztási kihágások és igazságtalan elnyomások orvoslására használják (1843 Pesti Hírlap CD61) | Nem lehet tagadni, hogy a török administratiónak régi természete szerint, némi zsarolások s elnyomások fordulnak elő (1848 Kossuth Lajos 8250001, 31) | A kormány nem folyamodott betiltásokhoz, elnyomásokhoz, hanem, mint alkotmányos országokban szokás, saját álláspontjának védelmére, saját pártja számára ellenhírlapot alapított (1866 Jókai Mór CD18) | [a romániai zsidókat érintő] üldözések és elnyomások a törvény nevében az 1866–70. években vették kezdetöket s nem szüntek meg maig sem (1885 Steinherz Jakab 8649001, 258).

3. (rég, Pszich) ’elfojtás mint lelki folyamat, ill. e lelki folyamat következtében létrejövő állapot’ ❖ Az Én első összeütközéskor mintegy visszavonul a benne megmozdult megbotránkoztató indulattól, elzárja tőle a tudathoz s az egyenes motorikus lefolyáshoz az utat, de viszont meghagyja teljes energia-töltését. E folyamatot neveztem én elnyomásnak (Verdrängung), új valami volt, ilyesmi eddig a lelki életben nem volt ismeretes (1925 Ignotus ford.–Freud CD10) | Gyermek- és felnőttkor határán a mesetermő réteget elnyomja a harcirányító személyiség. Proustban ez az elnyomás elmarad, az elnyomott réteg arányosan fejlődik tovább, a gyermek illúziói benne a felnőtt érettségét érik el; kivételes felnőtt ő: ép hittel, ép képzelettel (1932 Németh László² 9485016, 44).

ÖU: jobbágy~, nép~, osztály~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elnyomás főnév 4A
1.
az elnyom igével kifejezett cselekvés
meg-kell jegyezni és arra vigyázni, hogy az aklok jó tágoſſak és téreſſek légyenek, hogy az ujonnan meg-ellett gyenge báránykák, az el-tapodás, avagy el-nyomás ellen bátorságosſan meg-maradhaſſanak
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
2.
az a helyzet, állapot, amelyben vmely személy v. nép(csoport), társadalmi réteg érvényesülését, szabadságát, jogait korlátozzák, ill. az az időszak, amelyben ez az állapot fennáll
hol a’ Földmivelö rabhoz illö meg- alázódáſſal ’s verejtékeſen nyújtja Fejedelmének és a’ Vároſoknak mezeje’ gazdagságát; és a’ hol ötet az el-nyomás és ſzükség el-fajúlttá, ravaſſzá ’s gonoſſzá tſinálta
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
A’ Földes Urakat arra kötelezném, hogy kiki a’ maga Emphitentáinak (Clienseinek) Patronussa legyen; Procuratort vagy Fiscalist tartson, a’ ki azoknak elé fórduló ügyeit fójtassa, őket az igasságtalanság és az elnyomás ellen óltalmazza
(1818 Cserey Miklós)
a vasut és a sajtó, már lehetlenné is tesz oly elnyomást, mely egy életképes nemzetet, ha csakugyan életképes, megakasszon vagy visszavessen a haladó müvelődés ösvényén
(1862 Vajda János)
[a török] hadsereg elnyomásban és szolgaságban tartott népeket
(1912 Kéri Pál)
A magyarság számaránya az osztrák elnyomás alatt tovább emelkedett
(1942 Párdányi Miklós)
a sikertelen Martinovics-összeesküvés után bekövetkezett politikai, társadalmi és gazdasági elnyomás
(1993 A magyarság kézikönyve)
2a. (rég)
a szabadságot, vmely jogot korlátozó intézkedés
befolyásukat [ti. a megye táblabírái és más lakosai], ne csak a’ restaurationalis [= tisztújítási] és követválasztási kihágások és igazságtalan elnyomások orvoslására használják
(1843 Pesti Hírlap)
Nem lehet tagadni, hogy a török administratiónak régi természete szerint, némi zsarolások s elnyomások fordulnak elő
(1848 Kossuth Lajos)
A kormány nem folyamodott betiltásokhoz, elnyomásokhoz, hanem, mint alkotmányos országokban szokás, saját álláspontjának védelmére, saját pártja számára ellenhírlapot alapított
(1866 Jókai Mór)
[a romániai zsidókat érintő] üldözések és elnyomások a törvény nevében az 1866–70. években vették kezdetöket s nem szüntek meg maig sem
(1885 Steinherz Jakab)
3. (rég, Pszich)
elfojtás mint lelki folyamat, ill. e lelki folyamat következtében létrejövő állapot
Az Én első összeütközéskor mintegy visszavonul a benne megmozdult megbotránkoztató indulattól, elzárja tőle a tudathoz s az egyenes motorikus lefolyáshoz az utat, de viszont meghagyja teljes energia-töltését. E folyamatot neveztem én elnyomásnak (Verdrängung), új valami volt, ilyesmi eddig a lelki életben nem volt ismeretes
(1925 Ignotus ford.Freud)
Gyermek- és felnőttkor határán a mesetermő réteget elnyomja a harcirányító személyiség. Proustban ez az elnyomás elmarad, az elnyomott réteg arányosan fejlődik tovább, a gyermek illúziói benne a felnőtt érettségét érik el; kivételes felnőtt ő: ép hittel, ép képzelettel
(1932 Németh László²)
ÖU: jobbágyelnyomás, népelnyomás, osztályelnyomás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások